Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN POTWIERDZAJ Ą CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK INFORMACJE DLA UCZNIÓW...Zawsze szczytami chodzić nie będziesz, ale co zdobędziesz, to.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN POTWIERDZAJ Ą CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK INFORMACJE DLA UCZNIÓW...Zawsze szczytami chodzić nie będziesz, ale co zdobędziesz, to."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN POTWIERDZAJ Ą CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK INFORMACJE DLA UCZNIÓW...Zawsze szczytami chodzić nie będziesz, ale co zdobędziesz, to Twoje... ks. prof. Józef Tischner

2 TECHNIK LOGISTYK ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl Praktyki zawodowe: 4 tygodnie w klasie III Nauka w technikum trwa 4 lata. Program nauczania zawiera zajęcia z przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących. Celem nadrzędnym jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdobycia dyplomu technika logistyka oraz ukończenie szkoły i przystąpienie do egzaminu maturalnego. Najważniejsze przedmioty zawodowe: język angielski zawodowy język niemiecki zawodowy logistyka w transporcie zarządzanie zapasami i magazynem spedycja

3 Aby uzyskać dyplom TECHNIKA LOGISTYKA należy: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl wykształcenie średnie Kwalifikacja A.32 Kwalifikacja A.31 Kwalifikacja A.30 TECHNIK LOGISTYK

4 Świadectwo potwierdzające kwalifikacje uzyskuje się po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl W ZSEIU egzaminy organizowane są w 3 sesjach w ciągu roku szkolnego: w czerwcu, we wrześniu i w styczniu Uczeń zgłasza się do egzaminu składając odpowiednią DEKLARACJĘ w ściśle określonym terminie - nie później niż 4 miesiące przed sesją egzaminacyjną. Termin złożenia deklaracji określa dyrektor OKE. A.32A.31 A.30 TECHNIK LOGISTYK

5 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch części:  część pisemna  część praktyczna ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl Uczeń otrzyma Świadectwo potwierdzające kwalifikację jeśli zda obie części egzaminu  część pisemna – min 50% punktów  część praktyczna – min 75% punktów A.32A.31 A.30 TECHNIK LOGISTYK

6 CZĘŚĆ PISEMNA polega na rozwiązaniu testu zawierającego 40 pytań z zakresu wymagań określonej kwalifikacji. Egzamin może mieć formę pisemną (arkusz egzaminacyjny) lub elektroniczną (zdawany przy komputerze z wykorzystaniem aplikacji egzaminacyjnej). Formę egzaminu w danej sesji ustala Dyrektor Szkoły. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl Część pisemna trwa 60 minut. W czasie egzaminu pisemnego MOŻNA korzystać z kalkulatora. A.32A.31 A.30 TECHNIK LOGISTYK

7 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego z zakresu wymagań określonej kwalifikacji. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej na podstawie arkusza przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl Czas trwania części praktycznej określany jest przed każdą sesją egzaminacyjną. W czerwcu 2015 egzamin z kwalifikacji A.30, A.31 i A.32 trwa 120 minut. A.32A.31 A.30 TECHNIK LOGISTYK

8 Szczegółowe informacje na temat zakresu wymagań i zadań w każdej części poszczególnych kwalifikacji przekażą nauczyciele przedmiotów zawodowych. Potrzebne informacje zajdziesz również w informatorach zamieszczonych na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej („nowy” egzamin zawodowy)informatorach ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl A.32A.31 A.30 TECHNIK LOGISTYK

9 Wyniki obu części egzaminu przekazywane są do szkoły w terminie ustalonym przez dyrektora OKE. (ok. 2 miesiące po egzaminie) W sesji czerwiec 2015 ogłoszenie wyników nastąpi 1 września 2015. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl Uczeń, który zdał obie części egzaminu otrzyma Świadectwo potwierdzające kwalifikację. Świadectwo jest dokumentem, który należy przechowywać, ponieważ będzie potrzebne do uzyskania DYPLOMU TECHNIKA LOGISTYKA A.32A.31 A.30 TECHNIK LOGISTYK

10 Uczeń, który nie zdał JEDNEJ lub OBU CZĘŚCI egzaminu może przystąpić do nich ponownie w jednej z kolejnych sesji egzaminacyjnych. Każdorazowo należy złożyć nową DEKLARACJĘ przystąpienia do egzaminu z zaznaczeniem części egzaminu do której uczeń zamierza przystąpić. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl UWAGA! Zgłoszenie do egzaminu musi nastąpić w odpowiednim terminie – do sesji „styczeń 2016” należy się zgłaszać w pierwszych dniach września 2015. A.32A.31 A.30 TECHNIK LOGISTYK

11 WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE NIE MAJĄ WPŁYWU NA PROMOCJĘ UCZNIA DO KLASY NASTĘPNEJ. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl Uczeń, który ukończył szkołę, ale nie zdał wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikację może przystąpić do nich w dowolnym terminie po zakończeniu nauki. W tym przypadku deklarację składa samodzielnie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. A.32A.31 A.30 TECHNIK LOGISTYK

