Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pliki WSADOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pliki WSADOWE."— Zapis prezentacji:

1 Pliki WSADOWE

2 Pliki WSADOWE Wszystkie komputery (klasy IBM PC oraz kompatybilne), które używają stacji dysków lub twardego dysku, muszą być wyposażone w specjalny program, który kontroluje przepływ informacji z i do tych urządzeń. Programem tym jest Dyskowy System Operacyjny ( ang. DOS ). Program ten opracowała firma Microsoft, największy producent oprogramowania dla komputerów IBM. Niektóre firmy zakupiły licencję na sprzedaż DOS’a i dlatego mamy co najmniej dwie jego wersje: PC - DOS i MS - DOS. MS jest skrótem Mikrosoft, natomiast PC jest skrótem Personal Computer, nazwy zastrzeżonej dla IBM. 

3 Pliki WSADOWE Każdy z użytkowników komputerów eksploatujący system MS-DOS wcześniej czy później stanie przed problemem programowania wsadowego. Sama nazwa nie jest zbyt ciekawa ale na swój sposób oddaje formę i treść tego zjawiska. Poznając system MS-DOS zapoznajemy się z dużą ilością jego poleceń. Wiemy, że wpisanie polecenia w linii komend spowoduje określoną reakcję systemu. Czasami wręcz zmuszeni jesteśmy do wielokrotnego powtarzania tych samych komend.

4 Pliki WSADOWE Plik *.BAT jest zbiorem pojedynczych komend systemu, które będą wykonywane przez system kolejno, krok po kroku. Zbiór taki nazywamy zbiorem przetwarzania wsadowego (batch file) zaś sam proces przetwarzaniem wsadowym. Pliki przetwarzania wsadowego rozpoznajemy po rozszerzeniu *.BAT i w odróżnieniu od zbiorów typu *.COM czy *.EXE zawierają teksty składające się z poleceń systemowych, zrozumiałych dla operatora. Każdy początkujący użytkownik komputera zaczynał swoją „karierę” od nauki programowania wsadowego. Strumienie. Określenie strumień zostało utworzone, aby oddać rzeczywisty charakter czynności wykonywanych przez system podczas wykonywania pewnych operacji.

5 Pliki WSADOWE Gdy wydamy polecenie DIR i naciśniemy klawisz ENTER. Na ekranie zostanie przez system wyświetlona zawartość katalogu bieżącego. Informację tą można było skierować gdzie indziej. Do tego służą właśnie polecenia sterujące strumieniami. W systemie wyróżniamy następujące znaki służące do deklarowania strumieni: < , > , << , >>, I 

6 Pliki WSADOWE Dlaczego korzystamy z plików wsadowych?
Jeżeli musimy wykonać pewną serię operacji, zwłaszcza operacje na plikach, zastosowanie pliku wsadowego ułatwia pracę. Przykład z życia: program Borland C++ Builder podczas edycji i kompilacji projektu tworzy pliki tymczasowe, wymagane tylko na czas w/w operacji. Niestety nie są one usuwane automatycznie. W takim przypadku piszemy batcha usuwającego pliki z podanymi rozszerzeniami. To samo się tyczy do folderów takich jak Temp (ale tam nie selekcjonuje plików niezbędnych, lecz wywalam wszystko).

7 Pliki WSADOWE Specjalne komendy przetwarzania wsadowego.
Istnieją komendy, znajdujące zastosowanie tylko w plikach wsadowych.

8 Pliki WSADOWE CALL Umożliwia wywołanie innego pliku wsadowego (nie kończy rozpoczętego przetwarzania). CALL [napęd][ścieżka][plik.bat] [parametry pliku]

9 Pliki WSADOWE CHOICE Umożliwia dokonania wyboru opcji w pliku wsadowym za pomocą klawiatury. CHOICE [/c[klawisze] [/n] [/s] [/t[:]c,nn] [tekst] c -> przykładowa opcja wybrana po upływie czasu określonego przez nn tekst -> wyświetla ustaloną informację Parametry: /C[klawisze] (umożliwia określenie klawiszy wyboru (domyślnie Y/N) /n (nie wyświetla nazw klawiszy) /s (rozróżnienie małych i dużych liter) /t (zatrzymuje działani komendy na czas określony przez nn, a po jego upływie zachowuje się tak, jakby wybrano opcje określoną przez c)

10 Pliki WSADOWE ECHO Umożliwia lub blokuje wyświetlanie tekstów poleceń odczytywanych z pliku wsadowego, wyświetla wiadomość lub pustą linię. ECHO [on] ECHO [off] ECHO [wiadomość] ECHO. Parametry: [on] (włącza wyświetlanie komend zawartych w pliku wsadowym) [off] (wyłącza wyświetlanie komend zawartych w pliku wsadowym) . (wyświetla pustą linię)

11 Pliki WSADOWE FOR Umożliwia kilkakrotne wykonanie tej samej komendy dla pewnego zestawu argumentów. FOR %zmienna IN (set) DO komendy (np.: for %f in (*.doc *.txt) do type %f >prn)

12 Pliki WSADOWE GOTO Skok do etykiety. GOTO [eykieta]

13 Pliki WSADOWE IF Komenda występująca po komendzie IF jest wykonywana, jeżeli spełniony został określony warunek. IF [NOT] ERRORLEVEL liczba [polecenia] IF [NOT] łańcuch1==łańcuch2 [polecenia] IF [NOT] EXIST plik [polecenia] ERRORLEVEL (liczba przyjmuje wartość TRUE (prawda), jeżeli uprzednio wykonywany program posiadał kod zakończenia większy lub równy wartości liczba (używane przy komendzie choice)) ŁAŃCUCH1==ŁAŃCUCH2 (przyjmuje wartość TRUE, jeżeli obydwa łańcuchy są identyczne) EXIST (plik przyjmuje wartość TRUE, jeżeli istnieje określony plik) IF NOT (jeżeli nie)

14 Pliki WSADOWE

15 Pliki WSADOWE PAUSE Wstrzymuje wykonywanie pliku wsadowego do czasu naciśniecią dowolnego klawisza.

16 Pliki WSADOWE REM Wyświetla komentarz REM [komentarz]
Maksymalna długość komentarza to 123 znaki

17 Pliki WSADOWE SHIFT Umożliwia użycie więcej niż 10 parametrów formalnych.

18 Pliki WSADOWE

19 Pliki WSADOWE

20 Pliki WSADOWE


Pobierz ppt "Pliki WSADOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google