Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Fizjologii Zwierząt prof. dr hab. Andrzej Dżugaj dr Anna Adamowicz dr Daria Dziewulska-Szwajkowska dr Agnieszka Gizak dr Darek Rakus Doktoranci:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Fizjologii Zwierząt prof. dr hab. Andrzej Dżugaj dr Anna Adamowicz dr Daria Dziewulska-Szwajkowska dr Agnieszka Gizak dr Darek Rakus Doktoranci:"— Zapis prezentacji:

1 Zakład Fizjologii Zwierząt prof. dr hab. Andrzej Dżugaj dr Anna Adamowicz dr Daria Dziewulska-Szwajkowska dr Agnieszka Gizak dr Darek Rakus Doktoranci: mgr Piotr Mamczur mgr Michał Majkowski mgr Marek Zarzycki

2 1. Subkomórkowa organizacja i regulacja glukoneogenezy, glikoneogenezy i glikolizy w mięśniach, komórkach glejowych i nerwowych oraz w nabłonku oddechowym i jego nowotworach: - lokalizacja fruktozo bisfosfatazy (FBPazy), fosfofruktokinazy (PFK), aldolazy (ALD), mutazy 3-fosfoglicerynianowej (MG), izomerazy 6- fosfoglukozowj (PGI) i kinazy pirogronianowej (PK) - molekularne podstawy właściwości fizjologicznych mięśniowego izoenzymu FBPazy - wpływ modyfikacji postranslacyjnych na właściwości kinetyczne i strukturalne FBPazy, MG, PK i PFK oraz białkowych kompleksów z ich udziałem - makromolekularna organizacja metabolizmu energetycznego (kompleksy białek enzymatycznych ze strukturami wewnątrzkomórkowymi: aktyna fibrylarna, -aktynina linii Z, wstawki kardiomiocytów, kaveole mięśni gładkich itd..), tunelowanie intermediatów - wpływ zewnątrz - i wewnątrzkomórkowych sygnałów biologicznych na organizację metabolizmu węglowodanowego.

3 2. Regulacja transportu dojądrowego enzymów metabolizmu węglowodanów (gł. FBPazy i aldolazy) w kardiomiocytach, komórkach satelitowych i komórkach mięśni gładkich ssaków: - wpływ zewnątrz- i wewnątrzkomórkowych sygnałów biologicznych na lokalizację wewnątrzjądrową - strukturalne podstawy jądrowej lokalizacji FBPazy i aldolazy - jądrowe funkcje FBPazy i aldolazy 4. Mechanizmy regulacji metabolizmu węglowodanów u ptaków, płazów i ryb kostnoszkieletowych. 3. Regulacja ekspresji mięśniowej FBPazy: struktura promotora.

4 Techniki: - mikroskopia świetlna, konfokalna i elektronowa, sił atomowych - izolacja białek (chromatografia), ich analiza (PAGE, WB, MALDI-TOF i kinetyka enzymatyczna: spektrofotometria UV/VIS, analiza regresji nieliniowej) - ukierunkowana mutageneza, klonowanie i ekspresja białek w E. Coli i S. Cerevisiae. - oddziaływania in vitro: ultrawirowanie, ELISA, SPR - oddziaływania in situ: protein exchange, chemiczne i enzymatyczne modyfikacje białek - izolacje komórek i frakcji subkomórkowych, hodowle komórkowe (kardiomiocyty, komórki glejowe i nerwowe, kom. nabłonka oddechowego i nowotworów płuc) - oddziaływania in vivo: transfekcja komórek w hodowli znakowanymi białkami modelowanie molekularne struktur białkowych

5 Współpraca: - dr hab. Hubert Krotkiewski – Inst. Immunologii i Ter. Dośw. PAN - prof. Klaus Eschrich – Inst. Biochemii U. w Lipsku - prof. Stanisław Ułaszewski – Inst. Genetyki i Mikrobiologii - prof. Janusz Kubrakiewicz – Zakład Zoologii Ogólnej - prof. Danuta Duś – Instytut Immunologii i Ter. Dośw. PAN - prof. Jerzy Kołodziej – Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc AM - prof. Jacek Wiśniewski – Protana, Odense - dr Iwona Mróz – Inst. Fizyki Doświadczalnej - dr Natalia Sybirna – Inst. Biochemii i Biol. Mol., U. Lwowski - prof. Jerzy Moraczewski – Zakład Cytofizjologii, U. Warszawski

6 1.Rola fizjologiczna kinazy pirogronianowej w mięśniach kręgowców - jej właściwości kinetyczne i subkomórkowa lokalizacja. 2.Rola fizjologiczna izomerazy glukozo 6-fosforanowej (inaczej: autocrine motility factor - AMF, neuroleukin – NLK albo maturation factor - MF). 3.Komórki glejowe ssaków (rola biologiczna, metabolizm energetyczny, izolacja i hodowle komórkowe). 4.Metabolizm energetyczny komórek nerwowych (gł. metabolizm węglowodanów, izolacja i hodowle komórkowe). 5.Insulina (rola fizjologiczna, mechanizmy przekazywania informacji, wpływ na: mięśnie, nabłonek oddechowy i komórki mózgu). 6.Zjawisko tunelowania substratu (znaczenie fizjologiczne, metody badawcze). 7.Makromolekularna organizacja metabolizmu - teoria metabolonu (znaczenie fizjologiczne, metody badawcze). 8.Komórki nabłonka oddechowego i nowotworów płuc (biologia, hodowle komórkowe, nowotworzenie). 9.Jądrowe funkcje niejądrowych enzymów metabolizmu węglowodanów (metody badawcze). 10.Glukoneogneza u ryb kostnoszkieletowych i u płazów. Tematy 2005

