Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój polskiej myśli fizycznogeograficznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój polskiej myśli fizycznogeograficznej"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój polskiej myśli fizycznogeograficznej
Wykład 2 Rozwój polskiej myśli fizycznogeograficznej Współczesne prądy i kierunki badawcze Udział Polaków w rozwoju myśli geograficznej

2 OPISY ZIEM POLSKICH XI-XV w. – zapisy w kronikach
Chorographia Regni Poloniae Jana Długosza XV-XVI w. – wykłady z kosmografii w Akademii Krakowskiej przez Marcina Bylicę z Olkusza, Jana ze Stobnicy, Wawrzyńca Korwina ze Śląska, XVI w. – pierwsze mapy ziem polskich B. Wapowski, W.Grodecki XVII/XVIII w. – rozwój kartografii, pierwsze podręczniki mapy województw K. Pertéesa, mapy Polski A. Rizzi-Zannoniego, podręczniki geografii (K. Wyrwicza i F. Siarczyńskiego). Rozbiór Polski, patriotyzm, umocnienie idei geografii Polski

3 Okres rozbiorów S. Staszic – I mapa geologiczna Polski w dziele
O ziemiorództwie Karpatów.....(1815) Jan Śniadecki - Jeografia (1804), H.Kołąttaj, L.Janowski – pierwszy podręcznik g. fizycznej (1819) 1849 – UJ, pierwsza katedra geografii pod kierunkiem W. Pola 1882 – U Lwowski, katedra g. pod kierunkiem A. Rehmana Czasopisma: Kosmos pod red. E. Romera w Lwowie W. Nałkowski – najwybitniejszy geograf XIX w.

4 Eugeniusz Romer geograf trzech epok
Studia z historii, geografii, geologii (Berlin u Ritchofena, Lozanna), meteorologii (Berlin u Assmana), glacjologii (Wiedeń u Pencka) Katedra, potem Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kazimierza Książnica-Atlas (zakład kartograficzny) Podróże badawcze: Alpy, Pireneje, Walia, Norwegia, G. Skaliste (Can), Alaska, Daleki Wschód (1910 Syberia, Chiny, Japonia) Wykłady: Paryż, Lyon, Strassbourg, Cambridge, Oxford, Londyn, Praga, Praga, Wiedeń, Mediolan, Tokio, USA: Cambridge, New Haven, Princetown, Columbia (NY), 1919 – Delegat Polski w Wersalu wraz z Dmowskim (wyznaczanie granic Polski, wykorzystanie własnego atlasu) 1944 – obóz w Pruszkowie 1945 – odbudowa polskiej kartografii, prace nad Atlasem Polski 1946 – przenosiny Uniwersytetu z Lwowa do Wrocławia, utworzenie Instytutu Kartograficznego Dorobek: 12 habilitacji, wydawnictwo, publikacje (ok.. 400), atlasy

5 1934 – Kongres Geograficzny w Warszawie 1954 – śmierć (82 lata)
1908 Mały Atlas Geogr. (synteza kuli ziemskiej) 1917 Atlas St.-Geogr. Polski 1947 Atlas Polski 1:5 mln, 12 map Badania Tatr Karpat, Alp (Obszary zlodowacone) 1890- studia lodowców 1916 pobyt u Pencka, Badanie lodowców Alp Studia nad rozkładem ciepła na kuli ziemskiej (praca doktorska Lata 80-te XIX w) 1922 – v-ce przew. MUG 1934 – Kongres Geograficzny w Warszawie 1954 – śmierć (82 lata)

6 Dwudziestolecie międzywojenne
1918 – odzyskanie niepodległości, intensywny rozwój geografii, PTG , Przegląd Geograficzny, systematyczne prace badawcze 1923 – Czasopismo Geograficzne 1925 – członkostwo Polski w MUG katedry geografii na uniwersytetach II RP: Kraków – L. Sawicki, L. Smoleński Lwów – E. Romer, A. Zierhoffer Warszawa – S. Lencewicz, B. Zaborowski Poznań – S. Pawłowski, S. Nowakowski Wilno – M. Limanowski II wojna światowa – straty wśród kadry naukowej (46 geografów naukowców poniosło śmierć)

