Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pojęcia, terminy, relacje Definicje Książka analogowa a digitalna Starzenie się informacji Internet a nauka o informacji Cele nauczania i związki dyscyplin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pojęcia, terminy, relacje Definicje Książka analogowa a digitalna Starzenie się informacji Internet a nauka o informacji Cele nauczania i związki dyscyplin."— Zapis prezentacji:

1 Pojęcia, terminy, relacje Definicje Książka analogowa a digitalna Starzenie się informacji Internet a nauka o informacji Cele nauczania i związki dyscyplin bibliologicznych Cechy serwisu digitalnego

2 Retrospektywna Bibliografia Narodowa Polska Estreicherów: http ://www.uj.edu.pl/estreicher/ Bibliografia narodowa jako pomnik kultury polskiej

3 Estreicher i kontynuacje Części Estreichera Część I [Estreicher] 1800-1880 Część II [Szujski, Breza] stulecie XV - XIX Część III [K. St. K. j Estreicher] 1455 – 1900 (UJ Tom XXXV: Zb-Zil) Część IV [Wisłocki] 1881 – 1900 Część V [K. Estreicher –j, UJ] 1800 – 1900 – reedycja Część VI [Instytut BN] 1901 – 1939 Mały Estreicher [Estreicher ] 1455-1600 Zeszyt Dodatkowy [E.] 1871 - 1873 Dopełnienia i sprost. Do III. Zeszyt 1: A-G Kawecka- Gryczowa uzupełnienia Dane metodyczne T. 1-5 plus 6-7 dop. alfabetycznie [K] T. 8-9 plus 10-11 dop. Chronologicznie T. 12-34 dop. do t.27 alfabetycznie [K] Hasła osobowe i przedmiotowe w abec. T. 1-4 alfabetycznie [K] T. 1- 17 (litera K.) alfabetycznie [K] T. 1 -11 (H- Hoł.) - alfabetycznie T. 1 układ chronologiczny i alfabetyczny T. 1 układ alfabetyczny i działowy T. 1 z. 1 układ alfabetyczny Prace Instytutu Bibliograficznego 16 [1636]

4 Bibliografia Polska Estreicherów przydatnych a skutecznych rad kilka 1.Pamiętaj że mając nazwę autora w ogromnej większości znaleźć można pełny zapis w układzie alfabetycznym! Zapoznaj się z estreicherowskimi zasadami szeregowania alfabetycznego 2.Mając do czynienia z drukiem z wieku XIX-tego, zacznijmy go szukać najpierw w reedycji wieku XIX (do litery K), potem w części pierwszej i czwartej. 3.W innym przypadku starać się należy w pierwszym rzędzie penetrować część trzecią a dopiero później inne. 4.Pamiętać należy o dodatkach i dopełnieniach do każdej części. Dlatego należy obejrzeć zakończenie także prawie każdego tomu. Specjalne tomy Dopełnienia nie do końca zastępują cz. III 5.Jeżeli znamy rok wydania dzieła to zaczynamy jego poszukiwania od części chronologicznej Bibliografii. 6.Pamiętajmy, że niejednorodność i niejednolitość w budowie i opisie zmusza Ciebie do cierpliwości i wytrwałości. 7.Dane z jednego miejsca – cz. III nie gwarantują, że wszystko zostało znalezione – sprawdź dodatki i to koniecznie !. 8.Wykorzystuj Bazę Estreichera online efektywnie, ale pamiętaj, że nie jest jeszcze ukończona.

5 Kodeks księga drukowana, dawna KOLOFON [gr.], formuła umieszczana na końcu staroż. i średniow. książki rękopiśmiennej i druków, zawierająca tytuł dzieła, imię i nazwisko autora, czas i miejsce powstania bądź druku, nazwisko drukarza, ewentualnie nakładcy; pierwszym drukiem z kolofonem był Psałterz moguncki J. Fusta i P. Schöffera (1457); współcześnie funkcję kolofonu pełni karta tytułowa, na którą od lat 80. XV w. przenoszono część informacji, i metryka druk., zawierająca dane techn.-produkcyjne.

