Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NGN1 NGN – wstęp Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego Instytut Telekomunikacji PW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NGN1 NGN – wstęp Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego Instytut Telekomunikacji PW."— Zapis prezentacji:

1 NGN1 NGN – wstęp Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego Instytut Telekomunikacji PW

2 NGN2 HLR,VLR/MAP PSTN Internet/ATM Pre-NGN: VoIP i inne koncepcje IP/ATM PSTN SIP(IETF)/ H323(ITU) BICC (ITU)/SIP-T... SS7 (ITU) H.323(ITU)/ SIP(IETF) Ale jaka może być ogólna architektura odniesienia ? Przyczyny zmian Ewolucja usług i sieci Wymagania na sieć SCP/IN WWW PSTN

3 NGN3 Przyczyny zmian Liberalizacja rynku telekomunikacyjnego Rozwój technologii (przetwarzanie / oprogramowanie, transmisja) –powszechność terminali mobilnych –powszechność PC i eksplozja ruchu danych –potrzeba konwergencji usług stacjonarne-ruchome (wspólny numer, wspólna poczta głosowa, wspólna książka adresowa) głos-dane (np. informacja głosowa na stronach WWW, szerzej: multimedia) TV-telekom... skutki

4 NGN4 Ewolucja usług i ruchu: hipotezy Indywidualizacja komunikacji –osoba X - osoba Y (obecnie: w sieci stałej terminal A - terminal B) –jednolita identyfikacja osób, niezależnie od typu komunikacji Ogólna mobilność –mobilność terminala (rzeczywista – podczas sesji, np. GSM) –mobilność użytkownika (nomadyzm - dzisiaj tu, jutro tam; statyczny dostęp podczas sesji) –skutek: pożądane staje się dostosowanie profilu usługi do sytuacji Dostosowanie usług do użytkownika –obecnie GSM: np. wiele opcji użytkowych i planów taryfikacyjnych –Internet: dostosowanie szybkości dostępu, zmienny/stały adres IP, integracja dostępu z siecią PSTN –po co ? - dla wygody użytkownika - dla różnicowania operatorów

5 NGN5 Ewolucja usług i ruchu: hipotezy, cd. Wszechstronność i różnorodność terminali –terminale wielousługowe - wszechstronność –terminale dostosowane do okoliczności (dom/poza, mobilny/nomadyczny/stacjonarny) – różnorodność Multimedia –szerokie pasmo: wymagana adekwatna ewolucja sieci transportowej Powszechna sieć –zasada: wszystko można "zsieciować" –miliony obiektów: adresowalnych włączanych na stałe/okresowo/mobilnych –zróżnicowane strumienie w dziedzinie "semantyki" (głos, obrazy stałe, ruchome, dane plikowe/międzyprocesorowe/telemetryczne...) w dziedzinie pasma i wymagań jakościowych

6 NGN6 Jakie środki techniczne ? Transfer pakietowy dobry dla multimediów ale problemy QoS, SLA duże pasmo e2e oczekiwania rdzeń: optyka brzeg i dostęp: godzenie wymagań na pasmo/mobilność/"ot wartość konkurencyjną" tutaj zogniskują się główne koszty sieci Wyniesienie sterowania poza platformę transportową panowanie nad mobilnością, wielością klas usług, QoS, topologią połączeń, rutingiem zgłoszeń... podnosi skalowalność rozwiązań niezależna migracja sterowania i transportu Ostatecznie transport sterowanie siecią sterowanie usługami Skoro rozdzielamy – zapewnijmy współpracę Otwartość styków definiujemy granice, standaryzujemy zasady, zezwalamy na wykorzystanie styków przez "innych" bloki składowe mogą być dostarczane przez różnych dostawców umożliwiamy podział ról: klient / network provider / service provider (uogólniony unbundling) potrzeba mediacji w trakcie realizacji usług (co i przez kogo)

