Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alleluja, chwalmy Go Niech wszystko, co życie ma chwali Go

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alleluja, chwalmy Go Niech wszystko, co życie ma chwali Go"— Zapis prezentacji:

1 Alleluja, chwalmy Go Niech wszystko, co życie ma chwali Go Chwalmy Go na cytrze, na rogu, na harfie Chwalmy Go bębnem, chwalmy Go tańcem

2 Alleluja, Jezus żywy jest
Śmierci moc pokonał I uwolnił z grzechów mnie Jezus już na wieki żywy jest Żywy jest 2x On jest Alfą i Omegą Początkiem, końcem On Zakon grzechu złamał Mamy teraz wolność w Nim Baranek powstał z martwych Żywy jest, żywy jest

3 Alleluja, miłość Twa, jak blask słońca
Nad nami wciąż trwa Alleluja, niech biją dziś dzwony Niech wielbi Cię cały świat. Alleluja Alleluja, płynie pieśń, więc wraz z nami Ku niebu ją wznieś

4 Amen 5x Jest jedna droga do nieba Kto może wskazać mi ją Jezus jest drogą do nieba On poprowadzi mnie nią Jezus jest moją nadzieją Mą nadzieją On Tak nadzieją On Jezus nadzieją mą

5 Barankowi cześć, Barankowi cześć
Barankowi cześć, chwała Mu Alleluja, alleluja Jezus z Judy Lew, On zwycięzcą jest On zwyciężył już diabła moc

6 Bądź błogosławiony nasz Boże
Ty byłeś, jesteś i masz przyjść Na wieki wieczne trwasz Niebiański Ojcze, my kochamy Cię Wywyższać chcemy święte imię Twe Twe Królestwo niechaj będzie utwierdzone w nas Swą potęgę objawiasz w ludzie swym Najświętszy Boże, wywyższamy Cię Kładziemy wszystko dziś przed tronem Twym Wonność Twojej obecności odczuwamy wciąż Gdy wielbimy wspaniałe imię Twe

7 Będę chwalił Pana na wieki
Bez końca me usta niech wielbią Go Wysławiaj Pana ze mną I razem wywyższajmy Jego imię

8 Błogosławię Cię, Skało moja
Jesteś twierdzą mą i mym zbawieniem Bowiem Bóg po stronie mej jest I zwycięzcą On mnie uczynił Błogosławię Cię Błogosławię Cię Błogosławię Cię Skało moja

9 Błogosławieństwo, moc, cześć i chwała
Trwają od dawnych dni Wszystkie narody, wszelkie stworzenie Skłoni się przed tronem Twym Każdy język ogłosi, że Tyś Panem Panów Przed tronem Twym zegnie się, każde kolano Wywyższony jesteś wśród chwał A Królestwo Twe na wieki trwa O Panie nasz Świat cały ogarnie Królestwo Twe Śpiewaj Królowi chwał Bo nikt się nie może porównać z Nim

10 Błogosławione jest imię Twe
I wywyższone nad wszelką chwałę i cześć Tyś jedynie Panem jest Powstań i Pana chwal, chwal Go na wieki Powstań chwal Boga wciąż, On jedynie jest Panem Powstań chwal Boga wciąż On Panem wszechświata jest

11 Błogosław Mu Zaśpiewaj Bogu żywemu pieśń chwały On godzien wszelkiej czci Uwielbiaj imię Jego razem z nami On dobrym Bogiem jest On jedynie żywym Bogiem On jedynie godzien czci Wznieś swe ręce, w uwielbieniu zanurz się Niech miłość Jego dziś wypełni cię

12 Bogu naszemu pieśni grajcie
Wysławiajcie Jego święte imię Alleluja

13 Boża miłość jest jako słońce
Ona zawsze i wszędzie nam lśni Wyjdź jej tylko naprzeciw, weź z niej tyle, ile chcesz Napełniony miłością czyń, co ona szepce ci Podaj tę miłość dalej tym, co wokół ciebie są

14 Boża obecność dziś wypełnia miejsce to
Odczuwamy Jego łaskę, Jego moc Słychać szum anielskich skrzydeł w krąg Twarze blaskiem chwały lśnią

15 Boże nasz, Ty stworzyłeś niebo
Cały wszechświat mocą swoją Panie nasz, Ty stworzyłeś ziemię Wyciągniętym ramieniem swym Wszystko mocą swoją możesz sprawić, Panie Wszystko jest dla Ciebie możliwe Potężny Boże nasz, wielki w radzie i czynach swych Wszystko, wszystko, absolutnie wszystko Wszystko możesz sprawić mocą swą

16 Boży pokój jak rzeka Boży pokój wypełnia duszę mą Boża radość... Boża miłość... Boża radość jak rzeka Boża miłość wypełnia duszę mą

17 Bóg dobry jest Dobry jest dla mnie

18 Bóg dobry jest, o tym śpiewamy
Bóg dobry jest, my czcimy Go Bóg dobry jest, już nie wątpimy Bóg dobry jest, najwyższy On I kiedy myślę, jak On kocha mnie Moje serce Go wielbi, czuję się jak w tańcu Bo w Jego sercu dla mnie miejsce jest Więc biegnę z otwartymi ramionami

19 Bóg dziś powołuje armię
Idziemy w bój, idziemy w bój jak nigdy dotąd Pan dziś walczy za swój lud 2x Pan do zwycięstw sam prowadzi nas 2x

20 Bóg kocha ciebie i mnie On życie dał, cóż większego mógł dać O jak On kocha, o jak On kocha

21 Bóg kocha mnie, takiego jaki jestem
Raduje się każdym moim gestem Alleluja, Boża radość mnie rozpiera A a a a...

22 Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan Niebiosów obnażony
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny, Król nad wiekami A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami Cóż masz niebo nad ziemiany, Bóg porzucił szczęście swoje Wszedł pomiędzy lud znękany, dzieląc z nim trudy i znoje Nie mało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami W nędznej szopie urodzony, żłób Mu za kolebkę dano Cóż jest czym był otoczony, bydło pasterze i siano Ubodzy was to spotykało, witać Go przed bogaczami Potem i Króle widziani, cisną się między prostotą Niosąc dary Panu w dani, mirrę, kadzidło i złoto Bóstwo to razem zmieszało, z wieśniaczymi ofiarami Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami

23 Bóg tak umiłował świat Że Syna swego Jednorodzonego dał Aby każdy, kto w Niego wierzy Nie zginął, ale życie wieczne miał O o, Jezus, Jezus, Jezus

24 Był taki dzień w mym życiu
Gdy Jezus przy mnie stanął I zrozumiałem, że On kocha mnie Więc z całej mojej duszy Ze wszystkich sił i myśli Chcę mocniej kochać Zbawcę z dnia na dzień Miłością przezwyciężać to, co złe Choć zdaję sobie sprawę, że siły me są słabe Codziennie wciąż na nowo Odczuwam miłość Bożą I widzę jak mnie chroni Jego dłoń

25 Chcemy wielbić wszechrzeczy Stwórcę dziś
O Panie nasz tę pieśń śpiewamy Ci Święć się imię Twe 2x Święty jesteś Ty, Ojciec, Duch i Syn Królów Król i panów Pan Niech święci się 3x Imię Twe

26 Chcę do Ciebie przyjść odnów serce me i zmień
Przez łaskę, którą mam w Tobie Panie mój Przychodzę wiedząc, że słabości, które w sobie mam Zabierzesz Panie mój przez moc Twej miłości Trzymaj mnie, obejmij swą miłością Przyciągnij mnie, chcę blisko Ciebie być Czekając tam powstanę tak jak orzeł I z Tobą wzbiję się Twój Duch prowadzi mnie Przez moc Twej miłości Odsłoń oczy me chcę widzieć Ciebie twarzą w twarz Chcę poznać miłość Twą życie Twe mi daj Przemień umysł mój niech Twa wola stanie się Żyjąc każdym dniem przez moc Twej miłości

27 Chcę podobnym do Ciebie być Jezu
Uczyń mnie narzędziem w ręku Twym

28 Chcę Panie sławić Cię wciąż
Bo Ty dźwignąłeś mnie wzwyż Zamieniłeś w radość moje łzy Z wdzięcznością wołam i nie mogę milczeć Już na wieki sławić będę imię Twe

29 Chcę uwielbiać Ciebie Imię Twe wywyższać Panie Wszystkim w życiu jesteś mi Więc będę wielbić święte imię 2x Będę wielbić święte imię Twe

30 Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana
Czyżby warto staczać życia bój Gdzie me serce miałoby schronienie Gdzieżby szczęścia mogło znaleźć zdrój Skąd bym siłę mógł do życia brać Cóż mi mogą świata czcze rozkosze Za mojego Pana w zamian dać Choćbym skarby miał i sławę świata Choćbym wielkim pośród ludzi był Jednak łodzią mą by wicher miotał Bez ratunku w nędzy wciąż bym żył Który na śmierć umiłował mnie Któż o któż, na tym szerokim świecie Serce koiłby strudzone, mdłe O jak pusto byłoby na ziemi Wszędzie nędza, ciemność, grzech i kłam Bez Jezusa zginąłbym w otchłani O bez Niego byłbym wiecznie sam Jakże mógłbym wytrwać bez Jezusa Jaką drogę obrać z mnóstwa dróg Kto by wiódł doliną śmierci, cienia Kto by mnie w raj wieczny przenieść mógł O jak błogo wszystko mieć w Jezusie On balsamem jest dla serca ran Z wszelkich grzechów swoją krwią obmywa W wszelkich troskach niesie pomoc Pan O gdy Pana mam, gdy mam Jezusa Choć prócz niego nic nie będę miał W Nim mam jednak zawsze dość wszystkiego O bez niego byłbym wiecznie sam

31 Choć Cię nie widzę, wiem jesteś tu
Choć Cię nie czuję, nie boję się Będę ufać Ci i nie będę lękać się Gdy w czasie walki zabraknie sił Wiem ze mną jesteś, dodajesz mi ich Nie chcę już lękać się Chcę zaufać Ci A kiedy ciemność otacza mnie I wiatr znów wieje w oczy me Gdy cały świat chce powiedzieć - walcz! Ja będę ufać, choć sił mi brak

32 Chrystus jest życiem mym
A śmierć zyskiem jest To mój Król, moja pieśń Życie me i radość ma Moja moc i mój miecz Pokój mój, tym jest mój Pan

33 Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz
Zgodził się wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał Ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy Wywyższony bądź Jezu, Baranku mój Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król Wywyższony bądź Boży Baranku Przed Twym tronem dziś najwyższy składam hołd

34 Chwalę Cię Panie, całym mym sercem
Opowiadam wszystkim cudowne Twe dzieła Cieszyć się będę i radować w Tobie Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia O Najwyższy, o Najwyższy, o Najwyższy O Najwyższy

35 Chwalcie Boga dziś w świątyni Jego
Chwalcie Go na wielkim nieboskłonie Chwalcie Go, bo wielkich dzieł dokonał Chwalcie niezmierzoną wielkość Jego Wszystko, co życie ma, niech chwali Pana Alleluja, alleluja Alleluja Chwalcie Boga dziś na głośnych trąbach Chwalcie Go na harfie i na cytrze Chwalcie Boga bębnem i pląsaniem Chwalcie Go na strunach i na flecie Chwalcie Boga na cymbałach dźwięcznych Chwalcie Boga na cymbałach głośnych

36 Chwalcie dziś Pana wszystkie narody
Niech Jego imię wysławia świat Bo Jego łaska jest wciąż nad nami A wierność Jego na wieki trwa Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja Alleluja, alleluja, alleluja

