Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA W PIŃCZOWIE. ZACHĘCA DO WYPOŻYCZANIA NOWOŚCI WYDAWNICZYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA W PIŃCZOWIE. ZACHĘCA DO WYPOŻYCZANIA NOWOŚCI WYDAWNICZYCH."— Zapis prezentacji:

1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA W PIŃCZOWIE

2 ZACHĘCA DO WYPOŻYCZANIA NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

3 PEDAGOGIKA

4 PEDAGOGIKA Kron, Friedrich W. : Pedagogika.Kluczowe Zagadnienia / Friedrich W. Kron. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, – 395 s.

5 PEDAGOGIKA Seredyńska, Anna : Profilaktyka wypalenia zawodowego kandydatów na pedagogów w świetle teorii psychodynamicznej / Anna Seredyńska. – Kraków: Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM, – 505 s.

6 PEDAGOGIKA Rosalska, Małgorzata : Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. – Warszawa : Difin, – 189 s.

7 PEDAGOGIKA Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań / pod red. Andrzeja W. Janke. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, –368 s.

8 PEDAGOGIKA Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Autonomia / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo UniwersytetuJagiellońskiego, –142 s.

9 PEDAGOGIKA Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Odpowiedzialność / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : Wydawnictwo UniwersytetuJagiellońskiego, –178 s.

10 PEDAGOGIKA Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : WydawnictwoUniwersytetuJagiellońskiego, –130 s.

11 PEDAGOGIKA Jakość edukacji. Różnorodne Perspektywy / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków : WydawnictwoUniwersytetuJagiellońskiego, –415 s.

12 PEDAGOGIKA Wychowawcza rola szkoły / pod red. Janusza Kirenki, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg, Danuty Wosik-Kawali. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, –387 s.

13 PEDAGOGIKA Dembiński, Mariusz : Rytualne oblicze lekcji. Studium teoretyczno empiryczne / Mariusz. Dembiński. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, –170 s.

14 PEDAGOGIKA Mencel, Adam Marek : Jaka jest szkoła od A do Ż? Szkolne abecadło (niepełne) / Adam Marek Mencel. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, –76 s.

15 PEDAGOGIKA Zaorska, Marzenna : Osoba z zespołem wad wrodzonych i jej rozwój – problemy psychopedagogiczne. Studium wybranych zespołów i przypadków / Marzenna Zaorska. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, –152 s.

16 PEDAGOGIKA Suchowierska, Monika : Terapia behawioralna dzieci z autyzmem / Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski, Przemysław Bąbel. – Sopot : Gdańskie WydawnictwoPsychologiczne, – 288 s.

17 PEDAGOGIKA Preißmann, Christine : Zespół Aspergera / Christine Preißmann. – Sopot : Gdańskie WydawnictwoPsychologiczne, –235 s.

18 PEDAGOGIKA Gąstoł Agnieszka : Mój złośnik czyli jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie ze złością / Agnieszka Gąstoł, Aneta Jegier. – Warszawa : Difin, –164 s.

19 PEDAGOGIKA Ilnicka, Renata Małgorzata : Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego młodzieży / Renata Małgorzata Ilnicka. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, –219 s.

20 PEDAGOGIKA Pyżalski, Jacek : Agresja elektroniczna i cyber bullying jako nowe ryzykowne zachowanie młodzieży / Jacek Pyżalski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, – 317 s.

21 PEDAGOGIKA Paszkiewicz, Aneta : Kariera szkolna Uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna / Aneta Paszkiewicz. – Warszawa : Difin, –214 s.

22 PEDAGOGIKA Paszkiewicz, Aneta : Kariera szkolna uczniów z ADHD / Aneta Paszkiewicz. – Warszawa : Difin, – 239 s.

23 PEDAGOGIKA Puślecki, Władysław : Pełnomocność ucznia / Władysław Puślecki. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, – 217 s.

24 PEDAGOGIKA Węgierski, Zbigniew : Opieka nad dzieckiem osieroconym. Teoria i praktyka / Zbigniew Węgierski. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, – 226 s.

25 PEDAGOGIKA Ledzińska, Maria : Młodzi dorośli w dobie globalizacji. Szkice Psychologiczne / Maria Ledzińska. – Warszawa : Difin, – 186 s.

