Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA W PIŃCZOWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA W PIŃCZOWIE"— Zapis prezentacji:

1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA W PIŃCZOWIE

2 ZACHĘCA DO WYPOŻYCZANIA
NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

3 PEDAGOGIKA

4 PEDAGOGIKA Kron, Friedrich W. : Pedagogika. Kluczowe Zagadnienia /
Friedrich W. Kron. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , – 395 s.

5 PEDAGOGIKA Seredyńska, Anna : Profilaktyka wypalenia
zawodowego kandydatów na pedagogów w świetle teorii psychodynamicznej / Anna Seredyńska . – Kraków: Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM, – 505 s.

6 PEDAGOGIKA Rosalska, Małgorzata : Między szkołą a rynkiem
pracy. Doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek . – Warszawa : Difin, – 189 s.

7 PEDAGOGIKA Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój,
przedmiot, obszary refleksji i badań / pod red. Andrzeja W. Janke. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2004. –368 s.

8 PEDAGOGIKA Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Autonomia / pod red.
Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. –142 s.

9 PEDAGOGIKA Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Odpowiedzialność / pod
red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. –178 s.

10 PEDAGOGIKA Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty / pod red.
Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. –130 s.

11 PEDAGOGIKA Jakość edukacji. Różnorodne Perspektywy / pod
red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. –415 s.

12 PEDAGOGIKA Wychowawcza rola szkoły / pod red. Janusza Kirenki,
Teresy Zubrzyckiej-Maciąg, Danuty Wosik-Kawali. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. –387 s.

13 PEDAGOGIKA Dembiński, Mariusz : Rytualne oblicze lekcji.
Studium teoretyczno empiryczne / Mariusz. Dembiński. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, –170 s.

14 PEDAGOGIKA Mencel, Adam Marek : Jaka jest szkoła od A
do Ż? Szkolne abecadło (niepełne) / Adam Marek Mencel. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. –76 s.

15 PEDAGOGIKA Zaorska, Marzenna : Osoba z zespołem wad
wrodzonych i jej rozwój – problemy psychopedagogiczne. Studium wybranych zespołów i przypadków / Marzenna Zaorska. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2011. –152 s.

16 PEDAGOGIKA Suchowierska, Monika : Terapia behawioralna
dzieci z autyzmem / Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski, Przemysław Bąbel . – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. – 288 s.

17 PEDAGOGIKA Preißmann, Christine : Zespół Aspergera / Christine
Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. –235 s.

18 PEDAGOGIKA Gąstoł Agnieszka : Mój złośnik czyli jak nauczyć dzieci
mądrego radzenia sobie ze złością / Agnieszka Gąstoł, Aneta Jegier . – Warszawa : Difin, 2012. –164 s.

19 PEDAGOGIKA Ilnicka, Renata Małgorzata : Środowiskowy kontekst
niedostosowania społecznego młodzieży / Renata Małgorzata Ilnicka . – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2012. –219 s.

20 PEDAGOGIKA Pyżalski, Jacek : Agresja elektroniczna i
cyber bullying jako nowe ryzykowne zachowanie młodzieży / Jacek Pyżalski . – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. – 317 s.

21 PEDAGOGIKA Paszkiewicz, Aneta : Kariera szkolna Uczniów o
inteligencji niższej niż przeciętna / Aneta Paszkiewicz . – Warszawa : Difin, 2012. –214 s.

22 PEDAGOGIKA Paszkiewicz, Aneta : Kariera szkolna uczniów z ADHD
/ Aneta Paszkiewicz . – Warszawa : Difin, 2012. – 239 s.

23 PEDAGOGIKA Puślecki, Władysław : Pełnomocność ucznia
/ Władysław Puślecki . – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2002. – 217 s.

24 PEDAGOGIKA Węgierski, Zbigniew : Opieka nad dzieckiem
osieroconym. Teoria i praktyka / Zbigniew Węgierski . – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2006. – 226 s.

25 PEDAGOGIKA Ledzińska, Maria : Młodzi dorośli w dobie
globalizacji. Szkice Psychologiczne / Maria Ledzińska . – Warszawa : Difin, 2012. – 186 s.

26 PEDAGOGIKA Chrost, Marzena : Kompetencje emocjonalne
i społeczne młodzieży / Marzena Chrost . – Kraków: Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM, 2012. – 327 s.

