Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIZJA Stworzenie dzięki odpowiedniemu programowi, metodom nauczania i środkom dydaktycznym, takich warunków nauczania i uczenia się, które umożliwią.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIZJA Stworzenie dzięki odpowiedniemu programowi, metodom nauczania i środkom dydaktycznym, takich warunków nauczania i uczenia się, które umożliwią."— Zapis prezentacji:

1

2

3 WIZJA Stworzenie dzięki odpowiedniemu programowi, metodom nauczania i środkom dydaktycznym, takich warunków nauczania i uczenia się, które umożliwią wszystkim uczniom pełny rozwój ich uzdolnień.

4  Kształcimy i wychowujemy uczniów, pomagamy im i rozwijamy ich talenty  Dobrze przygotowujemy uczniów do podjęcia nauki w szkołach średnich  stworzenie poczucia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniami i patologiami społecznymi  zapewnienie wysokiego poziomu nauczania i poczucia rodziców o prawidłowym rozwoju intelektualnym dzieci, jak też właściwych działaniach  wychowanie w duchu patriotyzmu  roztoczenie szczególnej opieki nad dziećmi z rodzin o trudnej sytuacji losowej  otoczenie dzieci opieką terapeutyczną  stworzenie atmosfery ścisłej współpracy z rodzicami

5

6

7 Zapewniamy każdemu uczniowi osiąganie postępów edukacyjnych, Nauczymy korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i wykorzystania ich podczas całego etapu kształcenia. Każdego ucznia wspieramy i motywujemy w osiąganiu sukcesów. Każdego ucznia traktujemy indywidualnie i zapewniamy mu rozwój. Rozbudzamy zainteresowania i uzdolnienia każdego ucznia.

8 Uczymy poszanowania demokratycznych wartości. Kształtujemy tolerancję, uczciwość i sprawiedliwość. Kształtujemy postawy patriotyczne. Współpracujemy z rodzicami. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną, w której znamy swoich uczniów i ich wspieramy. Wszyscy uczniowie mają równe szanse w osiąganiu celów i rozwijaniu swoich zainteresowań.

9 Atuty: Liczba uczniów w klasie do 22. Zajęcia lekcyjne w godzinach od 8 00 do 14 15. Dwie obiadowe przerwy. W godzinach od 14 15 do 16 30 codziennie zajęcia dodatkowe. Bardzo dobrze wyposażone pracownie i biblioteka. W razie potrzeby natychmiastowy kontakt z rodzicami. Brak anonimowości – w kameralnej szkole wszyscy się znają.

10  Profilaktyka zakażeń HIV

11

12 Certyfikaty :

13 Gimnazjum nr 10 otrzymało tytuł i certyfikat Szkoły Odkrywców Talentów:

14

15

16

17

18

19

20

21 W wyniku całościowej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku i obejmującej 17 standardów jakości pracy szkoły opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nasze gimnazjum opisano w 15 standardach na poziomie wysokiego stopnia wypełniania wymagań przez szkołę i 2 standardach na średnim poziomie wypełniania wymagań.

22 http://www.npseo.pl

23 Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 klasa z rozszerzonym programem z języka angielskiego (oferujemy również języki: niemiecki i rosyjski) klasa humanistyczna z programem medialnym i dziennikarskim klasa z rozszerzonym programem sportowym klasa integracyjna i terapeutyczna

24 Zajęcia pozalekcyjne: Zajęcia dla uczniów z dysleksją Zajęcia teatralne i filmowe Szachy Wędkarstwo Zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów Szkolne Koło Caritas Piłka nożna Siłownia-ćwiczenia ogólnorozwojowe Zajęcia interdyscyplinarne: informatyka, matematyka, plastyka InFoplaMa, Tenis stołowy

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 adres: 80-032 Gdańsk ul.Gościnna 17 email: decima@wp.pldecima@wp.pl tel: 309-09-67 fax 309-45-60 www: www.gim10.edu.plwww.gim10.edu.pl

41 Zapraszamy do Dziesiątki


Pobierz ppt "WIZJA Stworzenie dzięki odpowiedniemu programowi, metodom nauczania i środkom dydaktycznym, takich warunków nauczania i uczenia się, które umożliwią."

Podobne prezentacje


Reklamy Google