Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HALA STALOWA Z TRANSPORTEM PODPARTYM WG EUROKODÓW ZUT KATEDRA TEORII KONSTRUKCJI ZESPÓŁ KONSTRUKCJI METALOWYCH SZCZECIN 2010 www.zkm.ps.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HALA STALOWA Z TRANSPORTEM PODPARTYM WG EUROKODÓW ZUT KATEDRA TEORII KONSTRUKCJI ZESPÓŁ KONSTRUKCJI METALOWYCH SZCZECIN 2010 www.zkm.ps.pl."— Zapis prezentacji:

1 HALA STALOWA Z TRANSPORTEM PODPARTYM WG EUROKODÓW ZUT KATEDRA TEORII KONSTRUKCJI ZESPÓŁ KONSTRUKCJI METALOWYCH SZCZECIN 2010

2 5. POŁĄCZENIA Informacje ogólne Informacje ogólne Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-8: Projektowanie węzłów

3 5. POŁĄCZENIA Połączenia na śruby Połączenia zakładkowe Kategoria A: połączenia typu dociskowego Kategoria B: połączenia cierne w stanie granicznym użytkowalności Kategoria C: połączenia cierne w stanie granicznym nośności Połączenia doczołowe Kategoria D: połączenia niesprężane Kategoria E: połączenia sprężane

4 5. POŁĄCZENIA Połączenia na śruby Połączenia zakładkowe Kategoria A: połączenia typu dociskowego

5 5. POŁĄCZENIA Połączenia na śruby Połączenia zakładkowe Kategoria A: połączenia typu dociskowego Kryteria obliczeniowe określono w Tablicy 3.2. F v,Ed – obliczeniowa siła ścinająca przypadająca na śrubę F v,Rd – obliczeniowa nośność śruby na ścinanie F b,Rd – obliczeniowa nośność śruby na docisk do ścianki otworu

6 5. POŁĄCZENIA Połączenia na śruby Połączenia zakładkowe Kategoria A: połączenia typu dociskowego Obliczeniowa nośność śruby na ścinanie wg Tablicy 3.4. A – pole przekroju trzpienia śruby v – współczynnik o wartości 0,6 f ub – wytrzymałość materiału śruby na rozciąganie M2 – współczynnik częściowy o wartości 1,25 UWAGA: powyższa zależność obowiązuje przy założeniu, że płaszczyzna ścinania jest jedna i nie przechodzi ona przez gwint śruby.

7 5. POŁĄCZENIA Połączenia na śruby Połączenia zakładkowe Kategoria A: połączenia typu dociskowego Obliczeniowa nośność śruby na docisk do ścianki otworu F b,Rd k 1 – współczynnik zależny od rozmieszczenia śrub na kierunku prostopadłym do obciążenia b – współczynnik określany jako f u – wytrzymałość na rozciąganie materiału łączonego elementu d – średnica trzpienia śruby t – suma grubości elementów pracujących w jednym kierunku

8 5. POŁĄCZENIA Połączenia na śruby Połączenia zakładkowe Kategoria A: połączenia typu dociskowego Obliczeniowa nośność śruby na docisk do ścianki otworu F b,Rd Wartość współczynnika k 1 zależny od położenia śruby: - dla śrub skrajnych - dla śrub pośrednich d o – średnica otworu e 2 – odległość od krawędzi p 2 – rozstaw szeregów śrub

9 5. POŁĄCZENIA Połączenia na śruby Połączenia zakładkowe Kategoria A: połączenia typu dociskowego Obliczeniowa nośność śruby na docisk do ścianki otworu F b,Rd Wartość współczynnika d zależy od rozmieszczenia śrub na kierunku równoległym do działania obciążenia: - dla śrub skrajnych - dla śrub pośrednich

10 5. POŁĄCZENIA Połączenia na śruby Połączenia zakładkowe Kategoria A: połączenia typu dociskowego Obliczeniowa nośność śruby na docisk do ścianki otworu wg Tab Współczynnik k 1 wspó

