Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NGN-H2481 Instytut Telekomunikacji PW NGN – funkcje bramowe i architektura H.248 Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NGN-H2481 Instytut Telekomunikacji PW NGN – funkcje bramowe i architektura H.248 Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego."— Zapis prezentacji:

1 NGN-H2481 Instytut Telekomunikacji PW NGN – funkcje bramowe i architektura H.248 Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego

2 NGN-H2482 H248 – kontekst 3GPP Rel. 7

3 NGN-H2483 Punkt wyjścia: architektura BICC Z wcześniejszych rozważań: połączenie ::= transport + medium(zakodowany sygnał użytkowy) Brama medialna - MG (media gateway) Sterownik bramy m. MGC (MG controller) Główna cecha - dekompozycja obsługa "medium" - brama MG obsługa połączeń..., sterowanie bramą - MGC Przesłanki do rozdzielenia MG i MGC techniczne (specjalizacja usługowa MGC i ewolucja platform multimedialnych - np. w GSM/UMTS, IMS, niezawodność) subiektywne preferencje operatorskie (sygnalizacja "u mnie") inne, np. wynikające z uregulowań prawnych BIWF - Bearer Interworking CC / BC – Call /Bearer Control CSF – Call Service Function CBC - Call Bearer Control MG – Media Control MGC – Media Gateway Control Kanoniczna architektura MG/MGC protokół BC można enkapsulować w CC CC CC/BC BC sterowanie zgłoszeniami/połączeniami połączenia np. RTP-RTCP/UDP/IP BIWF == MG CSF == MGC styk CBC==Mc BICC - protrokół warstwy CC protokół BC parametry połączenia

4 NGN-H2484 Softswitch a Megaco/H.248 Architektura fizyczna dla środowiska PSTN/IP na rysunku - podzbiór "tranzytowy" Fizyczne realizacja MGC, SGW, MGW dozwolone różne kombinacje IP MGCF RTP-RTCP/UDP/IP BICC, SIP-I,T SIP, "H.323" MGF Megaco/H.248 MGF SGW C ISUP, DSS1,... MTP-x SIGTRAN Połącz T1-T2 do adr. b Połącz T2-T1 z adr b ba T1 T2T3 T4 Połącz T3-T4 z adr. a Połącz T4-T3 do adr. a BC sterowanie połączeniem MGxF – Media Gateway x Function

5 NGN-H2485 Softswitch a Megaco/H.248 - cd. Brama medialna - główne funkcje: transkodowanie komutacja transport informacji użytkowej obsługa sygnalizacji wewn.kanał. (in-band) na rzecz CC (bez semantyki) Realizacja architektury MG/MGC Megaco/H.248... Główny składnik architektury protokół Megaco/H.248 Oś rozwiązania model zgłoszenia (elementy zgłoszenia) zdarzenia dla elementów zgłoszenia komendy, w tym operacje na elementach zgłoszenia MGC RTP/RTCP BICC, SIP-T SIP, "H.323" MG Megaco/H.248 MGC MG Megaco/H.248 Model zgłoszenia BC Składniki funkcjonalne - rola inband de facto połączenie w nszym rozumieniu

6 NGN-H2486 Protokół H.248/Megaco Połączenie H.248 (właściwie lokalna konferencja multimedialna) wewnętrzny schemat przepływów pomiędzy zakończeniami danej bramy MG Model połączenia zakończenia (termination) - reprezentują źródła i ujścia mediów (kodowanych sygnałów użytkowych) medium (media flow) = strumień (StreamID) zazwyczaj zakończenie == 1-strumień - fizyczne (np. łącza cyfrowe) i nietrwałe (ephemeral) (np. porty TCP/UDP) - zakończenia posiadają własności (ustawiane atrybuty, np. przeplot strumieni) strumienie - posiadają cechy jak kodowanie, kierunek (send/receive…), port kontekst (zgłoszenie) to zgrupowania zakończeń w konferencję - zawiera zakończenia (operacje dodawania/usuwania) - multimedialność - mieszanie strumieni o tym samym sId=x Zdarzenia (events) wykrywane w zakończeniach (stany, cyfry, ciągi cyfr) i zgłaszane do MGC sygnały (signals) wymuszane na zakończeniach/strumieniach (np. dołącz ton...) - podobnie jak w przypadku styku V.5, PSTN Protocol … Komendy dodawanie/przesuwanie/usuwanie zakończeń do/z kontekstów (MGC->MG) modyfikowanie cech zakończeń, polecenia wykrywania zdarzeń, generowanie sygnałów (MGC->MG) raportowania / wywoływania zdarzeń (MG->MGC) / (MGC->MG) nadzoru sId=1 Termination dodaj (Add) MGC MG Megaco/H.248 Termination ID= RT4562b Termination ID= PC75/2/0 Context Id = 235122 sId=1 sId=2 Model połączenia BC Model zgłoszenia port IP/UDP transkodowanie ustawiane automatycznie przez MG wg kodeków każdego strumienia Port IP/UDP Port 240 Port 250