27 PEDAGOGIKA Rzeczywistość dziecka / pod red. Jana Krukowskiego. –
Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna , 2012. – 452 s.

28 PEDAGOGIKA Oehlmann, Christel : O sztuce opowiadania.
Jak snuć opowieści, prawić basnie, gawędzić i opowiadać historie. Vademecum praktyka / Christel Oehlmann . – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. – 317 s.

29 PEDAGOGIKA Stankiewicz, Sylwia : Psychodrama w psychoterapii / Sylwia
Stankiewicz, Katarzyna Tomczak . – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. – 206 s.

30 PEDAGOGIKA Górniok-Naglik, Alina : Sztuka w treściach
nauczania / Aneta Paszkiewicz . – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2002. – 331 s.

31 PEDAGOGIKA Bochno, Ewa : Rozmowa jako metoda Oddziaływania
wychowawczego / Ewa Bochno . – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2004. – 211 s.

32 PEDAGOGIKA Karwowski, Maciej : Konstelacje zdolności.
Typy inteligencji a kreatywność / Maciej Karwowski . – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005. – 286 s.

33 PEDAGOGIKA Zalewski, Mirosław : Wspomaganie rozwoju
dziecka w środowisku rodzinnym. Program rewalidacji indywidualnej / Aneta Paszkiewicz . – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2011. – 125 s.

34 PEDAGOGIKA Litwińska, Beata : „Nie” Razem? Osobno?
„Nie” z rzeczownikiem / Beata Litwińska . – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005. – 63 s.

35 PEDAGOGIKA Litwińska, Beata : „Nie” Razem? Osobno?
„Nie” z przymiotnikiem i przysłówkiem / Beata Litwińska . – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, – 94 s.

36 PEDAGOGIKA Andrychowska Biegacz, Jadwiga : Sztuka. Klasa I. Poradnik
metodyczny dla nauczycieli nauczania początkowego / Jadwiga Andrychowska Biegacz, Dariusz Biegacz . – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005. – 218 s.

37 PEDAGOGIKA Opieka w położnictwie / pod red. Adama Sipińskiego. –
Sosnowiec, Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Medycznej, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, 2012. – 378 s.

38 PEDAGOGIKA SPECJALNA

39 PEDAGOGIKA SPECJALNA Kubiak, Hanna : Samodzielność małych
dzieci z porażeniem mózgowym / Hanna Kubiak . – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, – 165 s.

40 PEDAGOGIKA SPECJALNA Chodkowska, Maria : Osoby z upośledzeniem
umysłowym w stereotypowym postrzeganiu społecznym / Maria Chodkowska, Beata Szabała . – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, – 255 s.

41 PEDAGOGIKA SPECJALNA Serafin, Teresa : Wybrane aspekty dotyczące
możliwości prowadzenia działań wspierających rozwój małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych oraz ich rodziny / Teresa Serafin . – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, – 277 s.

42 PEDAGOGIKA SPECJALNA Wychowanie w edukacji specjalnej osób z lekką
niepełnosprawnością intelektualną / pod red. Katarzyny Ćwirynkało. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2011. –228 s.

43 PEDAGOGIKA SPECJALNA Wielość obszarów we Współczesnej
pedagogice specjalnej / pod red. Zofii Palak, Doroty Chimicz, Agnieszki Pawlak . – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 2012. –506 s.

44 PEDAGOGIKA SPECJALNA Kukla, Daniel : Osoby z niepełnosprawne
w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Monika Czerw -Bajer . – Warszawa: Difin , – 156 s.

45 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

46 PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA
Nowak-Łojewska, Agnieszka : Zintegrowane zadania w edukacji wczesnoszkolnej / Agnieszka Nowak Łojewska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, – 146 s.

47 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA
Kurowska, Barbara : Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu / Barbara Kurowska . – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, – 159 s.

48 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA
Ungeheuer-Gołąb, Alicja : Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka / Alicja Ungeheuer-Gołąb . – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2012. –156 s.

49 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA
Klim-Klimaszewska, Anna : Pedagogika przedszkolna / Anna Klim-Klimaszewska . – Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, – 375 s.

50 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania / pod red. Barbary Surmy. – Kraków : Akademia Ignatium, Wydawnictwo WAM, 2012. – 362 s.

51 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Przygotowanie: Robert Karpiński
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Pińczowie


Pobierz ppt "PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA W PIŃCZOWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google