11 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania stałe Obciążenia na 1 m 2 połaci dachowej Płyty warstwowe0,12 kN/m 2 Płatwie i stężenia0,15 kN/m 2 Instalacje0,30 kN/m 2 SUMA0,57 kN/m 2 Obciążenia na 1 m 2 ściany osłonowej Płyty warstwowe0,12 kN/m 2 Rygle ścienne0,15 kN/m 2 SUMA0,27 kN/m 2 Ciężar własny rygla kratowego oraz słupów uwzględniony zostanie automatycznie w programie do obliczeń statycznych

12 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie UŻYTKOWE dachu

13 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie UŻYTKOWE dachu

14 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie ŚNIEGIEM wg PN-EN Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem 1 m 2 rzutu połaci dachu w trwałej i przejściowej sytuacji obliczeniowej i – współczynnik kształtu dachu C e – współczynnik ekspozycji C t – współczynnik termiczny s k – wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu Sytuacja trwała - użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obiektu Sytuacja przejściowa - warunki chwilowe, np. roboty budowlane (5.1)

15 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie ŚNIEGIEM wg PN-EN s k – wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu

16 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie ŚNIEGIEM wg PN-EN i – współczynnik kształtu dachu 1 = 0,8

17 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie ŚNIEGIEM wg PN-EN C e – współczynnik ekspozycji

18 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie ŚNIEGIEM wg PN-EN C t – współczynnik termiczny C t =1,0

19 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie WIATREM wg PN-EN Wartość charakterystyczna ciśnienia wiatru na powierzchnie zewnętrzne konstrukcji q p (z e ) – wartość szczytowa ciśnienia prędkości wiatru do obliczeń ciśnienia zewnętrznego z e – wysokość odniesienia dla ciśnienia zew. (wysokość budynku) c pe – współczynnik ciśnienia zewnętrznego (5.1)

20 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie WIATREM wg PN-EN Wartość charakterystyczna ciśnienia wiatru na powierzchnie wewnętrzne konstrukcji q p (z i ) – wartość szczytowa ciśnienia prędkości wiatru do obliczeń ciśnienia wewnętrznego z i – wysokość odniesienia dla ciśnienia wewnętrznego c pi – współczynnik ciśnienia wewnętrznego (5.2)

21 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie WIATREM wg PN-EN Rysunek 5.1 – Ciśnienie wywierane na powierzchnie

22 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie WIATREM wg PN-EN Rysunek 5.1 – Ciśnienie wywierane na powierzchnie

23 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie WIATREM wg PN-EN Wartość szczytowa ciśnienia prędkości wiatru q p (4.8) c e – współczynnik ekspozycji q b – wartość bazowa ciśnienia prędkości (4.10) – gęstość powietrza 1,25 kg/m 3 v b – bazowa prędkość wiatru

24 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie WIATREM wg PN-EN Bazowa prędkość wiatru v b (4.1) v b,0 – wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru c dir – współczynnik kierunkowy zalecana wartość 1,0 c season – współczynnik sezonowy zalecana wartość 1,0

25 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie WIATREM wg PN-EN Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru v b,0 Tablica NA.1 Strefy obciążenia wiatrem w Polsce

26 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie WIATREM wg PN-EN Współczynnik ekspozycji c e

27 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie WIATREM wg PN-EN Współczynnik ekspozycji c e c o – współczynnik rzeźby terenu, dla terenu płaskiego 1,0 k l – współczynnik turbulencji, zalecana wartość 1,0

28 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie WIATREM wg PN-EN Współczynnik ekspozycji c e

29 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie WIATREM wg PN-EN Współczynnik ciśnienia c p c pe - współczynnik ciśnienia zewnętrznego; e-external dla ścian pionowych budynku wg dla dachów płaskichwg dla dachów dwuspadowych wg c pi -współczynnik ciśnienia wewnętrznego; i-internal dla budynków wg 7.2.9

