Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizatorzy Świętokrzyskich Dni Kupały:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizatorzy Świętokrzyskich Dni Kupały:"— Zapis prezentacji:

1 Prezentację przygotował: Tomasz Kosiński Redaktor Naczelny Pisma Świętokrzyskiego „Nasza Baba Jaga”

2 Organizatorzy Świętokrzyskich Dni Kupały:

3 Świętokrzyskich Dni Kupały:
Główny cel Świętokrzyskich Dni Kupały: Stworzenie markowego produktu turystycznego Województwa Świętokrzyskiego

4 Cele podstawowe Świętokrzyskich Dni Kupały:
Konsolidacja działań lokalnych w zakresie organizacji imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym Propagowanie idei współpracy i partnerstwa Promocja regionu świętokrzyskiego na arenie regionalnej, krajowej i międzynarodowej

5 Ad 1. Konsolidacja działań lokalnych w zakresie organizacji imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym: Wspólne logo dużej imprezy regionalnej o zasięgu ogólnopolskim, a nawet europejskim (paproć, słońce i księżyc) Wspólny program oparty na cyklu imprez lokalnych odbywających się w różnych miejscach na terenie całego województwa świętokrzyskiego Wspólna idea wiodąca  magia i tradycja Wspólne hasło np. „Powitaj lato w Świętokrzyskiem !!!” Wspólne elementy dla wszystkich punktów programu, takie jak: magiczna noc świętojańska, ogień i woda, kwiat paproci, wianki puszczane na wodzie, spotkania z folklorem etc. Charakterystyczne i spójne nazewnictwo imprez lokalnych: Noc Kupały, Noc Świętojańska, Szklarki, Wyprawa na Sabat, Świętojanki, Magia Krzemienia, etc. (Gwarki leśne, Wyprawa po kwiat paproci, Hasarapasa, Cuda-wianki ...)

6 Ad 2. Propagowanie idei współpracy i partnerstwa:
Przyjęcie zasady partnerstwa jako alternatywę do wzajemnej konkurencji, przynajmniej na rynku regionalnym – Nie konkurujemy ze sobą tylko z podmiotami i produktami turystycznymi z innych regionów !!! Wspólne działania promocyjne: plakaty, afisze, ulotki, foldery, bilety, oferta przyjazdowa biur turystycznych, targi krajowe i zagraniczne, strona internetowa, komunikaty do mediów etc. Wzajemna promocja poszczególnych atrakcji regionalnych, wydarzeń i miejsc wartych odwiedzenia w czasie trwania własnej imprezy lokalnej będącej częścią ogólnego programu (informacje na materiałach reklamowych o innych atrakcjach i imprezach w ramach ŚDK) wg zasady „ja reklamuję Ciebie, a Ty mnie” Łączenie wysiłków lokalnych na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej całego regionu z korzyścią dla wszystkich

7 Ad 3. Promocja regionu świętokrzyskiego na arenie regionalnej, krajowej i międzynarodowej
Kumulacja atrakcji regionalnych w ramach jednej dużej imprezy wojewódzkiej charakterystycznej i rozpoznawalnej na rynku usług turystycznych jako ciekawej i konkurencyjnej oferty całego regionu świętokrzyskiego Stworzenie wizerunku regionu odrębnego od pozostałych pod względem kulturowym, historycznym i społecznym, dzięki przedstawieniu spójnego programu promocyjnego będącego efektem współpracy lokalnych społeczności dla dobra ogólnowojewódzkiego Walka ze stereotypami społecznymi – zamiast negatywnego wizerunku zadziornych „scyzoryków” przedstawienie mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej w pozytywnym świetle jako np. „górali niskopiennych” żyjących w zgodzie, działających wspólnie, pielęgnujących tradycje i obyczaje, bajarzy, gawędziarzy, przewodników po magicznych i tajemniczych miejscach etc.

