Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Fizjologii Zwierząt prof. dr hab. Andrzej Dżugaj dr Anna Adamowicz dr Daria Dziewulska-Szwajkowska dr Agnieszka Gizak dr Darek Rakus Doktoranci:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Fizjologii Zwierząt prof. dr hab. Andrzej Dżugaj dr Anna Adamowicz dr Daria Dziewulska-Szwajkowska dr Agnieszka Gizak dr Darek Rakus Doktoranci:"— Zapis prezentacji:

1 Zakład Fizjologii Zwierząt prof. dr hab. Andrzej Dżugaj dr Anna Adamowicz dr Daria Dziewulska-Szwajkowska dr Agnieszka Gizak dr Darek Rakus Doktoranci: mgr Piotr Mamczur mgr Michał Majkowski mgr Marek Zarzycki

2 1. Subkomórkowa organizacja i regulacja glukoneogenezy, glikoneogenezy i glikolizy w mięśniach, komórkach glejowych i nerwowych oraz w nabłonku oddechowym i jego nowotworach: - lokalizacja fruktozo bisfosfatazy (FBPazy), fosfofruktokinazy (PFK), aldolazy (ALD), mutazy 3-fosfoglicerynianowej (MG), izomerazy 6- fosfoglukozowj (PGI) i kinazy pirogronianowej (PK) - molekularne podstawy właściwości fizjologicznych mięśniowego izoenzymu FBPazy - wpływ modyfikacji postranslacyjnych na właściwości kinetyczne i strukturalne FBPazy, MG, PK i PFK oraz białkowych kompleksów z ich udziałem - makromolekularna organizacja metabolizmu energetycznego (kompleksy białek enzymatycznych ze strukturami wewnątrzkomórkowymi: aktyna fibrylarna, -aktynina linii Z, wstawki kardiomiocytów, kaveole mięśni gładkich itd..), tunelowanie intermediatów - wpływ zewnątrz - i wewnątrzkomórkowych sygnałów biologicznych na organizację metabolizmu węglowodanowego.

3 2. Regulacja transportu dojądrowego enzymów metabolizmu węglowodanów (gł. FBPazy i aldolazy) w kardiomiocytach, komórkach satelitowych i komórkach mięśni gładkich ssaków: - wpływ zewnątrz- i wewnątrzkomórkowych sygnałów biologicznych na lokalizację wewnątrzjądrową - strukturalne podstawy jądrowej lokalizacji FBPazy i aldolazy - jądrowe funkcje FBPazy i aldolazy 4. Mechanizmy regulacji metabolizmu węglowodanów u ptaków, płazów i ryb kostnoszkieletowych. 3. Regulacja ekspresji mięśniowej FBPazy: struktura promotora.

4 Techniki: - mikroskopia świetlna, konfokalna i elektronowa, sił atomowych - izolacja białek (chromatografia), ich analiza (PAGE, WB, MALDI-TOF i kinetyka enzymatyczna: spektrofotometria UV/VIS, analiza regresji nieliniowej) - ukierunkowana mutageneza, klonowanie i ekspresja białek w E. Coli i S. Cerevisiae. - oddziaływania in vitro: ultrawirowanie, ELISA, SPR - oddziaływania in situ: protein exchange, chemiczne i enzymatyczne modyfikacje białek - izolacje komórek i frakcji subkomórkowych, hodowle komórkowe (kardiomiocyty, komórki glejowe i nerwowe, kom. nabłonka oddechowego i nowotworów płuc) - oddziaływania in vivo: transfekcja komórek w hodowli znakowanymi białkami modelowanie molekularne struktur białkowych

5 Współpraca: - dr hab. Hubert Krotkiewski – Inst. Immunologii i Ter. Dośw. PAN - prof. Klaus Eschrich – Inst. Biochemii U. w Lipsku - prof. Stanisław Ułaszewski – Inst. Genetyki i Mikrobiologii - prof. Janusz Kubrakiewicz – Zakład Zoologii Ogólnej - prof. Danuta Duś – Instytut Immunologii i Ter. Dośw. PAN - prof. Jerzy Kołodziej – Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc AM - prof. Jacek Wiśniewski – Protana, Odense - dr Iwona Mróz – Inst. Fizyki Doświadczalnej - dr Natalia Sybirna – Inst. Biochemii i Biol. Mol., U. Lwowski - prof. Jerzy Moraczewski – Zakład Cytofizjologii, U. Warszawski

6 1.Rola fizjologiczna kinazy pirogronianowej w mięśniach kręgowców - jej właściwości kinetyczne i subkomórkowa lokalizacja. 2.Rola fizjologiczna izomerazy glukozo 6-fosforanowej (inaczej: autocrine motility factor - AMF, neuroleukin – NLK albo maturation factor - MF). 3.Komórki glejowe ssaków (rola biologiczna, metabolizm energetyczny, izolacja i hodowle komórkowe). 4.Metabolizm energetyczny komórek nerwowych (gł. metabolizm węglowodanów, izolacja i hodowle komórkowe). 5.Insulina (rola fizjologiczna, mechanizmy przekazywania informacji, wpływ na: mięśnie, nabłonek oddechowy i komórki mózgu). 6.Zjawisko tunelowania substratu (znaczenie fizjologiczne, metody badawcze). 7.Makromolekularna organizacja metabolizmu - teoria metabolonu (znaczenie fizjologiczne, metody badawcze). 8.Komórki nabłonka oddechowego i nowotworów płuc (biologia, hodowle komórkowe, nowotworzenie). 9.Jądrowe funkcje niejądrowych enzymów metabolizmu węglowodanów (metody badawcze). 10.Glukoneogneza u ryb kostnoszkieletowych i u płazów. Tematy 2005

