Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca na klastrach i komupterach w centrach obliczeniowych Reguły pracy na serwerach obliczeniowych: 1.Zadania są uruchamiane przez system kolejkowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca na klastrach i komupterach w centrach obliczeniowych Reguły pracy na serwerach obliczeniowych: 1.Zadania są uruchamiane przez system kolejkowania."— Zapis prezentacji:

1 Praca na klastrach i komupterach w centrach obliczeniowych Reguły pracy na serwerach obliczeniowych: 1.Zadania są uruchamiane przez system kolejkowania lub (znacznie rzadziej) w systemie rezerwacji. Puszczanie zadań dłuższych niż parominutowe „z ręki” jest niedopuszczalne. 2.Każdy użytkownik ma przydzieloną kwotę (limit miejsca) na dysku/dyskach. 3.Do celów bieżących obliczeń można wykorzystywać dedykowane dyski stanowiące „przestrzeń ścieralną” (scratch space); pliki tam się znajdujące są usuwane przez system po czasie 1-7 dni. 4.Większe centra dysponują systemami archiwizacji (MassStore), w których można składować starsze pliki. Dostęp do tych archiwum jest wolniejszy niż do dysku.

2 Zasoby centrów obliczeniowych Komputery dużej mocy. Systemy plików. Systemy archiwizacji plików. Systemy wizualizacyjne. Interfejsy zarządzania zadaniami. Hardwarde do realizacji usług (www, ftp, itp.). Systemy zarządzania zadaniami i plikami, kompilatory i biblioteki, oprogramowanie użytkowe. Dostęp do zasobów centrów jest na ogół zdalny.

3 Systemy operacyjne na serwerach obliczeniowych Unix: Linux, IRIX (SGI), SunOS (SUN), UNICOS (CRAY) Windows (rzadko; np. na klastrze obliczeniowum w Cornell Theory Center) VMS (w zasadzie już nieobecny).

4 Systemy kolejkowania: PBS (Portable Batch System): najbardziej uniwersalny system kolejkowania dostępny zarówno w wersji darmowej jak i profesjonalnej. Zaprojektowany dla klastrów linuxowych ale obecnie używany wszędzie. LSF (Load Shearing Facility): zaprojektowany dla serwerów SGI ale obecnie używany wszędzie. LoadLeveler: zaprojektowany dla serwerów IBM. NQE (Network Queuing Enviroment): zaprojektowany dla serwerów CRAY.

5 Uruchamianie zadań w systemie PBS qsub [opcje] skryptWstawianie zadania do kolejki qdel nr_zadania Usuwanie zadania z kolejki (jeżeli zadanie już chodzi jest zabijane) qhold nr_zadania zatrzymywanie zadania czekającego w kolejce; takie zadanie jest w kolejce ale nie startuje do momentu uwolnienia. qrls nr_zadania albo qhold –r nr_zadania Uwolnienie zatrzymanego zadania. qstat [opcje] qstat [opcje] nr_zadania Sprawdzanie stanu zadań w kolejce albo stanu konkretnego zadania.

6 #PBS -N Mut58-Asp #PBS -q long #PBS -l nodes=2:amd2800 set NPROCS=`cat $PBS_NODEFILE | wc -l` cd $PBS_O_WORKDIR mpirun -machinefile $PBS_NODEFILE -np $NPROCS -nolocal \ /users/amber/a80/amber8/exe/sander.mpi -O \ -i md.in \ -o 3md5.o \ -e 3md5.e \ -c 2md5.r \ -p Mut58-Asp.top \ -r 3md5.r \ -x 3md5.x Przykład skryptu PBS: uruchamianie programu AMBER na klastrze piasek.chem.univ.gda.pl

7 $PBS_NODEFILEzmienna środowiskowa wskazująca na plik z nodami na których będzie chodziło zadnie. $PBS_O_WORKDIRzmienna środowiskowa wskazująca na katalog roboczy na którym będzie chodzilo zadanie $NPROCSliczba procesorów przydzielonych do zadania

8 Uruchamianie zadań w systemie LoadLeveler llsubmit [opcje] skryptWstawianie zadania do kolejki llcancel nr_zadania Usuwanie zadania z kolejki (jeżeli zadanie już chodzi jest zabijane) llhold nr_zadania zatrzymywanie zadania czekającego w kolejce; takie zadanie jest w kolejce ale nie startuje do momentu uwolnienia. llhold –r nr_zadaniaUwolnienie zatrzymanego zadania. llstatus [opcje] llstatus [opcje] nr_zadania Sprawdzanie stanu zadań w kolejce albo stanu konkretnego zadania. llclassInformacja o danych klasach zadań

9 # @ job_name = ENH # @ comment = "BGL Job by Shape" # @ error = $(job_name).$(jobid).out # @ output = $(job_name).$(jobid).out # @ environment = COPY_ALL; # @ wall_clock_limit = 24:00:00 # @ notification = always # @ notify_user = epl010 # @ job_type = bluegene # @ bg_connection = TORUS # @ bg_size = 512 # @ executable = /usr/local/bin/mpirun # @ arguments = -exe `/bin/pwd`/wait_bgl.rts \ # -verbose 1 -args "-t 15" # @ queue Przykład skryptu w systemie LoadLeveler

10 Programy do obliczeń molekularnej mechaniki kwantowej GAMESS (ab initio i półempiryka) http://www.msg.ameslab.gov/GAMESS/ GAUSSIAN (ab initio i półempiryka) http://www.gaussian.com/g_ur/g03mantop.htm MOPAC (półempiryka) http://www.cachesoftware.com/mopac/index.shtml

11 Programy do obliczeń mechaniki i dynamiki molekularnej Minimalizacja energii, analiza drgań normalnych, dynamika molekularna, dynamika z więzami, obliczenia termodynamiczne, QM/MM AMBER (pole siłowe AMBER) http://amber.scripps.edu/ CHARMM (pole siłowe Charmmxx) http://www.charmm.org/ GROMOS i GROMACS (pole siłowe GROMOS) http://www.igc.ethz.ch/gromos/ http://www.gromacs.org/external/online-reference-manual.html XPLOR (pole siłowe Charmmxx) http://www.embl-heidelberg.de/nmr/xplor/htmlman/ NAMD (dynamika molekularna; pole siłowe Charmxx) http://www.ks.uiuc.edu/Research/namd/

12 Minimalizacja energii, optymalizacja globalna ECEPPAK (pole siłowe ECEPP/3) http://cbsu.tc.cornell.edu/software/eceppak/ Dokowanie ligandów do receptorów AUTODOCK http://autodock.scripps.edu/ Skrócony opis programów po polsku ICM Warszawa http://www.icm.edu.pl/kdm/Oprogramowaniehttp://www.icm.edu.pl/kdm/Oprogramowanie CI TASK Gdańsk http://wiki.task.gda.pl/wiki/Kategoria:Chemiahttp://wiki.task.gda.pl/wiki/Kategoria:Chemia

13 Pakiety zintegrowane: Accelrys (mechanika i dynamika molekularna, mechanika kwantowa, QM/MM, modelowanie białek) http://www.accelrys.com/ Schroedinger (mechanika kwantowa, QM/MM) http://www.schrodinger.com/ TRIPOS (modelowanie biomolekularne) http://www.tripos.com/


Pobierz ppt "Praca na klastrach i komupterach w centrach obliczeniowych Reguły pracy na serwerach obliczeniowych: 1.Zadania są uruchamiane przez system kolejkowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google