8 Korzyści: 1. Dla podmiotów uczestniczących w ŚDK
Efektywniejsza promocja organizowanej imprezy lokalnej – „duży może więcej” Mniejsze koszty promocji własnej - „razem zawsze taniej” Wzrost liczby uczestników organizowanej imprezy lokalnej – „zabawa nie tylko dla miejscowej gawiedzi” Wzrost liczby turystów w danej miejscowości i okolicy – „kto tu raz zagości na pewno powróci i poleci to miejsce innym” Zwiększenie obrotów lokalnych podmiotów handlowych i usługowych – „ turysta zwiedza, wypoczywa, bawi się, robi zakupy, je i śpi” Możliwość dofinansowania kosztów organizacyjnych w przyszłości – „pieniądze pomocowe są przede wszystkim na duże programy”

9 Zadania Organizatorów:
Redakcja „Naszej Baby Jagi” Przygotowanie i sfinansowanie wydania w czerwcu numeru specjalnego czasopisma poświęconego ŚDK, w nakładzie 2000 szt., dostępnego w sprzedaży w sieci kiosków, księgarń i punktach obsługi ruchu turystycznego na terenie całego województwa świętokrzyskiego z możliwością umieszczenia szerszej prezentacji podmiotów uczestniczących w ŚDK na atrakcyjnych warunkach cenowych (50% rabatu !!!) Publikacja opisu, programu imprezy i krótkie przedstawienie podmiotów uczestniczących w internecie na stronie

10 Zadania Organizatorów:
Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Mediateka” Pomysł, stworzenie i realizacja założeń ŚDK Konsolidacja działań lokalnych i opracowanie programu całej imprezy Przygotowanie i druk materiałów reklamowych: ulotki, plakaty, afisze dzięki wsparciu do sponsorów oraz przy współudziale finansowym podmiotów uczestniczących Kontakt z mediami, działania PR, promocja na imprezach targowych (hostessy, konkursy, gadżety) etc. Informacja i promocja ŚDK w portalu regionalnym

11 Zadania Organizatorów:
ROT WŚ Weryfikacja założeń ŚDK oraz wsparcie organizacyjne w ich realizacji Pozyskanie funduszy na sfinansowanie seminarium i pobytu zaproszonych gości (w tym dziennikarzy mediów ogólnopolskich!!!) w Kurozwękach Koordynacja działań, „pilotowanie” całej akcji Promocja imprezy na stronie Informacja i promocja ŚDK na imprezach targowych w kraju i za granicą Docelowo: aplikowanie o fundusze pomocowe na dofinansowanie całej imprezy

12 Zadania podmiotów uczestniczących:
Przygotowanie programu imprezy lokalnej Organizacja i sfinansowanie imprezy lokalnej Przygotowanie i zagwarantowanie zaplecza paraturystycznego: oznakowanie tras dojazdowych, miejsca parkingowe, miejsca noclegowe, punkty gastronomiczne etc. Współfinansowanie materiałów promocyjnych ŚDK Obsługa uczestników imprezy lokalnej Promocja podmiotów współuczestniczących Współpraca z Organizatorami ŚDK

13 Korzyści: 2. Dla całego regionu świętokrzyskiego
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej województwa Wykreowanie pozytywnego wizerunku silnego, ciekawego i samodzielnego regionu o niezaprzeczalnych walorach turystycznych, kulturowych i historycznych Pobudzenie, aktywizacja i rozwój inwestycji w rozbudowę i modernizację bazy turystycznej, rozrywkowej, noclegowej etc. Wzrost liczby turystów, poprawa statystyk, lepsza pozycja na rynku usług turystycznych Rozwój biur podróży z ofertą turystyki przyjazdowej Aktywizacja społeczna, wybudzenie z marazmu, pozytywne nastawienie mieszkańców – „coś się jednak dzieje, chyba zmierza ku lepszemu” Umocnienie dość niepewnej pozycji województwa na mapie kraju - „Świętokrzyskie sercu bliskie !!!”

14 ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI KUPAŁY 18 czerwca - 4 lipca 2004
PROGRAM: 18 czerwca, g – Sobótki na Łysej Górze – rozpalenie ognia świętojańskiego na Łysej Górze 19 czerwca, g – lat ratownictwa na wodach w Polsce, Sandomierz, bulwar nad Wisłą - prezentacja grup ratownictwa wodnego, wystawa sprzętu specjalistycznego, pokazy sprawnościowe, inauguracja akcji "Bezpieczne wakacje", występ artystyczny "Noc Kupały", symboliczne przekazanie ognia świętojańskiego z Łysej Góry, pokaz sztucznych ogni etc. 19-20 czerwca, g – Nocny Rajd Świętokrzyski Szlakiem Świetlików, Sieradowicki Park Krajobrazowy - rajd pieszy i rowerowy, ognisko etc. Wyjście spod starachowickiego PTTK. 20 czerwca, g – Sandomierska Niedziela, Sandomierz, Rynek - oficjalne otwarcie Świętokrzyskich Dni Kupały, festyn rodzinny, parada przez miasto, koncert Patrycji Markowskiej etc. 20 czerwca - 4 lipca - „Sobótka”, czyli Wianki Świętojańskie, Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach - wystawa związana z obchodami Dni Kupały, prezentująca ich opisy, zwyczaje, akcesoria etc.

