Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODUŁ ORGANIZACYJNY – MENEDŻER BIZNESU M ODUŁ M ENEDŻER BIZNESU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODUŁ ORGANIZACYJNY – MENEDŻER BIZNESU M ODUŁ M ENEDŻER BIZNESU."— Zapis prezentacji:

1 MODUŁ ORGANIZACYJNY – MENEDŻER BIZNESU M ODUŁ M ENEDŻER BIZNESU

2 MODUŁ ORGANIZACYJNY – MENEDŻER BIZNESU Absolwenci modułu są przygotowywani do zajmowania stanowisk specjalistów w zakresie organizacji i zarządzania organizacjami, a także stanowisk kierowniczych średniego szczebla. W czasie studiów pozyskują niezbędną wiedzę o funkcjonowaniu organizacji i zasadach zarządzania organizacjami. Nabywają umiejętności podejmowania decyzji kierowniczych, analizy i projektowania organizacyjnego, pracy zespołowej, przewodzenia zespołami pracowników, a w szczególności zarządzania przedsiębiorstwami w konkurencyjnym otoczeniu. M ODUŁ M ENEDŻER BIZNESU

3 MODUŁ ORGANIZACYJNY – MENEDŻER BIZNESU Program modułu obejmuje następujące przedmioty: metody organizacji i zarządzania, analiza i projektowanie organizacyjne, społeczna odpowiedzialność biznesu, dynamika grup w organizacji, budowa i pomiar satysfakcji klientów, budowa i pomiar satysfakcji pracowników, przedsiębiorstwo międzynarodowe, potencjał innowacyjny MSP, zarządzanie relacjami przedsiębiorstwa z otoczeniem, zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym. M ODUŁ M ENEDŻER BIZNESU

4 MODUŁ ORGANIZACYJNY – MENEDŻER BIZNESU Dlaczego nasz moduł? M ODUŁ M ENEDŻER BIZNESU

5 Moduł Menedżer Biznesu prowadzony przez Katedrę Doskonałości Biznesowej Prowadzenie zajęć przez praktyków; Uczestnictwo w treningach doskonalących pracę grupową; Uczestnictwo w treningach dot. zdobywania umiejętności kierowania zespołem; Możliwość prowadzenia badań, wdrożeń projektów w przedsiębiorstwach (przykładowe badania prowadzone przez studentów w roku akademickim 2014-2015: (1) określenie zapotrzebowania wśród klientów Apator S.A. na sklep internetowy, (2) określenie wizerunku restauracji – browaru Jan Olbracht); Możliwość pisania prac licencjackich na podstawie rzeczywistych problemów panujących w przedsiębiorstwach (np. tworzenie programu zarządzania talentami w Consus S.A.) M ODUŁ M ENEDŻER BIZNESU

6 Program kształcenia – moduł organizacyjny Menedżer biznesu Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Razem godzinRazem WykładĆwiczeniaECTS Metody organizacji i zarządzania egzamin 15305 Analiza i projektowanie organizacyjne egzamin 15305 Społeczna odpowiedzialność biznesu zaliczenie 15 3 Dynamika grup w organizacji zaliczenie 15 3 Budowanie i pomiar satysfakcji pracowników zaliczenie 15 3 Budowanie i pomiar satysfakcji klientów zaliczenie 15 3 Przedsiębiorstwo międzynarodowe egzamin 15 4 Potencjał innowacyjny MSP egzamin 30155 Zarządzanie relacjami przedsiębiorstwa z otoczeniem egzamin 30-5 Zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym zaliczenie 15 3 M ODUŁ M ENEDŻER BIZNESU

7 Studia stacjonarne I stopnia Uchwała Rady Wydziału z dnia 23.04.2014 r. (z późn. zmianami) Program kształcenia – zarządzanie przedmioty kształcenia ogólnego i z zakresu treści podstawowych Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Razem godzinRazem WykładĆwiczeniaECTS Technologie informacyjne zaliczenie -302 Ochrona własności intelektualnej zaliczenie 15-1 Nowoczesne techniki uczenia się zaliczenie 15-1 Język angielski egzamin -1205 Wychowanie fizyczne zaliczenie -602 Zajęcia ogólnouczelniane lub realizowane na innym kierunku studiów zaliczenie --8 BHPsamokształcenie Praktyka zawodowa zaliczenie 4 tygodnie4 Zastosowanie matematyki w zarządzaniu egzamin 45307 Statystyka opisowa egzamin 15305 Prawo egzamin 30155 Podstawy zarządzania egzamin 60-6 Nauka o przedsiębiorstwie egzamin 30155 Mikroekonomia egzamin 30 7 Finanse egzamin 30-4 M ODUŁ M ENEDŻER BIZNESU

8 Studia stacjonarne I stopnia Uchwała Rady Wydziału z dnia 23.04.2014 r. (z późn. zmianami) Program kształcenia – zarządzanie przedmioty z zakresu treści kierunkowych i przedmioty pomocnicze kierunkowe Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Razem godzinRazem WykładĆwiczeniaECTS Egzamin dyplomowy egzamin--6 Seminarium dyplomowezaliczenie-604 Zachowania organizacyjne egzamin 30154 Zarządzanie projektami zaliczenie 15 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi egzamin 30 6 Zarządzanie jakościąegzamin30154 Informatyka w zarządzaniuzaliczenie-302 Marketingegzamin30 7 Badania marketingoweegzamin15305 Rachunkowość finansowa egzamin 30 5 Finanse przedsiębiorstwegzamin30 6 Socjologia zaliczenie 30-3 Podstawy makroekonomii egzamin 30156 Logistykazaliczenie30-2 Podstawy ekonometriiegzamin30 6 Wizerunek menedżerazaliczenie15-1 Prognozowanie gospodarczeegzamin15 3 Symulacje i gry kierowniczezaliczenie-302 Biznes planzaliczenie15 2 Inwestycje i inwestowanieegzamin15 3 M ODUŁ M ENEDŻER BIZNESU

9 Sylabusy przedmiotów (wymagania wstępne, nakład pracy studenta, stosowane metody dydaktyczne, opis, literatura, efekty kształcenia oraz kryteria oceniania) znajdują się w systemie USOSweb w zakładce katalog przedmiotów https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/indexhttps://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/index M ODUŁ M ENEDŻER BIZNESU

10 Rejestracja na moduły rozpocznie się 20 maja 2015 r. o godz. 18.30 za pośrednictwem systemu USOSweb M ODUŁ M ENEDŻER BIZNESU


Pobierz ppt "MODUŁ ORGANIZACYJNY – MENEDŻER BIZNESU M ODUŁ M ENEDŻER BIZNESU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google