37 Chwalę ciebie Panie i uwielbiam
Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt

38 Chwalimy Pana dziś, za łaskę, którą daje nam
Chwalimy Pana dziś, za Jego moc Dziś otwartym sercem przychodzę Doń Chcę wielbić Go szczerze, ze wszystkich sił

39 Chwalmy Go, Pan w Majestacie swym
Jezus godzien wszelkiej chwały, mocy i czci Chwalmy Go, złóżmy korony swe Pan nasz na tron zasiadł wśród chwał Wszyscy Go czczą Bowiem Bóg wywyższył sam imię Jezusa Wszelki stwór niech wyzna więc, że Jezus to Pan Jezus co zmarł, teraz wśród chwał

40 Chwała Bogu Ojcu W chwale Jego Syn Chwała Tobie Duchu Tworzysz jedno w Nim Śpiewajmy alleluja, alleluja, alleluja

41 Chwała, chwała, Barankowi cześć 2x
On godzien chwały jest i godzien by Go czcić Nasz Pan na tronie swym Wielbimy Go, bo godzien chwały jest

42 Chwała, chwała, Król jest godzien czci
Kto jest tym Królem chwały Tym Królem Chrystus Pan Wywyższony ponad wszystko na ziemi jest Jego imię głośno brzmi

43 Cicha noc, w górze skrzy Mnóstwo gwiazd, wszystko śpi Lecz z ócz Marii odszedł dziś sen W świętej ciszy Wiecznego to syn Leży na łonie jej, leży na łonie jej 2x Święta noc, dobrą wieść Anioł sam spieszy nieść Wpierw Pasterzom, co strzegą swych stad Że Zbawiciel już przyszedł na świat Którym jest Chrystus Pan, którym jest Chrystus Pan 2x Cicha noc, Święta noc Chryste Twej łaski moc Śmierć zwycięża moc grzechu i cień Więc zabłysnął zbawienia już dzień Nam w narodzeniu Twym, nam w narodzeniu Twym 2x

44 Cieszę się, Jezus zbawił mnie
Śpiewam chwała Alleluja, Jezus zbawił mnie Kiedy byłem grzeszny Jezus zbawił mnie 3x Będę Go uwielbiać Chcę powiedzieć wszystkim

45 Cóż nas odłączy od miłości Bożej
Utrapienie, ucisk czy prześladowanie Miecz czy głód, nagość czy niebezpieczeństwo Cóż nas odłączy Od Boga Błogosławionego ponad wszystkim Albowiem jestem tego pewien Że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie Ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość Ani przyszłość, ani moce Ani wysokość, ani głębokość Ani żadne inne stworzenie Nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej Która jest w Jezusie

46 Cudowna Boża łaska ta Zbawiła z grzechów mnie Zgubiony, nędzny byłem ja Lecz teraz cieszę się Ta łaska wlała Boży strach W kamienne serce me I wtedy zobaczyłem w łzach Żem na przepaści dnie Lecz łaska podźwignęła mnie I naprzód wiedzie wciąż Przez ciemne i burzliwe dnie Tam gdzie Ojcowski dom O Boże dzięki, dzięki Ci Za cudną łaskę Twą Do nóg Twych padam w kornej czci Niebiosa chwałą brzmią

47 Czcijmy Jezusa, czcijmy Go
Powstał z martwych I On żyje na wieki już Więc razem się radujmy Zwiastując zmartwychwstania ten dzień

48 O o czekamy na Twój deszcz
Niech wypełni nas Jak serce, które czeka na swą miłość Pragniemy odczuć jak przytulasz nas Cenny Duchu Święty porusz nami Niech Jezusa serce będzie tu Obudź naszą troskę o Królestwo Chcemy odczuć to, co czujesz Ty Poślij nas uzdrawiać Twe narody Daj moc, by szukać miejsca w służbie Twej Ześlij dary, które obiecałeś By Kościół swój budować w czasie tym Czyń nas jednym w duchu swej miłości Chcemy widzieć jak działasz w mocy Twej

49 Czemuś smutna duszo ma Pan nadzieją Twą Pan nadzieją Twą, o o o Uwielbiaj Go duszo ma Wielbię Go, On rozjaśnia me oblicze Wielbię Go, On podnosi głowę mą Nie zawstydzę się już, nie, o o o

50 Cześć Tobie nasz Panie, cześć chwała i moc
Święty Ojcze, wielbimy Cię Zbawicielu, nasz Panie Duchu Święty wołamy przyjdź Przyjdź w ogniu

51 Czy nie wiecie, że jesteście Świątynią?
Świątynią, w której mieszka Święty Duch Pełni mocy, wdzięczności i chwały

52 Czy wiesz, że to już czas, aby wielbić Pana tu
W miejscu, gdzie przebywa Jego Duch Do Pana zbliżmy się Niech chwała Jemu brzmi Niech będzie wywyższony Boży Syn Chwalmy Go, chwalmy Go Chwalmy Go, alleluja Panu miła jest modlitwa Jego ludu Pragnie uwielbienia z naszych serc

53 Daj miłość, daj moc, bądź obecny w życiu mym 2x
A będę sercem swym oddawać Ci cześć I każdą myślą swą wciąż chwałę Ci nieść Chcę zawsze wielbić Cię ze wszystkich mych sił Tyś Panem mym jest A będę sercem swym wciąż szukać Cię I każdą myślą swą za Tobą biec Chcę zawsze szukać Cię ze wszystkich mych sił

54 Daj mi poznać siebie, jaki Jesteś objaw mi
Wszystko co masz dla mnie Niech się ziści w życiu mym Pobłogosław Ojcze, podnieś to, co chrome jest Poślij Ducha swego, bym mógł wielbić imię Twe Panie przyjdź i połóż na nas dłonie Panie przyjdź, chcemy blisko Ciebie być Panie przyjdź, niech ogień w nas zapłonie Wznosimy ręce swe, Tyś godzien chwały jest Przed tronem Króla dziś korzymy się

55 Do Pana ręce podnieśmy swe
Pląsajmy chwaląc dziś Stwórcę Śpiewajmy, Panem radujmy się Panem radujmy się On Bogiem jest Bo sam Pan światłem mym Skałą i zbawieniem moim Nie boję się, lecz Jemu ufać chcę

56 Dotknął mnie dziś Pan I radość ogromną w sercu mam Z tej radości chcę Śpiewać i klaskać w dłonie swe Więc wszyscy razem chwalmy Go Za to, że trzyma nas ręką swą

57 Do Twych stóp, Panie mój chylę się w pokorze
Blisko Ciebie przebywać wciąż chcę Nic nie może mnie odłączyć od miłości Twej Dusza moja z radością wielbi Cię U Twych stóp Panie mój chylę się w pokorze

58 Do zwycięstwa prowadzi mnie mój Pan
Do zwycięstwa prowadzi mnie mój Bóg Chcę wykrzyczeć Tobie chwałę Alleluja, Panu cześć Przyjdzie dzień, gdy w chwale ujrzę Ciebie Twarzą w twarz będę oglądać Cię Lecz na razie na ziemi tu Muszę toczyć swój bój Dodaj sił, mocy, wiary Panie Wesprzyj mnie mocnym ramieniem swym Abym w sercu miał słowo Twe I podążał za Tobą, za Tobą

59 Duchu Święty, Duchu Święty
Przyjdź dotknij mnie, Panie mój Niech Twa miłość, niech Twa miłość Rozleje się w sercu mym Usłysz mój głos, Panie wzywam Cię Pragnę doświadczyć obecności Twej Chcę byś dotknął teraz mnie Duchu Święty przyjdź

60 Duchu żyjącego Boga dziś na mnie zstąp
Złam mnie, skrusz mnie, napełń, użyj

61 Dziękczynienie, z serc naszych płynie Tobie
Dziękczynienie, Tobie Ojcze Gdyby nie Twoja łaska, nie poznałbym Jezusa Gdyby nie Twoja łaska, to w ogień pójść bym musiał Gdyby nie Twoja łaska, nie miałbym dzisiaj życia Gdyby nie Twoja łaska, Ojcze, Ojcze

62 Dzięki Jezu, drogi Jezu Dzięki Ci, że kochasz mnie Na Golgocie umarłeś za mnie Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz Alleluja, Alleluja Dzięki Ci, że kochasz mnie

63 Dziękujemy Ci Ojcze nasz
Za święty, winny szczep Dawida Który nam poznać dałeś Przez Jezusa Syna Twego Tobie chwała na wieki 2x Za życie i za wiarę Którą nam poznać dałeś Za święte imię Twoje Któremu zgotowałeś Mieszkanie w sercach naszych Dziękujemy Ci Ojcze nasz Za wiarę i za nieśmiertelność Którą nam poznać dałeś Przez Jezusa Syna Twego Tobie chwała na wieki 2x

64 Dziękujmy Jezusowi Za wszystko, co nam dał Za Jego śmierć na krzyżu Przez którą zbawił nas Za to, że wśród nas przebywa Jak obiecał w Słowie swym Wznieśmy wszyscy nasze ręce I chwalmy Go Uwielbiajmy Go, chwalmy Go Wznieśmy ręce w stronę nieba

65 Dzięki za Twój krzyż Za Twe zwycięstwo w życiu mym Dzięki za Twą krew I za zmartwychwstanie w chwale Twej

66 Dzisiaj jest dzień, dzisiaj jest dzień
Który dał nam Pan, który dał nam Pan Weselmy się, weselmy się I radujmy się w Nim i radujmy się w Nim Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan Weselmy się i radujmy się w Nim Który dał nam Pan

67 Dzisiaj jest mój szczęśliwy dzień
Jezus znalazł mnie Jezus zbawił mnie Dziś idę tam Gdzie już wieczne szczęście trwa Drogę znam, drogą jest mój Pan Alleluja, alleluja dziś Idę tam, gdzie już wieczne Szczęście trwa

68 Dziś kocham ciebie bracie miłością swą
I w ciepłych dłoniach niosę ci dobroć mą Dziś kocham ciebie siostro miłością swą Dziś wielka radość wypełniła serce me Jezus - Bóg dziś Panem moim jest Wiec kocham cię, a ty kochaj mnie Podaj mi swoją dłoń

69 Dziś przychodzę Panie mój
Tak jak wzywasz mnie, by wielbić Cię Tak jak wzywasz mnie, by wielbić imię Twe Chwalę Cię, wielbię imię Twe Rzuć w niepamięć przeszłość swą Jezus jest wśród nas, więc chwalmy Go Jezus jest wśród nas, więc uwielbiajmy Go Chwalmy Go, uwielbiajmy Go Do Jezusa zbliżmy się Wznieśmy ręce swe i chwalmy Go Wznieśmy ręce swe i uwielbiajmy Go

70 Dziś rozrywa Bóg kajdany
I swobodę daje nam My nie możemy dzisiaj bez Jezusa żyć On fundamentem i nadzieją naszą jest On nas wyzwala z więzów grzechu, śmierci, piekła

71 Dziś z Golgoty płynie krew
W niej życie jest, oczyszczenie z grzechów Krew Jezusa Baranka krew

72 El szaddaj, El szaddaj, El, El Jona Adonai
Wieki płyną Tyś ten sam Imienia mocą wiecznie trwasz El szaddaj, El szaddaj Wszechmogący Panie nasz, wywyższamy imię Twe El szaddaj Sam Baranka dałeś, by nie zginął Abrahama Syn Tyś potężną ręką swą morze zmienił w suchy ląd Gdy wygnaniec modlił się Tyś Bogiem był, co serce zna Ty mocą swą wyzwalasz dzieci swe, El szaddaj Wiele lat mówiłeś nam, że czas Mesjasza bliski jest Lecz nikt pojąć nie mógł Że w mizernym kształcie zjawi się W słowie twym zawarty plan Niewielu wciąż zrozumieć chce Posłuszny słowom Twym, w kruchym ciele zszedł Bóg Syn El szaddaj

73 Emanuel, Emanuel Najmilsze imię, Emanuel Z nami Bóg, On żyje w nas Bo Jego imię Emanuel

74 Gdy Boży Duch wypełnia mnie
Jak Dawid śpiewać chcę Jak Dawid, jak Dawid ... klaskać chcę

75 Gdy dotykasz mego życia się ręką swą
To budzi w sercu moim pieśń Panie Kocham Cię Z głębi mego ducha ślę wyznanie to miłe Ci Tyś jest mój Bóg, Tyś jest mój Król Panie, kocham Cię

76 Gdy kiedyś Pan powróci znów
Abyśmy też tam byli Gdy święci swój opuszczą grób ... Gdy Boga tron otoczą w krąg ... Gdy księgę swą otworzy Bóg ... Gdy po imieniu wezwie Pan ... Gdy ucztę nam zgotuje Bóg ... Gdy zabrzmi pieśń: alleluja ...