6 Bibliografia Polska Estreicherów przydatnych a skutecznych rad kilka http://www.estreicher.uj.edu.pl/centrum/?dzial=3http://www.estreicher.uj.edu.pl/centrum/?dzial=3 Pamiętaj jaki zapis takie wyszukiwanie. Twój zapis musi bezbłędnie prowadzić użytkownika do opisu. Wykorzystuj do weryfikacji Bazę. Umownie - częścią składową jest tzw. szósta część Estreichera [kontynuacja Estreichera] obejmująca lata 1901 – 1939. Można ją penetrować jako bazę online z portalu BN-u. Tzw. Mały Estreicher to Stulecia XV – XVI, wydane oddzielnie w układzie chronologicznym i alfabetycznym wydany w 1875 roku a obejmujący ok.7200 druków Incunabula Short Title Catalogue The Incunabula Short Title Catalogue is the international database of 15th-century European printing created by the British Library with contributions from institutions worldwide. Inkunabuły w Bibliotekach Polskich [Incunabula que in bibliothecis Poloniae asservantur ]- A. Kawecka - Gryczowa "Inkunabuły w bibliotekach polskich. Centralny katalog", t.1-2. Dodatatki 1 – 2. Wrocław 1970-1993. 15 070 – 4400 i plus 8550 Kasper Straube, Jan Haller. Kasper Hochfender, Kasper Elyan, Stanislaus Polonus, Swietopolk Fiol, Conrad Baumgarten, Jacob Karweysse

7 Z Estreicherem związane: Bibliografia (katalog) Teodora Wierzbowskiego Inkunabulistyka – katalogi, bibliografia Kawecka- Gryczowa Dzieła Theodora Wierzbowskiego i Alodii Gryczowej jako uzupełnienie i konkurencja dla Estreichera, zwłaszcza dla epoki inkunabułów i starodruków Wierzbowski Theodorus, Bibliografia Polonica XV ac XVI ss. Vol. 1-3 Varsoviae 1889 – 1894 [Polonica XV ac XVI ss., sive, Catalogus librorum res Polonicas tractantium vel a Polonis conscriptorum arte typographica impressorum, qui in Bibliotheca Caesareae Varsoviensi asservantur.] Rec. Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny (1882) Bibliografia a właściwie katalog wybranych bibliotek. Cz. I obejmuje zbiór Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i rejestruje 800 pozycji w układzie chronologicznym. Cz. II i III wykazuje wykaz 9 księgozbiorów prywatnych. Ogółem wykazanych jest 3200 pozycji (indeks autorski i działowy). Po raz pierwszy z niezwykłą skrupulatnością cytował kartę tytułową jednostki opisywanej, traktując obiekt opisywany jako jednostkę bibliograficzną (bez uwzględnienia jej treści i typografii). Ukośniki jakie stosował, oddzielając poszczególne segmenty opisu jest stałą praktyką inkunabulistyki. Kawecka-Gryczowa A., Nad uzupełnieniem Bibliografii Polskiej Estreichera. W: Z problemów bibliografii. Prace Instytutu Bibliograficznego 16. Warszawa 1970 s.195 – 219. Razem, dodatkowo 1646 opisów bibliograficznych mniej lub więcej dokładnych

