Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postać Alberta Schweitzera na podstawie materiałów i wytycznych Prezesa Polskiego Towarzystwa Schweitzerowskiego prof. dr hab. Henryka Gaertnera. mgr Wojciech.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postać Alberta Schweitzera na podstawie materiałów i wytycznych Prezesa Polskiego Towarzystwa Schweitzerowskiego prof. dr hab. Henryka Gaertnera. mgr Wojciech."— Zapis prezentacji:

1 Postać Alberta Schweitzera na podstawie materiałów i wytycznych Prezesa Polskiego Towarzystwa Schweitzerowskiego prof. dr hab. Henryka Gaertnera. mgr Wojciech Strzelecki Zakład Psychologii Klinicznej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

2 Postać Alberta Schweitzera Albert Schweitzer urodził się roku w Kayserbergu (Górna Alzacja). Po sześciu miesiącach rodzina przeprowadza się do Günsbach. Z przodków Szwajcar, z urodzenia Niemiec, Francuz z paszportu, przybrany syn Afryki i Gabonu...

3 Drzewo genealogiczne Alberta Schweitzera Albert Schweitzer Ludwik Teofil Schweitzer Adela Schillinger Karolina KasselFilip Chrystian (Chretien) Karol Schweitzer Jan Jakub Schillinger Maria Ludwika Gest

4 Dzieciństwo i młodość Alberta Schweitzera Nie byliśmy nigdy skłonni do wynurzania słowami wzajemnych łączących nas uczuć, rozumieliśmy się bowiem bez słów

5 Dzieciństwo i młodość Alberta Schweitzera miejscowa szkoła w Günsbach, gimnazjum w Münster, liceum w Mülhausen

6 Dzieciństwo i młodość Alberta Schweitzera rozległe zainteresowania Alberta Schweitzera wielojęzyczność Alberta Schweitzera

7 Rodzina Alberta Schweitzera

8 Żona Alberta Schweitzera - Helena Bresslau - odegrała istotną rolę nie tylko w życiu, ale również i w działalności męża ślub – 1912 rok zmarła 1 czerwca1957

9 Rodzina Alberta Schweitzera Córka Alberta i Heleny - Rena - urodziła się w rocznicę urodzin ojca – 14 stycznia 1919 pracowała w szpitalu w Lambaréné była administratorem szpitala do 1970 roku opiekowała się dziećmi

10 Działalność Reny Schweitzer- Miller i Dawida Millera Zajmowali się zagadnieniem żywienia w Indiach, Bangladeszu, Południowym. Wietnamie, Etiopii i na Haiti – pracowali w Arabskiej Republice Jemenu w dziedzinie podstawowej opieki zdrowotnej

11 Działalność Reny Schweitzer- Miller i Dawida Millera – pracowali w Pakistanie na rzecz uciekinierów z Afganistanu – opracowali projekt rozwoju społecznego w ubogich dzielnicach miasta Gonaivew

12 Jak nazywano Alberta Schweitzera? - Największy człowiek naszego smutnego świata (Albert Einstein) - człowiek tysiąclecia - geniusz XX-wieku - trzynasty apostoł - mędrzec z Lambaréné - tytan pracy - Wielki Doktor - Doktor - błędny rycerz

13 Albert Schweitzer jako muzyk i muzykolog od piątego roku życia uczył się gry organowej Eugeniusz i Ernst Münch studia pianistyczne i organowe w Paryżu postać Karola Marii Widora

14 Albert Schweitzer jako muzyk i muzykolog Jan Sebastian Bach, muzyk - poeta - rok 1905 Nie doskonałość, lecz duch wykonania warunkuje działanie muzyki Bacha. Albert Schweitzer

15 Albert Schweitzer jako muzyk i muzykolog W 1909 roku Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Muzycznego w Wiedniu przyjmuje opracowany przez niego Międzynarodowy regulamin budowy organów W Afryce Schweitzer jest zbawcą Murzynów, w Europie starych organów

16 Albert Schweitzer jako muzyk i muzykolog Tymi samymi rękami, którymi budował szpital w Lambaréné, ukazał wielkość chorałów Bacha wielu ludziom nieczułym dotąd na piękno muzyki. Artur Honegger Bez sztuki i medycyny nie ma życia

17 Albert Schweitzer jako teolog i filozof w wieku 18 lat Albert Schweitzer zostaje jednocześnie studentem teologii oraz filozofii w Strasburgu (październik 1893) w maju 1898 składa państwowy egzamin teologiczny, a pod koniec tego roku podejmuje dalsze studia na paryskiej Sorbonie, gdzie też przygotowuje rozprawę doktorską.