77 Gdy nastaną trudne lata
Brat zabijać będzie brata Wieści z wojen usłyszycie Znaki, cuda zobaczycie Niech was nie ogarnia trwoga Wierzcie we mnie, wierzcie w Boga Mówi Pan, mówi Pan Wyprostujcie swoje głowy Świat przeminie, będzie nowy Wyprostujcie swoje nogi Nie zbaczajcie z Bożej drogi Głód i mór, trzęsienia ziemi Ludzie będą zatrwożeni Pośród burz w życiowym znoju Świat poczuje głód pokoju

78 Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa
Gdy schodzimy się, by wielbić imię Twe Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte Błogosławisz, boś obiecał to Błogosławisz mocą swą Niewyczerpane są łaski od Pana Na wieki wielka jest wierność Twa Ciągle świeża i nowa świeża i nowa Wielka jest Panie wierność Twa Wielka jest wierność Twa

79 Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi
Ciemna noc w jasnościach, promienistych brodzi Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują Chwała, chwała, chwała, w wysokościach Panu Mówią do Pasterzy, którzy trzód swych strzegli Aby do Betlejem, czym prędzej pobiegli Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel O niebieskie Duchy i posłowie Nieba Powiedzcie wyraźniej, co nam czynić trzeba Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy Idźcie do Betlejem, dziecię tam zrodzone W pieluszki zwinięte, w żłobie położone Oddajcie Mu pokłon boski, On osłodzi wasze troski A gdy pastuszkowie, wszystko zrozumieli Zaraz do Betlejem, śpiesznie pobieżeli I zupełnie tak zastali, jak anieli ogłaszali Gdy na miejsce przyszli, pełni zadziwienia Iż się Bóg tak zniżył, do swego stworzenia Padli przed Nim na kolana i uczcili swego Pana Wreszcie, gdy już Jemu, pokłon, cześć, oddali Z wielką wesołością do swych trzód wracali Z łaski stali się godnymi, widzieć Zbawcę na tej ziemi

80 Gdy stoisz przed Panem ucisz się, bo Święty jest wśród nas
Przed Panem kolana skłoń, z bojaźnią i ze czcią Nie znajdziesz grzechu w nim, gdyż Bóg nasz święty jest Gdy trwam w uwielbieniu wtedy Pan, jaśnieje w życiu mym Zapala w nim święty żar, wypełnia pięknem swym Przejmuje lękiem mnie, widok światłości tej Stoimy przed Panem, Jego moc wypełnia miejsce to On przyszedł oczyszczać leczyć nas, udzielać łaski swej Wszystko możliwe jest, jeśli wierzymy Mu

81 Gdy wpatruję się w Twą Świętą twarz
Gdy rozmyślam nad miłością Twą Kiedy to, co wokół mnie, niknie w cień jasności Twej Gdy dotykasz sobą serca mego Gdy swą wolę składam u Twych stóp Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię Bo mego życia cel to wielbić Cię

82 Godzien jesteś, godzien jesteś
Panie i Boże nasz Godzien jesteś przyjąć chwałę Chwałę cześć i moc Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy Wszystko stworzyłeś Ty sam I z woli Twojej zostało stworzone Godzien jesteś wziąć cześć

83 Godzien jesteś, wielki Boże
By pokorną przyjąć cześć z moich ust Kocham Ciebie, wielbię Panie I z radością składam życie u Twych stóp

84 Godzien nasz Bóg chwały jest
Siedzący na tronie A Baranek z nim On zwyciężył śmierć oraz zło Chciejmy wywyższać Go Chwała i cześć, moc uwielbienie Chwała i cześć Bogu co trwa Chwała i cześć, od teraz, na zawsze Amen

85 Godzien, o godzien jest nasz Pan
Godzien, aby przyjąć cześć i uwielbienia pieśń Śpiewajmy alleluja przed Baranka tronem Wielbijmy Go i czcijmy Śpiewając chwały pieśń Alleluja chwała Barankowi On w walce jest zwycięzcą Bóg z nami, Król i Pan

86 Hosanna, hosanna, hosanna
Błogosławiony, który przychodzi W imieniu Pańskim, Król Izraela Hosanna, hosanna, hosanna Królowi Izraela 2x Laj, laj, laj, laj, laj ...

87 Hosanna, hosanna, Królowi Królów cześć
Chwalmy Pana, śpiew niech brzmi Zmartwychwstał Król i żyje dziś Chwalmy Go, Najwyższym On I godzien wszelkiej czci Wielbimy, wielbimy, wielbimy Panie Cię Kochamy, kochamy, kochamy Panie Cię

88 Hosanna, hosanna, hosanna na Niebiosach
Sławić chcemy Cię wciąż Z radością i czcią Wywyższony bądź Boże nasz Hosanna niechaj ciągle brzmi Chwała, chwała, Królowi królów chwała cześć Królowi Królów chwała cześć

89 Idzie Jezus, spójrz jak kroczy On po wodzie
Podnosi Cię i pomaga Ci stać Idzie Jezus, On jest Panem tych spienionych fal Idzie Jezus, On kocha cię

90 Imię Pana chwalmy wciąż
Najwyższym On Bo imię Pana, jest mocną twierdzą Z radością biegniemy, by cieszyć się

91 Jaką w życiu śpiewasz pieśń?
Jaka jest Twej pieśni treść? Czy narzekasz cały czas Jak okropny, jak okropny jest Ten świat? Co wypełnia życie Twe? Pycha, smutek, żal czy gniew? Czy w tym tonie brzmi Twój śpiew? Ach to byłby, ach to byłby przecież grzech Może Cię ogarnia lęk Może Cię ogarnia strach? Przecież Bożym dzieckiem tyś Jezus wszystko, Jezus wszystko Tobie dał Otwórz dzisiaj oczy swe Wdzięczność swemu Zbawcy nieś Nawet w smutku radość miej Miłość, pokój, miłość, pokój wszystkim nieś

92 Jak Dawid przed Jahwe, Bogiem swym
Będę pląsał ze wszystkich sił Przed Królem królów Jak niegdyś Miriam i siostry jej Będę śpiewać i cieszyć się Jak Juda, gdy staczał bitwy swe Zgiełk radosny uczynić chcę Jak Jozue u Jerycha bram Wzniosę głos niszcząc wroga Jezus tylko drogą jest Do Ojca wiedzie wzwyż Dał nam prawo Boga czcić Przez swą krew, przez krzyż

93 Jak dobrze być razem w społeczności tu dziś
Chodź, chodź, w świetle chodź By spotkać się z Panem, według słów Jego żyć Chodź, w świetle chodź Chodź, w świetle Jego, chodź

94 Jak miłe są na górach nogi tego
Kto głosi wieść, radosną wieść Ogłasza pokój, miłość i zbawienie Panem Bóg, Królem Bóg

95 Ja kocham Cię, Panie wznoszę głos
Uwielbiać Cię z całej duszy chcę Rozraduj się, dźwiękiem modlitw mych Pragnę miłą pieśnią być w uszach Twych

96 Jam jest Twój Bóg, uzdrawiam Cię
Ja jestem Twym lekarzem Posyłam Słowo i uzdrawiam Cię Tyś Bogiem mym, uzdrawiasz mnie Ty jesteś mym lekarzem Posyłasz Słowo i uzdrawiasz mnie

97 Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg
O wznieśmy wszyscy nasze serca O wznieśmy wszyscy nasze dłonie Stańmy przed obliczem Boga - wielbiąc Go

98 Jesteśmy tutaj z nami jest Bóg
Stoimy razem Jezus jest w nas Złączeni Duchem, obmyci krwią Jako Jego ciało – Kościół Boży

99 Jesteśmy w Nim i w Nim jest nasze życie
Głośno raduj się, śpiewaj Panu chwał Miłość wyznaj Mu, skacząc przed Nim Miłość wyznaj Mu, alleluja, alleluja

100 Jesteś o Panie wśród nas
Twoje to miejsce i czas Gdzie dwóch lub trzech w imieniu Twym Przychodzi, by wielbić Cię Ty jesteś pośród nich Witaj o Panie wśród nas W imieniu Twym jesteśmy tu By miłość wyznawać Ci Wysławiać Cię i czcić Chwała Ci Jezu i cześć Z serc naszych płynie ta pieśń Wznosimy ręce wielbiąc Cię Tyś Królem, Tyś Panem jest Sławimy imię Twe

101 Jesteś radością mojego życia, o o o Panie mój
Ty jesteś moim Panem Na zawsze jesteś Panem mym

102 Jest jedno ciało, jest jeden Pan
Jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli Usta głoszą chwałę Mu W rękach Słowo, Jego miecz W moc odziani tak idziemy Zdobywamy ziemię tę Jesteśmy ludem Króla chwał Jego świętym narodem Wybranym pokoleniem By ogłaszać Jego moc Wielbimy Jezusa On jest Królem całej ziemi tej

103 Jestem biednym tu pielgrzymem
Zdążam do niebieskich bram Pielgrzymuję, aby zdążyć Kiedy święci wejdą tam Panie pragnę być w tej liczbie Moi bliscy tam czekają Szaty białe ich bez plam Wkrótce z nimi się zobaczę Tam mojego Zbawcę ujrzę Jego miłość dobrze znam Czeka On, by mnie powitać

104 Jestem tu, by oddać Ci chwałę
Jestem tu, by wywyższać Cię Jestem tu, by wielbić Twe imię Jestem tu, by radować się Jezus, Jezus mój Król Jezus, Jezus mój Bóg Jestem tu, by być blisko Ciebie Jestem tu, by zobaczyć Cię Jestem tu, by cześć Ci oddawać Jestem tu, by śpiewać tę pieśń

105 Jesteśmy jedno, jedno w Chrystusie
Jedno choć wielu jest nas Pan Jezus połączył nas Jeden, Jezus Chrystus Pan Złączył nas na wieki w jedno ciało Pan Bóg Wszechmogący Nad wszystkimi Boży Duch

106 Jesteśmy jedno w Panu, alleluja
Gdy stoimy razem, Jezus sam jest pośród nas Gdy stoimy razem mamy w Nim autorytet i moc On Panem jest

107 Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym
By wielbić majestat Twój By ogłaszać Twoje dzieła dziś By każdy Ciebie poznać mógł Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę A gwiazdy oddają Ci cześć Tyś jest Wszechmocny, wielki Pan Twa władza i moc wiecznie trwa Wiecznie trwa Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą Niech nasze głosy Ciebie czczą Niech głośno instrumenty brzmią

108 Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, amen mów
W sercu pokój masz prawdziwy Jeśli jesteś dziś szczęśliwy w dłonie klaszcz ... Jeśli jesteś dziś szczęśliwy powstań wraz ... Jeśli jesteś dziś szczęśliwy pokaż to ...

