Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu Przestępczość komputerowa, internetowa i intelektualna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu Przestępczość komputerowa, internetowa i intelektualna."— Zapis prezentacji:

1 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu Przestępczość komputerowa, internetowa i intelektualna

2 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu P ojęcie przestępczości internetowej i charakterystyka obszarów zagrożeń. W polskim prawie karnym brak jest definicji przestępstwa internetowego. Potocznie za przestępstwo internetowe uznaje się każde przestępstwo dokonane w sieci Internet lub za jej pomocą. W skrócie do kategorii tzw. przestępstw internetowych zaliczyć można: W skrócie do kategorii tzw. przestępstw internetowych zaliczyć można:

3 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu Ataki hakerskie mające na celu między innymi: włamania do kont pocztowych - serwerów pocztowych, włamania do kont pocztowych - serwerów pocztowych, włamania do komputerów indywidualnych użytkowników jak i należące do firm i instytucji, włamania do komputerów indywidualnych użytkowników jak i należące do firm i instytucji, kradzież baz danych oraz informacji stanowiących własności użytkowników indywidualnych jak i stanowiących tajemnicę firm i instytucji, kradzież baz danych oraz informacji stanowiących własności użytkowników indywidualnych jak i stanowiących tajemnicę firm i instytucji,

4 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu kasowanie danych znajdujących się na dyskach twardych komputerów, kasowanie danych znajdujących się na dyskach twardych komputerów, unieruchomienie pojedynczych komputerów podłączonych do sieci lub też łączy internetowych, unieruchomienie pojedynczych komputerów podłączonych do sieci lub też łączy internetowych,

5 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu Wyłudzenia i oszustwa: przy organizowaniu aukcji sprzedaży różnego rodzaju przedmiotów za pośrednictwem internetowych serwisów aukcyjnych, np. akcesoriów komputerowych, akcesoriów GSM, telefonów komórkowych, itp. przy organizowaniu aukcji sprzedaży różnego rodzaju przedmiotów za pośrednictwem internetowych serwisów aukcyjnych, np. akcesoriów komputerowych, akcesoriów GSM, telefonów komórkowych, itp. przy organizacji pracy np. za granicą przy organizacji pracy np. za granicą

6 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu Piractwo komputerowe: tworzenie i administrowanie tzw. stron warezowych, serwerów ftp i http oraz hubów do wymiany plików za pośrednictwem programów p2p poprzez które można pozyskać nielegalne kopie gier i programów komputerowych, a także filmów i nagrań muzycznych, tworzenie i administrowanie tzw. stron warezowych, serwerów ftp i http oraz hubów do wymiany plików za pośrednictwem programów p2p poprzez które można pozyskać nielegalne kopie gier i programów komputerowych, a także filmów i nagrań muzycznych, udostępnianie poprzez strony warezowe oraz huby innym użytkownikom sieci nielegalne kopie gier i programów komputerowych, a także filmów i nagrań muzycznych, udostępnianie poprzez strony warezowe oraz huby innym użytkownikom sieci nielegalne kopie gier i programów komputerowych, a także filmów i nagrań muzycznych,

7 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu tworzenie i administrowanie stron www. poprzez które prowadzona jest sprzedaż nielegalnie skopiowanych gier i programów komputerowych a także nagrań muzycznych i filmów, tworzenie i administrowanie stron www. poprzez które prowadzona jest sprzedaż nielegalnie skopiowanych gier i programów komputerowych a także nagrań muzycznych i filmów, pobieranie nielegalnych treści z sieci Internet, pobieranie nielegalnych treści z sieci Internet, instalacja pirackiego oprogramowania, instalacja pirackiego oprogramowania,

8 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu Szerzenie treści zakazanych i oraz zniesławienie osób poprzez: Szerzenie treści zakazanych i oraz zniesławienie osób poprzez: tworzenie i administrowanie stron zawierających pornografię dziecięcą - pedofilię, tworzenie i administrowanie stron zawierających pornografię dziecięcą - pedofilię, tworzenie i administrowanie stron zawierających treści faszystowskie, tworzenie i administrowanie stron zawierających treści faszystowskie, zamieszczanie informacji godzących w dobre imię osób lub wysyłanie pod ich adresem pogróżek w sieci. zamieszczanie informacji godzących w dobre imię osób lub wysyłanie pod ich adresem pogróżek w sieci.

9 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu Podstawy prawne i ustawodawstwo W polskim ustawodawstwie nie ma jednego aktu prawnego, który regulowałby wszystkie kwestie związane z przestępczym używaniem sprzętu komputerowego. Przepisy takie zawarte są głównie w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim.

10 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu WŁAMANIE KOMPUTEROWE (HACKING) – art.. 267 § 1 kk Kto bez uprawnienia uzyskuje informację dla niego nie przeznaczoną, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do przewodu służącego do przekazywania informacji lub przełamując elektroniczne, magnetyczne albo inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

11 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu PODSŁUCH KOMPUTEROWY – art.. 267 § 2 kk Kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem specjalnym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

12 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu NISZCZENIE INFORMACJI – art.. 268 § 2 kk Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, jeżeli dotyczy to zapisu na komputerowym nośniku informacji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

13 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu KRADZIEŻ PROGRAMU – art.. 278 § 2 kk Kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. PASERSTWO PROGRAMU – art. 293 kk Kto program komputerowy uzyskany za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jego zbycia albo go przyjmuje lub pomaga do jego ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

14 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu OSZUSTWO KOMPUTEROWE – art.. 287 § 1 kk Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przesyłanie informacji lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis na komputerowym nośniku informacji, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

15 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu ZNIESLAWIENIE ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU - art. 212 § 1 kk Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.

