Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSCY PREZYDENCI Polscy Prezydenci Naczelnik Państwa Naczelnik Państwa Prezydenci II RP Prezydenci II RP Prezydenci RP na uchodźstwie Prezydenci RP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSCY PREZYDENCI Polscy Prezydenci Naczelnik Państwa Naczelnik Państwa Prezydenci II RP Prezydenci II RP Prezydenci RP na uchodźstwie Prezydenci RP."— Zapis prezentacji:

1

2 POLSCY PREZYDENCI

3 Polscy Prezydenci Naczelnik Państwa Naczelnik Państwa Prezydenci II RP Prezydenci II RP Prezydenci RP na uchodźstwie Prezydenci RP na uchodźstwie Prezydenci PRL Prezydenci PRL Prezydenci III RP Prezydenci III RP

4 Piłsudski Józef Klemens ps.ps. Wiktor Mieczysław żyłżył w latach 1867–1935 działaczdziałacz niepodległościowy, polityk, marszałek Polski 1905– –1907 kierował OB PPS odod 1908 organizator ruchu strzeleckiego inicjatorinicjator utworzenia Legionów Polskich (1914) Naczelnik Państwa marszałek Polski dokonał przewrotu majowego

5 Narutowicz Gabriel żyłżył w latach latach 1965–1922 pierwszypierwszy prezydent RP 1920–1921m1920–1921m – minister robót publicznych 1922–minister1922–minister spraw zagranicznych 9XII 1922 wybrany prezydentem głosami lewicy, centrum i mniejszości narodowych zastrzelonyzastrzelony w Warszawie 16 XII 1922 roku

6 Wojciechowski Stanisław żyłżył w latach 1869–1953 polityk,polityk, teoretyk i działacz spółdzielczości, współtwórca PPS 1919– –1920 – minister spraw wewnętrznych odod 1922 prezydent RP wwyniku przewrotu majowego (1926) zrzekł się godności prezydenta wykładowcawykładowca WSH w Warszawie, profesor SGGW

7 Mościcki Ignacy żyłżył w latach 1867–1946 polityk,polityk, chemik, profesor Politechniki Lwowskiej członekczłonek Polskiej Akademii Umiejętności współtwórcawspółtwórca polskiego przemysłu chemicznego 1926– –1939 – prezydent RP – twórca i przywódca tzw. grupy zamkowej IXIX 1939 – internowany w Rumuni oddaje urząd prezydenta

8 Raczkiewicz Władysław żyłżył w latach 1885–1947 urodzonyurodzony na Kaukazie uczestnikuczestnik wojny radziecko- polskiej 1921,1921, 1936 – minister spraw wewnętrznych popo przewrocie majowym wszedł do BBWR – 1947 prezydent RP – prezes Światowego Związku Polaków z Zagranicy, tzw. Światpolu

9 Zaleski August żyłżył w latach 1883–1972 dyplomata,dyplomata, historyk, polityk ministerminister spraw zagranicznych w latach 1926–1932 oraz 1939–1941 przeciwnyprzeciwny porozumieniu z ZSRR 1935– –1938 – senator 1943– –1945 – szef Kancelarii Cywilnej prezydenta 1947– –1972 – prezydent rządu RP na uchodźstwie

10 Ostrowski Stanisław żyłżył w latach 1892–1982 członekczłonek Związku Strzeleckiego w1918 uczestniczył w obronie Lwowa popo zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną został aresztowany przez NKWD tzw. amnestii w 1941 roku wstąpił do armii gen. Andersa 1972– –1979 prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie

11 Raczyński Edward żyłżył w latach 1891–1993 dyplomata,dyplomata, polityk 1934– –1945 – ambasador RP w Wielkiej Brytanii 1941– –1943 – minister spraw zagranicznych rządu RP na emigracji 1979– –1986 prezydent RP na uchodźstwie

12 Sabbat Kazimierz żyłżył w latach 1913–1989 ukończyłukończył gimnazjum w Mielcu tużtuż przed wojną ukończył w Warszawie Wydział Prawa zostałzostał premierem rządu polskiego na uchodźstwie w1986 został prezydentem

13 Kaczorowski Ryszard urodzonyurodzony w 1919 roku 1940– –1942 – w sowieckim więzieniu przewodniczący ZHP na uchodźstwie odod 1982 członek Rady Narodowej 1986– –1989 minister spraw krajowych 1989– –1991 prezydent RP na uchodźstwie

14 Bierut Bolesław żyłżył w latach 1892–1956 działaczdziałacz komunistyczny, członek KPP 1944– –1956 członek Biura Politycznego 1954– –1956 I sekretarz KC PZPR 1944– –1947 – prezydent KRN 1947– –1954 – prezydent RP 1952– –1954 – premier współodpowiedzialnywspółodpowiedzialny za terror wobec opozycji niepodległościowej

15 Jaruzelski Wojciech urodzonyurodzony 1923 roku polityk,polityk, generał odod 1943 roku w 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, następnie w WP 1968– –1983 – minister obrony narodowej 1971– –1989 – członek Biura Politycznego KC 1981– –1989 – I sekretarz KC PZPR – wprowadził stan wojenny 1989– –1990 – prezydent

16 Wałęsa Lech urodzonyurodzony w 1943 roku polityk,polityk, działacz związkowy – członek komitetu strajkowego – organizator strajku 1980– –1990 – współzałożyciel i przewodniczący NSZZ Solidarność 1981– –1982 – internowany 1990– –1995 – prezydent RP oraz zwierzchnik sił zbrojnych w1983 otrzymał pokojową Nagrodę Nobla przysięga prezydencka

17 Kwaśniewski Aleksander urodzonyurodzony w 1954 roku redaktorredaktor naczelny tygodnika Itd oraz Sztandaru Młodych przewodniczącyprzewodniczący SdRP Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów prezydentprezydent od 1995 do 2005 roku popo wyborze na prezydenta zrezygnował z członkostwa w partii

18 Kaczyński Lech UrodziłUrodził się w 1949 r. w Warszawie StudiowałStudiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim OdOd 1971 roku mieszkał w Sopocie, gdzie pracował na Uniwersytecie Gdańskim W1980 roku obronił doktorat z prawa pracy, a w 1990 r. – habilitację. prezydentprezydent III RP od 2005

19 Bibliografia oraz polecane strony www


Pobierz ppt "POLSCY PREZYDENCI Polscy Prezydenci Naczelnik Państwa Naczelnik Państwa Prezydenci II RP Prezydenci II RP Prezydenci RP na uchodźstwie Prezydenci RP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google