Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia i Organizacja Robót Budowlanych dr inż. Michał Krzemiński dr inż. Mariola Książek ZASADY OBLICZANIA WYDAJNOŚCI MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia i Organizacja Robót Budowlanych dr inż. Michał Krzemiński dr inż. Mariola Książek ZASADY OBLICZANIA WYDAJNOŚCI MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH."— Zapis prezentacji:

1 Technologia i Organizacja Robót Budowlanych dr inż. Michał Krzemiński dr inż. Mariola Książek ZASADY OBLICZANIA WYDAJNOŚCI MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH

2 ZASADY OBLICZANIA WYDAJNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH Wydajność poszczególnych maszyn podawane przez ich producentów w prospektach i katalogach mają zazwyczaj charakter ogólny, nie uwzględniający specyfiki konkretnych warunków realizacji robót. Rozróżnia się następujące typy wydajności: wydajność teoretyczną wydajność techniczną wydajność eksploatacyjną.

3 ZASADY OBLICZANIA WYDAJNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH WYDAJNOŚĆ EKSPLOATACYJNA to średnia rzeczywista wydajność danej maszyny osiągana w konkretnych warunkach budowy przy dobrej organizacji robót. uwzględnia ona warunki konstrukcyjno- techniczne i technologiczne maszyn oraz niektóre obiektywne przerwy typu organizacyjnego. odnosi się przynajmniej do zmiany roboczej.

4 SymbolWzórOznaczenia WkWk Q – pojemność geometryczna łyżki (naczynia roboczego) [m 3 ] n – liczba cykli roboczych na minutę S n – współczynnik napełnienia łyżki (naczynia roboczego) zależny od jej wielkości, kategorii i rodzaju gruntu (S n 0,9÷1,25) S s – współczynnik spoistości gruntu (odwrotność współczynnika spulchnienia S sp ) S w –współczynnik wykorzystania czasu pracy koparki (S w 0,6÷0,8) t– czas cyklu roboczego koparki t n – czas odspajania gruntu i napełnienia łyżki (zwykle t n =0,30t) t o – czas obrotu nadwozia do miejsca wyładunku urobku z podniesieniem łyżki do poziomu wyładowania oraz czas powrotu naczynia do miejsca kopania (zwykle t o =0,60t) t w – czas wyładowania naczynia roboczego (zwykle t w =0,10t) OBLICZANIE WYDAJNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ

5 Obliczenie wydajności eksploatacyjnej podsiębiernej koparki gąsienicowej HYDREMA R 1100 w gruncie kategorii III Dane: Q = 0,4 m 3 t = 20 s (tablica 3.14.) S w = 0,7 (tablica 3.12.) S n = 0,75 (tablica 3.13.)

6 OBLICZENIE CZASU TRWANIA ROBÓT Dane: 1 zmiana robocza = 8 godz. Jedna podsiębierna koparka gąsienicowa HYDREMA R 1100 wykopie wykop szerokoprzestrzenny o pojemności 16800m 3 w ciągu 66 zmian roboczych. Przy doborze maszyn należy uwzględnić wielkość poszczególnych robót oraz pojemność naczynia roboczego

7 OBLICZANIE WYDAJNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ SPYCHARKI SymbolWzórOznaczenia WeWe t–czas cyklu roboczego pracy spycharki [s] q–pojemność geometryczna lemiesza (mierzona objętością gruntu rodzimego) [m 3 ] S n –współczynnik napełnienia lemiesza zależny od kategorii gruntu i sposobu przemieszczania urobku S s –współczynnik spoistości gruntu S w –współczynnik wykorzystania czasu roboczego spycharki (S w 0,85÷0,95) l s –długość odcinka skrawania [m] l p –długość odcinka przemieszczania urobku [m] v s –prędkość jazdy w trakcie skrawania (na I biegu) [m/s] v p –prędkość przemieszczania z urobkiem (na II biegu) [m/s] v pp –prędkość jazdy powrotnej, jałowej (na III biegu) [m/s] t s –czas skrawania (nagarniania) urobku do chwili napełnienia lemiesza [s] t b –czas potrzebny na zmianę biegu (t b 5÷8) [s] t o –czas potrzebny na opuszczenie lemiesza (t o 5÷8) [s] t n –czas wykonania czynności niezależnych od kategorii gruntu i przemieszczania urobku (jest wartością stałą dla danego typu spycharki) [s] t z –czas jednorazowej zmiany kierunku (t z 10) [s] H–wysokość lemiesza [m] L–długość lemiesza [m] φ–kąt stoku naturalnego urabianego gruntu [º]

8 Obliczenie wydajności eksploatacyjnej spycharki KOMATSU D 150 Dane: Grunt kat. III – glina Spycharka gąsienicowa KOMATSU D 150 Głębokość skrawania Kąt stoku naturalnego l p – długość odcinka przemieszczania urobku l s – długość odcinka skrawania

9 Obliczenie wydajności eksploatacyjnej spycharki KOMATSU D 150

10

11 OBLICZENIE CZASU TRWANIA ROBÓT Dane: 1 zmiana robocza = 8 godz. n – liczba maszyn


Pobierz ppt "Technologia i Organizacja Robót Budowlanych dr inż. Michał Krzemiński dr inż. Mariola Książek ZASADY OBLICZANIA WYDAJNOŚCI MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google