7 http://vls1.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=elsevier 1.Rakus, D. Gizak, A., Dżugaj, A. (2005) The regulation of the interaction between F-actin and muscle fructose 1,6-bisphosphatase. Int. J. Bio. Macromol. 35, 33-38 2.Mamczur, P., Rakus, D., Gizak, A., Duś, D., Dżugaj, A. (2005) The effect of calcium ions on subcellular localization of aldolase-FBPase complex in skeletal muscle. FEBS Lett. 579, 1607-12 3.Adamowicz, A (2005) Morphology and ultrastructure of the earthworm Dendrobaena veneta (Lumbricidae) coelomocytes. Tissue Cell. 37(2),125-33. 4.Gizak A., Rakus D., Dżugaj A. (2005) Nuclear localization of fructose 1,6-bisphosphatase in smooth muscle cells. J. Mol. Histol. (Histochemical J.) – w druku 5.Rakus, D., Pasek, M., Krotkiewski, H., Dżugaj, A. (2004) Interaction between muscle aldolase and muscle FBPase results in the substrate channeling. Biochemistry. 43(47), 14948–14957 6.Dziewulska-Szwajkowska, D., Zmojdzian, M., Dobryszycki, P., Kochman, M., Dzugaj, A. (2004) Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol. 137(1), 115-29 7.Gizak, A., Majkowski, M., Dus, D., Dzugaj, A. (2004) Calcium inhibits muscle FBPase and affects its intracellular localization in cardiomyocytes. FEBS Lett. 576(3),445-8 8.Rakus, D., Tillmann, H., Wysocki, R, Ułaszewski, S., Eschrich, K., and Dżugaj, A. (2003) Different Sensitivities of Mutants and Chimeric Forms of Human Muscle and Liver Fructose–1,6–bisphosphatases Towards AMP. Biol. Chem. 384, 51-8 9.Rakus, D., Zarzycki, M., Dżugaj, A. (2003) Rabbit muscle fructose-1,6-bisphosphatase is phosphorylated in vivo. Acta. Biochim. Pol. 50(1), 115-21 10.Rakus, D., Mamczur, P., Gizak, A., Duś, D., Dżugaj, A. (2003) Co-localization of muscle FBPase and muscle aldolase on both sides of the Z- line. Biochem. Biophys. Res. Commun. 311, 294-299 11.Gizak, A., Dzugaj, A. (2003) FBPase is in the nuclei of cardiomyocytes. FEBS Lett. 539(1-3), 51-5 12.Dziewulska-Szwajkowska, D., Łozińska-Gabska, M., Adamowicz, A., Wojtaszek, J., Dzugaj, A. (2003) The effect of high dose of cortisol on glucose-6-phosphatase and fructose-1,6-bisphosphatase activity, and glucose and fructose-2,6-bisphosphate concentration in carp tissues (Cyprinus carpio L.). Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol. 135(3), 485-91 13.Rakus, D., Pasek, M., Krotkiewski, H., Dżugaj, A. (2003) Muscle FBPase in a complex with muscle aldolase is insensitive to AMP inhibition. FEBS Lett. 547, 11-14 14.Gizak A., Rakus D., Dżugaj A. (2003) Immunohistochemical localization of human fructose-1,6-bisphosphatase in subcellular structures of myocytes. Histol. Histopathol. 18, 135-42 15.Gizak, A., Rakus, D., Kołodziej, J., Zabel, M., Ogorzałek, A., and Dżugaj, A. (2001) Human lung fructose-1,6-bisphosphatase is localized in pneumocytes II. FBP-ase is present in pneumocytes II. Histol. Histopathol. 16, 53-55 16.Rakus, D., Skałecki, K. and Dżugaj, A. (2000) Kinetic properties of pig (Sus scrofa domestica) and bovine (Bos taurus) D-fructose-1,6- bisphosphate 1-phosphohydrolase (F1,6BPase). Liver-like isozymes in mammalian lung tissue. Comp. Biochem. Physiol. Part B 127, 123-34 17.Rakus, D. and Dżugaj, A. (2000) Muscle aldolase decreases muscle FBPase sensitivity toward AMP inhibition. Biochem. Biophys. Res. Commun. 275, 611-616 18.Skałecki, K., Rakus, D., Wiśniewski, J.R, Kołodziej, J., Dżugaj, A. (1999) cDNA sequence and kinetic properties of human lung fructose(1,6)bisphosphatase. Arch. Biochem. Biophys. 365(1), 1-9


Pobierz ppt "Zakład Fizjologii Zwierząt prof. dr hab. Andrzej Dżugaj dr Anna Adamowicz dr Daria Dziewulska-Szwajkowska dr Agnieszka Gizak dr Darek Rakus Doktoranci:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google