Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usługi sieciowe Wykład 5 DHCP- debian Jarosław Kurek WZIM SGGW 1.

Коpie: 1
Usługi sieciowe Wykład 5 DHCP- debian Jarosław Kurek WZIM SGGW 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usługi sieciowe Wykład 5 DHCP- debian Jarosław Kurek WZIM SGGW 1."— Zapis prezentacji:

1 Usługi sieciowe Wykład 5 DHCP- debian Jarosław Kurek WZIM SGGW 1

2 DHCP DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol - protokół dynamicznego konfigurowania węzłów zdefiniowany w RFC 2131 jest następcą BOOTP.) to protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, np. adresu IP hosta, adresu IP bramy sieciowej, adresu serwera DNS, maski sieci. Użycie protokołu DHCP zmniejsza nakład pracy wymagany przy zarządzaniu siecią IP, opublikowany został jako standard w roku 1993. Protokołem transportowym wykorzystywanym przez protokół DHCP jest UDP (ang. User Datagram Protocol). Klient wysyła komunikaty do serwera na port 67. Serwer wysyła komunikaty do klienta na port 68.

3 DHCP Pakiety protokołu DHCP: Poszukiwanie serwera DHCP - Klient chcący się połączyć z serwerem wysyła do sieci lokalnej pakiety rozgłoszeniowe zaadresowane do wszystkich odbiorców. Procedura ta nosi nazwę DHCP DISCOVER (odkrywanie DHCP). Czasami rutery są konfigurowane, aby przekazywały pakiety DHCP do właściwego serwera w innej podsieci. Pakiety mają adres docelowy rozgłoszeniowy 255.255.255.255 i zawierają prośbę o ostatnio używany adres IP (np. 192.168.1.100). Może ona zostać zignorowana przez serwer. Oferta DHCP - Oferta DHCP (ang. DHCP Offer) jest składana przez serwer, który określa właściwą konfigurację klienta na podstawie sprzętowego adresu urządzenia sieciowego określonego w polu CHADDR (w sieci lokalnej to adres MAC). W polu YIADDR serwer przekazuje klientowi jego adres IP.

4 DHCP Pakiety protokołu DHCP: Żądanie DHCP - Żądanie DHCP (ang. DHCP Request) jest wysyłane przez klienta, który już rozpoznał serwer DHCP, ale chce uzyskać inne parametry konfiguracji. Dla przykładu może ponownie zażądać adresu IP 192.168.1.100. RFC 2131 wprowadza dodatkowo zapytanie typu DHCPINFORM. Klient stosuje je, gdy ma już przypisany adres IP (np. ręcznie), lecz nadal nie zna pozostałych wymaganych parametrów. W odpowiedzi serwer wysyła pakiet potwierdzenia DHCP z pustym polem YIADDR oraz nieustawionym czasem dzierżawy adresu. Potwierdzenie DHCP - Potwierdzenie DHCP (ang. DHCP Acknowledge) jest wysyłane jako odpowiedź na żądanie. Zakłada się, że reakcją klienta na potwierdzenie będzie odpowiednie skonfigurowanie interfejsu sieciowego.

5 Ćwiczenie Keyboard layout Apt-get console-data Dpkg-reconfigure console-data Ustawić na britishi Apt-get install mc apt-get install nano Apt-cache search dhcp-clie Apt-get install dhcpcd Dhcpcd eth1 Apt-get install pump -----dhcp client

6 Ćwiczenie Konfiguracja sieci ifconfig –a Ip address show ifconfig eth0 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 up ip address add 192.168.1.100/24 brd + dev eth0 ifconfig eth0 down ip address del 192.168.1.100 dev eth0 vi /etc/network/interfaces auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0 auto eth0 iface eth0 inet dhcp # /etc/init.d/networking stop # /etc/init.d/networking start # /etc/init.d/networking restart

7 Ćwiczenie Konfiguracja sieci DNS vi /etc/resolv.conf search isp.com nameserver 202.54.1.110 nameserver 202.54.1.112 nameserver 202.54.1.115 $ dig www.nixcraft.com $ nslookup www.nixcraft.com route add default gw 192.168.1.100 netstat -nr

8 Ćwiczenie 1 Sprawdzam jaki pakiet dla dhcp demona Apt-cache search dhcp

9 Ćwiczenie 1 Konfiguracja sieci /etc/network/interface

10 Ćwiczenie 1 Na którym interfejsie nasłuchujemy? /etc/default/dhcp3-server

11 Ćwiczenie 1 Na którym interfejsie nasłuchujemy? /etc/default/dhcp3-server

12 Ćwiczenie 1 Na którym interfejsie nasłuchujemy? /etc/dhcp3-server

13 Ćwiczenie 1 Sprawdzamy na drugim hoście czy działa dhclient eth0

14 Ćwiczenie 2 Test rezerwacji adresu w DHCP po MAC adresie


Pobierz ppt "Usługi sieciowe Wykład 5 DHCP- debian Jarosław Kurek WZIM SGGW 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google