30 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie WIATREM wg PN-EN Współczynnik ciśnienia zewnętrznego c pe Wiatr na ścianę podłużną Wiatr na ścianę szczytową

31 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie WIATREM wg PN-EN Współczynnik ciśnienia zewnętrznego c pe c pe,10

32 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie WIATREM wg PN-EN Współczynnik ciśnienia zewnętrznego c pe,10 dla ścian pionowych Pole Widok z góry na halę DE Dla wartości pośrednich stosować interpolację liniową D – ściana nawietrzna E – ściana zawietrzna b – wymiar poprzeczny do kierunku wiatru d – wymiar równoległy do kierunku wiatru h – wysokość hali

33 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie WIATREM wg PN-EN Współczynnik ciśnienia zewnętrznego c pe,10 dla dachu dwuspadowego e = min(b;2h) b – wymiar poprzeczny do kierunku wiatru

34 5. POŁĄCZENIA Obciążenie WIATREM wg PN-EN Współczynnik ciśnienia zewnętrznego c pe,10 dla dachu dwuspadowego 2.2. Oddziaływania zmienne

35 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie WIATREM wg PN-EN Współczynnik ciśnienia zewnętrznego c pe,10 dla dachu płaskiego Kąt nachylenia połaci -5 < < +5 e = min(b;2h) b – wymiar poprzeczny do kierunku wiatru GH I

36 5. POŁĄCZENIA Pole Typ dachu Ostre krawędzie brzegu 2.2. Oddziaływania zmienne Obciążenie WIATREM wg PN-EN Współczynnik ciśnienia zewnętrznego c pe,10 dla dachu płaskiego GH I

37 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie WIATREM wg PN-EN Współczynnik ciśnienia wewnętrznego c pi Według punktu 7.2.9(6) Uwaga 2 przy braku szczegółowych danych o otworach w budynku, można przyjąć dwie wartości współczynnika ciśnienia wewnętrznego: dla parcia c pi,pos = + 0,2 dla ssania c pi,neg = 0,3

38 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie WIATREM wg PN-EN lub c dir = 1,0 c season = 1,0 v b,0 wg Tablicy NA.1 wg rozdziału 7 Wartość szczytowa ciśnienia prędkości Wartość bazowa ciśnienia prędkości Współczynnik ekspozycji Bazowa prędkość wiatru Współczynnik ciśnienia Gęstość powietrza Ciśnienie wiatru na powierzchnię

39 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN

40 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Suwnica dwudźwigarowa, jednohakowa

41 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Klasyfikacja oddziaływań

42 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Składniki dynamiczne – współczynnik dynamiczny i

43 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Składniki dynamiczne – współczynnik dynamiczny i

44 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Grupy oddziaływań – Tablica 2.2. Pionowe Poziome

45 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Definicja ciężarów wciągarka suwnica G c – ciężar suwnicy G t – ciężar wciągarki

46 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Oddziaływania pionowe Q r,max maksymalne oddziaływanie koła suwnicy z ładunkiem Q r,(max) dopełniające oddziaływanie koła suwnicy z ładunkiem Q r,min minimalne oddziaływanie koła suwnicy bez ładunku Q r,(min) dopełniające oddziaływanie koła suwnicy bez ładunku Q h,nom nominalny ciężar podnoszony (udźwig suwnicy)

47 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Oddziaływania pionowe

48 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Oddziaływania pionowe Przykładowa specyfikacja suwnic firmy ABUS typ ZLK R max = Q r,max R min = Q r,min L1 = L2 = e min S = l R = a

49 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Oddziaływania pionowe

50 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Oddziaływania pionowe

51 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Oddziaływania pionowe Wartości sił bez uwzględnienia współczynników dynamicznych G c – ciężar suwnicy G t – ciężar wciągarki Q h,nom – udźwig suwnicy

52 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Oddziaływania pionowe Wartości sił po uwzględnieniu współczynników dynamicznych UWAGA: Wartości współczynników dynamicznych mogą się zmieniać w zależności od rozpatrywanej grupy obciążeń – patrz Tablica 2.2.