109 Jeśli na piasku zbudujesz swój dom
Gdyby na piasku On stał Wiedz, że choćby piękny był i potężne mury miał Budować będziesz jeszcze raz Na mocnej skale dom Twój ma stać I fundament dom solidny musi mieć Bo gdy uderzy wiatr i deszcz Dom twój na pewno będzie stać

110 Jezu jesteś Święty, Wielki i Potężny
Narody powstają by wysławiać Cię Bo Ty jesteś królów Król Ojcze jesteś Święty... Duchu jesteś Święty...

111 Jezu, Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę
Ty mi dałeś swojego Ducha, uwielbiam Cię

112 Jezu kocham Cię Jezu Tyś jest na zawsze mój Wspaniały Bóg Twa obecność Jezu Pełnią życia mojego Ty wylewasz zdroje łask Gdy w miłości Twej trwam Któż jest tak jak Ty Panie nasz

113 Jezu, przed Tobą pochylam dziś głowę
Niech mój uniżony duch wielbi Cię Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja

114 Jezus, Jezus, Boży Syn, jedyny Pan, Jezus
Jezus, Jezus, z grobu wstał, króluje w chwale, Jezus Twe imię jak miód na ustach mych Twój Duch wodą życia, duszy mej Twe Słowo jak lampa dla mych stóp Jezu ja kocham Cię, ja kocham

115 Jezus Chrystus Panem moim jest, alleluja
On kocha mnie, On kocha mnie, alleluja

116 Jezus Chrystus przyszedł na świat
Aby zniszczyć na wieki potęgę zła Chrystus w nas zwycięzcą jest Więc radujmy się dziś, bo Jego królestwo jest w nas Wszelki grzech Pan zwyciężył, alleluja Pan zwyciężył Śmierci moc pokonał, alleluja pokonał Nad chorobą triumfuje, alleluja triumfuje Jezus Królem jest Imię Pana, moc Jego krwi Nad szatanem daruje zwycięstwo mi Musi pierzchnąć złego moc Chrystus Panem tu jest i Jego zwycięstwo jest w nas

117 Jezus, dla Jezusa, wszystko to, co mam
Kim jestem i kim chciałbym być Kim jestem i chcę być Wszystkie me, pragnienia, plany też Powierzam ci, oddaję w ręce Twe Tylko z woli Twej jestem wolny 4x

118 Jezus, Jezus, Jezus, ile treści w imieniu tym
Zbawca, Mistrz mój, Jezus Jak woń kwiatów tchnie w sercu mym Jezus, Jezus, Jezus, cała ziemia niech wieść tę zna Ziemskich królestw czas skończy się wnet Imię Jezus na wieki trwa

119 Jezus jest mym Panem, mym Mistrzem i Zbawcą
Takim na wieki On, alleluja, takim na wieki On Panie Jezu chwała Ci, chwała za Twoją świętą krew Królów Król i panów Pan, Bóg Abrahama alleluja, Bóg Abrahama Jezus mnie uwalnia z mych grzechów codziennie 3x On daje wolność mi, alleluja, On daje wolność mi

120 Jezus jest pośród nas, obecny tu w Duchu swym
Wszystkich nas wzywa On, zbliżcie się Znów dotknij serc nasz Panie Napełń nas swym Duchem Dotknij serc nasz Panie, napełń nas

121 Jezus jest tu, Jezus jest tu
O wznieśmy ręce chwaląc Jego imię Jezus jest tu Bóg jest wśród nas, Bóg jest wśród nas Bóg jest wśród nas Bóg kocha nas, Bóg kocha nas Bóg kocha nas On żyje w nas, On żyje w nas On żyje w nas

122 Jezus jest z nami tu, Jezus jest z nami tu
A Jego moc działa dziś, by uzdrowić nas A Jego moc działa dziś, by uwolnić nas A Jego moc działa dziś, by namaścić nas Jezus jest z nami tu

123 Jezus Królem naszym jest, Jezus nasz umiłowany
O wstań, Wielki Boże nasz O wstań i zajaśniej nad nami

124 Jezus, najwyższe imię Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju Emanuel, Bóg jest z nami Odkupiciel, Słowo Żywota Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy Jedyny Ojca Syn umiłowany Zgładził grzech, Baranek na wieki Królów Król, panów Pan

125 Jezus najwyższej godzien chwały
Jezus najwyższej godzien czci Jego imię jest ponad wszystko Niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Go I my w pokorze chcemy Go uwielbiać Na imię Jezus każdy skłoni się I każdy język wyzna, że to Chrystus Boży Syn Panie nasz najwyższy przyjmij hołd Wszelka władza i moc i majestat Są w rękach Twych, są w rękach Twych Tak władza, moc i majestat Tyś Pan i Król, Boży jedyny Syn

126 Jezus to Król, dziś Go wywyższamy
Jezus to Król, uwielbiajmy Go Nasze pieśni, nasze życie, oddajemy Jezusowi Laj, laj, laj, laj, laj

127 Jezus zwyciężył, to wykonało się
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc Jezus jest Panem o alleluja Po wieczne czasy Królem królów jest Jezus jest Panem 6x On jest Panem ziemi tej Alleluja, alleluja, alleluja

128 Jezus żyje, Jezus żyje A diabeł i jego moc pokonane są Mój Jezus żyje dziś 4x

129 Jezu, Jezu, Jezu, Twa miłość me serce zdobyła
Jezu, Jezu, Jezu, Twa miłość me życie zmieniła

130 Jezu, Tyś Panem moim jest
Wyznaję Cię i ogłaszam Królem mym Niech żyje Król, niech żyje Król Niech żyje Król, mój Pan i mój Bóg

131 Jezu zajmij tron swój Ogłaszamy Królem Cię Chwalimy Cię i wywyższamy Wiedząc, że stoisz pośród nas I wielbiąc Cię wznosimy głos swój Jezu zajmij to miejsce wśród nas

132 Już czas najwyższy, aby Boża chwała
Głośno brzmiała dziś w świątyni Jego Ducha Więc bądź gotowy już, uwielbienia przynieść pieśń Boża chwała dziś wypełnia miejsce to Chwalmy Go, tak chwalmy Go 2x Bóg stale mieszka w chwałach swego ludu Pragnie, byś Go wielbił, On odpowie Ci

133 Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody
Już teraz we mnie Twe Królestwo jest

134 Każdego dnia uwielbiam Ciebie
Do nieba wznosząc swoje ręce Miłością Twoją wypełniony Wyznaję jesteś moim szczęściem Stojąc przed Tobą dzisiaj wołam Ofiarowując dziękczynienie Panie Ty jesteś moją twierdzą Jezu Ty jesteś mym zbawieniem Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja

135 Każdy dzień z Jezusem Jest słodszy niż miniony dzień Rozprasza smutku cień Jezus mój mnie zbawił Oczyścił serce z grzesznych drgnień

136 Kiedy nowy wstaje dzień
Aż gdy słońce w cień kładzie się Boże imię chwalić chcę Niech imię to chwalą wszyscy słudzy pańscy wraz Chwalcie imię Jego Pan Błogosławcie odtąd więc mu na wieki już

137 Kiedy ranne wstają zorze
Tobie ziemia, Tobie morze Tobie śpiewa żywioł wszelki Bądź pochwalon Boże wielki O Alleluja, o alleluja Człowiek zaś, który bez miary Obsypany Twymi dary Coś go stworzył i ocalił Czemużby Cię on nie chwalił Ledwie oczy przetrzeć zdołam Już do mego Pana wołam Do mojego Boga w Niebie I szukam Go wkoło siebie Gdy na Ciebie patrzymy Panie Ty przemieniasz nas nieustannie Z chwały w chwałę Prowadzisz nas stale Byśmy życiem głosili Twą chwałę Oświeć mnie, oświeć mnie

138 Klaszczcie wraz wszyscy ludzie
Dajcie cześć Bogu Najwyższemu Wznieście pieśń Panu chwal Śpiewajcie alleluja, alleluja 4x Jezus Chrystus Panem jest, Panem ziemi tej 4x Jedyny Pan nad narodami, jedyny ziemi Pan Przez Jego śmierć zbawienie mamy Jezus to Panów Pan Jezus Chrystus Panem jest 3x Jezus Chrystus Panem Jezus Chrystus Panem jest

139 Kocham Cię Jezu, całym sercem swym
Kocham Cię całym sercem, całym sercem swym

140 Kocham Cię, Panie kocham Cię
Tyś jedynie Bogiem moim Panem moim jest Zmieniłeś serce me, obmyłeś mnie swą krwią Dałeś mi pokój swój, nazwałeś dzieckiem swym Uwielbiam Panie Cię, wysławiam imię Twe Wznoszę swe ręce wzwyż, Tyś godzien chwały jest

141 Kocham, więc nie muszę się bać
Zabierz mój strach Jezus mówi, że miłość ta Zabiera strach

142 Król królów, Pan panów Chwała, alleluja Jezus, Książę Pokoju

143 Królestwa Bożego szukajcie wpierw
I Jego sprawiedliwości A wszystko inne dodane będzie wam Alleluja, amen Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, amen

144 Kto stworzył falujące morze
Falujące morze, falujące morze Nasz Ojciec, Bóg ...fruwające ptaszki ...migocące gwiazdki ...słonia z długą trąbą ...ciebie i mnie

145 Któż jest Bogiem jeśli nie nasz Pan?
I któż jest tą skałą jeśli nie nasz Bóg On twierdzą naszą jest i pewnym wybawieniem Dzień po dniu na nowo pomoc swoją śle Opoką naszą jest, On tarczą i warownią Która wciąż od wieków aż na wieki trwa

146 Któż jest tak jak Ty Nikt nie porusza mego serca jak Ty I choćbym szukał wiecznie zobaczyłbym Że nikt nie jest tak jak Ty

147 Któż jest tak święty jak nasz Pan
Bogiem jest Tylko On Nie ma innej Skały tu, tylko Bóg

148 Któż nas odłączy od miłości Bożej
Utrapienie ucisk, czy prześladowania? Miecz, czy głód? Nagość czy niebezpieczeństwo? Któż nas odłączy Od Boga błogosławionego ponad wszystko? Albowiem jestem tego pewien Że ani śmierć, ani życie ani aniołowie Ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość Ani przyszłość, ani moce Ani wysokość, ani głębokość Ani żadne inne stworzenie Nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej Która jest w Jezusie

149 Lepszy jest jeden dzień
W Twych przedsionkach Niż gdziekolwiek tysiąc dni Lepiej odpoczywać w obecności Twej Niż samemu zmagać się Wolę raczej stać na progu Tam gdzie mego Pana dom Niż w bezbożnych żyć namiotach

150 Łaska Twoja Panie wielka jest
Wielbią Cię za nią wciąż usta me Za Twoją miłość dziękuję Tobie Panie Za ufność jaką na co dzień dajesz mi Za zbawienie, które jest moim udziałem Za pewność z jaką kroczę w przyszłe dni Za Twego Ducha, który wzmacnia moje serce Pokazuje, jaką drogą kroczyć mam Bym Bożą wolę wypełnić mógł zupełnie Gdy przed Ojcem stanę twarzą w twarz Wielbią Cię usta, wielbią moje ręce Wywyższa Ciebie dusza moja dzisiaj Jesteś jak źródło wody czystej Jesteś spełnieniem mego życia

151 Łaską jesteśmy zbawieni
Z łaski możemy tu stać Z łaski usprawiedliwieni I przez Baranka krew Wzywasz nas Panie do siebie Przed swój w niebie tron My łaską obdarzeni Tobie składamy hołd Któż Panie mógł nas oczyścić z naszych win Nikt tylko Ty z łaski swej przez Baranka krew

