Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tokai2Kamioka pierwszy eksperyment nowej generacji w fizyce oscylacji neutrin the first new generation experiment in neutrino oscillation physics Paweł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tokai2Kamioka pierwszy eksperyment nowej generacji w fizyce oscylacji neutrin the first new generation experiment in neutrino oscillation physics Paweł"— Zapis prezentacji:

1 Tokai2Kamioka pierwszy eksperyment nowej generacji w fizyce oscylacji neutrin the first new generation experiment in neutrino oscillation physics Paweł Przewłocki Warszawska Grupa Neutrinowa Wrocław, 7.12.2007

2 Plan na dziś –Co chcemy zmierzyć i jak? –Eksperyment T2K i jego elementy –Detektory, ich cele i ograniczenia SuperKamiokande – detektor daleki SuperKamiokande – detektor daleki Detektor ND280 w bliskiej stacji Detektor ND280 w bliskiej stacji –Symulacje, które używamy przy badaniach związanych z ND280

3 Oscylacje neutrin – stan obecny ZAPACHMASA atmosferyczne SK, K2K, MINOS θ 23 45 o |Δm 2 23 | ~ 2.5×10 -3 eV 2 θ 23 45 o |Δm 2 23 | ~ 2.5×10 -3 eV 2 słoneczne SNO, KamLand θ 12 32 o Δm 2 12 ~ 8×10 -5 eV 2 θ 12 32 o Δm 2 12 ~ 8×10 -5 eV 2CHOOZ θ 13 < 10 o θ 13 < 10 o CO JESZCZE DO ZROBIENIA? dokładniejsze wyznaczenie parametrów oscylacji (np. 13 ) dokładniejsze wyznaczenie parametrów oscylacji (np. 13 ) hierarchia mas: normalna czy odwrócona ? hierarchia mas: normalna czy odwrócona ? – niezachowanie CP? – niezachowanie CP? neutrina sterylne ? neutrina sterylne ?

4 Nowa faza w rozwoju fizyki neutrin I etap I etap –zwiększenie precyzji pomiarów –Pomiar θ 13 II etap II etap –Zbadanie symetrii CP w sektorze neutrinowym (potrzebny pomiar θ 13 ) Realizacja celów – 2 podejścia Realizacja celów – 2 podejścia –Eksperymenty reaktorowe (Double Chooz – Francja, Daya Bay – Chiny) – wyznaczenie θ 13 gdy odpowiednio duże –Silne wiązki akceleratorowe (T2K – Japonia, Nova – USA) – niskie wartości θ 13, możliwość badania hierarchii mas (efekty materii) i CP

5 Potrzebujemy: eksperyment czuły na L/E ~300 km/GeV z udziałem reaktorowe, L~1 km ( parę MeV) akceleratorowe – long baseline ( rzędu GeV) pojawianie się: znikanie Pomiar θ 13 (czy jest zero?) L/E ~300 km/GeV

6 Jak to robimy? Produkujemy wiązkę neutrin mionowych, pozwalamy im przelecieć odpowiednią drogę i szukamy neutrin elektronowych w detektorze Produkujemy wiązkę neutrin mionowych, pozwalamy im przelecieć odpowiednią drogę i szukamy neutrin elektronowych w detektorze Ale nie potrafimy wyprodukować czystej wiązki mionowej. Żeby więc badać efekty tylko oscylacji, musimy oszacować poziom zanieczyszczenia elektronowego – dodatkowy detektor przy źródle wiązki Ale nie potrafimy wyprodukować czystej wiązki mionowej. Żeby więc badać efekty tylko oscylacji, musimy oszacować poziom zanieczyszczenia elektronowego – dodatkowy detektor przy źródle wiązki Bliski detektor możemy też użyć do oszacowań tła eksperymentalnego w dalekim detektorze Bliski detektor możemy też użyć do oszacowań tła eksperymentalnego w dalekim detektorze

