Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

APPLICATION OF SATELLITE RADAR INTERFEROMETRY ON THE AREAS OF UNDERGROUND EXPLOITATION OF COPPER ORE IN LGOM - POLAND Artur Krawczyk Department of Mining.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "APPLICATION OF SATELLITE RADAR INTERFEROMETRY ON THE AREAS OF UNDERGROUND EXPLOITATION OF COPPER ORE IN LGOM - POLAND Artur Krawczyk Department of Mining."— Zapis prezentacji:

1 APPLICATION OF SATELLITE RADAR INTERFEROMETRY ON THE AREAS OF UNDERGROUND EXPLOITATION OF COPPER ORE IN LGOM - POLAND Artur Krawczyk Department of Mining Area's Protection, University of Mining and Metallurgy Zbigniew Perski Department of Geological Mapping, University of Silesia ZASTOSOWANIE SATELITARNEJ INTERFEROMETRII RADAROWEJ NA TERENACH EKSPLOATACJI RUD MIEDZI W LGOM

2 Obszar badań –7 obszarów górniczych –3 kopalnie Tereny górnicze zajmują obszar ok. 400 km 2 Znajdują się dwa miasta: Lubin i Polkowice, obydwa z wyznaczonymi filarami ochronnymi Dwa stawy osadowe W regionie Legnicko - Głogowskiego Okręgu Miedziowego znajduje się :

3 Eksploatacja górnicza System eksploatacji złoża: głównie filarowo - komorowy z zawałem stropu Średnia wielkość obniżeń: od 2000 do 2600 mm (Popiołek, 1998) Średnia prędkość obniżeń: nie przekracza 1,25 mm/24 godz. maksymalna 2,5 mm/24 godz. (Ostrowski i inni, 1996)

4 Obrazy SAR (Synthetic Aperture Radar) wykonane przez satelitę ERS-1 (European Remote-Sensing Satellite) Odbity sygnał radarowy jest przetwarzany w obraz SAR – radarogram. Cyfrowy obraz SAR zawiera dwie informacje : 1. O sile odbitego sygnału 2. Fazie odbitego sygnału W naszych badaniach używamy informacji o fazie odbitego sygnału Metodą pomiarową jest... Zdjęcie z http://www- star.stanford.edu/sar_group/

5 Interferometria radarowa Po wykonaniu przetworzenia faza interferogramu jest prezentowana na nim w postaci prążków interferometrycznych Do badań użyto dwóch radarogramów wykonanych w dniach 10.01.1994 i 11.03.1994 Proces różnicowego przetwarzania fazy

6 Interferogram ERS SAR Interferogram prezentujący lokalizację dynamicznych niecek obniżeniowych. Numery identyfikują kolejne niecki obniżeniowe

7 Niecka obniżeniowa nr 21

8 Niecka obniżeniowa nr 12 95

9 Podsumowanie 1. Omawianą metodę możemy zakwalifikować jako nie geodezyjną technikę pomiarów deformacji ciągłych terenu wywołanych górniczą eksploatacją podziemną. 2. Wpasowanie interferogramów w istniejące górnicze mapy powierzchni terenu, które wykonywane są w skalach 1:10.000 i większych jest dość trudne do wykonania - bardziej przydatne do tego celu są mapy w skalach 1:25.000 i mniejszych. 3. Do interpretacji całego obszaru LGOM obecnie wystarczy pozyskanie 1/4 kadru obrazu satelitarnego. 4. Zaobserwowano 24 dynamiczne skłony niecek obniżeniowych, których powstanie wiąże się bezpośrednio z prowadzeniem eksploatacji IV kwartału 1993 r. i I kwartału 1994 roku. 5. Wszystkie zaobserwowane niecki obniżeniowe nadają się do dalszej interpretacji. 6. Zaobserwowane niecki obniżeniowe nad terenami eksploatowanymi systemem zawałowym w ciągu 2 miesięcy osiągnęły maksymalną wartość ok. 110 mm/60dni (1,83 mm/dobę) i nie przekroczyły przewidywanej wartości maksymalnej 2,5 mm/dobę.

10 Linie obserwacyjne Porównanie usytowania dwumiesięcznych obniżeń terenu w stosunku do linii obserwacyjnych Centrum dynamicznej niecki obniżeniowej wykształcające się w rejonie linii obserwacyjnej Centrum dynamicznej niecki obniżeniowej wykształcające się całkowicie poza systemem linii obserwacyjnych

11 Thank you for attention


Pobierz ppt "APPLICATION OF SATELLITE RADAR INTERFEROMETRY ON THE AREAS OF UNDERGROUND EXPLOITATION OF COPPER ORE IN LGOM - POLAND Artur Krawczyk Department of Mining."

Podobne prezentacje


Reklamy Google