18 Albert Schweitzer jako teolog i filozof w czerwcu 1899 Schweitzer przeprowadza na uniwersytecie w Strasburgu obronę swej rozprawy na stopień doktora filozofii. drugi egzamin doktorski z zakresu teologii ewangelickiej zdaje w lipcu 1900 roku

19 Albert Schweitzer jako teolog i filozof Od letni Albert Schweitzer jest wykładowcą,a w 1902 otrzymuje nominację na profesora-asystenta, czyli docenta Wydziału Teologii, przedstawiając rozprawę Tajemnica mesjanizmu i męki – szkic życia Jezusa Wykłada Nowy Testament, a następnie historię badań życia Chrystusa, która staje się pierwszym kierunkiem jego działalności naukowej, drugim zaś historia życia i nauk św. Pawła

20 Albert Schweitzer jako teolog i filozof Wykłady o życiu Jezusa stały się podstawą dzieła Historia badań życia Jezusa. Albert Schweitzer napisał też książkę Psychiatryczna ocena Jezusa. Ukoronowaniem drugiego teologicznego kierunku badań Schweitzera było dzieło Historia badań nad św. Pawłem

21 Albert Schweitzer jako teolog i filozof We wrześniu 1915 roku Albert Schweitzer płynie łodzią po gabońskiej rzece Ogowe. Wtedy to ze splotu rozważań rodzi się podstawowa myśl jego filozofii – nakaz czci dla życia W myśl założeń etyki czci dla życia poznanie świata prowadzi do stwierdzenia, że wszystko, co się dzieje jest wyrazem woli życia (Wille zum Leben)

22 Albert Schweitzer jako teolog i filozof Z poznania i zrozumienia własnej i cudzej woli życia wypływa nakaz czci dla życia (Ehrfurcht vor dem Leben) Schweitzerowski nakaz czci dla życia nie ograniczał się tylko do ludzi, lecz obejmował całą przyrodę Myśli te Schweitzer głosi po raz pierwszy po I wojnie światowej - jesienią 1918.

23 Albert Schweitzer jako lekarz i szpitalnik Szpital w Lambaréné W wieku 21 lat Schweitzer podjął postanowienie, że do 30 roku życia poświęci się pracy naukowej, muzycznej i duszpasterskiej, a następnie służbie ludzkości Ponad wszystko, co duchowe i intelektualne, ponad filozofię i teologię, wybija się gdzieś gotowość pomocy człowieka człowiekowi – zadanie bycia bratem. Albert Schweitzer

24 Albert Schweitzer jako lekarz i szpitalnik Postanowiłem zostać lekarzem, by działać bez słów. Przez całe życie wyżywałem się w mówieniu. Albert Schweitzer

25 Albert Schweitzer jako lekarz i szpitalnik Szpital w Lambaréné Pierwsze zakupy dla projektowanego przez Schweitzera szpitala w Afryce datowane są jeszcze na 1912 rok Stopień doktora medycyny otrzymuje w Strasburgu w lutym 1913 na podstawie rozprawy Psychiatryczna ocena Jezusa

26 Albert Schweitzer jako lekarz i szpitalnik Szpital w Lambaréné

27 Albert Schweitzer jako lekarz i szpitalnik Szpital w Lambaréné

28 Albert Schweitzer jako lekarz i szpitalnik Lekarz w moim szpitalu musi umieć operować przepuklinę, wyrywać zęby i zelować buty Albert Schweitzer