7 Budujemy eksperyment L/E rzędu 300km/GeV L/E rzędu 300km/GeV Długa baza Długa baza Silna wiązka Silna wiązka L – 300km -> E koło 1GeV L – 300km -> E koło 1GeV Duży detektor daleki Duży detektor daleki Dobrze znana technika detekcji Dobrze znana technika detekcji Detektory poza osią wiązki Detektory poza osią wiązki Monitorowanie wiązki Monitorowanie wiązki Kontrola tła eksperymentalnego Kontrola tła eksperymentalnego Dodatkowe pomiary wiązki nieoscylowanej Dodatkowe pomiary wiązki nieoscylowanej Przekroje czynne Przekroje czynne Stacja bliska Stacja pośrednia Detektor daleki p 0km0km300 km Akcelerator, tarcza grafitowa tunel rozpadowy

8 To może… KamiokaTokai

9 T2K – schemat eksperymentu Akcelerator, tarcza grafitowa tunel rozpadowy Monitor mionów Stacja ND280 Stacja 2km SuperKamiokande ND280 off-axis N-GRID on-axis p 140m0m0m 280m 2 km295 km Start: 2009

10 Produkcja wiązki Tło pochodzi z rozpadów mionów i kaonów: Monitor mionowy kontroluje kierunek wiązki poprzez rejestrację wysokoenergetycznych mionów (które nie zdążyły się rozpaść ani nie zostały zaabsorbowane) Tarcza i rożki magnetyczne 110m osłona monitor mionowy tunel rozpadowy protony

11 NA61/SHINE (CERN) Rozszerzenie NA49 Rozszerzenie NA49 Badanie produkcji hadronów w zderzeniach protonów i jąder za pomocą detetora hadronowego wysokiej akceptacji w CERN SPS Badanie produkcji hadronów w zderzeniach protonów i jąder za pomocą detetora hadronowego wysokiej akceptacji w CERN SPS Cele fizyczne Cele fizyczne –Fizyka silnie oddziałującej materii –Dane dla eksperymentów badających fizykę neutrin i promieni kosmicznych -> Pomiary dla T2K -> Pomiary dla T2K Pomiary dla repliki tarczy T2K Pomiary dla repliki tarczy T2K Pomiar przekrojów czynnych na produkcję pi i kaonów Pomiar przekrojów czynnych na produkcję pi i kaonów Pomiar rozkładów kątowych i rozkładów pędów Pomiar rozkładów kątowych i rozkładów pędów Te dane będą wykorzystane w symulacji wiązki w eksperymencie T2K Te dane będą wykorzystane w symulacji wiązki w eksperymencie T2K

12 NA61 – tarcza T2K Takeshi Nakadaira

13 Wiązka OA1 OA3 OA2 νμνμ νeνe Detektory ustawiamy poza osią wiązki – to taki trick żeby dostać ładny profil energetyczny

14 Wiązka pozaosiowa (off-axis) ν μ π CMS π ν θ LAB Kirk T. McDonald An Off-Axis Neutrino Beam, 2001.

15 Detektory: jakie procesy dominują? CC Nuance 3.006, oddz. na wodzie Nuance 3.006, oddz. na wodzie –42% cc and 17% nc events – QE –22% cc and 8.5% nc events – RES –5.4% cc and 1.8% nc events – DIS –And others, more exotic (diffractive, coherent, elastic on electrons) Widmo wiązki z uwzględnieniem przekrojów czynnych

16 SuperKamiokande

17 SuperKamiokande (det. daleki) Wodny detektor wykorzystujący zjawisko Czerenkowa 50kton wody, 22.5kton przestrzeni roboczej >11tys PMT Detektor działa w tej chwili niezależnie (neutrina atmosferyczne, słoneczne), działał też jako detektor daleki K2K; od 2009 będzie służył T2K.

18 Przebudowa SuperKamiokande Zima i wiosna 2005-06 – uzupełnianie liczby fotopowielaczy Zima i wiosna 2005-06 – uzupełnianie liczby fotopowielaczy Detektor już zbiera dane.

