Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój polskiej myśli fizycznogeograficznej Współczesne prądy i kierunki badawcze Udział Polaków w rozwoju myśli geograficznej Wykład 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój polskiej myśli fizycznogeograficznej Współczesne prądy i kierunki badawcze Udział Polaków w rozwoju myśli geograficznej Wykład 2."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój polskiej myśli fizycznogeograficznej Współczesne prądy i kierunki badawcze Udział Polaków w rozwoju myśli geograficznej Wykład 2

2 OPISY ZIEM POLSKICH XI-XV w. – zapisy w kronikach Chorographia Regni Poloniae Jana Długosza XV-XVI w. – wykłady z kosmografii w Akademii Krakowskiej przez Marcina Bylicę z Olkusza, Jana ze Stobnicy, Wawrzyńca Korwina ze Śląska, XVI w. – pierwsze mapy ziem polskich B. Wapowski, W.Grodecki XVII/XVIII w. – rozwój kartografii, pierwsze podręczniki mapy województw K. Pertéesa, mapy Polski A. Rizzi-Zannoniego, podręczniki geografii (K. Wyrwicza i F. Siarczyńskiego). Rozbiór Polski, patriotyzm, umocnienie idei geografii Polski

3 Okres rozbiorów S. Staszic – I mapa geologiczna Polski w dziele O ziemiorództwie Karpatów.....(1815) Jan Śniadecki - Jeografia (1804), H.Kołąttaj, L.Janowski – pierwszy podręcznik g. fizycznej (1819) 1849 – UJ, pierwsza katedra geografii pod kierunkiem W. Pola 1882 – U Lwowski, katedra g. pod kierunkiem A. Rehmana Czasopisma: Kosmos pod red. E. Romera w Lwowie W. Nałkowski – najwybitniejszy geograf XIX w.

4 Eugeniusz Romer Studia z historii, geografii, geologii (Berlin u Ritchofena, Lozanna), meteorologii (Berlin u Assmana), glacjologii (Wiedeń u Pencka) Katedra, potem Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kazimierza Książnica-Atlas (zakład kartograficzny) Podróże badawcze: Alpy, Pireneje, Walia, Norwegia, G. Skaliste (Can), Alaska, Daleki Wschód (1910 Syberia, Chiny, Japonia) Wykłady: Paryż, Lyon, Strassbourg, Cambridge, Oxford, Londyn, Praga, Praga, Wiedeń, Mediolan, Tokio, USA: Cambridge, New Haven, Princetown, Columbia (NY), 1919 – Delegat Polski w Wersalu wraz z Dmowskim (wyznaczanie granic Polski, wykorzystanie własnego atlasu) 1944 – obóz w Pruszkowie 1945 – odbudowa polskiej kartografii, prace nad Atlasem Polski 1946 – przenosiny Uniwersytetu z Lwowa do Wrocławia, utworzenie Instytutu Kartograficznego Dorobek: 12 habilitacji, wydawnictwo, publikacje (ok.. 400), atlasy geograf trzech epok

5 1908 Mały Atlas Geogr. (synteza kuli ziemskiej) 1917 Atlas St.-Geogr. Polski 1947 Atlas Polski 1:5 mln, 12 map Badania Tatr Karpat, Alp (Obszary zlodowacone) studia lodowców 1916 pobyt u Pencka, Badanie lodowców Alp 1922 – v-ce przew. MUG 1934 – Kongres Geograficzny w Warszawie 1954 – śmierć (82 lata) Studia nad rozkładem ciepła na kuli ziemskiej (praca doktorska Lata 80-te XIX w)

6 Dwudziestolecie międzywojenne 1918 – odzyskanie niepodległości, intensywny rozwój geografii, PTG, Przegląd Geograficzny, systematyczne prace badawcze 1923 – Czasopismo Geograficzne 1925 – członkostwo Polski w MUG katedry geografii na uniwersytetach II RP: Kraków – L. Sawicki, L. Smoleński Lwów – E. Romer, A. Zierhoffer Warszawa – S. Lencewicz, B. Zaborowski Poznań – S. Pawłowski, S. Nowakowski Wilno – M. Limanowski II wojna światowa – straty wśród kadry naukowej (46 geografów naukowców poniosło śmierć)