29 Albert Schweitzer jako lekarz i szpitalnik Albert Schweitzer zmarł 4 września 1965 r. Twórca nie żyje, jednak jego dzieło żyje nadal. Corocznie szpital w Lambaréné udziela ok porad, dokonuje 6000 – 7000 hospitalizacji, 2000 operacji i odbiera się w nim 1000 porodów

30 Albert Schweitzer jako lekarz i szpitalnik Ideał współczesnego lekarza

31 Albert Schweitzer jako pisarz Między wodą a dżunglą – 1921 Wspomnienia z dzieciństwa – 1922 Moje życie i myśl – 1931 Afrykańskie opowiadania myśliwskie – 1936 Afrykańskie opowiadania – 1939 Szpital w dżungli – 1948 Historia mojego pelikana – 1950

32 Albert Schweitzer w walce o postęp i pokój 1928 – Nagroda Goethego 1952 – Nagroda Pokojowa Niemieckich Księgarzy 1952 – Pokojowa Nagroda Nobla

33 Albert Schweitzer w walce o postęp i pokój

34 Lata – apele Alberta Schweitzera o pokój na świecie

35 Albert Schweitzer i jego zasada czci dla życia Szczególnie cierpiałem, że biedne zwierzęta muszą znosić tyle bólu i nędzy. Wydawało mi się niepojęte, że w wieczornej modlitwie mam się modlić tylko za ludzi Albert Schweitzer

36 Albert Schweitzer i jego zasada czci dla życia Powoli płynęliśmy pod prąd, przedostając się z trudem (…) między ławicami piasku. Nieobecny duchem siedziałem na pokładzie holowanej łodzi, walcząc o sformułowanie elementarnego i uniwersalnego pojęcia etyki, niezależnego od żadnej filozofii. Kartę za kartą zapisywałem niepowiązanymi zdaniami, tylko po to, by pozostać skoncentrowanym na tym samym zagadnieniu. Wieczorem trzeciego dnia, gdyśmy przy zachodzie słońca przepływali właśnie przez stado hipopotamów, zjawiło się nagle, w nieoczekiwany sposób, określenie cześć dla życia. Obejmuje ono wszystko życie. Albert Schweitzer

37 Albert Schweitzer i jego zasada czci dla życia Jak gospodyni domu, która wyszorowała izbę, troszczy się by drzwi były zamknięte, aby nie wszedł pies i nie zepsuł śladami łap dokonanej pracy, tak europejscy myśliciele czuwają nad tym, by im nie biegły tu i tam jakieś zwierzęta w etyce. Albert Schweitzer

38 Albert Schweitzer i jego zasada czci dla życia Jestem życiem, które chce żyć wśród innego życia, które tez chce żyć. Muszę więc szanować życie. Etyka czci dla życia nie uznaje żadnej relatywnej etyki. Jako etyka przyjmuje ona tylko utrzymywanie i popieranie życia Albert Schweitzer

39 Albert Schweitzer i jego zasada czci dla życia Przedsięwzięcie, by ustanowić ogólnie obowiązujące różnice wartości między żyjącymi stworzeniami, wypływa stąd, że ocenia się je według tego, czy wydają się one nam, ludziom bliższe czy dalsze, co jest całkowicie subiektywną miarą Albert Schweitzer

40 Albert Schweitzer i jego zasada czci dla życia Kto kieruje się etyką czci dla życia szkodzi życiu i niszczy je tylko w konieczności, której nie może uniknąć, nigdy zaś z bezmyślności Kiedy szkodzę jakiemuś życiu, muszę sobie zdawać sprawę, że było to konieczne Każdego dnia odczuwam ciężar, że odpowiadam za ofiarowywanie jednego życia innemu życiu Albert Schweitzer

41 Niesienie pomocy innym I jeżeli ja wam mówię, że potrzebujecie ideałów, rzeknę wam jednocześnie, że musicie służyć innym. Będziecie ubogimi w życiu, jeżeli wszystkim, o czym myślicie będzie to, jak osiągnąć sukces dla siebie. Prawdziwym celem w życiu jest istnieć dla innych, pomóc w spełnieniu tego, co winno być zrobione Albert Schweitzer