19 SK - detekcja SuperK wykorzystuje zjawisko Czerenkowa – emisję światła przez cząstkę o prędkości większej niż prędkość światła w ośrodku (choć oczywiście nie większej niż prędkość światła w próżni:-) SuperK wykorzystuje zjawisko Czerenkowa – emisję światła przez cząstkę o prędkości większej niż prędkość światła w ośrodku (choć oczywiście nie większej niż prędkość światła w próżni:-) Cząstka naładowana świeci w wodzie, gdy jej energia jest większa niż 1.5 jej masy Cząstka naładowana świeci w wodzie, gdy jej energia jest większa niż 1.5 jej masy Dwa rodzaje pierścieni Dwa rodzaje pierścieni –Mionowy – miony i piony naładowane –Elektronowy – elektrony i gammy Pi zero rozpada się na dwie gammy – dwa pierścienie Pi zero rozpada się na dwie gammy – dwa pierścienie Im większa energia pizera, tym trudniej je zidentyfikować (pierścienie coraz bardziej się nakładaja) Im większa energia pizera, tym trudniej je zidentyfikować (pierścienie coraz bardziej się nakładaja)

20 Rozpoznawanie cząstek po wyglądzie pierścieni

21 Bliski detektor – stacja 280m Część osiowa Część osiowa –Monitoring wiązki (kierunek, stabilność) Część pozaosiowa Część pozaosiowa –Pomiar przekrojów czynnych na węglu i wodzie, pomiar strumienia wiązki i jej profilu energetycznego, pomiary tła OA1 OA2 OA3

22 ND280 (det. pozaosiowy) Magnes UA1, B = 0.2 T wzdł. x Magnes UA1, B = 0.2 T wzdł. x –det. mionów (SMRD) Kosz (basket) Kosz (basket) –P0D: 0 z reakcji NC –Tracker: pomiar CC 3xTPC 3xTPC 2xFGD 2xFGD ECAL ECAL x z y P0D 12 ton fiducial FGDs: 2 x 1.2 t : 170x10 3 oddz./10 21 p/tona ~ 1 przyp. /min./tona : 170x10 3 oddz./10 21 p/tona ~ 1 przyp. /min./tona e : 3.34x10 3 oddz./10 21 p/tona e : 3.34x10 3 oddz./10 21 p/tona ~ 1 przyp/godz./tona ~ 1 przyp/godz./tona

23 Pomiar strumienia wiązki w funkcji energii i przekroje czynne Pomiar strumienia wiązki w funkcji energii i przekroje czynne Najlepiej przez łatwo rekonstruowalne zdarzenia quasi-elastyczne z wymianą prądów naładowanych Najlepiej przez łatwo rekonstruowalne zdarzenia quasi-elastyczne z wymianą prądów naładowanych Do wyznaczenia energii neutrina wystarcza nam tylko znajomość właściwości wychodzącego mionu Do wyznaczenia energii neutrina wystarcza nam tylko znajomość właściwości wychodzącego mionu Oto formuła dla przypadków CCQE: Oto formuła dla przypadków CCQE: Rola pozaosiowego detektora μ p ν θ Mion rekonstruujemy głównie przy pomocy detektorów TPC i ewentualnie SMRD Mion rekonstruujemy głównie przy pomocy detektorów TPC i ewentualnie SMRD Tło: przypadki nie-QE, które wygladają jak QE – emitowane np. piony mogą nie zostać zarejestrowane/zidentyfikowane w detektorze Tło: przypadki nie-QE, które wygladają jak QE – emitowane np. piony mogą nie zostać zarejestrowane/zidentyfikowane w detektorze

24 Rola pozaosiowego detektora Oszacowanie tła dla przypadków elektronowych pochodzących z zanieczyszczenia wiązki neutrinami elektronowymi Oszacowanie tła dla przypadków elektronowych pochodzących z zanieczyszczenia wiązki neutrinami elektronowymi –Pomiar quasi-elastycznych oddziaływań neutrin elektronowych (w detektorze obserwujemy pojedynczy elektron) w FGD+TPC oraz niezależnie w P0Dzie –To zanieczyszczenie stanowi 60% tła w SuperK przy pomiarze pojawiania się neutrin elektronowych Oszacowanie tła dla przypadków elektronowych pochodzących z oddziaływań NC neutrin mionowych Oszacowanie tła dla przypadków elektronowych pochodzących z oddziaływań NC neutrin mionowych –Pizero w SuperK może udawać elektron (co widzieliśmy przed chwilą) –Pomiar produkcji pizer w oddz. NC jest jednym z głównych celów P0Da –To tło to pozostałe 40% tła do nu_e appearance w SuperK proton gamma

