Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH"— Zapis prezentacji:

1 ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
PROSPEKT EMISYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM

2 Dane zawarte w prospekcie
Informacja o emitencie Oświadczenia osób odpowiedzialnych za sporządzenie prospektu Czynniki ryzyka Historia i rozwój emitenta Opis działalności Kierunki kształcenia Majątek Posiadane kapitały Osoby zarządzające i nadzorujące placówkę Znaczni akcjonariusze Istotne umowy Opis papierów wartościowych Warunki oferty Zasady dystrybucji Cel emisji

3 Informacje o emitencie
Zespół Szkół Ekonomicznych jest jednostką budżetową mieszczącą się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Zygmunta Kazikowskiego 18. ZSE nazywany "EKONOMEM" liczy już ponad 95 lat. Usytuowany jest w centrum miasta, posiada nowoczesną architekturę, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe. Kadra pedagogiczna, która liczy 60 nauczycieli stale pogłębia swoje kwalifikacje zawodowe, większość to nauczyciele mianowani lub dyplomowani. Rada pedagogiczna i pracownicy Zespołu tworzą niepowtarzalny klimat szkoły, ciepły i przyjazny dla ucznia i jego rodziców. Numer telefonu numer faksu strona internetowa Osoby odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie placówki: mgr Elżbieta Zofia Wieczorek Dyrektor ZSE mgr Beata Biszkowiecka-Rokicka Wicedyrektor ZSE mgr inż. Agnieszka Paździoch Wicedyrektor ZSE Barbara Świątek Główna Księgowa ZSE

4 Dodatkowe Informacje o placówce
Obecnie w szkole uczy się 647 uczniów, którzy swoje zainteresowania i wiedzę mogą pogłębiać w kołach zainteresowań np.: polonistycznym, historycznym, wiedzy o społeczeństwie, teatralnym, muzycznym czy sportowym. Promocja w szkole wynosi prawie 100%, na podobnym poziomie kształtują się wyniki egzaminu maturalnego. Szkoła ma wielu prymusów. Uczniowie Zespołu biorą udział w wielu olimpiadach przedmiotowych i konkursach, osiągają sukcesy, najistotniejsze to w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy Religijnej. Na podkreślenie zasługuje również estetyczny wystrój szkoły a organizowane w niej imprezy i wystawy artystyczne uczniów Liceum Plastycznego prezentują zawsze wysoki poziom i stanowią duże wydarzenie w środowisku lokalnym. W ramach przygotowania zawodowego młodzież bierze udział w wycieczkach przedmiotowych (Firmy, Giełda Papierów Wartościowych, Sejm, Senat, Urzędy Gminy, Urząd Skarbowy), plenerach. Dla młodzieży zamiejscowej szkoła dysponuje internatem (90 miejsc). Mieszczą się w nim poza pokojami sypialnymi pokoje cichej nauki, pracownia dla plastyków, świetlica, gabinety służby zdrowia, stołówka, kuchnia. Dodatkowe Informacje o placówce

5 Budynki należące do Szkoły
internat szkoła

6 Oświadczenia osób sporządzających prospekt
Osoby które sporządziły prospekt: Sylwia Wrona Olga Rżysko Martyna Wilk Monika Jastrzębska Patrycja Sadoch Bartłomiej Gajewski Łukasz Krzewski Bartłomiej Ludwiniak Norbert Siwek

7 Naszym zdaniem ZSE funkcjonuje bez jakichkolwiek zastrzeżeń, chociaż nie jest jedyną szkołą w powiecie jako jedyna kształci przyszłych ekonomistów, logistyków i plastyków. Czynniki ryzyka

8 Nasza szkoła zajmuje się kształceniem przyszłych ekonomistów, logistyków oraz plastyków. Daje również szansę kształcenia w liceach ogólnokształcących osobom, które nie podjęły decyzji co do swojej dalszej drogi życiowej. Opis działalności