15 ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI KUPAŁY 18 czerwca - 4 lipca 2004
PROGRAM: 20 czerwca, – III Dni Lasu, Park Etnograficzny w Tokarni - występ zespołów folklorystycznych, obrzędowych, pokazy pędzenia dziegciu, produkcja węgla drzewnego, pokazy ginących zawodów, kiermasz rękodzieła ludowego, przejażdżki konne i bryczką, podkuwanie konia, pieczenie chleba, zwiedzanie skansenu etc. 23 czerwca, od g Sobótki na Wiącce, Wiącka - Kapkazy, gm. Bodzentyn - spektakl Kieleckiego Teatru Tańca „Świętojańskie Sny Dla Drugiego Ciebie”, palenie ognisk, tańce, zabawa etc. 24 czerwca - Noc Świętojańska, Sandomierz, bulwar nad Wisłą - konkurs na wianek, statek na Wiśle, zabawy przy ognisku, koncerty etc. 25-27 czerwca - „Dni Ponidzia” Święto Regionu, Pińczów - taniec Rusałek, puszczanie wianków na Zalewie, koncert Norbiego etc. 25-27 czerwca, od g XXIII Ogólnopolski Zlot „Caravaningowe Świętojanki 2004”, Miedziana Góra - występ zespołów regionalnych, konkurs „szukanie kwiatu paproci”, zawody caravaningowe, wspólna zabawa przy ognisku. Koszt wpisowego od załogi = 70 zł (2 os. dorosłe + 3 dzieci), (organizator: Czesław Jamróz, nr.tel.: )

16 ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI KUPAŁY 18 czerwca - 4 lipca 2004
PROGRAM: 26 czerwca, od g Noc Kupały w Kaczynie, Kaczyn gm. Daleszyce - puszczanie wianków na wodzie, przejażdżka wozem z pochodniami, śpiewy i tańce przy ognisku, wyprawa do lasu w poszukiwaniu kwiatu paproci etc., koszt uczestnictwa – 30zł / os. (organizator: Agnieszka i Paweł Wysoccy, nr tel.: ). 26 czerwca, od g Świętojański Festiwal Flap Style Obecność HASARAPASA, WDK Kielce - rozpalenie ognia świętojańskiego i odśpiewanie przez MC Kiniora Hasarapasa, występ bębniarzy, Teatr Ecce Homo, koncerty, biesiady przy ognisku etc. 26 czerwca, g – Świętojańska Noc Kupały, Wojciechów - Komórki gm. Daleszyce - I Powiatowy Przegląd Kapel Ludowych i Solistów Instrumentalistów Powiatu Kieleckiego, wyprawa po magiczne zioła, wicie wianków obrzędowych, nocne widowisko „Świętojańska Noc Kupały”, rzucanie wianków na wodę etc. 26-27 czerwca, od g VI Ogólnopolski Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego, Szydłów, Plac Zamkowy - turniej rycerski, warsztaty rzemieślnicze, kiermasz sztuki ludowej, nocna bitwa o Zamek, biesiada etc.