152 Majestat Twój nie wstrzymał Cię
Korony swej wyrzekłeś się Wydany byłeś w ręce Tych, których stworzyłeś Mój grzech, mój brud zmazałeś sam Kiedyś zmarł i zmartwychwstał Teraz rządzisz Ty nad niebo wywyższony Tylko Ciebie Panie wielbić chcę Tylko Ty zdobyłeś serce me Na wieki wieczne, będę kochać Cię Bo Tylko Ty zdecydowałeś się Umrzeć za mnie i wyzwolić mnie Tobie Panie więc dziś śpiewam w uwielbieniu

153 Memu Bogu, Królowi będę śpiewać tę pieśń
Teraz, zawsze, na wieki, amen Alleluja, alleluja, alleluja, amen

154 Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam
Tą miłością coraz bardziej kocham Cię W Tobie widzę też wspaniałość Króla chwał Bo miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam

155 Miłość da... co da? Da szczęście, radość pośród dnia... tak? Pokochaj a zobaczysz że... że co? Pan także umiłował Ciebie Wybierz szlak... Jaki szlak? Ten, który Ci wyznaczył Pan... Pan? Miłością przezwyciężaj zło Na końcu drogi będzie stał On

156 Miłość Twa, tak cudowna jest
Twa miłość jest Wyższa niż szczyty wysokich gór Głębsza niż dno najgłębszych mórz Szersza, niż przestrzeń dokoła nas

157 Miłość Twoja wielka jest
Miłość Twoja jest jak deszcz Miłość Twoja wiecznie trwa Miłość Twoja z Tobą ja

158 Mocą moją Pan Nie ulęknę się Będę Go uwielbiał Aż po życia kres U boku mego miecz Słowa życia dar W sercu imię Pana Co zwyciężył świat Będę sławił imię Twe Narody ujrzą Twej chwały blask To mój Jezus idzie to mój Pan

159 Moim pasterzem Pan Jego łaska trwa Wszystko mam, wszystko mam Adonai Roi, Adonai Roi Lo echsar, lo echsar, Adonai Roi

160 Mój Bóg radością moją jest
W Nim rozraduję serce swe Ustami wyznam chwałę On sam pomnaża siły me Święty, święty, święty tylko Ty 2x Święty, święty tylko Ty 2x

161 Mój Jezu, mój Zbawco Któż Boże jest tak jak Ty Tyś Bogiem mym, chcę wielbić Cię Za cuda miłości Twej Mą siłą, mą Skałą Jesteś na zawsze mi Każdego dnia ta chwały pieśń Dla Ciebie niechaj brzmi Podnieś swój głos, godzien chwały jest Król Wszystkie narody dajcie chwałę Mu Niebo niech zagrzmi a góry upadną Od blasku imienia Twego Wszystkim, co mam będę wielbić Cię dziś Teraz i zawsze w Tobie radość jest ma Niczego na świecie nie pragnę Bo Ciebie mam

162 Mój Jezus, Królem królów jest
Mój Jezus władać będzie wciąż Królestwo Jego wiecznie trwa On zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już On dał mi całkiem nowe życie Uczynił mnie dzieckiem światłości Dziedzictwem swym obdarzył mnie Bo umiłował mnie mój Ojciec Bóg On wziął na siebie moje winy I wyrwał mnie z królestwa ciemności Choroby wszystkie wziął na siebie I już nie muszę się niczego bać

163 Mój Pan mocą moją jest Pieśnią i zbawieniem, On Bogiem mym Dla Ciebie otwieram serce me Mój Pan Królem był i jest Na zawsze i na wieki, amen

164 Mój Zbawiciel On zawsze przy mnie jest
Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie On mi życie nowe dzisiaj ofiarować chce O, o, będę, będę mieszkał z Panem mym 3x

165 Nadchodzi Pan w swej mocy i chwale
Nadchodzi Pan, śpiewajmy mu pieśń Nadchodzi Pan hosanna, hosanna Bo nasz Pan powraca na Syjon Pośród chwały jest Jego tron Uwielbiajmy Go, wywyższajmy Chwalmy, niech ujrzy Go cały świat

166 Nasz Pan kroczy naprzód wciąż
Jego armia zawsze mocna jest Wnet rozbłyśnie Jego blask na cały kraj Śpiewaj hymn, wznieś zwycięstwa pieśń Pana chwal, w bitwie wroga starł Przeciw nam nic nie zdziała żadna broń Bo dowódcą tych zastępów Jezus Wstępujmy w Jego ślady Żaden wróg w tej walce nam nie oprze się W swojej walce Mesjasz wiedzie nas Klucze zwycięstwa w swej mocnej dłoni ma Ruszmy więc wziąć ten obiecany kraj

167 Nasz Pan to Król, nasz Pan to Król
Ziemio raduj się, ziemio raduj się, ziemio raduj się Niech raduje się lud, że włada Bóg W płomieniach ognia znikną zastępy nieprzyjaciół Pagórki stopnieją i rozpłyną się jak wosk Kiedy Pan objawi się 2x Niebiosa głoszą chwałę i Bożą sprawiedliwość Tyś Bóg, Tyś nasz Król, niech Cię sławi cały świat Niech Cię sławi cały świat 2x

168 Nasz Pan to święty Bóg On w chwałach ludu przebywa Święty Bóg, w chwałach ludu przebywa W chwałach swego ludu Dziś uwielbiamy Twoje imię W społeczności dzieci Bożych Uwielbiając imię Twe korzymy się Cześć oddajemy chwaląc Pana W zgromadzeniu Jego ludu Bo On jest godzien wszelkiej czci

169 Na wieki będzie trwać chwała Boża
Bo raduje się Pan, że uczynił świat Śpiewać chcę memu Bogu po wszystkie dni Chwalić co stworzył On i wychwalać Go

170 O o o o o o Niebo jest w sercu mym 2x
Królestwo Boga tutaj jest Niebo jest w sercu mym Majestat Jego pośród nas On radość swą przynosi nam Ogarnia nas świętości blask Pan za mnie zmarł, bym życie miał To życie, które wiecznie trwa W Chrystusie cała ufność ma Dziedzictwem moim Chrystus Pan Świątynią Bóg uczynił nas Niebo jest w sercu mym Węgielny kamień Chrystus Pan Gdy wróci, z sobą weźmie nas Oblubienica woła przyjdź

171 Nie bój się, bo jestem z Tobą
Nie bój się, bo jestem z Tobą, mówi Pan Odkupiłem Cię, dałem ci imię swe Moim jesteś więc już Nie utoniesz gdy będziesz po wodzie szedł Ogień nie strawi cię Nie, nie, nie utoniesz Nie, nie, nie spłoniesz Bo Ja jestem z tobą, mówi Pan

172 Nie bój się Nie lękaj się Pan sam wystarczy

173 Niech alleluja Bogu brzmi
Niech alleluja, niech alleluja Jezus zmartwychwstał, chwała Mu... Jezus wciąż żyje w sercu mym...

174 Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie
Chwała i cześć Jezusowi Chwała, niech będzie chwała Tak, Jemu chwała i cześć

175 Nie chcę więcej już By życiem moim rządził grzech co dnia Co złe z mego życia Panie zabierz dziś Chcę kiedyś zobaczyć Twoją twarz Prowadź mnie co dnia Wciąż wyżej i wyżej Prowadź mnie Panie mój wyżej wciąż Prowadź mnie z dnia na dzień Chcę kiedyś zobaczyć Panie Cię

176 Niech przyjmie chwałę i cześć siedzący na tronie
Błogosławieństwo i moc niech weźmie Baranek Od wieków, na wieki, niech płynie Królowi pieśń chwały

177 Niech Twa żywa woda płynie przez duszę mą
Niechaj Duch Twój Święty sam kieruje mną W każdej sytuacji, która trapi mnie Troski i kłopoty u Twych stóp złożyć chcę Jezu, Jezu, Jezu Ojcze, dzięki Ojcze, Ojcze Święty, Duchu Święty, Święty Przyjdź o Duchu Święty i rządź życiem mym Niech w ramionach Twej miłości skryję się Usuń strach, zwątpienia, zabierz dumę mą Blisko Twej miłości pragnę iść drogą Twą Oddaj życie Panu, niech On sam wypełni je Niech w ramionach swej miłości skryje Cię Jemu dasz swe życie On Ci wolność da Będziesz żył, panował wiecznie już razem z Nim

178 Nie ma innego Boga Który by był jak Bóg nasz Wielki jest Pan, wspaniałe dzieła Jego Wielki jest Bóg, nasz Pan

179 Niech wszyscy ludzie wierzą Ci
I w prawdzie wielbią imię Twe Boś Ty jest mym zbawieniem Jeszua, Jezus tylko Ty Jeszua Hamaszija Tyś jest Panem, Królem mym

180 Nie ma problemów, by On rozwiązać nie mógł
Góry tak wielkiej, by On przesunąć nie mógł Burzy tak strasznej, by On uciszyć nie mógł Smutku głębokiego, by On ukoić nie mógł Skoro poniósł On na barkach swych ciężary świata Wiem drogi bracie, że On poradzi i twym Wiem droga siostro, że On poradzi i twym

181 Nie parę drobnych monet, to co najlepsze daj
Nie parę drobnych monet, lecz jak najwięcej Solą tej ziemi bądź, pielęgnuj swój smak Solą tej ziemi bądź, nie utrać tego, co masz Napełniaj się, co dzień, byś jaśniał w blasku dnia Płomieniem ognia bądź co noc Płomieniem ognia bądź co dzień Płomieniem ognia Stój przed obliczem Pana nie chwilę ani dwie Stój przed obliczem Pana, mówi Duch Święty Stój przed obliczem Pana przez całą noc i dzień Stój przed obliczem Pana stój w Duchu Świętym Kiedy przychodzisz z darem, Pan Jezus widzi Cię Upewnij się czy dajesz, to co najlepsze Kiedy przychodzisz z darem, Pan Jezus słyszy Cię Upewnij się czy dajesz, to co najdroższe

182 Nie przez siłę, nie przez moc
Lecz przez Ducha, mówi Pan Bo oręż naszej walki Nie jest z tego świata Lecz w Duchu ma moc W Duchu ma moc Ogrom Jego łaski i potęga miłości Ponad wszystko są, ponad wszystko są Gdy Jezusa wielbimy i jedność jest wśród nas Mamy zwycięstwo, bo On walczy sam

183 Nie szczycę się mądrością Panie
Nie szczycę się z dostatku swych sił Nie jestem dumny z tego co posiadam Tylko Tobą, Panie szczycę się Jakże wzniosły jest Twój tron Ty rządzisz narodami Cała ziemia drży Stwórco mój, Zbawco mój Tylko Tobą szczycę się

184 Nie żałuję, nie żałuję Żem poszedł, gdy Pan wołał mnie On mnie obmył z wszystkich win Teraz mogę kroczyć z Nim Nie żałuję! O nie!

