Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 0. 2 Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia Wykłady (zdalne) w roku akademickim 2006/2007 Kulturoznawstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 0. 2 Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia Wykłady (zdalne) w roku akademickim 2006/2007 Kulturoznawstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne."— Zapis prezentacji:

1 1 0

2 2 Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia Wykłady (zdalne) w roku akademickim 2006/2007 Kulturoznawstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne 1

3 3 Informacja o prowadzącym zajęcia: Doc. dr habil. Andrzej Kocikowski Wydział Nauk Społecznych UAM ul. Szamarzewskiego 89 Pracownia Komunikacji Multimedialnej WNS UAM (nowy budynek dydaktyczny, p. 6) Instytut Kulturoznawstwa UAM (budynek AB, pokój 22 i 21) tel.: (61) 829 2097 (p. 6, bud. E), (61) 829 2229 (sekretariat Instytutu). Dyżur (tradycyjny): poniedziałek, 11:00 - 13:00, wskazana sobota i niedziela zjazdowa. Elektroniczny (IRC): piątek, 11:30 - 12:30. Korespondencja elektroniczna: kocias@wns.amu.edu.pl; http://mumelab01.amu.edu.pl/ 2

4 4 Wykład nr 2 3 (1) Elementarium cywilizacyjne: szczypta soli; (2) Krótki raport z pola wykluczeń cyfrowych. WPROWADZENIE (1)

5 5 4 Wykład nr 2 Używane terminy: - technologie teleinformatyczne; - technologie komputerowe; - technologie cyfrowe; - technologie telekomunikacyjne Termin anglojęzyczny: Information & Communication Technology znany z akronimu ICT

6 6 5 Wykład nr 2 Galaktyka Internetu budowana była pracowicie i przez dziesiątki lat w zupełnie innym Królestwie. I jako gotowy, ukształtowany przez Obcych, skomplikowany i tajemniczy zarazem, nafaszerowany matematyką, fizyką i w ogóle techniką wynalazek dotarła w końcu do rąk i głów Humanistów. I będą Oni sobie musieli z nią poradzić. I będą ją pewnie chcieli lub nawet musieli opisać, bo zawładnęła kulturą masową na niewyobrażalną skalę. (...) A może już ją opisują, już próbują prowadzić swój dyskurs posługując się, jak zawsze znakami rzeczywistości zamiast rzeczywistością, mapą zamiast terytorium?

7 7 6 Wykład nr 2 Stadia rozwoju społecznego komunikowania (wg Gobana-Klasa) Era znaków i sygnałów (protoludzie, prehumanoidy) Era mowy i języka (człowiek z CRO-MAGNON) Era pisma (5 - 3,5 tysiąca lat przed naszą erą; dorzecze Eufratu, Tygrysa) Era druku i komunikowania masowego (ruchoma czcionka; Gutenberg; 1450 r.) Era telekomunikacji i informatyzacji (poł. XIX w; wynalazek telegrafu) Era komputera i sieci komputerowych (ENIAC - 1946; ARPANET - 1969).

8 8 7 Wykład nr 2 Globalna infrastruktura teleinformatyczna (akr. GITI) Dostęp (access) do GITI - generalnie – wiązać należy z obecnością w danym miejscu i czasie sprawnej maszyny komputerowej podłączonej do Internetu {... posiadanie maszyny podłączonej do Sieci w pracy lub w domu... [Hargittai, E., The Digital Divide and What To Do About It, 2003]}.

9 9 8 Wykład nr 2 Korzystanie (use) ze źródeł informacji umieszczonych w GITI rozumieć należy jako kierowaną i kontrolowaną przez jednostkę wymianę danych między używanym przez nią komputerem a innymi komputerami w Sieci. digital divide digital exclusion podłączeni (do GITI) i niepodłączeni (do GITI)

10 10 9 Wykład nr 2 cyfrowe wykluczenie pierwszego rodzaju (poziomu) cyfrowe wykluczenie drugiego rodzaju (poziomu) drugi poziom podziału cyfrowego

11 11 10 Wykład nr 2 Np. w badaniach socjologicznych prowadzonych w USA, z których korzystają Castells i Hargittai wymienia się najczęściej: wiek, przychód, wykształcenie, przynależność etniczna, stan cywilny, miejsce zamieszkania i płeć.Hargittai czynnik kompetencji stopień kompetencji Przez kompetencję (w analizowanym aspekcie) rozumiemy wiedzę oraz inne umiejętności – w tym manualne – pozwalające skutecznie, sprawnie korzystać ze źródeł informacji umieszczonych w GITI. Stopień kompetencji rozumieć należy jako swoistą sumę wiedzy określonego rodzaju (wiedza ogólna i techniczna), umiejętności praktycznych, etc.., pozwalających skutecznie, sprawnie korzystać ze źródeł informacji umieszczonych w GITI.