25 SMRD (Side Muon Range Detector) 1C: 53ton 16C: 850ton Poj. pierścień jarzma magnesu posiada szczeliny w 15 warstwach (1.7 cm grubość otworu, 5 cm grubość warstwy żelaza) Poj. pierścień jarzma magnesu posiada szczeliny w 15 warstwach (1.7 cm grubość otworu, 5 cm grubość warstwy żelaza) W szczelinach będą umieszczone det. scyntylacyjne W szczelinach będą umieszczone det. scyntylacyjne Otwory poziome 1.7x87x70cm, pionowe 1.7x87x90cm Otwory poziome 1.7x87x70cm, pionowe 1.7x87x90cm W ok. 1000 otworów znajdą się det. (ok. 6 warstw) W ok. 1000 otworów znajdą się det. (ok. 6 warstw) Pionowo: moduły z 5 Sci Pionowo: moduły z 5 Sci Poziomo: moduły z 4 Sci Poziomo: moduły z 4 Sci 90cm 70cm

26 SMRD – zadania pomiar pędu uciekających mionów poprzez pomiar ich zasięgu (pomoc w rek. E ), pomoc w rekonstrukcji kierunków torów mionowych pomiar pędu uciekających mionów poprzez pomiar ich zasięgu (pomoc w rek. E ), pomoc w rekonstrukcji kierunków torów mionowych weto dla przypadków wchodzących z zewnątrz weto dla przypadków wchodzących z zewnątrz trigger dla mionów kosmicznych do kalibracji wewnętrznych części detektora trigger dla mionów kosmicznych do kalibracji wewnętrznych części detektora

27 SMRD - symulacje Przed startem eksperymentu chcemy przewidzieć wszystkie potencjalne problemy, zrozumieć dokładnie detektor który budujemy, opracować procedury, które będą potrzebne w trakcie działania eksperymentu (kalibracja, rekonstrukcja przypadków, etc.) Do czego użyjemy symulacji (na przykładzie SMRD): Jaka jest optymalna konfiguracja modułów SMRD? (ilość warstw w funkcji oraz z)? Jaka jest optymalna konfiguracja modułów SMRD? (ilość warstw w funkcji oraz z)? Optymalna ustawienie SMRD względem FGD? Optymalna ustawienie SMRD względem FGD? Opracowanie algorytmów rekonstrukcji energii, torów mionów Opracowanie algorytmów rekonstrukcji energii, torów mionów Określenie poziomu tła Określenie poziomu tła Określenie możliwości kalibracji przy wykorzystaniu mionów kosmicznych Określenie możliwości kalibracji przy wykorzystaniu mionów kosmicznych

28 Elementy symulacji (dla ND280) Symulacja wiązki – jnubeam Symulacja wiązki – jnubeam Generacja przypadków – NEUT (albo coś innego) Generacja przypadków – NEUT (albo coś innego) Propagacja przez materię – ND280MC Propagacja przez materię – ND280MC Symulacja elektroniki – elecSim Symulacja elektroniki – elecSim Efektem symulacji mogą być takie same pliki, jakie będziemy dostawać w czasie działania eksperymentu – analiza identyczna jak dla danych Efektem symulacji mogą być takie same pliki, jakie będziemy dostawać w czasie działania eksperymentu – analiza identyczna jak dla danych WiązkaGeneracjaSymulacjaElektronika

29 jnubeam Symulacja wiązki (oddziaływania w tarczy i rozpady w rurze rozpadowej) Symulacja wiązki (oddziaływania w tarczy i rozpady w rurze rozpadowej) Program generuje oddziaływania w tarczy a potem propaguje to co wyprodukował przez rożki i tunel (GEANT3) Program generuje oddziaływania w tarczy a potem propaguje to co wyprodukował przez rożki i tunel (GEANT3) Można zmieniać konfigurację tarczy i rożków magnetycznych, wielkośc tarczy, prąd w rożkach itd. Można zmieniać konfigurację tarczy i rożków magnetycznych, wielkośc tarczy, prąd w rożkach itd. Na wyjściu: pędowe i kątowe rozkłady dla neutrin różnych zapachów w różnych detektorach i pod dowolnym kątem względem osi wiązki Na wyjściu: pędowe i kątowe rozkłady dla neutrin różnych zapachów w różnych detektorach i pod dowolnym kątem względem osi wiązki Simulation parameters: proton momentum->30.9(GeV/c) target -> Carbon, length 90cm flux for nd280m off axis coming from + decay