42 Niesienie pomocy innym Nikt nie może zamykać oczu i uznawać cierpienia, którego widoku sobie oszczędza za nieistniejące Albert Schweitzer

43 Jaki był Albert Schweitzer? Żywiłem zawsze i dotychczas mam to przekonanie, że każdy z nas powinien wypełniać humanitarne zadania w imieniu ludzkości tylko jako człowiek, a nie członek jakiegoś określonego narodu czy wyznania. Albert Schweitzer

44 Życie zgodnie założeniami Harmonia i siła są w nas, gdy nasze myślenie i działania tworzą jedność Albert Schweitzer

45 Myśl i dzieło Alberta Schweitzera w Polsce Dramatyczne wydarzenia historyczne ostatnich stuleci, złożone losy Polski i mego ojca – Alberta Schweitzera, dystans między Waszym krajem i Lambaréné oraz znane rozdźwięki między Wschodem i Zachodem stanowiły przeszkody we wzajemnych kontaktach Ojca i jego przyjaciół i polskiego społeczeństwa. Praktycznie biorąc dopiero po ostatniej wojnie światowej, a zwłaszcza już po śmierci Ojca, doszło do zainteresowania się Polaków życiem, myślą i dziełem Schweitzera. Rena Schweitzer-Miller

46 Myśl i dzieło Alberta Schweitzera w Polsce Polskie Towarzystwo Schweitzerowskie Realizacja celów i zadań głównie w następujących dziedzinach: ogólnej i zawodowej etyki, moralności, deontologii, filozofii życia i medycyny, dla poprawy międzyludzkich, międzygrupowych i międzynarodowych stosunków, dla walki o postęp i pokój,

47 Myśl i dzieło Alberta Schweitzera w Polsce zespolenia medycyny z innymi naukami i sztukami, dla dobra zdrowego i chorego człowieka, dla zapobiegania i leczenia chorób cywilizacyjnych, dla ochrony środowiska naturalnego, współpracy z rozmaitymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami i stowarzyszeniami oraz środkami masowego przekazu, rozpowszechniania myśli i dzieł patrona – Alberta Schweitzera

48 Myśl i dzieło Alberta Schweitzera w Polsce dzieła Alberta Schweitzera w języku polskim fragmenty dzieł lub krótsze teksty Alberta Schweitzera książki o życiu i działalności Alberta Schweitzera rozprawy magisterskie artykuły posiedzenia, konferencje, zjazdy szkoły schweitzerowskie

49 Myśl i dzieło Alberta Schweitzera w Polsce utwory literackie imprezy artystyczne wystawy Pamiątkowy medal Alberta Schweitzera znaczek pocztowy

50 Myśl i dzieło Alberta Schweitzera w Polsce

51 Prof. Henryk Gaertner: Albert Schweitzer – życie, myśl i dzieło, Wydawnictwo WAM Kraków 2007

52 Myśl i dzieło Alberta Schweitzera w Polsce Monografia Życie i dzieło Alberta Schweitzera inspiracją dla współczesnej bioetyki pod red. B. Stelcera Wyd. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2008

53 Szpital w Lambaréné liczy już ponad 90 lat i jest nadal potrzebny medycynie i etyce. Tak samo, jak filozofia mego Ojca ujęta w zasadę czci dla życia… Rena Schweitzer-Miller

54 Dzieło Alberta Schweitzera jest wyzwaniem rzuconym nam wszystkim, zaplątanym w powszednie egoistyczne sprawy dnia codziennego. Jest wyzwaniem, rzuconym medycynie naszych dni, oskarżanej coraz częściej o zatracenie pięknych cech humanitarnych i bezduszną technizację. Zbigniew Filar

55 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Postać Alberta Schweitzera na podstawie materiałów i wytycznych Prezesa Polskiego Towarzystwa Schweitzerowskiego prof. dr hab. Henryka Gaertnera. mgr Wojciech."

Podobne prezentacje


Reklamy Google