7 Okres 1945-2004 Po II wojnie światowej odrodzenie nauk geograficznych
na 10 uniwersytetach (1990) oraz w szkołach wyższych techn., ekonom., pedagog. 1953 – Instytut Geograficzny PAN

8 Kierunki badań · Mapa geomorfologiczna Polski,
·     Badania nad czwartorzędem ·     Badania glacjalne, peryglacjalne Współczesne procesy geomorfologia ·     Badania jezior, rzek ·     Przeglądowa mapa hydrograficzna Polski hydrologia g. fizyczna kompleks. ·     Kompleksowe badania ekologiczno-krajobrazowe ·     Badania ogólne z zakresu dynamiczno-kompleksowej klimatologii ·     Klimat miast Klimat Polski meteorologia klimatologia

9 Wybitni Polscy geografowie fizyczni
Geomorfolodzy J. Dylik A. Dylikowa R. Galon A. Jahn M. Klimaszewski S. Kozarski H. Maruszczak L. Starkel J. Supryczyński H. Klatkowa A. Kostrzewski Geografowie fiz. kompleksowi T. Bartkowski J. Kondracki A. Rychling Hydrolodzy J. Kondracki Z. Mikulski T. Wilgat J. Dynowska S. Pietkiewicz Klimatolodzy A. Woś D. Martyn S. Zych A.Obrębska-Starklowa

10 Geomorfolodzy Łódź Dylik Jan ( ) od 1967 członek PAN, od 1965 prezes ŁTN, Założyciel UŁ, twórca łódzkiej geografii, uczeń Pawłowskiego geomorfolog glacjalny, założyciel Biuletynu Peryglacjalnego przew. Komisjii Peryglacjalnej MUG Badania regionu łódzkiego, Syberii, Spitsbergenu (1957) 1973 – O peryglacjalnym charakterze rzeźby środkowej Polski Dylikowa Anna ( ) geomorfolog O metodzie badań strukturalnych 1973 – Polska. Krainy geograficzne, podręczniki szkolne od 1973 – twórca i przew. Olimpiady Geograficznej Klatkowa Halina (+1997) – założyciel UŁ, uczennica J. Dylika 1965 – Niecki i doliny denudacyjne 1972 – Paleogeografia Wyżyny Łódzkiej i obszarów sąsiednich podczas zlodowacenia warciańskiego Brodzikowski Krzysztof, (+1999) geolog, sedymentolog z van Loonem Glacigenic sediments

11 Toruń Kraków Lublin Warszawa Galon Rajmund (1906-1986) – twórca UMK,
Supryczyński Jan, Wysota Wojciech Roszkówna Ludmiła, Niewiarowski Władysław Kraków Klimaszewski Mieczysław Starkel Leszek, Obrębska-Starklowa Barbara (PAN) Lublin Maruszczak Henryk Wilgat Tadeusz Warszawa Kondracki Jerzy Rychling Andrzej Pietkiewicz Stanisław Marks Leszek, Różycki Stefan, Lindner Leszek (PIG) Mycielska-Dowgiałło Elżbieta

12 Poznań Wrocław Śląsk (UŚ) Kozarski Stefan Kostrzewski Andrzej
Bartkowski Tadeusz, Krygowski Bogumił Rotnicki Karol Stankowski Wojciech Wrocław Jahn Alfred (1915 –2000) od 1949 prof. UW, od 1971 członek PAN v-ce przew. Komisji Współczesnych Procesów Geomorf. MUG przew. Społ. Komitetu Panoramy Racławickiej Badania lodowców: Grenlandii, Spitsbergenu, Alaski, Kanady N Migoń Piotr Śląsk (UŚ) Jania Jacek Klimek Kazimierz Pulina Marian Aleksandrowicz Stefan


Pobierz ppt "Rozwój polskiej myśli fizycznogeograficznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google