185 Nigdy, nigdy, nigdy jeszcze
Tak szczęśliwie i radośnie Życie nie płynęło dzień po dniu Nigdy, nigdy, nigdy przedtem Aż z Jezusem się spotkałem I naprawdę zaufałem Mu On zabrał smutek z duszy mojej I wypełnił ją pokojem Teraz śpiewam i raduję się

186 Nikt nie ma z nas tego, co mamy razem
Każdy wnosi ze sobą to, co ma A zatem, aby wszystko mieć Potrzebujemy siebie razem Bracie, siostro, ręka w rękę z nami chodź Czasami dziwię się dlaczego wciąż zwalczamy się Wszak Jezus modlił się, byśmy jedno byli Czyż nie najwyższy czas By w końcu Jego miłość w nas Ku Jego chwale stale panowała Zawsze razem, wszyscy razem Nie tylko ja, nie tylko Ty Ale razem, wszyscy razem Mamy miłość, by w niej żyć

187 Nikt w świecie nie jest jak mój Jezus
Nikt w świecie nie jest jak mój Pan Nikt w świecie nie może zrobić tego, co On On jest niezwykły a imię Jego wielkie jest On mnie obmył z grzechów swoją krwią On pokojem wypełnił duszę mą On mnie zbawił i dał mi całkiem nowe życie Jezus, Panem mym jest

188 Nowe Stworzenie, to jestem ja
Stare przeminęło, nowe życie mam Więcej niż zwycięzca, to jestem ja Nowe stworzenie, nowe życie mam

189 O Boże mój imię Twe jest święte
O Panie mój imię Twe wielkie jest Błogosławię Cię Panie mój, Boże mój

190 Oblubieniec czeka już Pierzmy szaty, blisko dzień wesela Niezliczonych gości tłum Stoi u bram, które Pan otwiera Jezus, Oblubieńcem naszym jest A Kościół, świętą panną, którą umiłował A Kościół, świętą panną, którą zdobył swoją krwią Tylko Oblubieniec wie Kto naprawdę, jest w Nim zakochany W dniu wesela znajdzie ich Wniesie przez próg, przez żywota bramę

191 Oczyść serce me Chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro Chcę czystego złota blaskiem lśnić Zstąp ogniu zstąp, przyjdź oczyść serce me Pragnę być święty, Tobie oddany Panie Chcę zawsze być święty Tobie mój Mistrzu na zawsze oddany Gotów by służyć Ci Obmyj swoją krwią, spraw bym mógł być święty Z najtajniejszych grzechów oczyść je

192 Oddaję swe troski, oddaję swój strach
Zamieniam na radość, którą daje Pan Oddaję choroby, oddaję mój ból Zamieniam na radość, którą daje Bóg Tak Panie, tak Panie, tak Panie tak Tak Panie, tak Panie, tak Panie tak, amen Chociaż świat uciska mnie Powalony nie dam zmiażdżyć się Bóg zawsze przy mnie jest Co dzień błogosławi mnie Obietnice Jego mam Odtąd radość siłą moją jest I choć smutek przez noc może trwać To rano przyjdzie radość

193 Oddam Bogu chwałę Oddam Bogu chwałę cześć i moc Pan Jezus zmartwychwstał Króluje na wieki A Duch Jego Święty nad nami jest Krwią swoją świętą Przelaną za grzechy Oczyszcza, uwalnia i życie Życie daje mi

194 Oddajmy dziś, wiecznemu Bogu cześć
Niech nasze serca wielbią Go On stworzył Niebiosa, On utwierdził ziemi krąg Jego chwała, całe Niebo wypełnia wciąż Jego wielkość na całej ziemi objawiona jest Oto nasz Bóg, nasz Jedyny Pan

195 Od świtu aż po zmierzch, sławić będę imię Twe
Bo potężne i godne chwały imię Twe Bo potężne i godne chwały jest Uwielbiam, wywyższam, ręce me wznoszę

196 Ofiarowujemy Ci chwałę i cześć Panie nasz
I w ofierze składamy Ci Dzięki i wdzięczność, boś dobry jest I w ofierze składamy Ci radosny nasz śpiew

197 O, o jak wielki jest Pan, alleluja
O, o jak dobry jest Pan, alleluja... O, o jak święty jest Pan, alleluja... O, o jak wierny jest Pan, alleluja...

198 Ojcu naszemu oddajmy dziś cześć
Bogu Wszechmogącemu Temu jedynie, co godzien czci jest, alleluja Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja Sztandar Jezusa podnieśmy dziś wzwyż Majestat Jego czcijmy Chwalmy Go za to, że Ducha nam dał Którym napełnia nas

199 Ojcze Światła, Ty radujesz się swoimi dziećmi
Wszystko, co dobre i doskonałe dziełem Twym jest Ojcze Światła

200 O niedługo, przyjdzie Pan
I zabierze nas, do Królestwa swego A wtedy my popłyniemy z Nim Na obłokach do Nieba

201 On jest moim życiem On jest moją siłą On jest mą nadzieją Jezus mój Pan Wielbić Cię chcę życiem mym Wielbić Cię chcę pieśnią mą Ze wszystkich swych sił uwielbiać Cię chcę Moja nadzieja to Ty

202 On może, On może, ja wiem, że On może
Ja wiem, że Jezus może dopomóc mi On leczy chore serca, utwierdza chromych krok On karmi głodnych, leczy trąd Przywraca ślepym wzrok

203 O Panie nasz, jak wspaniałe imię Twe objawia się
O Boże nasz, cała ziemia pełna chwały Twojej jest Wielbimy, hołd Ci oddajemy Sławimy święte imię Twe Niech nasza pieśń dla Ciebie brzmi Wielbimy imię Twe

204 O to my, Panie witamy Cię Przyszliśmy tu by skłonić się Wszyscy tego chcemy To pragnieniem jest By ogłaszać Ciebie Panem ziemi tej Niech zabrzmi pieśń Królem tej ziemi jest Bóg Otwórzmy Mu drzwi W chwale wejdzie On Słychać wieść Król jest u bram Królestwo Jego będzie trwać Cała władza majestat i moc W Jego ręku jest

205 Oto Odkupiciel, Jezus, Boży Syn
Mesjasz i Baranek Boży, święty Pan Boże Ojcze dzięki Ci, żeś Syna swego dał I Ducha zesłałeś swego by pomagał nam Mój Odkupicielu, któż dorówna Ci Tyś ofiarą doskonałą, godnyś najwierniejszej czci Gdy Cię spotkam Panie, ujrzę Twoją Twarz Będę Ci z radością służyć już po wieczny czas

206 Oto, On żyje Chrystus Pan Zmartwychwstał Śmierci więzy zerwał On Tak On powstał Z martwych powstał On

207 Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa
Dotknąć się Jego, powiedzieć, że kocham Otwórz me uszy, bym mógł Go usłyszeć

208 Otwórz me oczy o Panie, otwórz me oczy i serce
Chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć Ciebie Wywyższonego widzieć chcę Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały Wylej swą miłość i moc Gdy śpiewam święty, święty, święty Święty, święty, święty 3x Chcę widzieć Ciebie

209 O wstań, błogosław Bogu dziś
Teraz i zawsze, wciąż aż na wieki Niech imię Twe o Panie wysławia świat Przewyższasz wszystko, czym chwałę mogę Ci dać Bo wywyższony jesteś na wieki

210 O wychwalajcie Go wszystkie narody
I wysławiajcie Go wszystkie ludy Jego łaskawość nad nami potężna A Jego wierność trwa na wieki O, alleluja, alleluja

211 O zbudź się wreszcie i ze snu powstań
A uwolni Prawda Cię Bo z góry Syjon, Twój idzie Zbawca I rok łaski zaczął się O alleluja, o alleluja, alleluja, Panu cześć Dziś przez żar pieca, wielkich utrapień Ja prowadzę Ciebie, spójrz Lecz dam Ci srebro, zamiast żelaza Zamiast miedzi, złota skarb Tyś mym wybranym, jam cię odkupił Na swej dłoni noszę Cię Znów zbiorę wszystek, lud rozproszony Do swej ziemi wejdą wnet

212 Pan Bóg Twój idzie razem z Tobą
On przy Tobie jest Nigdy nie zawiedzie Cię Bojaźń, lęk, niepokój, strach odrzuć, nie bój się On jest przy Tobie wszędzie, nie bój się

213 Pan dobry jest, Pan dobry jest
Błogosławiony mąż, który ufa Mu Skosztuj i zobacz, że Pan dobry jest

214 Panie chcę uwielbiać Cię
Panie chcę wywyższać Cię Tyś Królem moim Jedynym Bogiem jesteś Ty Wywyższam święte imię Twe Powstań błogosław Go On godzien jest chwały On godzien jest wszelkiej czci

215 Panie chcę wielbić Cię Z całego serca W dziękczynieniu wznosić ręce swe Z całych sił śpiewać pieśń Kocham Cię Panie Zmieniłeś życie me

216 Panie chwalę imię Twe Wznoszę pieśni uwielbienia Zawsze jesteś blisko mnie Darzysz laską przebaczenia Przyszedłeś z nieba na świat By drogą być Dałeś przybić się na krzyż By grzech mój zmyć Nie zatrzymał Ciebie grób Niebo znów ujrzało Cię

217 Panie jesteś moim Bogiem
Będę sławił Cię Wielbił imię Twoje Bóg nasz Pan święty jest Majestat Jego chwałą lśni Tak jak obiecał będzie błogosławił nam Gdyż Pan to powiedział Pan to powiedział Potężną skałą jest nasz Bóg Szczęśliwy ten, kto ufa Mu Wszystkich wrogów wnet rozgromi I Świętego Ducha da

218 Panie mój przychodzę dziś
Serce me skruszone przyjm Skłaniam się przed świętym tronem Twym Wznoszę ręce moje wzwyż Miłość mą wyznaję Ci Uwielbiam Ciebie w Duchu Uwielbiam w prawdzie Cię Życie me oddaję Tobie, uświęć je

219 Panie mój tylko Ciebie wielbić chcę
Miłość Twoja odmienia mnie Za to kim naprawdę jesteś Ty

220 Panie nasz, oto pieśń chwały
Z serc naszych brzmi dla Ciebie pieśń Niech Duch Boży dziś tchnie Dech życia w słowa pieśni tej Niech miłością Twą tchnie pieśń naszej miłości Kochamy, kochamy, kochamy Wielbimy Cię

221 Panie pragnę kochać Cię
Coraz mocniej z dnia na dzień Jesteś wspaniałością mą Wszystko daję Jezusowi Z Jego łaski pragnę żyć Czy ktoś może zgłębić miłość Którą Bóg okazał nam Jak cudowna jest chwila Gdy przebywać mogę z Nim Widzieć piękno Jego chwały I kochać Go

222 Panie świat ujrzy Cię I napełni się poznaniem chwały Twej Tak jak ocean pełen jest wód Wśród narodów lud Twój Panie jest sztandarem By głosić wciąż Królestwa Twego chwałę Twój lud nie wstydzi się, wyznawać imię Twe Cały wszechświat pełen chwały Twojej jest

223 Panie Twój tron wznosi się
Nad wszystkie ziemie świata Jesteś Najwyższy, Panie mój, Królu mój Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię Wywyższamy Cię, Panie nasz

224 Panie Ty jesteś Królem tej ziemi
Panie Ty jesteś Królem mym Alleluja, alleluja Mój Bóg jest Królem całej ziemi Mój Bóg jest Królem ziemi tej

225 Panie Tyś cenniejszy jest od srebra
Panie Tyś od złota droższy mi Panie Tyś cenniejszy od diamentów I nikt na świecie nie dorówna Ci

226 Panie uzdrów nasz kraj, Boże, zmiłuj się
W ogniu swym przyjdź, oczyść i zmień Kornie błagamy dziś przed tronem Twym Panie nasz, nad nami zmiłuj się O przyjdź, nad nami zmiłuj się

227 Pan jest mocą swojego ludu
Pieśnią mą jest Pan Moja tarcza i moja siła, to mój Bóg Nie jestem sam, w Nim moja siła, nie jestem sam

228 Pan jest Pasterzem moim
Niczego mi nie braknie Na niwach zielonych pasie mnie Nad wody spokojne prowadzi mnie

229 Pan jest Pasterzem moim
Niczego mi nie braknie Na zielonych niwach pasie mnie Nad spokojne wody mnie prowadzi Duszę ma pokrzepia I wiedzie mnie ścieżkami Sprawiedliwości swojej Choćbym nawet szedł ciemną doliną Zła się nie ulęknę boś Ty ze mną Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają Laj, laj, laj