12 12 11 Wykład nr 2 Nierówność cyfrowa (digital inequality)digital inequality cyfrowymi wykluczeniami trzeciego rodzaju (poziomu) kompetencja językowa cyfrowe wykluczenie językowe Castells podaje, iż jest tego przynajmniej 78% oraz że inne źródła wskazują na jeszcze większy udział. Porównaj: Galaktyka Internetu, s. 294 i okolice.

13 13 12 Wykład nr 2 Angielskojęzyczni: 1/3 użytkowników Internetu Języki azjatyckie: 1/3 użytkowników Internetu Języki europejskie: 1/3 użytkowników Internetu WIĘCEJ... Populację użytkowników GITI szacuje się (dane z marca 2005) na 888,7 mln !!! To 15% całej populacji globu.

14 14 13 Wykład nr 2 Wykaz literatury uzupełniającej listę bazową: Castells, Manuel (2003), Galaktyka Internetu; Goban-Klas, Tomasz (1999), Media i komunikowanie masowe; Hargittai, Eszter (2003), The Digital Divide and What To Do About It; Kocikowski, Andrzej [red.] (2001) Wprowadzenie do etyki informatycznej; Wielka Encyklopedia PWN (2004).

15 15 14 Wykład nr 2 W związku z wykładem nr 2 pojawić się mogą - m. in. - następujące kwestie egzaminacyjne: 1. Dla jakiej części ludności świata - wedle opinii Prof. Baumana - cywilizacja zachodu nie jest żadnym punktem odniesienia? 2. Jak Goban-Klas nazywa ostatnią erę w swojej klasyfikacji stadiów ludzkiego komunikowania? 3. Kiedy i gdzie powstało pismo? 4. Kto i kiedy skonstruował pierwszy komputer elektroniczny? 5. Z jakimi pojęciami kojarzysz nazwisko Eszter Hargittai? 6. Jak rozumiesz cyfrowe wykluczenie językowe? 7. Jak liczna jest populacja angielskojęzycznych (native) użytkowników Internetu? Wprowadzenie (1): elementarium cywilizacyjne; podziały i wykluczenia cyfrowe.

16 16 Koniec sekcji

17 17 UZUPEŁNIENIA

18 18 Eszter Hargittai, amerykanka pochodzenia węgierskiego, socjolog, specjalizująca się w analizie kwestii cyfrowych podziałów i wykluczeń. Więcej:http://www.eszter.com.

19 19 Terminu DIGITAL INEQUALITY po raz pierwszy użyła Hargittai w 2001 roku w pracy napisanej wraz z DiMaggio (From the Digital Divide to Digital Inequality: Studying Internet Use as Penetration Increases [2001]) W innej, późniejszej, wprowadza termin SECOND LEVEL DIGITAL DIVIDE. Otóż, trudno jest w tej chwili ustalić powód, dla którego Hargittai używa terminu SECOND LEVEL DIGITAL DIVIDE pisząc, objaśniając kwestię INEQUALITY. To logiczne pęknięcie próbujemy naprawić przez użycie SECOND LEVEL DIGITAL DIVIDE. Więcej: (w dysertacji Agaty Mróz)

20 20 Populację użytkowników GITI szacuje się (dane z marca 2005) na 888,7 mln, w tym: angielskojęzyczni to: 291,8 mln (32,8%), chińskojęzyczni: 113,4 mln (12,8%), japońskojęzyczni: 67,7 mln (7,6%), hiszpańskojęzyczni: 56,8 mln (6,4%), niemieckojęzyczni: 54,2 mln (6,1%), francuskojęzyczni: 37,5 mln (4,2%), koreańskojęzyczni: 31,6 mln (3,6%), włoskojęzyczni: 28,6 mln (3,2%), portugalskojęzyczni: 21,7 mln (2,4%), holenderskojęzyczni: 14,7 mln (1,6%). Wymieniona dziesiątka stanowi 80% całej populacji użytkowników Internetu (w naszej terminologii – GITI). Porównaj: http://www.internetworldstats.com/stats7.htm.

21 21 To jest ostatni slajd prezentacji


Pobierz ppt "1 0. 2 Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia Wykłady (zdalne) w roku akademickim 2006/2007 Kulturoznawstwo, studia stacjonarne i niestacjonarne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google