9 Historia i rozwój emitenta
Zespół Szkół Ekonomicznych to szkoła o 90-letniej historii, która cieszy się uznaniem władz samorządowych, rodziców, uczniów, mieszkańców środowiska lokalnego. Swój prestiż zawdzięczamy wysokim wynikom dydaktycznym. Powstanie szkoły zawdzięczamy jej pierwszym założycielom Marii i Antoniemu Tołkaczewskim. Mimo trudności w pozyskaniu wykształconej kadry nauczycielskiej,jak i nie łatwej sytuacji lokalowej, zdołali otworzyć szkołę o profilu handlowo- ekonomicznym. Odrodzone po I wojnie światowej państwo potrzebowało wykształconych pracowników administracji oraz specjalistów dla potrzeb przemysłu, handlu i bankowości. Zadanie to zaczęła spełniać właśnie nowo powstała szkoła. W okresie okupacji niemieckiej i latach powojennych szkoła mieściła się w dwóch wydzierżawionych,drewnianych budynkach. W roku 1946 szkoła mieściła się w obecnym Zespole Szkół Salezjańskich. Obecnie szkoła mieści się przy ulicy Zygmunta Kazikowskiego 18.

10 Kierunki kształcenia Zespół Szkół Ekonomicznych składa się obecnie z Technikum, Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego oraz Liceum Plastycznego. Profile szkoły: Technikum w zawodzie technik ekonomista Technikum w zawodzie technik logistyk Liceum Ogólnokształcące matematyczno-przyrodnicze Liceum Ogólnokształcące matematyczno-geograficzne Liceum Ogólnokształcące humanistyczne Liceum Profilowane ekonomiczno-administracyjne Liceum Plastyczne – zawód plastyk, specjalność reklama wizualna

11 Nasza szkoła jako instytucja publiczna dysponuje jedynie budżetem przydzielonym przez państwo. O finansach ZSE decyduje Dyrektor wraz z Główną Księgową. Majątek

12 Posiadane Kapitały Budynek internatu Budynek szkoły
W skład kapitału szkoły wchodzi również 9 osobowy samochód.

13 Dyrektor mgr Elżbieta Zofia Wieczorek
DYREKCJA ZSE Dyrektor mgr Elżbieta Zofia Wieczorek W Zespole Szkół Ekonomicznych pracuje od 1998r. jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, zaangażowana i oddana społeczności szkolnej. Od dnia 1 września 2008r Pani Elżbieta Wieczorek pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych. Konsekwentnie zmierza do wytyczonego celu – aby Szkoła, kontynuując swoje najlepsze tradycje, była Szkołą nowoczesną, przyjazną, kształcącą przedsiębiorczych, dobrze przygotowanych do życia zawodowego i społecznego absolwentów.

14 Wicedyrektorzy mgr inż. Agnieszka Paździoch
mgr Beata Biszkowiecka- Rokicka mgr inż. Agnieszka Paździoch

15 GŁÓWNA KSIĘGOWA Pani Barbara Świątek

16 Znaczni akcjonariusze
Głównym akcjonariuszem jest Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

17 Istotne umowy Nasza szkoła współpracuje z: Wyższą Szkołą Logistyki
Ośrodkiem Rozwoju Edukacji Centrum Edukacji Szkół Artystycznych Centralną Komisja Egzaminacyjną Ministerstwem Edukacji Narodowej Mazowieckim Kuratorem Oświaty

18 Warunki oferty Chcemy wyemitować 200 obligacji z terminem wykupu 3 lat. Aby zachęcić do zakupu obligacji oferujemy 2% więcej niż oferują lokaty w bankach. Obligatariuszem może zostać każdy,kto zgłosi chęć zakupu naszych obligacji w terminie od 1 maja 2012 roku. Obligacje można nabywać w sekretariacie naszej szkoły lub na naszym profilu na facebook.com

19 Nasze obligacje będzie można nabyć od 1 maja 2012 roku w sekretariacie szkoły bądź na naszym profilu na portalu społecznościowym facebook.com. Zasady dystrybucji

20 Naszym celem jest uzyskanie nowych funduszy na modernizację naszej szkoły a także stypendia dla najwybitniejszych uczniów. Cel emisji

21 ALE SZKOŁA TO NIE TYLKO NAUKA:)

22 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

23 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LICZBY π

24 WALENTYNKI

25 TYDZIEŃ OSZCZĘDZANIA

26 AKCJA „KREW- DAREM ŻYCIA”

27 AKCJA „GÓRA GROSZA”

28 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZACHĘCAMY DO ZAKUPU NASZYCH OBLIGACJI!!!:D


Pobierz ppt "ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google