12 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl CZERWIEC A.30 WRZESIEŃSTYCZEŃ CZERWIEC A.31 WRZESIEŃSTYCZEŃ CZERWIEC A.32 WRZESIEŃSTYCZEŃMATURACZERWIEC klasa I klasa III klasa IV KIEDY MOŻNA ZDAWAĆ EGZAMIN? A.32A.31 A.30 klasa II TECHNIK LOGISTYK termin główny egzaminu w danej kwalifikacji dostępne terminy egzaminów poprawkowych

13 Harmonogram egzaminów oraz wszystkie niezbędne informacje dla zdających są publikowane na stronie internetowej szkoły www.zseiu.pl w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY.www.zseiu.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl Informacje te znajdują się również na tablicy informacyjnej na parterze. W tym miejscu dodatkowo są również wywieszane listy uczniów przydzielonych do poszczególnych sal. A.32A.31 A.30 TECHNIK LOGISTYK

14 Harmonogram egzaminów w sesji 152 (czerwiec 2015) ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl CZĘŚĆ PISEMNA : godz. 8.00 i 10.00 sala 101, 208 (komputer) A.32A.31 A.30 TECHNIK LOGISTYK kwalifikacja A. 30 Kwalifikacja A. 31 Kwalifikacja A. 32 godz. 12.00 sala 201, 202 (arkusz) godz. 14.00 sala 209 (arkusz) 22 czerwca 2015 (poniedziałek)

15 Harmonogram egzaminów w sesji 152 (czerwiec 2015) ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl CZĘŚĆ PRAKTYCZNA : godz. 13.00 sala 201, 202 A.32A.31 A.30 TECHNIK LOGISTYK kwalifikacja A. 30 Kwalifikacja A. 31 kwalifikacja A. 32 godz. 9.00 sala 201, 202 godz. 13.00 sala 204 23 czerwca 2015 (wtorek)

16 WYKAZ PRZYBORÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYWANIA W CZASIE EGZAMINU (SESJA CZERWIEC 2015) ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl CZĘŚĆ PISEMNA : kalkulator prosty CZĘŚĆ PRAKTYCZNA : kalkulator prosty, linijka (np. 20 cm lub dłuższa), ołówek, gumka, temperówka TECHNIK LOGISTYK A.32A.31 A.30 KWALIFIKACJA A.30, A.31, A.32

17 WAŻNE INFOMACJE DLA ZDAJĄCYCH:  Przed sesją egzaminacyjną dokładnie sprawdź terminy egzaminów wyznaczonych przez dyrektora szkoły.  Sprawdź, co możesz mieć ze sobą na egzaminie (legitymacja lub dowód, czarny długopis, kalkulator prosty oraz przybory, których wykaz jest określany przed każdą sesją)  Wszystkie niedozwolone przedmioty (plecak, torba, TELEFON KOMÓRKOWY lub inne urządzenia elektroniczne) zostawiamy w szatni.  Na każdy egzamin uczniowie zgłaszają się przed salą na 60 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.  Na każdy egzamin uczeń przychodzi w stroju galowym.  W czasie egzaminu wykonuj polecenia Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego. Pamiętaj, jeśli nie przestrzegasz procedur, możesz zostać usunięty z sali, a twój egzamin zostanie unieważniony. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl

18 WAŻNE INFOMACJE DLA ZDAJĄCYCH:  Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz przestąpić do wyznaczonego egzaminu niezwłocznie przekaż (ty lub twoi rodzice) tę informację do szkoły - telefonicznie lub przez Librus  Jeśli nie przystąpisz do egzaminu będziesz mógł to zrobić w kolejnej sesji, oczywiście po wcześniejszym złożeniu deklaracji.  O terminach składania deklaracji przypomina wychowawca klasy. Pamiętaj jednak, że to TY jesteś odpowiedzialny za to, aby poprawnie wypełnić i złożyć SWOJĄ deklarację. Terminy składania deklaracji są corocznie ustalane, ale w przybliżeniu jest to styczeń, marzec i wrzesień każdego roku.  Sam kontroluj, które kwalifikacje lub ich części są zdane – tak, żebyś mógł się zgłosić do prawidłowego egzaminu.  Wyniki swoich egzaminów możesz sprawdzić u wychowawcy klasy (Librus). Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości zapytaj - wicedyrektora szkoły lub kierownika szkolenia praktycznego. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMII i USŁUG W ŁODZI www.zseiu.pl

19 POWODZENIA!!!...Zawsze szczytami chodzić nie będziesz, ale co zdobędziesz, to Twoje... ks. prof. Józef Tischner


Pobierz ppt "EGZAMIN POTWIERDZAJ Ą CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK INFORMACJE DLA UCZNIÓW...Zawsze szczytami chodzić nie będziesz, ale co zdobędziesz, to."

Podobne prezentacje


Reklamy Google