Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NGN-H.3231 Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego Instytut Telekomunikacji PW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NGN-H.3231 Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego Instytut Telekomunikacji PW."— Zapis prezentacji:

1 NGN-H.3231 Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego Instytut Telekomunikacji PW

2 NGN-H.3232 Zakres wykładu architektura H.323 –charakterystyka, składniki funkcjonalne –model zgłoszenia: konfiguracja –sygnalizacja i protokoły: fazy aktywności, tryby sygnalizacji, stos protokołów podstawowe procedury –rejestracja, obsługa zgłoszenia, sterowania połączeniem (sesją)

3 NGN-H.3233 H.323 - architektura Charakterystyka W zaleceniu H.323 zdefiniowano terminale i inne elementy, które umożliwiają komunikację multimedialną w sieci pakietowej (zapewniającej- lub nie- jakość przekazu) Obejmuje wszystkie obszary związane z realizacją powyższych usług –rejestrowanie i uwierzytelnienie użytkowników –pełne sterowanie zgłoszeniami (wielostronnymi) i połączeniami (strumieniami medialnymi), z uwzględnieniem współpracy z innymi sieciami –rozszerzenia (usługi dodatkowe, sygnalizacja usługowa – 3 tryby)

4 NGN-H.3234 H.323 - składniki funkcjonalne Elementy związane z przetwarzaniem mediów punkty końcowe (H.323 endpoint) – terminal użytkownika – realizuje funkcje końcowe (w szczególności aplikacyjne) – jednostka sterowania mediami MCU (Multimedia Control Unit) – odpowiada za przetwarzanie mediów przy realizacji konferencji – brama (H.323 Gateway) – odpowiada za konwersję sygnalizacji i mediów przy współpracy z innymi sieciami [ w kategoriach NGN-owych ~(MG+MGW) ] Sieciowe funkcje sterowania zarządca bram (H.323 Gatekeeper) – realizuje funkcje sterowania wysokiego poziomu (np. rejestracja terminali, uwierzytelnienie, zarządzanie pasmem, translacja adresów, ruting zgłoszeń, zaliczanie(accounting) )

5 NGN-H.3235 H.323 - składniki funkcjonalne MCU Gateway Sygn. abc media Gatekeeper Domena H323 - 1Domena H323 - 2 Gateway

6 NGN-H.3236 H.323 - model zgłoszenia Podstawowe konfiguracje "rozmówne" –punkt-punkt –wielopunktowa (konferencja) Gateway media MCU Gateway media możliwość rearanżacji topologii zgłoszenia (terminal sam pełni rolę MCU lub przekierowanie zgłoszenia do specjalizowanego MCU) zgłoszenie w obrębie domeny pakietowej jedna ze stron poza domena pakietową

7 NGN-H.3237 H.323 - sygnalizacja i protokoły Fazy aktywności i podstawowe protokoły przed realizacją zgłoszenia –poszukiwanie właściwego zarządcy bram (endpoint-zarządcy) –rejestracja terminala u zarządcy (endpoint-zarządca) obsługa zgłoszenia –uwierzytelnienie zgłoszenia (endpoint -zarządca) - H.225.0-RAS –realizacja zgłoszenia sterowanie zgłoszeniem (endpoint-endpoint) - H225.0-Q.931 sterowanie połączeniami (endpoint-endpoint; opcjonalnie autoryzacja pasma przez zarządcę) - H.245 analogie do SIP H.225.0-RAS (Registration, Admission, Status)

8 NGN-H.3238 H.323 - sygnalizacja i protokoły Tryby sygnalizacji (modele sygnalizacji) - podstawowe protokoły zasadniczo dotyczą protokołów obsługi zgłoszenia i połączenia podstawowe –sygnalizacja bezpośrednia –sygnalizacja kierowana poprzez zarządcę "jak zwykle" –sygnalizacja mieszana (pewne funkcje - poprzez zarządcę, inne - bezpośrednio) MCU Gateway media Gatekeeper endpoint RTP/RTCP H.245 (połączenie) H.225.0(Q.931) (zgłoszenie) RAS H.225.0(Q.931) H.245 H.225.0(Q.931) H.245 H.248