7 NGN7 Architektura odniesienia sieci NGN Transport pakietów między terminalami, terminalami a elementami sterowania siecią,... Sterowanie siecią - funkcje niezbędne do tworzenia "połączeń - sesji komunikacyjnych - w ramach poszczególnych technik sieciowych (ISUP, SIP, …) -proste funkcje usługowe ("wbudowane", np. translacja ISUP, SIP Registrar) (proste to kwestia umowy i rozpowszechnienia) Aplikacje - końcowe funkcje usługowe - współpraca ze sterowaniem usługami i siecią (np. mediacją, zarządzaniem zasobami) Mobilnością Zasobami Obecnością Mediacja przełączanie/ ruting (HS access gateway,BRAS...).......... "tranzyt" agregacjadołączenie terminale serwery... SP1 A1, A2,... SPi Aa, Ab,... Sterowanie usługami (SCF, SF,...) - sterowanie zgłoszeniami (integracja modeli) (Call Control) - sterowanie wymianą wiadomości (x-mail, fax, UM, SMS) (Messaging Control), sterowanie współpracą z użytkownikami (User Interaction) - inne funkcje usługowe (składniki dla aplikacji) - współpraca ze sterowaniem siecią (zarządzaniem zasobami, mediacją) ogólna rola SCF/SF: oferować styk do funkcji sieciowych (network capabilities) z "przesłonięciem" samej sieci zzz aaa Term.capab. Ster.sesją/Mediacja SPi Ua, Ub,... AccessCntrl SP1 U1, U2,... User interaction Call ControlMsgControl

8 NGN8 Współpraca sterowania PSTN/IN A B (2.3) (5) (1) (3) (4)(6) (2.1) (2.2) Zgłoszenie (usługa podstawowa) Usługa = "funkcja dodana" Współpraca z "aplikacją" styk usługowy (realizacja = ?) CCF (Call Contr F) SSF (Service Switch. F) SCF Service Cntrl F SF... SF2 SF1 Protokół INAP Model zgłoszenia BCSM (logika zgłoszenia) ISUP CT … SSF (Serv. Switch. F) ISUP CT Odrębna usługa w ramach zgłoszenia

9 9 IP Współpraca sterowania SIP Architektura SIP - przykłady Proxy A B (2) (5) (1) (3) (4)(6) (2.1) (2.2) Zgłoszenie (usługa podstawowa) Usługa = "funkcja dodana" Współpraca z "aplikacją" invite styk usługowy (realizacja = ?) SF SIP servlet Bazowa logika zgłoszenia SIP Skrypt CGI Skrypt CPL SIP Java applet Przykłady Skrypty CGI (wykonywalne) Skrypty CPL (interpretowane) SIP servlet Java applet Skierowanie wiadomości SIP Serwer SIP (Proxy,...), MGW, UA SIP CCF JAIN "wgrywany" SIP SF (SIP serwer/user agent) Serwer Aplikacyjny SIP różne sposoby realizacji SF SF (SIP serwer/user agent) Serwer Aplikacyjny

10 NGN10 Podstawowa architektura fizyczna NGN ISUP - ISDN User Part SIP - Session Initiation Protocol SGW - Signalling Gateway MGW - Media Gateway MGC - Media Gateway Controller BICC - Bearer Independent Call Control PSTN IP Call server SGW Call server ISUP H.248 BICC, SIP-T, SIP, H.323 MGW H.248 logiczny przepływ sygnalizacji rzeczywisty transport informacji użytkownika PSTN SGW ISUP MGW SIP H.323 SIP H.323 Nieformalnie Call server= MGC+GK+SIPProxy/Redirect/Registrar (+API) H.323 SIP H.323

11 NGN11 NGN a SIP - interpretacja ? Dane konfigur. Aplikacje MGC SIP MG Megaco/H.248 np. SS7/IP SIP Megaco/H.248 RTP+RTCP UDP/IP Serwery SIP


Pobierz ppt "NGN1 NGN – wstęp Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego Instytut Telekomunikacji PW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google