16 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu Przestępczość intelektualna – naruszenia prawa autorskiego i praw pokrewnych

17 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu Źródłem prawa chroniącego rezultaty pracy twórców i artystów wykonawców, a także między innymi producentów filmów, nagrań muzycznych oraz programów komputerowych jest Ustawa z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo autorskie (copyright) oznacza wyłączne prawo do kopiowania oryginału literackiego, muzycznego, plastycznego i innych. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Ochronie podlegają dzieła literatury, nauki i sztuki, utwory muzyczne, audiowizualne, a także programy komputerowe. Ustawa o prawie autorskim zawiera przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych.

18 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu Piractwo intelektualne ma różne formy. W wypadku filmów, nagrań muzycznych, programów (gier) komputerowych polega na korzystaniu z nielegalnych kopii płyt CD sporządzanych zarówno w domowych warunkach, jak i w swego rodzaju manufakturach. Pirackie płyty CD mogą być również tłoczone w specjalnych fabrykach w formie podróbek imitujących oryginalny produkt. Takie pirackie płyty oferowane są między innymi za pośrednictwem pirackich witryn w Internecie lub serwisach ogłoszeniowych, aukcyjnych.

19 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu Inną formą piractwa jest ściąganie filmów, muzyki i programów komputerowych bezpośrednio z Internetu na twardy dysk komputera z serwerów, na których udostępniane są nielegalne pliki z filmami, muzyką i programami lub przy wykorzystaniu sieci typu P2P (umożliwiają połączenie między dwoma komputerami i nielegalną wymianę plików).

20 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu BEZPRAWNE ROZPOWSZECHNIANIE UTWORÓW - art. 116 Ustawy Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

21 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu NIEUPRAWNIONE UTRWALANIE LUB ZWIELOKROTNIANIE PROGRAMU W CELU ROZPOWSZECHNIANIA - art. 117 Ustawy Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

22 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu PASERSTWO PROGRAMU – art. 118 ust 1 Ustawy Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedmiot będący nośnikiem utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom nabywa lub pomaga w jego zbyciu albo przedmiot ten przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

23 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu Przykłady spraw zrealizowanych przez funkcjonariuszy Policji zajmujących się zwalczaniem przestępczości komputerowej

24 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu W ostatnich latach na terenie całego kraju funkcjonariusze Policji zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej skontrolowali setki sieci internetowych, tysiące komputerów w których, jak ustalono, rozpowszechniano nielegalne oprogramowanie. W wielu przypadkach został zabezpieczony sprzęt komputerowy i nośniki z pirackimi programami. Należy pamiętać, iż każda uzyskana przez policję informacja o przestępstwie jest sprawdzana. Użytkownik nielegalnego oprogramowania musi liczyć się z tym, że informacja o nim dotrze do Policji. Gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, policjant ma obowiązek podjąć działania polegające na zabezpieczeniu dowodów – komputerów i nośników informatycznych. W ostatnich latach na terenie całego kraju funkcjonariusze Policji zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej skontrolowali setki sieci internetowych, tysiące komputerów w których, jak ustalono, rozpowszechniano nielegalne oprogramowanie. W wielu przypadkach został zabezpieczony sprzęt komputerowy i nośniki z pirackimi programami. Należy pamiętać, iż każda uzyskana przez policję informacja o przestępstwie jest sprawdzana. Użytkownik nielegalnego oprogramowania musi liczyć się z tym, że informacja o nim dotrze do Policji. Gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, policjant ma obowiązek podjąć działania polegające na zabezpieczeniu dowodów – komputerów i nośników informatycznych.

25 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Problemy i utrudnienia w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości intelektualnej

36 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu Poczucie bezkarności i znikomej szkodliwości przestępstw intelektualnych – oto przykłady wypowiedzi internautów na temat jednej ze spektakularnych akcji Policji: Panowie weźcie się nareszcie do prawdziwej roboty, a nie szukajcie lewych windowsów i innych programów(...) Może tak się za poważne kwestie byście wzięli a nie za takie pierdoły(...) Piractwo było jest i będzie!!! Taka prawda, kiedyś policjanci uganiali się za pirackimi płytami z filmami czy muzą, zlikwidowali to pytam? NIE!!! (...) w internecie jest wiele możliwości. I tak błędne koło się zamyka!!! (...) Bo co komu przeszkadza piracki program?!

37 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu Współpraca z organizacjami wspierającymi działania policyjne: Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej FOTA – zajmuje się zwalczaniem piractwa filmowego Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej FOTA – zajmuje się zwalczaniem piractwa filmowego Business Software Alliance (BSA) - zajmuje się zwalczaniem piractwa komputerowego Business Software Alliance (BSA) - zajmuje się zwalczaniem piractwa komputerowego Związek Producentów Audio Video (ZPAV) oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – zajmuje się piractwem fonograficznym Związek Producentów Audio Video (ZPAV) oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – zajmuje się piractwem fonograficznym

38 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu Tendencje rozwoju przestępczości komputerowej

39 Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu Przestępczość komputerowa, internetowa i intelektualna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google