Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Detekcja cząstek rejestracja identyfikacja kinematyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Detekcja cząstek rejestracja identyfikacja kinematyka."— Zapis prezentacji:

1 Detekcja cząstek rejestracja identyfikacja kinematyka

2 Zjawiska towarzyszące przechodzeniu cząstek przez materię jonizacja scyntylacje zjawiska w półprzewodnikach promieniowanie Czerenkowa promieniowanie hamowania (bremsstrahlung) wielokrotne rozpraszanie cząstki neutralne?

3 Oddziaływanie promieniowania z materią zjawisko fotoelektryczne - oddziaływanie z elektronem związanym w atomie – całkowita absorpcja kwantu rozpraszanie komptonowskie - rozpraszanie kwantu na swobodnym elektronie – kwant zmienia energię i kierunek ruchu tworzenie par elektron-pozyton - kwant znika, a pojawia się para elektron-pozyton

4 Zjawisko fotoelektryczne hv – energia fotonu W – praca wyjścia elektronu m – masa elektronu υ – prędkość wybitego elektronu

5 Zjawisko Comptona λ i –długość fali padającego fotonu λ f –długość fali rozproszonego fotonu θ – kąt rozproszenia fotonu

6 Tworzenie par elektron-pozyton m e c 2 – energia spoczynkowa elektronu E + - energia kinetyczna pozytonu E - - energia kinetyczna elektronu E K – energia kinetyczna trzeciego ciała (najczęściej jądra atomowego)

7 Detekcja gamma rozpraszanie Comptona ucieczka rozproszonego fotonu – częściowa strata energii absorbcja w zjawisku fotoelektrycznym tworzenie par ucieczka fotonu 0,511 MeV pochodzącego z anihilacji

8 Widmo promieniowania gamma

9 Współczynnik osłabienia wiązki prom. gamma

10 Przechodzenie ciężkich cząstek naładowanych przez materię Jonizacja, wzbudzenia atomów Wielokrotne rozpraszanie

11 energiakierunek przed po Cząstka traci niewielką energię i nieznacznie zmienia kierunek w każdym akcie oddziaływania. Po przebyciu pewnej drogi w ośrodku… …zmniejsza się energia…i dekolimuje się pierwotna wiązka.

12 Wielokrotne rozpraszanie x N(x)N(x) N(0) N(0)/2 R0R0 zasięg Intensywność wiązki w funkcji drogi przebytej w ośrodku: w wyniku wielokrotnego rozpraszania w wyniku procesów, w których cząstka traci znaczną część energii i wypada z wiązki x lnN(x) proces statystyczny:

13 Jonizacja e z – ładunek cząstki Z, A – wielkości charakteryzujące ośrodek – prędkość cząstki (v/c) I – energia jonizacji (I 13.5 Z eV) n – koncentracja Średnie straty energii na joniozację (formuła Bethe – Blocha):

14 Jonizacja możliwa identyfikacja

15 Krzywa Bragga średnia gęstość jonizacji droga przebyta w absorbencie zasięg

16 Przechodzenie elektronów przez materię Jonizacja - podobnie jak dla ciężkich cząstek naładowanych, Oddziaływania nieelastyczne, wskutek których emitowane jest promieniowanie elektromagnetyczne (tzw. promieniowania hamowania) zaś elektron traci część swej energii, Elastyczne zderzenia z elektronami i jądrami atomowymi wskutek których elektron zmienia kierunek swego ruchu, a w przypadku zderzeń z elektronami traci także część swej energii.

17 Przechodzenie elektronów przez materię Przekrój czynny na jonizację dla małych energii elektronów Przekrój czynny rośnie z Z i szybko maleje z Przekrój czynny na rozpraszanie sprężyste również rośnie z Z i maleje z energią elektronów

18 Przechodzenie elektronów przez materię Promieniowanie hamowania Proces istotny dla elektronów o dużej energii (relatywistycznych), pomijalny dla ciężkich cząstek (np. dla protonów)

19 Przechodzenie elektronów przez materię Zmiana intensywności wiązki monoenergetycznych elektronów w materii. Zmiana intensywności wiązki elektronów o ciągłym widmie energii (z przemiany.

20 Przechodzenie elektronów przez materię Związek między energią a zasięgiem elektronów w aluminium. (zasięg w mg/cm 2 )

21 Promieniowanie rentgenowskie Widmo ciągłe – promieniowanie hamowania Widmo liniowe – jonizacja i wzbudzenia atomów


Pobierz ppt "Detekcja cząstek rejestracja identyfikacja kinematyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google