26 PEDAGOGIKA Chrost, Marzena : Kompetencjeemocjonalne i społeczne młodzieży / Marzena Chrost. – Kraków: Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM, – 327 s.

27 PEDAGOGIKA Rzeczywistość dziecka / pod red. Jana Krukowskiego. – Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, – 452 s.

28 PEDAGOGIKA Oehlmann, Christel : O sztuce opowiadania. Jak snuć opowieści, prawić basnie, gawędzić i opowiadać historie. Vademecum praktyka / Christel Oehlmann. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, – 317 s.

29 PEDAGOGIKA Stankiewicz, Sylwia : Psychodrama w psychoterapii / Sylwia Stankiewicz, Katarzyna Tomczak. – Sopot : Gdańskie WydawnictwoPsychologiczne, – 206 s.

30 PEDAGOGIKA Górniok-Naglik, Alina : Sztuka w treściach nauczania / Aneta Paszkiewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, – 331 s.

31 PEDAGOGIKA Bochno, Ewa : Rozmowa jako metoda Oddziaływania wychowawczego / Ewa Bochno. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, – 211 s.

32 PEDAGOGIKA Karwowski, Maciej : Konstelacje zdolności. Typy inteligencji a kreatywność / Maciej Karwowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, – 286 s.

33 PEDAGOGIKA Zalewski, Mirosław : Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym. Program rewalidacji indywidualnej / Aneta Paszkiewicz. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, – 125 s.

34 PEDAGOGIKA Litwińska, Beata : Nie Razem? Osobno? Nie z rzeczownikiem / Beata Litwińska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, – 63 s.

35 PEDAGOGIKA Litwińska, Beata : Nie Razem? Osobno? Nie z przymiotnikiem i przysłówkiem / Beata Litwińska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, – 94 s.

36 PEDAGOGIKA Andrychowska Biegacz, Jadwiga : Sztuka. Klasa I. Poradnik metodyczny dla nauczycieli nauczania początkowego / Jadwiga Andrychowska Biegacz, Dariusz Biegacz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, – 218 s.

37 PEDAGOGIKA Opieka w położnictwie / pod red. Adama Sipińskiego. – Sosnowiec, Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Medycznej, Śląsk Wydawnictwo Naukowe, – 378 s.

38 PEDAGOGIKA SPECJALNA

39 Kubiak, Hanna : Samodzielność małych dzieci z porażeniem mózgowym / Hanna Kubiak. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, – 165 s.

40 PEDAGOGIKA SPECJALNA Chodkowska, Maria : Osoby z upośledzeniem umysłowym w stereotypowym postrzeganiu społecznym / Maria Chodkowska, Beata Szabała. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, – 255 s.

41 PEDAGOGIKA SPECJALNA Serafin, Teresa : Wybrane aspekty dotyczące możliwości prowadzenia działań wspierających rozwój małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych oraz ich rodziny / Teresa Serafin. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, – 277 s.

42 PEDAGOGIKA SPECJALNA Wychowanie w edukacji specjalnej osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną / pod red. Katarzyny Ćwirynkało. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, –228 s.

43 PEDAGOGIKA SPECJALNA Wielość obszarów we Współczesnej pedagogice specjalnej / pod red. Zofii Palak, Doroty Chimicz, Agnieszki Pawlak. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, –506 s.

44 PEDAGOGIKA SPECJALNA Kukla, Daniel : Osoby z niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Monika Czerw -Bajer. – Warszawa: Difin, – 156 s.

45 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

46 PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Nowak-Łojewska, Agnieszka : Zintegrowane zadania w edukacji wczesnoszkolnej / Agnieszka Nowak Łojewska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, – 146 s.

47 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA Kurowska, Barbara : Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu / Barbara Kurowska. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, – 159 s.

48 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA Ungeheuer-Gołąb, Alicja : Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka / Alicja Ungeheuer-Gołąb. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, –156 s.

49 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA Klim-Klimaszewska, Anna : Pedagogika przedszkolna / Anna Klim-Klimaszewska. – Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, – 375 s.

50 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania / pod red. Barbary Surmy. – Kraków : Akademia Ignatium, Wydawnictwo WAM, – 362 s.

51 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Przygotowanie: Robert Karpiński Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Pińczowie


Pobierz ppt "PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA W PIŃCZOWIE. ZACHĘCA DO WYPOŻYCZANIA NOWOŚCI WYDAWNICZYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google