230 Pan mnie strzeże Czuwa nade mną Bóg On jest moim cieniem Mój Bóg

231 Pan skałą i twierdzą, wybawieniem moim
Bóg moją opoką, na której polegać chcę Tarczą rogiem zbawienia mego Warownią moją jest Wołam, niech będzie pochwalony Pan

232 Pan wywyższony Nasz Król wywyższony wśród chwał Uwielbiajmy Go Pan wywyższony, nasz Król wywyższony Oddajmy Jemu cześć Królem jest Pan ta prawda na wieki trwa Niebo i ziemio radujcie się Jego imieniem

233 Pewnego dnia Noe do lasu wszedł
By zebrać wokół siebie wszystkie zwierzęta Bo rozgniewany Pan Bóg Chciał zesłać na świat potop Lecz nie z winy zwierząt więc ocalił je Tu stoją krokodyle i orangutany Dwa malutkie wężyki i królewski orzeł I kot i mysz i bardzo duży słoń Dlaczego jeszcze nie ma dwóch nosorożców

234 Podnieśmy sztandary miłości, alleluja
A trąby niech grają do boju Chrystus nam daje zwycięstwo, alleluja Jerycho upadnie Ciało Chrystusa jest armią zbrojną Co zwalcza moce ciemności Wyzwala ona więźniów z niewoli Mocą imienia Chrystusa Króla

235 Pokojem moim Bóg On skruszył wszelki mur Pokojem Bóg, pokojem mym Złóż na niego ciężar swój On ci pomoc swą da

236 Pokój jak rzeka, miłość jak górski wiatr
Gdy moc Twego Ducha ogarnia cały świat Radość jak strumień, koi duszę mą Przyjdź Duchu Święty, ogniem swoim zstąp

237 Postanowiłem iść za Jezusem 3x
Nie wrócę już 2x Chociaż samotny tą drogą idę 3x Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną 3x Ach zabierz świat ten, a daj mi Zbawcę 3x

238 Pośród Twego ludu Panie, pragnę chwalić Cię
Tyś jedynie jest święty, wielbi Izrael imię Twe Chcemy sławić Twoją dobroć, wielką miłość Twą Niech się święci Twe imię w niebie na ziemi I w sercu mym Laj, laj, laj...

239 Powstaje Bóg, pierzchają już wrogowie
Tak powstaje Bóg, pierzchają już wrogowie Bo wstaje, wstaje Bóg

240 Powstań i chodź Idź w imieniu Jezusa Jezus zdrowie Ci daje Mocą swoją uzdrawia cię dziś

241 Póki mego życia Panu śpiewać chcę
Grać memu Bogu, póki życia starczy mi Niech Ci będzie Panie miła moja pieśń Będę radował się w Panu Bogu mym Błogosław Duszo moja Panu, alleluja, alleluja Błogosław Duszo moja Panu, alleluja

242 Przez Bożą moc burzymy warownie
Dzieła szatana już zniszczone są Bo Jezus to nasz Pan Wróg ucieknie od nas precz Więc w imię Pana odpór dajmy mu Nic zatrzymać nie może nas Gdy powstajemy jako Boży lud

243 Prawda Jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu
Że swego Syna posłał z Niebios Bóg na świat Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż Który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie Uwierz w Jezusa przecież On za ciebie umarł Z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat Błogosławiony, ten kto wierzy, choć nie widział Zaufaj dziś Bogu a na wieki będziesz żył

244 Prosto z gór ta rzeka mknie
Niesie odświeżenie gdziekolwiek jest Przez doliny i pola gna Dziś z nami jest Boża rzeka ta Ta rzeka jest tu, sprawia, że tańczymy Ta rzeka jest tu, wkłada w usta śmiech Ta rzeka jest tu, budzi w sercu radość Cieszymy się, woda życia tu jest Wzdłuż brzegów rzeki będziemy iść Ze źródeł życia będziemy pić By Boża chwała jaśniała w nas A Chrystus był wywyższony wśród nas Ta rzeka dzisiaj życiem tchnie Gdy wejdziesz do niej przebudzisz się Gdy będziesz wody życia pić Wnet blisko Pana zapragniesz być

245 Przed obliczem Pana uniżmy się
Pan sam wywyższy nas Jego jest ziemia i czas Pan sam wywyższy nas Z pokorą stań przed Panem swym Wszystkie swoje troski oddajmy Mu

246 Przekleństwa moc związujemy dziś
Uwalniamy cię w imieniu Jezusa Sprzeciwiamy się działaniu mocy zła Wyzwalamy w twoim życiu Bożą moc Związujemy dziś w twym życiu złe moce Uwalniamy cię od działania zła Poprzez krew Chrystusa Pana Uwolnienie zwiastujemy dzisiaj ci Wolnym bądź, wolnym bądź w imieniu Pana Jego krew dzisiaj wolność daje ci Diabła moc dawno jest już pokonana Jezus wolność, Jezus wolność daje ci

247 Przybieżeli do Betlejem pasterze
Grają skocznie dzieciąteczku na lirze Chwała na wysokości, chwała na wysokości A pokój na ziemi Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie z serca ochotnego o Boże Anioł Pański sam ogłosił te dziwy Których oni nie słyszeli, jak żywi Dziwili się napowietrznej muzyce I myśleli: Co to będzie za dziecię? Oto mu się zacni mędrcy kłaniają Przyklękają podarunki składają

248 Przyjdź dotknij mnie Pragnę Twej mocy Wszystko to, co mam Pragnę Tobie dać mój Zbawco Mój Panie i Zbawco

249 Przyjdźmy pokłońmy przed Nim się
Uklęknijmy przed Bogiem, Stwórcą naszym Gdyż On ma wszelką moc A myśmy owcami pastwisk Jego Oraz trzodą Jego rąk oraz trzodą Jego rąk

250 Przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze
Przez Baranka krew wejdźmy tam Przyjdźmy Doń śpiewaniem Go wielbiąc Wywyższając Boży Tron Wznosząc ręce swe, wielbiąc Króla chwał Chwała Ci Jezu, chwała Ci Jezu

251 Przyjdź Panie Jezu, nasz Zbawicielu
Przyjdź ogień rzuć Niech w każdym sercu płonie Boże mój

252 Radość wypełnia duszę mą
Radość wypełnia mnie Źródło wody żywej jest w sercu mym Bo imię me w Niebie wpisane jest Alleluja

253 Radość, radość, radość, radość
Radość mają ci, których Panem jest Bóg Spytasz, skąd ja mam ten entuzjazm Jezus mnie znalazł, dał nowe życie On mi swą radość dał obficie To On mi daje ten entuzjazm

254 Raduj się z nami i ogłoś to wszystkim
Że Jezus Królem jest Że Jezus Chrystus Królem Królów jest Plotkujesz o ludziach I mówisz o rzeczach, które Nie obchodzą cię nic Omawiasz pogodę Roztrząsasz problemy Jakie w kraju i w świecie są wciąż Lecz chcę ci oznajmić wspaniałą nowinę O niej śpiewać, krzyczeć chcę Że Jezus Chrystus Królem królów jest

255 Rano śpiewać chcę o miłości i mocy Twej 4x
Bo Ty jesteś mą twierdzą Ucieczką w czas niedoli Mocy ma Tobie śpiewam pieśń Bo moją twierdzą jesteś I kochającym Ojcem Więc na zawsze będę śpiewał chwałę Ci

256 Rozmyślam nad miłością, co ślad znaczyła mocą
I uczę się pojmować ją Rozmyślam nad dobrocią, co czynić źle nie mogła Choć wokół wyszydzano ją Za jaką cenę przyszło Ci Stać się człowiekiem z ciała i krwi Czułeś tak samo, czułeś jak my Kiedy Ci postawiono krzyż Chciałeś zapłakać nie było łez Wiedziałeś Ojciec opuścił Cię Zabrakło Piotra, który z Tobą w ogień chciał iść Za winy Ojców i nasze stałeś się Barabaszem Choć nigdy grzech nie splamił Cię Jak owca na rzeź prowadzona Milczałeś gdy na ramionach Przyszło Ci dźwigać ciężar win Ciągle za mało było im, kiedy słyszeli bólu krzyk Nie pamiętano tego, gdy wołali, Królem bądź nam Ty Teraz zabrakło tak wielkich słów Wokoło wrogi szydził tłum Krzyczeli, skoro jesteś Bogiem uczyń cud Rozmyślam nad miłością, co świat znaczyła mocą

257 Rozpal ogień Panie, w moim sercu już
Niech jasno płonie, chwaląc Ciebie wciąż Wszystko, co posiadam, jest własnością Twą Niech mnie Twe ręce mocno objąć chcą Tyś źródłem życia i radości mej Przez Ciebie ciemność już rozjaśnia się Moje modlitwy słyszysz w chwili trwóg Jezu, mój Zbawco, Tyś mój Pan i Bóg Zechciej nas odgrodzić od działania zła Niech da mi pokój mocna ręka Twa W ciemność świata tego Gwiazdą Swą mi świeć Bądź przy mnie Panie, nie oddalaj się Wieczne światło Boże wnet zaświeci mi Nie trać nadziei, duszo, światło lśni Ucisz narzekania, gdy usłyszysz pieśń Pan już nadchodzi, spiesz Go witać, spiesz

258 Rozraduj się, Chrystus w sercu
Nadzieją wielkiej chwały jest On żyje tak, On żyje w tobie Potężna armio Boża wstań, o wstań Najwyższy czas by już postawić nogi swe Na ziemi tej, którą daje nam Pan Sam Chrystus wiedzie nas, chce aby poznał cały świat Że On najwyższym Panem jest Bóg wciąż przekształca nas, by swój osiągnąć cel By Jego moc mogła działać pośród nas Co niemożliwe dziś, gdy wierzysz może faktem być Wielbimy za to Króla chwał Wspaniały cenny skarb w swym wnętrzu każdy ma Kto z całych sił swemu Panu służyć chce W słabości naszej Pan objawia swoją wielką moc Śpiewajmy Jemu pieśni chwał

259 Skałą i zbawieniem jest mój Jezus
Nade mną Jego miłość lśni 3x Syn Boży, Zbawiciel, mój Pan Jedna tylko droga do pokoju Przez Zbawcy krew i krzyża moc 3x On chroni, prowadzi mnie sam Kocham Go więcej z każdym dniem chcę W Jego Słowie zawsze trwać 3x On Tobie, swą miłość chce dać

260 Słyszę już, Armii Pana głos
Słyszę chwały głos, słyszę wojny głos To idzie Armia Pana Uwielbiając Go

261 Skałą Pan, Bóg opoką jest nam
Niech mówi co kto chce, lecz my sławimy Pana Ciemno w krąg, z tarczą wiary przez mrok Będziemy stale iść, aż olśni nas Twój blask Chcesz bym Ci owoc przyniósł Panie mój Bardziej podobnym był do Ciebie Więc wiary toczę bój, by ujrzeć Cię Twarzą w twarz Tyś na Swych uczniów Panie wybrał nas I namaściłeś nas Swym Duchem

262 Spocznij na nas Duchu Pana
Duchu mądrości i rozumu Duchu poznania i bojaźni Bożej Duchu miłości i mocy

263 Stworzyciel twój Królem królów jest
Wszechmocny, wszechmocny Potężny Pan, sprawiedliwy Bóg W miłości swej dla nas na ziemię zszedł Od wieków jest i na wieki trwa Król królów, Pan panów, amen

264 Stwórz serce czyste we mnie, o Boże mój
I prawego Ducha we mnie odnów Panie nie odrzucaj mnie Od oblicza swego dziś I nie zabieraj mi swojego Ducha Lecz proszę przywróć mi Radość z Twojego zbawienia Tak przywróć i wesprzyj Duchem swym