30 Generacja oddziaływań neutrin Symulacja oddziaływania neutrina z materią detektora Symulacja oddziaływania neutrina z materią detektora –Oddziaływanie pierwotne –Przejście przez jądro (Final State Interactions) Na wejściu: profil energetyczny wiązki, typ jądra na którym zachodzi rozpraszanie Na wejściu: profil energetyczny wiązki, typ jądra na którym zachodzi rozpraszanie Na wyjściu: lista cząstek wychodzących z jądra po oddziaływaniu (format tekstowy, HBOOK, ROOT) Na wyjściu: lista cząstek wychodzących z jądra po oddziaływaniu (format tekstowy, HBOOK, ROOT) Popularne generatory: NEUT, NUANCE, Genie, NuWro Popularne generatory: NEUT, NUANCE, Genie, NuWro Najnowsza wersja symulacji ładuje tylko pliki NEUTa Najnowsza wersja symulacji ładuje tylko pliki NEUTa NEUT – generator japoński, możemy tylko korzystać z wygenerowanych przez japończyków plików (dostępnych na wewnętrznych stronach WWW T2K) NEUT – generator japoński, możemy tylko korzystać z wygenerowanych przez japończyków plików (dostępnych na wewnętrznych stronach WWW T2K) $ begin $ begin $ nuance 1 $ nuance 1 $ vertex 364.9 1182.0 451.9 8.48088E-15 $ vertex 364.9 1182.0 451.9 8.48088E-15 $ track 14 359.1747 1.00000 0.00000 0.00000 -1 $ track 14 359.1747 1.00000 0.00000 0.00000 -1 $ track 2112 932.0165 -0.09139 -0.62145 -0.77810 -1 $ track 2112 932.0165 -0.09139 -0.62145 -0.77810 -1 $ info 2 949362 1.1322E+14 $ info 2 949362 1.1322E+14 $ track 13 213.1586 -0.74165 0.52764 -0.41419 -2 $ track 13 213.1586 -0.74165 0.52764 -0.41419 -2 $ track 2212 1078.0326 0.90217 -0.40898 -0.13723 -2 $ track 2212 1078.0326 0.90217 -0.40898 -0.13723 -2 $ track 2112 926.9892 0.76626 -0.27493 -0.58074 -2 $ track 2112 926.9892 0.76626 -0.27493 -0.58074 -2 $ track 2112 926.9892 0.14364 0.98737 -0.06688 -2 $ track 2112 926.9892 0.14364 0.98737 -0.06688 -2 $ track 2212 926.9892 -0.00831 -0.96618 -0.25774 -2 $ track 2212 926.9892 -0.00831 -0.96618 -0.25774 -2 $ track 2212 926.9892 0.51338 -0.08305 0.85413 -2 $ track 2212 926.9892 0.51338 -0.08305 0.85413 -2 $ track 22 3.5000 -0.90285 -0.42758 0.04523 -2 $ track 22 3.5000 -0.90285 -0.42758 0.04523 -2 $ track 13 213.1586 -0.74165 0.52764 -0.41419 0 $ track 13 213.1586 -0.74165 0.52764 -0.41419 0 $ track 2212 949.5245 0.52107 0.80535 -0.28268 0 $ track 2212 949.5245 0.52107 0.80535 -0.28268 0 $ track 2112 971.3971 0.68290 -0.54224 -0.48952 0 $ track 2112 971.3971 0.68290 -0.54224 -0.48952 0 $ track 2212 954.8700 0.92813 -0.17673 0.32764 0 $ track 2212 954.8700 0.92813 -0.17673 0.32764 0 $ track 2112 959.5924 0.91532 -0.38410 0.12105 0 $ track 2112 959.5924 0.91532 -0.38410 0.12105 0 $ track 2212 950.6053 0.77917 -0.62668 0.01275 0 $ track 2212 950.6053 0.77917 -0.62668 0.01275 0 $ track 22 3.5000 -0.90285 -0.42758 0.04523 0 $ track 22 3.5000 -0.90285 -0.42758 0.04523 0 $ end $ end