7 NGN-H2487 Definicja funkcji H.248 - pakiety Służą do definiowania szczegółowych funkcjonalności protokołu –wszystkie typy zdarzeń, sygnałów, statystyk definiowane w pakietach (ang. package) –można też definiować dodatkowe własności (np. zakończeń) Definiowanie pakietów – never ending story (por nast. slajd) –opracowywane przez szereg ciał (rejestrowane w IANA) –jest miejsce na pakiety prywatne Pakiety mogą dziedziczyć z innych pakietów i rozszerzać je

8 NGN-H2488 Standardy Megaco/H.248 RFC 2805 – wymagania RFC 3015 (Megaco) lub ITU-T Rec. H.248 (H.248.1 – basic + Annexes A-E – pakiety funkcjonalne) H.248 Annexes F to K +… (H.248.2 – H.248.72; pakiety funkcjonalne) H Series Supp 2,6,7,8,9 H.248.2 Facsimile, text conversation and call discrimination packages H.248.3 User interface elements and actions packages H.248.4 Transport over Stream Control Transmission Protocol (SCTP) H.248.5 Transport over ATM H.248.6 Dynamic Tone Definition package H.248.7 Generic Announcement package H.248.8 Error code and service change reason description H.248.9 Advanced media server packages H.248.10 Media gateway resource congestion handling package H.248.11 Media gateway overload control package H.248.12 H.248.1 packages for H.323 and H.324 interworking H.248.13 Quality Alert Ceasing package H.248.14 Inactivity timer package H.248.15 SDP H.248 package attribute H.248.16 Enhanced digit collection packages and procedures H.248.17 Line test packages H.248.18 Package for support of multiple profiles H.248.19 Decomposed multipoint control unit, audio, video and data conferencing packages H.248.20 The use of local and remote descriptors with H.221 and H.223 multiplexing …

9 NGN-H2489 Ważniejsze komendy Ogólna postać: Komenda = Id zakończenia { lista deskryptorów } –deskryptory: struktury danych do opisu wartości atrybutów zakończeń, np. strumieni: Media { Stream=1 { LocalControl { mode=receiveonly } –komendy zamykane w transakcje, dla których udziela się odpowiedzi(identyfikacja tr/odp) Transaction = nnn { Context = ccc { lista komend } Context = bbb... } Reply = nnn { Context = ccc { lista komend } Context = bbb... } –składnia: binarna lub tekstowa Add - dodaj zakończenie do kontekstu –Add = PC75/2/0 (dla zakończeń trwałych id zakończenia znane przez MGC) –Add = $ (dla zakoń. nietrwałych: Id zakończenia MG zwróci w odpowiedzi) Termination ID= RT4562b Termination ID= PC75/2/0 Termination ID= RT4562b Termination ID= PC75/2/0 Transaction=1 { Ctxt=2 {Add = $... } } Reply=1 { Ctxt=2 {Add = RT4562c...} } Termination ID= RT4562c Id zakończenia Context = 2

10 NGN-H24810 Ważniejsze komendy – cd. Modify - zmodyfikuj wartości atrybutów kontekstu/zakończenia/strumienia –do zmiany wartości atrybutów służą deskryptory –por. następny slajd Move - przenieś zakończenie z bieżącego kontekstu do innego kontekstu Subtract - usuń zakończenie z kontekstu Notify - powiadomienie przez MG o wystąpieniu zdarzenia –zdarzenie wcześniej było zarejestrowane przez MGC komendą Modify –ustawiane deskryptorem Events Komendy zarządzania i nadzoru –AuditCapability – odczyt przez MGC możliwych wartości parametrów MG –AuditValue – odczyt przez MGC parametrów zakończeń w MG –ServiceChange MG->MGC: np. raportowanie przez MG zmian konfiguracyjnych (np. restart MG, aktywacja/deaktywacja zakończeń, rejestrowanie się MG w MGC) MGC->MG: np. handover (przejęcie sterowania przez inne MGC), czy też żądanie aktywacji/deaktywacji zakończeń (funkcje poziomu zarządzania)