8 Bibliografia Polska Estreicherów zestawienia specjalne 1.Spis katalogów książek polskich, lub z literaturą polską styczność mających od roku 1603 za lat 267. Tom 1-szy s.17- 58 (tysiąc pozycji) 2.Autorka (tom pierwszy i tom 6 s.24) – zestawienie ukazało się w czasopiśmie Niewiasta w latach 1860 – 1862. 3. Spis alfabetyczny czasopism i dzieł zbiorowych (ok..1600) od najdawniejszych czasów T.1 s.240 – 266 i T.6 s.134 – 141. Czasopisma i wydawnictwa zbiorowe są również pod nazwiskami redaktorów, wydawców i pod tytułem. T.3 w. XIX s.385 – 494 ok.3360 tyt. 4.Dramat – Dramatycy T.2 s.338 - 411 i dod.43 - 44; T.4 i T.7 (Teatr) – kontynuacja Bentkowskiego. Trzy części: a. chronologicznie piśmiennictwo przedmiotowe o teatrze, dramatyczni pisarze (plus trzy indeksy); b. spis dzieł tłumaczonych na polski; c. wykaz tłumaczy. XIX T.4 i 5. 5.Indeks alfabetyczny autorów i tłumaczy do bibliografii Jochera T.2 XIX w. 6.Bibliografie Mickiewicza T.3 s.109 - 120 i Kraszewskiego T.6 s.394 – 416. Bibliografia podmiotowa osób a potem przedmiotowa o nich. Bibliografia Kraszewskiego ukazała się oddzielnie: Pięćdziesiąt lat pracy J.I. Kraszewskiego abecadłowe i chronologiczne zestawienie dzieł 7.Załuscy. Bibliografia odnosząca się do Załuskich z wieku XVII i XVIII T.34

9 Poglądy Karola Estreichera na temat książki, biblioteki, bibliografii 1.Bibliografia jest nauką rozpoznawania, opisywania, oceniania i klasyfikowania ksiąg. 2.Bibliografia dzieli się na czystą (encyklopedia literacko-metodyczna czyli bibliologia (Gabriel Peignot) i stosowaną (Friedrich Adolf Ebert) czyli zajmująca się książką z punktu widzenia jej bogactwa typograficznego i wynikającej z tego jej rzadkości. 3. Zadaniem bibliografa jest ocena zewnętrzna i wewnętrzna księgi a wiec formy jak i treści. 4. Bibliografia czysta i stosowana jest więc: nauką o piśmie – rękopisoznawstwo, nauką o drukach, bibliotekarstwo, księgarstwo, systematologia. 5. Bibliografia jest kodeksem dyplomatycznym historii literatury. (Ebert). 6. Ścisły związek z bibliotekarstwem. 7. Wartość naukowa bibliografii leży w jej analizie treściowej i budowaniu układu. 8.Istnieje wyraźny związek pomiędzy katalogiem a bibliografią i kwestie układów i systematyki w katalogu są zbieżne z układami w bibliografii występującymi.

10 Estreicher - extras Dodatki do Estreichera: Mały Estreicher w 1875, Estreicher wydaje Zestawienie chronologiczne 7200 druków z XV – XVI stulecia Bibliografia Polska. Dopełnienia i sprostowania do części III. Zeszyt 1: A-G Zeszyt dodatkowy : 1871 – 1873 Bibliografia Polska XIX stulecia (1873) ELEKTRONICZNA BAZA BIBLIOGRAFII ESTREICHERA (EBBE) http://www.estreicher.uj.edu.pl/ http://www.estreicher.uj.edu.pl/ Polska Biblioteka Internetowa http://www.pbi.edu.pl/site.php?s=NDIxNzBhMjYwOTY4&tyt=&aut=Estreicher&x=49& y=10 http://www.pbi.edu.pl/site.php?s=NDIxNzBhMjYwOTY4&tyt=&aut=Estreicher&x=49& y=10 Internet Archive http://www.archive.org/search.php?query=estreicherhttp://www.archive.org/search.php?query=estreicher Dembowska Maria, Metoda Bibliografii Polskiej Karola Estreichera. SBP. Warszawa 1970 Dembowska Maria, Indeks alfabetyczny do Dodatków Estreichera Bibliografii Polskiej. Warszawa 1942 Spółka Księgarzy Polskich, New York : Johnson Reprint Corp. Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977 Kawecka-Gryczowa A., Nad uzupełnieniem Bibliografii Polskiej Estreichera. W: Z problemów bibliografii. Prace Instytutu Bibliograficznego 16. Warszawa 1970 s.195 – 219. Razem, dodatkowo 1646 opisów bibliograficznych mniej lub więcej dokładnych


Pobierz ppt "Pojęcia, terminy, relacje Definicje Książka analogowa a digitalna Starzenie się informacji Internet a nauka o informacji Cele nauczania i związki dyscyplin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google