53 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Oddziaływania pionowe – wartości współczynników dynamicznych v h = 3 m/min = 0,05 m/s Zadzwonic i upewnic się u ABUSA

54 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Oddziaływania pionowe – wartości współczynników dynamicznych

55 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Oddziaływania poziome

56 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Oddziaływania poziome – siły H L,i Sił H L,i nie uwzględniamy

57 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Oddziaływania poziome – siły H T,i

58 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Oddziaływania poziome – siły H T,i

59 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Oddziaływania poziome – siły H T,i

60 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Oddziaływania poziome – siły H T,i m w =2

61 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Oddziaływania poziome – współczynnik dynamiczny 5 5 =1,5

62 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Oddziaływania złożone od suwnic

63 5. POŁĄCZENIA Oddziaływania zmienne Obciążenie SUWNICAMI wg PN-EN Oddziaływania złożone od suwnic Liczba suwnic = 1

64 5. POŁĄCZENIA Model obliczeniowy konstrukcji Przekrój poprzeczny przez halę 500 H HnHn HpHp B=b٠n b B=B+1m 500

65 5. POŁĄCZENIA Model obliczeniowy konstrukcji Definicja modelu H H n +250 H p -250

66 5. POŁĄCZENIA Obciążenia działające na układ Oddziaływania stałe G1G1 G2G2 2 G2G2 2 G2G2 G2G2 G2G2 G2G2 G2G2 G2G2 G1G1 G3G3 G3G3 G 2 = 0,57 * A * b / cos [kN] G 1 = 0,57 * A * (b/2+0,5m) / cos [kN] G 3 = 0,27 * A[kN/m] A – odległość między układami nośnymi b – odległość między węzłami kratownicy w poziomie - kąt nachylenia połaci dachu Obciążenie na 1m 2 połaci dachowej – patrz p A

67 5. POŁĄCZENIA Obciążenia działające na układ Oddziaływania zmienne – obciążenie UŻYTKOWE dachu jest mniejsze niż obciążenie ŚNIEGIEM np. dla strefy 2 s=0,72 kN/m 2 Obciążenia UŻYTKOWEGO dachu można nie uwzględniać w obliczeniach

68 5. POŁĄCZENIA Obciążenia działające na układ Oddziaływania zmienne – ŚNIEG S1S1 S2S2 S2S2 S2S2 S2S2 2 S2S2 2 S2S2 S2S2 S2S2 S1S1 B – śnieg równomiernie na obydwu połaciach S 1 = s * A * (b/2+0,5m) [kN] S 2 = s * A * b[kN] B

69 5. POŁĄCZENIA Obciążenia działające na układ Oddziaływania zmienne – ŚNIEG S1S1 S2S2 S2S2 S2S2 S2S2 2 S3S3 2 S3S3 S3S3 S3S3 S4S4 C - 50% D C – śnieg zmniejszony na PRAWEJ połaci o 50% D – śnieg zmniejszony na LEWEJ połaci o 50% S 1 = s * A * (b/2+0,5m) [kN] S 2 = s * A * b[kN] S 3 = S 2 / 2 S 4 = S 1 / 2

70 5. POŁĄCZENIA Obciążenia działające na układ Oddziaływania zmienne – WIATR E W e,D W e,E Oddziaływanie zewnętrzne: wiatr z wieje LEWEJ strony W i,pos Oddziaływanie wewnętrzne: NADCIŚNIENIE UWAGA: pominięto oddziaływanie wiatru na dach W e,D = w e,D * A [kN/m] W e,E = w e,E * A [kN/m] W i,pos = w i,pos * A [kN/m]