31 Symulacja detektora ND280MC Pakiet oparty na GEANT4 (CERN) Pakiet oparty na GEANT4 (CERN) Zaimplementowana pełna geometria detektora Zaimplementowana pełna geometria detektora Losowana jest lokalizacja wierzchołka oddziaływania neutrina i w tym miejscu symulacja wpuszcza cząstki z listy generatora; potem propaguje je przez elementy detektora Losowana jest lokalizacja wierzchołka oddziaływania neutrina i w tym miejscu symulacja wpuszcza cząstki z listy generatora; potem propaguje je przez elementy detektora Na wyjściu: tory wysymulowanych cząstek, hity (sygnały w detektorze) spowodowane przez przechodzące cząstki (format ROOTa, odczytywalny przy użyciu specjalnych klas ND280MC) Na wyjściu: tory wysymulowanych cząstek, hity (sygnały w detektorze) spowodowane przez przechodzące cząstki (format ROOTa, odczytywalny przy użyciu specjalnych klas ND280MC) Można symulować nie tylko przypadki neutrinowe; używamy też ND280MC do symulacji mionów kosmicznych (do oszacowań związanych z kalibracją) Można symulować nie tylko przypadki neutrinowe; używamy też ND280MC do symulacji mionów kosmicznych (do oszacowań związanych z kalibracją)

32 ND280MC 12345678Rings: 15 layers POD TPC

33 Event Display Geometrię detektora Geometrię detektora Tory cząstek z symulacji (odpowiednimi kolorami) Tory cząstek z symulacji (odpowiednimi kolorami) Hity, czyli sygnały w detektorze Hity, czyli sygnały w detektorze POD FGD DStream ECal Wyświetla: Wyświetla:

34 Analiza danych z ND280MC Pliki wyjściowe.root można odczytywać i analizować używając odpowiednich klas ROOTa i symulacji Pliki wyjściowe.root można odczytywać i analizować używając odpowiednich klas ROOTa i symulacji W pakiecie z symulacją dostajemy kilka przykładów w C++, ale dosyć kiepskich W pakiecie z symulacją dostajemy kilka przykładów w C++, ale dosyć kiepskich Na stronie nd280.org w sekcji SMRD jest sporo przykładów napisanych przez Piotrka, mnie, Thomasa i Alieksieja, do wykorzystania Na stronie nd280.org w sekcji SMRD jest sporo przykładów napisanych przez Piotrka, mnie, Thomasa i Alieksieja, do wykorzystania Jest tam pokazane jak odczytywać listę cząstek z symulacji i ich własności, dokładny przebieg torów cząstek, lokalizacje hitów i cząstki, które je spowodowały i mnóstwo innych Jest tam pokazane jak odczytywać listę cząstek z symulacji i ich własności, dokładny przebieg torów cząstek, lokalizacje hitów i cząstki, które je spowodowały i mnóstwo innych

35 Symulacja elektroniki - elecSim Sygnałów z detektora nie mamy w stanie czystym, tylko uzyskujemy je za pomocą odpowiedniego przetwarzania elektronicznego Sygnałów z detektora nie mamy w stanie czystym, tylko uzyskujemy je za pomocą odpowiedniego przetwarzania elektronicznego Elektronika wprowadza szumy i ma swoje ograniczenia Elektronika wprowadza szumy i ma swoje ograniczenia Dlatego mamy oddzielny moduł symulujący cały tor pomiarowy – od przejścia cząstki przez czułą część detektora aż do zarejestrowania tego zdarzenia przez elektronikę Dlatego mamy oddzielny moduł symulujący cały tor pomiarowy – od przejścia cząstki przez czułą część detektora aż do zarejestrowania tego zdarzenia przez elektronikę Na wyjściu: sygnał w postaci, w jakiej zostanie zapisany przez system komputerowy do późniejszych analiz (taki sam plik.root jak w wypadku ND280MC, tylko z wypełnionymi nowymi polami) Na wyjściu: sygnał w postaci, w jakiej zostanie zapisany przez system komputerowy do późniejszych analiz (taki sam plik.root jak w wypadku ND280MC, tylko z wypełnionymi nowymi polami)

