Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proponowane tematy prac inżynierskich – rok akademicki 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proponowane tematy prac inżynierskich – rok akademicki 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 Proponowane tematy prac inżynierskich – rok akademicki 2012/2013

2 dr inż. Lucyna Holec-Gąsior 1.Zwierzęce rezerwuary toksoplazmozy. 2.Szczepionki DNA w prewencji chorób pasożytniczych – stan obecny i perspektywy. 3.Antygeny rekombinantowe Toxoplasma gondii w diagnostyce toksoplazmozy u zwierząt.

3 dr inż. Anna Brillowska - Dąbrowska 1.Diagnostyka Aspergillus fumigatus. 2.Zastosowanie techniki MLST w różnicowaniu grzybów. 3.Diagnostyka oportunistycznych zakażeń grzybów.

4 dr Beata Zalewska - Piątek 1.Adhezyny autoagregacyjne szczepów E.coli jako czynnik wirulentny warunkujący powstawanie biofilmu. 2.Patogeneza infekcji dróg moczowych powodowanych przez uropatogenne szczepy E.coli. 3.Problematyka zakażeń wewnątrzmacicznych powodowanych przez wirusy.

5 dr inż. Rafał Piątek 1.Mechanizmy odpornościowe organizmów wykorzystywane w obronie przed zakażeniami wirusowymi. 2.Wykorzystanie oddziaływań stabilizujące fimbrie typu chaperone-usher w konstrukcji układu do chromatografii powinowactwowej. 3.Nieskończenie” stabilne białka - mechanizm stabilizacji oraz potencjalne wykorzystanie w inżynierii białkowej.

6 prof. Satish Raina 1.In vivo disulfide bond formation. (Tworzenie mostków disiarczkowych in vivo). 2.Catalysis of protein folding by peptidyl-prolyl isomerases. (Kataliza fałdowania białek przez izomerazy peptydyloprolinowe). 3.Regulation of the heat shock response. (Regulacja odpowiedzi na szok cieplny). 4.Non-coding RNA in regulation of critical functions. (Niekodujące RNA w regulacji krytycznych funkcji).

7 dr Gracjana Klein 1.Biogenesis and translocation of lipopolisaccharides (LPS). (Biogeneza i translokacja lipopolisacharydów (LPS)). 2.Regulation of essential sigma factor sigma E in control of outer membrane (OM). (Regulacja niezbędnego do życia czynnika sigma E w kontroli błony zewnętrznej (OM)). 3.Proteolysis and quality control in the cytoplasm and periplasm. (Proteoliza i kontrola jakości w cytoplazmie i periplazmie).

8 dr inż. Marta Wanarska 1.Analiza potencjału biotechnologicznego zimnolubnych drożdży. 2.Analiza przydatności beta-galaktozydaz pochodzących z różnych źródeł do syntezy galaktooligosacharydów, heterooligosacharydów i glikozylowanych związków chemicznych.

9 dr inż. Hubert Cieśliński 1.Produkcja biomasy alg z wykorzystaniem systemów otwartych typu ORP oraz zamkniętych typu PB. 2.Metody biogazyfikacji biomasy stosowane do produkcji gazu syntetyzowego. 3.Wykorzystanie genów reporterowych białek fluorescencyjnych w biologii molekularnej.

10 dr hab. inż. Paweł Sachadyn 1.Propozycja nowego leku białkowego wspomagającego gojenie ran i regenerację. 2.Propozycja nowego celu molekularnego dla medycyny regeneracyjnej. 3.Związki chemiczne wspomagające gojenie ran i regenerację. 4.Peptydy RGD jako środki stymulujące gojenie ran i regenerację.

11 dr inż. Marcin Olszewski 1.Identyfikacja genów kodujących SAHazę (hydrolazę S-adenosylo-L-homocysteinową) u mikroorganizmów żyjących w ekstremalnych warunkach środowiskowych. 2.Identyfikacja genów kodujących prokariotyczną L-asparaginazę - enzymu o właściwościach przeciwbiałaczkowych.

12 dr hab. Beata Krawczyk 1.Zaprojektowanie układu do genotypowania drożdżaków Candida albicans metodą ddLM PCR z wykorzystaniem genu akonitazy. 2.Analiza statystyczna częstości występowania czynników wirulencji charakterystycznych dla wirulentnych i komensalnych szczepów E. coli oraz ich klasteryzacja do szybkiego wykrywania patotypu SEPEC E.coli. 3. Poszukiwanie nowych celów molekularnych do identyfikacji gatunkowej i typowania genetycznego drożdżaków z rodzaju Candida w oparciu o sekwencje genów uczestniczących w rekombinacji genetycznej.


Pobierz ppt "Proponowane tematy prac inżynierskich – rok akademicki 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google