11 NGN-H24811 Strumienie – kierunkowość (przykład zmiany) W tym przypadku do jednokierunkowości e2e wystarczyłoby właściwie wysterować strumień tylko w jednym z zakończeń mode=sendreceive Strumień 2-kierunkowy Strumień 1-kierunkowy Transaction=1 { Context= 235122 { Modify= PC75/2/0 { Media { Stream=1 { LocalControl { mode=receiveonly } Modify= RT4562b { Media { Stream=1 { LocalControl { mode=sendonly } Context=jeszcze_inny {...Modify … } Termination ID=PC75/2/0... sId=1: mode=sendreceive Context Id = 235122 sId=1 mode=sendreceive kierunek send od środka kontekstu na zewnątrz Termination ID=RT4562b... sId=1: mode= sendonly Local {IP/UDP} Remote {IP/UDP} Termination ID=PC75/2/0... sId=1: mode=receiveonly Context Id = 235122 sId=1 własny adres transportowy odległy adres transportowy d eskryptor s trumienia Termination ID=RT4562b... sId=1: mode= sendreceive Local {IP/UDP} Remote {IP/UDP}

12 NGN-H24812 Przykład obsługi zgłoszenia Nawiązanie sesji przez jeden MGC MGCMG Trans=1{ Context=$ {Add=T1, Add=$ { Media { Stream=1 { Lc{mode=receiveonly} Local {opis "SDP"} } } } } } Reply=1{Context=100{Add=T1, Add=T2 { Media { Stream=1 { Local{opis "SDP"} } } } Local { v=0 c=IN IP4 $ m=audio $ RTP/AVP 0 2 } Local { v=0 c=IN IP4 194.25.161.1 m=audio 1111 RTP/AVP 0 } Trans=10{ Context=$ {Add=T4, Add=$ { Media { Stream=2 { Lc{mode=sendreceive} Local {opis "SDP"} Remote{opis "SDP"} } } } } } Local { v=0 c=IN IP4 $ m=audio $ RTP/AVP 0 } Remote { v=0 c=IN IP4 194.25.161.1 m=audio 1111 RTP/AVP 0 } Reply=10{ Context=200 {Add=T4, Add=T3 { Media { Stream=2 { Local {opis "SDP"} } } } } } Local { v=0 c=IN IP4 180.10.10.10 m=audio 2222 RTP/AVP 0 } Trans=2{ Context=100 { Modify=T2 { Media { Stream=1 { Lc{mode=sendreceive} Remote {opis "SDP"} } } } } } Remote{ v=0 c=IN IP4 180.10.10.10 m=audio 2222 RTP/AVP 0 } Reply=2{ Context=100 { Modify=T2} T1,T4 - trwałe, z natury są 2-kierunkowe MGC MG T1 T2 T3 T4 1. IAM( T1) 194.25.161.1:1111 180.10.10.10:2222 Stream=1 Stream=2 2. 3. IAM( T1) 1. IAM 3. IAM krok 2

13 NGN-H24813 Przykład - cd. Współpraca z SIP/BICC MGCMG Trans=1{ Context=$ {Add=T1, Add=$ { Media { Stream=1 { Lc{mode=receiveonly} Local {opis "SDP"} } } } } } Reply=1{Context=100{Add=T1, Add=T2 { Media { Stream=1 { Local{opis "SDP"} } } } Trans=10{ Context=$ {Add=T4, Add=$ { Media { Stream=2 { Lc{mode=sendreceive} Local {opis "SDP"} Remote{opis "SDP"} } } } } } Reply=10{ Context=200 {Add=T4, Add=T3 { Media { Stream=2 { Local {opis "SDP"} } } } } } Local { v=0 c=IN IP4 180.10.10.10 m=audio 2222 RTP/AVP 0 } Trans=2{ Context=100 { Modify=T2 { Media { Stream=1 { Lc{mode=sendreceive} Remote {opis "SDP"} } } } } } Reply=2{ Context=100 { Modify=T2} 194.25.161.1:1111 180.10.10.10:2222 MGC MG T1 T2 T3 T4 1. IAM( T1) Stream=1 Stream=2 3. IAM( T4) MGC SIP/SDP 1. IAM( T1) 3. IAM( T4) Zadanie: samodzielnie zaproponować scenariusz sygnalizacyjny

14 NGN-H24814 Inne zastosowania MGC H.248 – składnik Media Sever (systemy konferencyjne) Sterow. Wideokonf. MG media Sygnalizacja CC/BC H.248 (sterow. połącz.) Media server Sterowanie aplikacyjne Specjalizowany protokół sterowania konferencjami (np. GCCP) (konfigurowanie konferencji, zarządzanie uczestnikami, zarządzanie dostępem do zasobów konferencji - floor control) Sterowanie konferencją Sterowanie sesją i połącz. Transport GCC – Generic Conference Control GCCP – Generic Conference Control Protocol MG – Media Gateway GCCP_JOIN GCCP_LEAVE GCCP_INVITE GCCP_LIST GCCP_FLOOR_REQ/ GCCP_FLOOR_ACC/ GCCP_FLOOR_REJ CC/BC


Pobierz ppt "NGN-H2481 Instytut Telekomunikacji PW NGN – funkcje bramowe i architektura H.248 Materiały wykładowe do użytku wewnętrznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google