7 1.Rakus, D. Gizak, A., Dżugaj, A. (2005) The regulation of the interaction between F-actin and muscle fructose 1,6-bisphosphatase. Int. J. Bio. Macromol. 35, Mamczur, P., Rakus, D., Gizak, A., Duś, D., Dżugaj, A. (2005) The effect of calcium ions on subcellular localization of aldolase-FBPase complex in skeletal muscle. FEBS Lett. 579, Adamowicz, A (2005) Morphology and ultrastructure of the earthworm Dendrobaena veneta (Lumbricidae) coelomocytes. Tissue Cell. 37(2), Gizak A., Rakus D., Dżugaj A. (2005) Nuclear localization of fructose 1,6-bisphosphatase in smooth muscle cells. J. Mol. Histol. (Histochemical J.) – w druku 5.Rakus, D., Pasek, M., Krotkiewski, H., Dżugaj, A. (2004) Interaction between muscle aldolase and muscle FBPase results in the substrate channeling. Biochemistry. 43(47), 14948– Dziewulska-Szwajkowska, D., Zmojdzian, M., Dobryszycki, P., Kochman, M., Dzugaj, A. (2004) Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol. 137(1), Gizak, A., Majkowski, M., Dus, D., Dzugaj, A. (2004) Calcium inhibits muscle FBPase and affects its intracellular localization in cardiomyocytes. FEBS Lett. 576(3), Rakus, D., Tillmann, H., Wysocki, R, Ułaszewski, S., Eschrich, K., and Dżugaj, A. (2003) Different Sensitivities of Mutants and Chimeric Forms of Human Muscle and Liver Fructose–1,6–bisphosphatases Towards AMP. Biol. Chem. 384, Rakus, D., Zarzycki, M., Dżugaj, A. (2003) Rabbit muscle fructose-1,6-bisphosphatase is phosphorylated in vivo. Acta. Biochim. Pol. 50(1), Rakus, D., Mamczur, P., Gizak, A., Duś, D., Dżugaj, A. (2003) Co-localization of muscle FBPase and muscle aldolase on both sides of the Z- line. Biochem. Biophys. Res. Commun. 311, Gizak, A., Dzugaj, A. (2003) FBPase is in the nuclei of cardiomyocytes. FEBS Lett. 539(1-3), Dziewulska-Szwajkowska, D., Łozińska-Gabska, M., Adamowicz, A., Wojtaszek, J., Dzugaj, A. (2003) The effect of high dose of cortisol on glucose-6-phosphatase and fructose-1,6-bisphosphatase activity, and glucose and fructose-2,6-bisphosphate concentration in carp tissues (Cyprinus carpio L.). Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol. 135(3), Rakus, D., Pasek, M., Krotkiewski, H., Dżugaj, A. (2003) Muscle FBPase in a complex with muscle aldolase is insensitive to AMP inhibition. FEBS Lett. 547, Gizak A., Rakus D., Dżugaj A. (2003) Immunohistochemical localization of human fructose-1,6-bisphosphatase in subcellular structures of myocytes. Histol. Histopathol. 18, Gizak, A., Rakus, D., Kołodziej, J., Zabel, M., Ogorzałek, A., and Dżugaj, A. (2001) Human lung fructose-1,6-bisphosphatase is localized in pneumocytes II. FBP-ase is present in pneumocytes II. Histol. Histopathol. 16, Rakus, D., Skałecki, K. and Dżugaj, A. (2000) Kinetic properties of pig (Sus scrofa domestica) and bovine (Bos taurus) D-fructose-1,6- bisphosphate 1-phosphohydrolase (F1,6BPase). Liver-like isozymes in mammalian lung tissue. Comp. Biochem. Physiol. Part B 127, Rakus, D. and Dżugaj, A. (2000) Muscle aldolase decreases muscle FBPase sensitivity toward AMP inhibition. Biochem. Biophys. Res. Commun. 275, Skałecki, K., Rakus, D., Wiśniewski, J.R, Kołodziej, J., Dżugaj, A. (1999) cDNA sequence and kinetic properties of human lung fructose(1,6)bisphosphatase. Arch. Biochem. Biophys. 365(1), 1-9


Pobierz ppt "Zakład Fizjologii Zwierząt prof. dr hab. Andrzej Dżugaj dr Anna Adamowicz dr Daria Dziewulska-Szwajkowska dr Agnieszka Gizak dr Darek Rakus Doktoranci:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google