36 SMRD - konstrukcja modułu 870 x 170 (167) x 7 mm 870 x 170 (167) x 7 mm Scyntylator plastikowy pokryty materiałem odbijającym światło Scyntylator plastikowy pokryty materiałem odbijającym światło Swiatłowód WLS (Y11 Kuraray), ~ 2.7 m dł. Swiatłowód WLS (Y11 Kuraray), ~ 2.7 m dł. Odczyt światła z obu stron (MPPC) Odczyt światła z obu stron (MPPC) W sumie ~8000 kanałów odczytu (całe jarzmo) W sumie ~8000 kanałów odczytu (całe jarzmo)

37 konfiguracja scyntylatora i WLS w SMRD – obecnie nie uwzględniona w elecSim TFB (q; t) MPPC – multi-pixel photon counter WLS – wavelength shifter Trip-t front-end board Przykład: elecSim dla SMRD

38 Symulacja scyntylacji i propagacji światła: lista hitów MC truth lista fotonów na końcach światłowodu (nr fotonu; czas) Symulacja sensorów MPPC: lista fotonów lista impulsów na wyjściu sensorów (uwzględnia crosstalk, afterpulsy – liczba impulsów nie jest jednoznaczna z liczbą fotonów) (nr impulsu; ładunek; czas) Symulacja układów elektronicznych (TFB): lista impulsów na wyjściu sensorów lista hitów elektroniki (układy TFB całkują ładunek w oknach czasowych zsynchronizowanych ze spillem) elecSim odpowiedź detektora – hit: (ładunek; czas) symulacja MC – hit: (depozyt energii; długość i pozycja toru)

39 elecSim wyjście elecSim testy producenta dark noise sygnał LED MPPC

40 Podsumowanie Prace przygotowawcze nad eksperymentem trwają Prace przygotowawcze nad eksperymentem trwają Liczymy na to, że po wakacjach będziemy mogli zacząć testowanie i montaż SMRD w Japonii (w tej chwili budowana konstrukcja pod ziemią, w której będzie nasz detektor) Liczymy na to, że po wakacjach będziemy mogli zacząć testowanie i montaż SMRD w Japonii (w tej chwili budowana konstrukcja pod ziemią, w której będzie nasz detektor) Eksperyment startuje w 2009 roku Eksperyment startuje w 2009 roku

41 Backup

42 Backup - Produkcja wiązki J-PARC – Japan Proton Accelerator Research Complex w Tokai, na wybrzeżu Pacyfiku J-PARC – Japan Proton Accelerator Research Complex w Tokai, na wybrzeżu Pacyfiku Wiązka protonowa 50GeV Wiązka protonowa 50GeV 3.3*10 14 protonów na puls 3.3*10 14 protonów na puls Impuls 5μs co 3.5 sekundy Impuls 5μs co 3.5 sekundy Moc 0.75MW Moc 0.75MW

43 Backup - Badanie pojawiania się v e Wybieramy przypadki jednopierścieniowe, typu e Wybieramy przypadki jednopierścieniowe, typu e Niepewność w eliminacji tła – 10% Niepewność w eliminacji tła – 10% Czułość na sin 2 2θ=0.006 przy 90%C.L. Czułość na sin 2 2θ=0.006 przy 90%C.L. Tu szukamy oszacowania na θ 13.

44 Symulacja scyntylacji i propagacji światła: (model 1-wymiarowy, proste włókno WLS) N = E vis * PhotPerMeV * Attenuation( path_length ) E vis = energy_deposit / ( 1 + BirksConstant * dE/dx ) dE/dx = energy_deposit / track_length fotony skojarzone są z informacją o czasie : t = path_length / light_velocity + decayShift decayShift = -1 * fDecayTime * Log(Rnd(1)); informacja z hitu MC model scyntylatora i światłowodu (u nas ~7ns) Backup - elecSim dla SMRD wartości zależne od pozycji w 2 wymiarach


Pobierz ppt "Tokai2Kamioka pierwszy eksperyment nowej generacji w fizyce oscylacji neutrin the first new generation experiment in neutrino oscillation physics Paweł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google