7 Okres Po II wojnie światowej odrodzenie nauk geograficznych na 10 uniwersytetach (1990) oraz w szkołach wyższych techn., ekonom., pedagog – Instytut Geograficzny PAN

8 Kierunki badań Mapa geomorfologiczna Polski, Badania nad czwartorzędem Badania glacjalne, peryglacjalne Współczesne procesy Badania jezior, rzek Przeglądowa mapa hydrograficzna Polski Kompleksowe badania ekologiczno-krajobrazowe Badania ogólne z zakresu dynamiczno-kompleksowej klimatologii Klimat miast Klimat Polski geomorfologia hydrologia g. fizyczna kompleks. meteorologia klimatologia

9 Wybitni Polscy geografowie fizyczni Geomorfolodzy J. Dylik A. Dylikowa R. Galon A. Jahn M. Klimaszewski S. Kozarski H. Maruszczak L. Starkel J. Supryczyński H. Klatkowa A. Kostrzewski Hydrolodzy J. Kondracki Z. Mikulski T. Wilgat J. Dynowska S. Pietkiewicz Klimatolodzy A. Woś D. Martyn S. Zych A.Obrębska-Starklowa Geografowie fiz. kompleksowi T. Bartkowski J. Kondracki A. Rychling

10 Geomorfolodzy Dylik Jan ( ) od 1967 członek PAN, od 1965 prezes ŁTN, Założyciel UŁ, twórca łódzkiej geografii, uczeń Pawłowskiego geomorfolog glacjalny, założyciel Biuletynu Peryglacjalnego przew. Komisjii Peryglacjalnej MUG Badania regionu łódzkiego, Syberii, Spitsbergenu (1957) 1973 – O peryglacjalnym charakterze rzeźby środkowej Polski Dylikowa Anna ( ) geomorfolog O metodzie badań strukturalnych 1973 – Polska. Krainy geograficzne, podręczniki szkolne od 1973 – twórca i przew. Olimpiady Geograficznej Klatkowa Halina (+1997) – założyciel UŁ, uczennica J. Dylika 1965 – Niecki i doliny denudacyjne 1972 – Paleogeografia Wyżyny Łódzkiej i obszarów sąsiednich podczas zlodowacenia warciańskiego Brodzikowski Krzysztof, (+1999) geolog, sedymentolog z van Loonem Glacigenic sediments Łódź

11 Toruń Galon Rajmund ( ) – twórca UMK, Supryczyński Jan, Wysota Wojciech Roszkówna Ludmiła, Niewiarowski Władysław Kraków Klimaszewski Mieczysław Starkel Leszek, Obrębska-Starklowa Barbara (PAN) Lublin Maruszczak Henryk Wilgat Tadeusz Warszawa Kondracki Jerzy Rychling Andrzej Pietkiewicz Stanisław Marks Leszek, Różycki Stefan, Lindner Leszek (PIG) Mycielska-Dowgiałło Elżbieta

12 Poznań Kozarski Stefan Kostrzewski Andrzej Bartkowski Tadeusz, Krygowski Bogumił Rotnicki Karol Stankowski Wojciech Wrocław Jahn Alfred (1915 –2000) od 1949 prof. UW, od 1971 członek PAN v-ce przew. Komisji Współczesnych Procesów Geomorf. MUG przew. Społ. Komitetu Panoramy Racławickiej Badania lodowców: Grenlandii, Spitsbergenu, Alaski, Kanady N Migoń Piotr Śląsk (UŚ) Jania Jacek Klimek Kazimierz Pulina Marian Aleksandrowicz Stefan


Pobierz ppt "Rozwój polskiej myśli fizycznogeograficznej Współczesne prądy i kierunki badawcze Udział Polaków w rozwoju myśli geograficznej Wykład 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google