9 NGN-H.3239 H.323 - protokoły Stos protokołów Funkcje aplik. A/V. Kodeki A/V RTP RTCP Sterowanie terminala / medium H.225.0 RASH.225.0(Q.931) (sterow. zgł.) H.245 (ster. poł.) UDP TCP IP Łącze danych Łącze fizyczne

10 NGN-H.32310 H.323 - podstawowe procedury H.225.0 RAS –słowo o adresowaniu (URL, adresy IP, aliasy) –wyszukiwanie zarządcy (GK discovery) –rejestracja punktu końcowego GK1 GK2 IP możliwy multicast 224.0.1.41:1718 GRQ: GK Request (kto jest moim GK ?) GRJ: GK Reject GCF: GK Confirm GRQ GRJ GCF GK1 RRQ([aliasEP,] adr RAS, adr Q931) RRQ( keepAlive) RCF([alias EP]) URQ URC RRQ: Registration Request RCF: Registration Confirm URQ: Unregisteration Request URC: Unregistration Confirm GCF ( adrIP) EP

11 NGN-H.32311 cd. podstawowe procedury H.225.0 RAS - cd. –lokalizacja zakończenia (Endpoint Location) –dopuszczenie do realizacji zgłoszenia (Admission) –> GK1 ARQ(adres EP, bandwidthParams,...) ACF(bandwidthParams',...') Setup Connect ARQ: Admission Request ACF: Admission Confirm GK1 LRQ(alias EP) LCF(adres EP) (np. URL) LRQ: Location Request (może być multicast) jaki jest rzeczywisty adres aliasEP ? LCF: Registration Confirm ARQ ACF Powiadomienie o zakończeniu zgłoszenia DRQ/DCF: Disengage Request/Confirm EP dopuszczenie A dopuszczenie B

12 12 cd. podstawowe procedury H.225.0 Q.931 sygnalizacja wywiedziona z Q.931 (DSS1-w3), choć z istotnymi różnicami –procedura podstawowa - z sygnalizacją bezpośrednią (bez udziału GK) –procedura z udziałem GK (ruting via GK), np.: –inne odmiany zależnie od udziału lub nie- GK w zgłoszeniu GK1 ARQ ACF Setup Connect ARQ ACF GK2 Setup Alerting Connect Sygnalizacja H.245 (ustanow. sesji, poptrzedzona TCP setup na port H245) Wymiana danych w ramach sesji H.245 Zakończenie sesji H.245 (wraz z TCP) [Release complete] (+TCP disc) DRQ DCF DRQ DCF TCP Sync (port ustal. w Q931)) TCP setup EP

13 13 cd. podstawowe procedury H.245 GK1 ARQ Connect (H.225.0 Q.931) GK2 Connect (H.225.0 Q.931) TCP-SYN TCP-SYN-ACK TCP-ACK Port H245 H245: wymiana terminal capability set uzgodnienie master/slave OpenLogicalChannel forwardChanParams, revChanParams} OpenLogicalChannel ACK{forwardChanParams', revChanParams'} OpenLogicalChannel CONFIRM CloseLogicalChannel (chId) CloseLogicalChannel ACK (chId) RTP/RTCP Adresy UDP dla RTP/RTCP EndSession Komentarz: "długie" sekwencje sygnalizacyjne => opracowanie procedur FastStart (transport wiadomości H.245 w wiadomościach Q.931) EP

14 NGN-H.32314 Ćwiczenie do domu Zamodelować podstawowa architekturę H.323 w kategoriach bloków NGN (MG, MGC, terminal) Zestawić podstawowe funkcje architektury H.323 z funkcjami architektury SIP


Pobierz ppt "NGN-H.3231 Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego Instytut Telekomunikacji PW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google