Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

J AK ZDAĆ EGZAMIN ZAWODOWY – ETAP PRAKTYCZNY ? technik informatyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "J AK ZDAĆ EGZAMIN ZAWODOWY – ETAP PRAKTYCZNY ? technik informatyk."— Zapis prezentacji:

1 J AK ZDAĆ EGZAMIN ZAWODOWY – ETAP PRAKTYCZNY ? technik informatyk

2 E GZAMIN PRAKTYCZNY NA TECHNIKA INFORMATYKA POLEGA NA : opracowaniu projektu realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego w zakresie: 1. diagnozowania wstępnego 2. ustalenia przyczyn usterek 3. usunięcia usterek

3 CZAS TRWANIA EGZAMINU 20 minut - na zapoznanie się ze stanowiskiem egzaminacyjnym – można: czytać arkusz egzaminacyjny uruchomić komputer zapoznać się z płytami CD – standardowe wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego: winxp pro z sp3, sp3 dla winxp, office, sp3 dla office, adobe reader, antywirus, bazy sygnator wirusów, sterowniki i opisy 240 minut (4 h) – na napisanie projektu realizacji prac prowadzących do usunięcia usterki systemu komputerowego – w tym 30 minut pod koniec na drukowanie zrzutów

4 NA KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ PISZEMY : 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej - zgodny z treścią zadania 2. Założenia do projektu - dane wynikające z treści zadania i załączników. 3. Listę prawdopodobnych przyczyn usterek systemu komputerowego - na podstawie opisu działania systemu (objawów). 4. Wykaz działań prowadzących do usunięcia usterek systemu komputerowego, które należałoby podjąć celem zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego zgodnie z przedstawioną listą prawdopodobnych jej przyczyn. 5. Wskazania dla użytkowników komputera, zapobiegające podobnym usterkom w przyszłości.

5 D OKUMENTACJA Z WYKONANYCH PRAC POWINNA ZAWIERAĆ : 1. Rejestr wykonanych czynności prowadzących do usunięcia usterek systemu komputerowego, potwierdzonych: wydrukowanymi zrzutami obrazów z ekranu monitora plikiem zawierającym zrzuty z ekranu (zapisywany z pendrive na płycie CD przez komisję nadzorującą) 2. Wskazania dla użytkowników komputera, zapobiegające podobnym usterkom w przyszłości – to i tak piszemy na KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ (zobacz slajd wcześniej)

6 DOKUMENTACJA PRACY – ZRZUTY EKRANOWE – W MS WORD czytamy w treści zadania jak udokumentować pracę najczęściej jest: strona A4, pionowo, w nagłówku (menu Widok Nagłówek i stopka) wpisać swój PESEL w stopce numer strony (Wstaw Numer strony) 2 zrzuty na stronę każdy zrzut podpisujemy: nr zrzutu i opis wykonanej czynności

7 CO PISZEMY NA KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ

8 1. T YTUŁ PRACY EGZAMINACYJNEJ Tytuł pracy egzaminacyjnej najlepiej przepisać z treści zadania, wystarczy tylko zmienić formę zdania. przykład: Projekt realizacji prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia usterek systemu komputerowego i operacyjnego

9 2. Z AŁOŻENIA ( W TYM USTERKI ) W założeniach wystarczy przepisać wszystko z: treści zadania, informacji od użytkownika, dostępnych programów, innych informacji jeśli są dostępne. Najlepiej przepisać wszystko co jest tam zawarte, zmieniając ewentualnie formę zdania

10 3. L ISTA PRAWDOPODOBNYCH PRZYCZYN USTEREK KOMPUTERA Ten podpunkt powinien być wykonany jeszcze przed włączeniem komputera. Wypisujemy tu prawdopodobne przyczyny usterek związane z wymienionymi usterkami (w 2. Założenia) Wszystkie prawdopodobne przyczyny najlepiej wypisywać od myślników.

11 2. Założenia 3. Lista prawdopodo bnych przyczyn usterek komputera 4. Wykaz działań:

12 4. W YKAZ DZIAŁAŃ : Ten podpunkt też powinien być wykonany jeszcze przed włączeniem komputera. Wypisujemy co po kolei mamy zamiar robić. Niektóre usterki są uniwersalne i występują praktycznie w każdym zadaniu.

13 5. W SKAZANIA DLA UŻYTKOWNIKA : W tym podpunkcie wypisujemy co użytkownik powinien robić, aby zapobiec takim usterkom w przyszłości. Należy przeanalizować wszystkie wymienione prawdopodobne usterki i wypisać jak można im zapobiec. Na pewno będzie to: częste skanowanie dysku programem antywirusowym, włączone aktualizacje automatyczne włączona zapora sieciowa wykonywanie kopii zapasowych nie otwieranie załączników nieznanego pochodzenia

14 LOKALIZOWANIE I USUWANIE USTERKI SYSTEMU KOMPUTEROWEGO

15 DOKUMENTACJA Z WYKONANIA PRAC: Rejestr wykonanych czynności prowadzących do usunięcia usterek systemu komputerowego, potwierdzonych wydrukowanymi zrzutami obrazów z ekranu monitora Nośnik z plikiem zawierającym zrzuty z ekranu. Wszystkie zrzuty należy zapisać na nośniku CD i dołączyć do projektu (komisja nadzorująca)

16 R EJESTR WYKONANYCH CZYNNOŚCI PROWADZĄCYCH DO USUNIĘCIA USTEREK SYSTEMU KOMPUTEROWEGO W tym momencie dopiero powinno się włączyć komputer. W tym punkcie wykonujemy już w praktyce (czyli na komputerze) wszystkie wymienione wcześniej działania z podpunktu 'wykaz działań'. Wszystkie czynności należy udokumentować zrzutem ekranu do Worda i ponumerować i podpisać używając formy Wykonuję…, Uruchamiam…, Instaluję…, Skanuję…, Szukam…, Konfiguruję, Ustawiam…

17 D OBRE RADY ZAWSZE W CENIE przed przystąpieniem do pracy – dokładnie przeczytaj treść Zadania pisz wyraźnie na koniec sprawdź, czy o niczym nie zapomniałeś: Założenia Lista przyczyn Wykaz działań REJESTR CZYNNOŚCI Wskazania dla użytkownika

18 2. Założenia do projektu3. Lista przyczyn 4. Wykaz działań REJESTR CZYNNOŚCI zrzuty + podpisy REJESTR CZYNNOŚCI zrzuty + podpisy 1. Tytuł pracy 5. Wskazania dla użytkownika


Pobierz ppt "J AK ZDAĆ EGZAMIN ZAWODOWY – ETAP PRAKTYCZNY ? technik informatyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google