Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW P LAN WYKŁADU oprogramowanie systemowe oprogramowanie narzędziowe oprogramowanie użytkowe oprogramowanie użytkowe w ekonomii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW P LAN WYKŁADU oprogramowanie systemowe oprogramowanie narzędziowe oprogramowanie użytkowe oprogramowanie użytkowe w ekonomii."— Zapis prezentacji:

1 O PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW P LAN WYKŁADU oprogramowanie systemowe oprogramowanie narzędziowe oprogramowanie użytkowe oprogramowanie użytkowe w ekonomii

2 Oprogramowanie (ang. software) to ogół programów komputerowych, procedur, zasad i dokumentacji związanej z przetwarzaniem informacji w systemie. Oprogramowanie ożywia komputer i pozwala korzystać z jego możliwości i zasobów. Oprogramowanie systemowe Oprogramowanie systemowe to zestaw ogólnych programów zarządzających zasobami komputera, takimi jak procesor, połączenia komunikacyjne i urządzenia zewnętrzne. Jego zasadniczą częścią jest system operacyjny, który zarządza działaniem komputera, decyduje które zasoby komputera będą wykorzystywane, które programy i w jakiej kolejności będą wykonywane.

3 Każdy system operacyjny posiada swój odrębny system plików. W DOS, Windows 98 jest FAT, w Windows NT, XP jest NTFS, w Linuxie jest Ext2, w OS/2 - HPFS Master Boot Record (MBR) Aby komputer mógł wczytywać i uruchamiać system operacyjny, najważniejsze informacje o strukturze danych muszą się znajdować w ściśle zdefiniowanym miejscu na powierzchni nośnika. FAT (File Allocation Table) oznacza tabelę zawierającą spis wszystkich jednostek alokacyjnych (klasterów) całej partycji.

4 Foldery na dysku tworzą strukturę hierarchiczną

5

6 Przycisk StartPasek narzędzi pulpitu Przycisk okna folderu Przycisk okna programu Obszar powiadamianiaMenu Start Polecenia menu Start umożliwiają uruchamianie aplikacji, wyszukiwanie plików, folderów czy komputerów, dotarcie do ostatnio używanych dokumentów oraz zmianę ustawień systemu. W tym menu można również znaleźć pomoc na temat obsługi systemu Windows.

7 Elementy okna foldera

8 Wyświetlanie zawartości okna w różnych trybach Wyszukaj (Search)

9

10 Zmiana ustawień klawiatury Start > Ustawienia > Panel sterowania > Klawiatura Fragment Paska zadań z ikoną języka PL

11 Oprogramowanie narzędziowe Oprogramowanie narzędziowe – rodzaj oprogramowania, który wspomaga zarządzanie zasobami sprzętowymi poprzez dogodne interfejsy użytkowe oraz usprawnia, modyfikuje oprogramowanie systemowe w celu usprawnienia wykonywania programów w bardziej wygodny i wydajny sposób, a przy tym pozbawiony błędów. Do oprogramowania narzędziowego należą pakiety języków programowania (np., C++, JAVA, DELPHI, PHP), pakiety programów dla tworzenia baz danych (Oracle, MySQL), oprogramowania dla naukowych i technicznych badań (np. MatLab), innego oprogramowania dla tworzenia aplikacji (np., dla Internetu). W MS Office jest możliwość tworzenia aplikacji – język programowania Visual Basic Application (VBA).

12 MatLab

13 Statistica

14 R, Gretl

15 MS Excel - VBA

16 Oprogramowanie użytkowe Oprogramowanie użytkowe (oprogramowanie aplikacyjne, ang. application software) to programy napisane dla użytkownika w celu wykonywania przez komputer specyficznych zadań. Na oprogramowanie użytkowe składają się komercyjnie dostępne pakiety programów ogólnego przeznaczenia (ang. end-user software, general-purpose software), które pozwalają realizować pewnego rodzaju ogólne działania takie jak edytowanie tekstów, prezentacje graficzne itp. oraz specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne (oprogramowanie dedykowane, ang. dedicated software), które obsługuje charakterystyczne działania danej firmy (obrót materiałowy, analiza sprzedaży itp.).

17 Microsoft Office

18 KOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA Kategorie systemów informatycznych Systemy transakcyjne (Transaction Processing Systems - TPS). Systemy nowoczesnego biura (Office Automation Systems - OAS). Systemy informacyjne zarządzania (Management Information Systems - MIS). Systemy wspomagania zarządzania produkcją (Manufacturing Resourse Planning - MRP II).

19 Zintegrowane systemy zarządzania (Computer Integrated Manufacturing - CIM) lub (Enterprise Resource Planning - ERP). Systemy wspomagania zarządzania (Management Support Systems - MSS) Systemy wspomagania decyzji (Decision Support Systems - DSS). Systemy informacyjne kierownictwa (Executive Information Systems - EIS). Systemy wspomagające kierownictwo (Executive Support Systems - ESS). Systemy eksperckie (Expert Systems).

20 CAD - Computer Aided Design, CADD - Computer Aided Design and Drafting, CAE - Computer Aided Engineering, CASE - Computer Aided System Engineering - wspieranie prac projektowych i inżynierskich CAP - Computer Aided Planning – wspomaganie planowania i harmonogramowania. CAQ- Computer Aided Quality Assurance - wpieranie kontroli jakości CAL (CAT) - Computer Assisted Learning (Training) – wspomaganie terningu i podnoszenia kwalifikacji przez załogę. CAM - Computer Assisted Manufacturing – wspomaganie sterowania procesami wytwórczymi.

21 Systemy wspomagające zarządzanie na tle szczebli decyzyjnych w firmie

22 Logistyka – proces planowania, kierowania, kontrolowania, sprawnego i efektywnego przepływu surowców, półproduktów i wyrobów gotowych oraz odpowiednią informacją z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Klasyfikacja systemów logistycznych: Systemy makrologistyczne – mają charakter ogólnogospodarczy i dotyczą przepływów materiałowych w skali całego kraju, kontynentu lub globu np. krajowa sieć połączeń kolejowych Systemy metalogistyczne – dotyczą powiązań jednostek produkcyjnych, handlowych, logistycznych i innych np. banków w ramach danej sfery, gałęzi lub branży, współcześnie dla określenia systemów tych używa się pojęcia łańcuch dostaw Systemy mikrologistyczne – dotyczą wyodrębnionych podmiotów prawnych, szpitale, wojsko, szkoły Systemy logistyczne

23 Systemy Informacyjne System Informacyjny Schengen oraz System Informacji Wizowej. Systemy informatyczne CRM Systemy informatyczne CRM (systems of Customer Relationship Management - Systemy Zarządzania Relacjami) gromadzą dane o klientach, konkurencji, kontaktach, negocjacjach, transakcjach działaniach marketingowych organizacji, wspomagają proces obsługi cyklu sprzedaży, potencjalnych klientów oraz utrzymywania z nimi stosunków, badania satysfakcji i potrzeb klientów, a także wspomagają działalność serwisu i doradztwa.

24


Pobierz ppt "O PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW P LAN WYKŁADU oprogramowanie systemowe oprogramowanie narzędziowe oprogramowanie użytkowe oprogramowanie użytkowe w ekonomii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google