17 ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI KUPAŁY 18 czerwca - 4 lipca 2004
PROGRAM: 26-27 czerwca, od g XXXIV Wyprawa na Sabat, Góry Świętokrzyskie, Nowa Słupia - rajd, ognisko etc. 26-27 czerwca - Magia Krzemienia, Krzemionki, Rezerwat Archeologiczny - zwiedzanie kopalni, misterium szamańskie, gawędy przy ognisku, pokaz archeologiczny etc. 26-27 czerwca, g – „Świętokrzyskie Dni Kupały po Bałtowsku”, Bałtów - piknik ludowy, degustacja potraw regionalnych, prezentacja twórczości artystów ludowych, konkurs „Szukanie kwiatu paproci”, rzucanie wianków na rzece Kamiennej, spływ tratwami z pochodniami etc., (informacje: ). 27 czerwca, g – II Świętokrzyska Zabawa Spływowa Po Nidzie "CZYM KTO MOŻE", Sobków, Zamek Rycerski - spływ Nidą, wianki na rzece, walki rycerskie, kapele ludowe, pokaz koni arabskich etc. 27 czerwca, g Świętokrzyska Noc Świętojańska - Sabat Czarownic, Nowa Słupia - bicie rekordu zgromadzenia czarownic w jednym miejscu, wybory najsympatyczniejszej czarownicy, legendy świętokrzyskie, turniej wójtów, uroczyste powitanie lata, kapele ludowe, rozstrzygnięcie konkursu na rysunek, rzeźbę czarownicy etc.

18 ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI KUPAŁY 18 czerwca - 4 lipca 2004
PROGRAM: 3-4 lipca, 3 lipiec g – 19.00, 4 lipiec g – Szklarki, czyli wakacje w Świętokrzyskiem zaczynają się w Kurozwękach, Kurozwęki, Zespół Pałacowy – seminarium "Świętokrzyskie Dni Kupały - jako przykład tworzenia nowego markowego produktu turystycznego", sesja popularno-naukowa "Przemysł szklany w Polsce średniowiecznej" oraz "Kurozwęki - dzieje pałacu", zespoły ludowe, prezentacja rzemiosł, pokazy rycerskie, Izba Tortur, safariz bizonami, spektakl Kieleckiego Teatru Tańca pt. "Świętokrzyskie Sny", oficjalne zakończenie Świętokrzyskich Dni Kupały. Bilety wstępu: ulgowy – 2,50 zł, normalny – 4.50 zł. 4 lipca, – Świętojanki, Kielce, Park Miejski - festyn rodzinny, giełda turystyczna, degustacje potraw regionalnych, kiermasz sztuki ludowej, zespoły ludowe, koncert Filharmonii Świętokrzyskiej, spektakl Kieleckiego Teatru Tańca pt. "Świętokrzyskie Sny", Fotowisko czyli Cybermagiczna Instalacja Audiowizualna, korowód rusałek, zakończenie Świętokrzyskich Dni Kupały

19 ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI KUPAŁY 18 czerwca - 4 lipca 2004
IMPREZY TOWARZYSZĄCE: 1 maja - 15 września - Spotkania na sandomierskiej starówce "DZIEJBA", Sandomierz, Rynek - letni festiwal kultury alternatywnej 5-6 czerwca - V Jarmark u Starzecha, Starachowice, Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. J. Pazdura - zwiedzanie muzeum, wystawa i kiermasz sztuki ludowej, pokaz wytopu żelaza etc. 18-20 czerwca – Piknik Gombrowiczowski, Doły Biskupie, Brody Iłżeckie – zwiedzanie parku Jurajskiego w Bałtowie, Rezerwatu w Krzemionkach 19-20 czerwca - XII Konecki Maraton Pieszy, Końskie-Sielpia - rajd pieszy, biesiada przy ognisku, zabawy etc. 20 czerwca - 4 lipca - Koncert symfoniczny, Kielce, KCK - koncert muzyki poważnej

20 ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI KUPAŁY 18 czerwca - 4 lipca 2004
IMPREZY TOWARZYSZĄCE: 20 czerwca - Regaty o Puchar Komandora Klubu Turystyki Wodnej PTTK "Mewa", Cedzyna, zalew na Lubrzance - zawody żeglarskie 21 czerwca - Finał akcji "Nie spiesz się zdążysz pomóc innym", Kielce, Dom Harcerza w Białogonie - pokazy policyjne, zespoły dziecięce, konkursy etc. 1-10 lipca - X Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. K. Jamróz, Busko-Zdrój, Sanatorium Marconi - koncerty, spotkania z artystami etc. 4-18 lipca – XLV Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy, Województwo Świętokrzyskie – wędrówka pięcioma trasami przebiegającymi przez najciekawsze miejscowości i szlaki turystyczne naszego województwa, prezentacja historii, kultury, zabytków i walorów krajoznawczych regionu.

21

22 ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI KUPAŁY 18 czerwca - 4 lipca 2004
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁUCZESTNICTWA !!!


Pobierz ppt "Organizatorzy Świętokrzyskich Dni Kupały:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google