71 5. POŁĄCZENIA Obciążenia działające na układ Oddziaływania zmienne – WIATR G W e,E W e,D wiatr PRAWA + NADCIŚNIENIE W i,pos F W e,D W e,E wiatr LEWA + PODCIŚNIENIE W i,neg H W e,E W e,D wiatr PRAWA + PODCIŚNIENIE W i,neg E W e,D wiatr LEWA + NADCIŚNIENIE W i,pos W e,E

72 5. POŁĄCZENIA Obciążenia działające na układ Oddziaływania zmienne – SUWNICA I Oddziaływanie PIONOWE: wózek z LEWEJ strony a AA

73 5. POŁĄCZENIA Obciążenia działające na układ Oddziaływania zmienne – SUWNICA a Oddziaływanie POZIOME: siły w LEWĄ stronę Oddziaływanie PIONOWE: wózek z LEWEJ strony II

74 5. POŁĄCZENIA Obciążenia działające na układ Oddziaływania zmienne – SUWNICA I Suwnica: pion L poziom L J Suwnica: pion L poziom P K Suwnica: pion P poziom L L Suwnica: pion P poziom P

75 5. POŁĄCZENIA Kombinacje oddziaływań Zasady kojarzenia obciążeń UWAGA: załącznik krajowy NB do PN-EN 1990:2004 zaleca aby jako miarodajną kombinację oddziaływań ustalać na podstawie wyrażeń (6.10a) lub (6.10b), gdyż wyrażenie (6.10) prowadzi zazwyczaj do większego zużycia materiału. Ze względu na dydaktyczny charakter projektu korzystamy jednak z prostszego wyrażenia (6.10).

76 5. POŁĄCZENIA Kombinacje oddziaływań Wartości współczynników Oddziaływanie śniegiem i wiatrem – współczynnik jednoczesności

77 5. POŁĄCZENIA Kombinacje oddziaływań Wartości współczynników Oddziaływanie suwnic – współczynnik oddziaływań i jednoczesności

78 5. POŁĄCZENIA Kombinacje oddziaływań Wartości współczynników Podsumowanie Oddziaływania stałe: Ciężar własny + instalacje:A G = 1, brak Oddziaływania zmienne: ŚniegB/C/D Q = 1,50 0 = 0,50 WiatrE/F/G/H Q = 1,50 0 = 0,60 SuwniceI/J/K/L Q = 1,35 0 = 1,00

79 5. POŁĄCZENIA Kombinacje oddziaływań Zestawienie uwzględnianych kombinacji Kombinacja 1 dla wartości charakterystycznych 1,35۰A + 1,5۰(B/C/D) + 1,5۰0,6۰(E/F/G/H) + 1,35۰1,0۰(I/J/K/L) dla wartości obliczeniowych A + B/C/D + 0,6۰(E/F/G/H) + I/J/K/L Kombinacja 2 dla wartości charakterystycznych 1,35۰A + 1,5۰0,5۰(B/C/D) + 1,5۰(E/F/G/H) + 1,35۰1,0۰(I/J/K/L) dla wartości obliczeniowych A + 0,5۰(B/C/D) + E/F/G/H + I/J/K/L

80 5. POŁĄCZENIA Wyznaczenie ekstremalnych sił wewnętrznych Dźwigar kratowy

81 5. POŁĄCZENIA Wyznaczenie ekstremalnych sił wewnętrznych Słup

82 HALA STALOWA Z TRANSPORTEM PODPARTYM WG EUROKODÓW ZUT KATEDRA TEORII KONSTRUKCJI ZESPÓŁ KONSTRUKCJI METALOWYCH SZCZECIN DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "HALA STALOWA Z TRANSPORTEM PODPARTYM WG EUROKODÓW ZUT KATEDRA TEORII KONSTRUKCJI ZESPÓŁ KONSTRUKCJI METALOWYCH SZCZECIN 2010 www.zkm.ps.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google