Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Integracja według definicji słownikowej to,,wytwarzanie całości z drobnych cząstek. Proces integracji mówiąc innymi słowami – polega na kształtowaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Integracja według definicji słownikowej to,,wytwarzanie całości z drobnych cząstek. Proces integracji mówiąc innymi słowami – polega na kształtowaniu."— Zapis prezentacji:

1

2 Integracja według definicji słownikowej to,,wytwarzanie całości z drobnych cząstek. Proces integracji mówiąc innymi słowami – polega na kształtowaniu się takich wzajemnych powiązań między poszczególnymi jednostkami, które prowadzą do ukształtowania się nowej, skomponowanej z tych części całości. Inaczej mówiąc integracja polega na procesie łączenia, scalania, syntezy mniejszych jednostek struktur w większe.

3 Przez integrację społeczną należy rozumieć realizacje zasady społecznego włączania się do powstałych w sposób naturalny i kulturowy wspólnot z innymi ludźmi w uczeniu się, w pracy i we wspólnej zabawie zgodne z własnymi potrzebami.

4 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu

5 INTEGRACJA to wartość, INTEGRACJA to wartość, która jednoczy ludzi. która jednoczy ludzi. 1 września 2000 r. utworzono pierwszą klasę integracyjną. Obecnie w 13 klasach integracyjnych uczy się 44 uczniów niepełnosprawnych.

6 Jan Paweł II – Ojciec wszystkich dzieci

7 Wspólna nauka w kl. I-III... 12 oddziałów – 267 uczniów w tym 6 klas integracyjnych

8 ...i w kl. IV - VI 16 oddziałów – 345 uczniów w tym 7 klas integracyjnych

9 Zajęcia z terapii pedagogicznej i logopedycznej...

10 ... rehabilitacja i zajęcia ruchowe...

11 INTEG ACJA POPRZEZ KONKU SY

12 ...Szkolne konkursy... humanistyczne, historyczne, matematyczne, przyrodnicze, ekologiczne, informatyczne, plastyczne,

13 Konkursy; języka angielskiego, ruchu drogowego, wiedzy pożarniczej i wiele innych

14 INTEGRACJA POPRZEZ WSPÓLNĄ ZABAWĘ

15 ...sport

16 ...śpiew Przeglądy kolęd ipastorałek

17 INTEGRACJAEUROPEJSKAUczniowie mieleckich szkół integrują się z rówieśnikami z całej Europy za pomocą programu partnerskiego E – Twinning School Partnerships in Europe

18 Nasze koleżanki i nasi koledzy z Wielkiej Brytanii

19 Lekcja nad morzem Klub Ekologiczny

20 Prezentację wykonały Szkoły Podstawowe nr 1, 9, 11, 12 D Z I Ę K U J E M Y


Pobierz ppt "Integracja według definicji słownikowej to,,wytwarzanie całości z drobnych cząstek. Proces integracji mówiąc innymi słowami – polega na kształtowaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google