265 Szczęśliwi ludzie to są ci
Których Panem jest Bóg Wcześnie szukać będą Go Służyć Mu do końca dni Będą ufać Jezusowi Nie zawiedzie ich

266 Szeroko Twojej łaski rzeka płynie wciąż
Z miłością darmo dajesz życia dar Przed Tobą korzę się Chcę w pełni pojąć miłość Twą Do końca ukochałeś Panie Kościół swój Na krzyżu z grzechem świata tocząc bój Tak łatwo można przyjść od Ciebie łaskę wziąć Z radością darmo dajesz życia dar

267 Szukam Ciebie Jezu Szukam cały dzień Szukam bez ustanku Oczekując Cię Kiedy mnie dotykasz bezpiecznie czuję się Słowo Twe rozjaśniasz i prawda uwalnia mnie Twoja miłość Jezu niepojęta jest Kiedy znów dotykasz strach usuwa się Ty jesteś światłością Twa światłość przenika mnie W Twej światłości Jezu Zawsze chodzić chcę

268 Śmiały bądź, mężny bądź Bo twój Bóg i Pan jest z tobą Więc nie boję się, nie, nie, nie Nie zawiodę się, o nie Zawsze w wierze i w zwycięstwie chodzić chcę Bo mój Bóg i Pan jest ze mną

269 Śpiewać chcę, pląsać chcę
Będę radować się w Bogu mym Śpiewem naszym Pan raduje się On wciąż przebywać chce w chwałach swego ludu Śpiew jest tym co radość daje Mu Dlatego śpiewać i pląsać Panu chcę

270 Śpiewaj Panu dziś nową pieśń
Chwała niech wypełni to miejsce On Królem królów jest On jest panów Pan Więc hołd Mu oddajmy Alleluja, wielbimy Cię Alleluja, Panu daj cześć

271 Śpiewajmy Panu, na wieki jego łaska trwa
Śpiewajmy Panu, z radością klaszczmy w dłonie Śpiewajmy Panu, bo On jest żywym pośród nas Śpiewajmy Panu, alleluja

272 Śpiewajcie Bogu pieśni chwały
Śpiewajcie Bogu pieśni chwały, alleluja Nasz Pan Królem jest całej ziemi Więc zawsze śpiewaj Mu z całego serca O, klaszczcie, krzyczcie wraz wszyscy ludzie Bo On jest godzien wszelkiej czci

273 Światło Twojej miłości Panie
Nocy świata rozprasza mroki Jezu, któryś jest świata Światłością Oświeć nas swoją prawdą miłością Oświeć mnie, oświeć mnie Niech lśni Twój blask Chwałę Ojca objawiaj Jezu Zstąp Duchu zstąp Rozpal serca w nas Wodo życia płyń Miłosierdzie i łaskę rozlej Poślij Słowo swe Panie niech świeci nam Przed Twym świętym oblicze stoję Z mroku w jasność przychodzę Twoją Przez Twą krew mamy przystęp do Ciebie Sprawdź mnie pokaż, co ciemne jest we mnie Gdy na Ciebie patrzymy Panie Ty przemieniasz nas nieustannie Z chwały w chwałę prowadzisz nas stale Byśmy życiem głosili Twą chwałę Oświeć mnie, oświeć mnie

274 Świat nie jest domem mym jam tu przechodniem jest
Me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez Do siebie tam do gwiazd, anieli wabią mnie Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się O, Panie, wiesz, ten świat jest obcy mi Gdzież pójdę, jeśli Ty przede mną zamkniesz drzwi Świat nie jest domem mym, blask nieba wabi mnie Już Tylu bliskich mych, na drugi przeszło brzeg Czekają na mnie tam, gdy ziemski skończę bieg Już uchylili drzwi, wołają także mnie W chwalebnym kraju tym będziemy wiecznie żyć Z żywota drzewa jeść, ze źródła życia pić Tam uwielbienia pieśń z ust wszystkich wzniesie się Chciałbym stąd wyrwać się obcym tu czuję się

275 Święta krew Jezusa Ona zmywa wszelki grzech

276 Święte imię Jezus Jest na ustach mych I w sercu mym W mocy Ducha uwielbiam Cię Nie ma w innym zbawienia Gdyż nie dano nam ludziom Innego imienia W Nim zbawienie jest

277 Świętemu Bogu oddaj cześć
Dziękczynną z serca śpiewaj pieśń Jezusa, Syna swego Bóg darował nam W Nim, słaby mocnym staje się Biedny niechaj wyzna, że bogatym jest Bo wszystko dał nam Bóg

278 Święty, jesteś święty Królów Król i panów Pan Jesteś święty Godzien, jesteś godzien Jesteś godzien Jezus, jesteś Jezus Jesteś Jezus

279 Święty jest nasz Pan Święty jest nasz Bóg Wielbimy Go To On zgładził wszelki grzech Dał nam życie, zniszczył śmierć Chciej stanąć twarzą w twarz Przed Panem swym On na tronie siedzi chwał Bóg wspaniały świata Pan Wszędzie pada światła Jego blask

280 Święty, święty, święty Pan
Niego i ziemia pełne są Jego czci Hosanna, hosanna na wysokościach

281 Święty, święty, święty (Święty, święty, święty)
Pan Bóg Wszechmogący (Pan Bóg Wszechmogący) Pełne są niebiosa (Pełne są niebiosa) I ziemia chwały Twojej (I ziemia chwały Twojej) Hosanna (Hosanna) Na wysokościach (Na wysokościach) Błogosławiony (Błogosławiony) Który idzie w imię Pańskie (Który idzie w imię Pańskie)

282 Święty, święty, święty wszechświata Bóg
Niebo i ziemia pełne są chwały Twojej Hosanna, hosanna na wysokości Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie

283 Święty żar niech w sercach płonie
Chwały pieśń niech w duszy brzmi Oczyść nas niebiański ogniu Daj nam moc świętymi być Z gorliwością służyć Ci Całym sercem Chcemy służyć Ci Miłość Boża żyje w nas Uczyń nas wiernymi sobie Panie nasz, prosimy dziś

284 Tak jak jeleń do źródła wody
Dusza ma do Ciebie lgnie Tyś pragnieniem mojego serca Ciebie Panie wielbić chcę Tyś mą siłą, Tyś tarczą jest Na Tobie tylko polegać chcę

285 Tak nas stworzyłeś Byśmy w Tobie byli jedno Tak jak Ojciec, Syn i Duch Bo w naszym życiu Świat chce widzieć Twego Syna Ojcze wypełnij chwałą nas Uczyń jednym nas, uczyń jednym nas Jedna myśl, jedno serce, jedno w nas Niech jeden ogień W naszych sercach płonie dziś Chcemy ogłaszać imię Twe Jesteśmy braćmi Przez Twą śmierć i zmartwychwstanie Panie wypełnij chwałą nas

286 Tak, wierzę w Ciebie Jezu
Tyś jedynym synem Boga jest Tyś na krzyżu zmarł, lecz żyjesz znów Wierzę, żeś zapłacił za mój grzech I wierzę, że jesteś tutaj Stoisz pośród nas Swą mocą chcesz nas uzdrawiać Przebaczenia dać dar

287 Tak, żyje Pan, tak, żyje Pan
Śmierć pokonał Grób opuścił Przyjdzie wkrótce Stąd mnie weźmie On

288 Taki mały, taki duży może świętym być
Taki gruby, taki chudy może świętym być Taki ja i taki Ty może świętym być Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda On kocha bliźniego jak siebie samego Kto się nawrócił, ten się nie smuci Każdy święty chodzi uśmiechnięty Tylko nawrócona jest zadowolona Każda święta chodzi uśmiechnięta Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje Bo święta załoga kocha swego Boga Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć Są między nami w szkole i w pracy

289 To jest mym pragnieniem, by wielbić Cię
Panie całym sercem wielbić Cię Wszystko, co jest we mnie wywyższa Cię Wszystko, co uwielbiam w Tobie jest Panie weź serce me i duszę moją weź Ja żyję dla Ciebie od dziś Każdy oddech, co trwa Każda chwila Twoja jest Panie jestem cały Twój

290 To nasz Bóg, to nasz Pan Chwałę oddajmy Mu Wznieśmy ręce i serca Wywyższajmy Go Bo Jezus odkupił nas Dał życie swe Do końca ukochał nas Wielbimy Go

291 To przykazanie, Ja dziś daję wam
Byście się miłowali, jak Ja miłuję was A wtedy wszyscy poznają, żeście Moi Gdy miłość wzajemną mieć będziecie

292 To szczęśliwy dzień, dziękuję Bogu za pogodę
To szczęśliwy dzień i dla Pana przeżywam Go To szczęśliwy dzień i wszystko będzie dobrze Żyjąc w każdym dniu, Słowem, które daje Pan

293 Twa miłość Panie wznosi się do nieba
Twa wierność Panie sięga aż do chmur Twa sprawiedliwość jest jak góry wielka Tak cenna jest Panie miłość Twa Będę wywyższać Cię Będę wychwalać Cię Wielbić imię Twe W moim sercu śpiewać pieśń Twe imię Panie jest warowną wieżą Twa chwała wypełnia cały świat Tylko w Twoich dłoniach jest moc i siła Twe imię godne chwały jest

294 Twa obecność jest szczęściem mym
Ona wnosi w życie me Twe światło życie Twe I objawia moc, potęgę Twą Przed majestat Twój chcę nieść W ofierze moją pieśń Miłości pieśń, o Królu mój

295 Twoja krew oczyszcza mnie
Nowe życie znajduję w Twojej krwi Twoja krew, przelana jest By wykupić z grzechu mnie, omywa tak Abym bielszy był niż śnieg, niż śnieg Mój Jezu, jak cudowna jest Twa krew

296 Ty jesteś Bogiem mym Wspaniałym Bogiem mym Uwielbiam Cię Wywyższam święte imię Twe O Panie chcę dziękować Ci Za to żeś mnie obdarował Dałeś tak wspaniałe życie Dałeś tak wspaniały świat

297 Ty jesteś treścią mej pieśni
Ty jesteś pieśnią mą dziś Tyś jest melodią mą Tyś jest harmonią mą Pieśń ta niech wznosi się wzwyż Tyś jest Wszechmocny Bóg Ty jesteś panów Pan Ty jesteś królów Król Teraz znów śpiewam Ci pieśń, którą Ty dałeś mi

298 Tylko Bóg odwagę daje nam
Tylko On, do zwycięstw wiedzie nas Bo Chrystus Pan pokonał piekła moc Królem jest On przezwyciężył złego moc I Swój wyzwolił lud Na Słowo Boga zadrży wróg A ziemia pozna, że to tylko

299 Tylko imię Jezus Tylko imię Jezus daje zwycięstwo nam Tylko imię Jezus szatana może zmóc Któż wypowie, co może Pan Któż wypowie, co On nam dał Tylko imię Jezus, Jezus Daje zwycięstwo nam

300 Tylko Tyś jest godzien chwały
Tylko Tyś jest godzien czci Tylko Tobie cześć i pokłon Oddajemy Panie dziś Wielkie Twe imię, potężne Twe dzieła są Panie nasz Każdego dnia swą łaskę na nowo Dajesz nam Któż taki jest jak Ty, kto tak kocha nas jak Ty Najwyższy

301 Tyś jest Królem, Ciebie chwalić będę
Dzięki Jezu, dzięki, dzięki Jezu Alleluja, chwała, alleluja

302 Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze
Panie nasz, Boże nasz Tyś jak wiatr w swej naturze Tyś jest Stwórcą wszystkich nas Światłem swym rozświetlasz drogę Która prosto wiedzie nas Tam gdzie Źródło Twej miłości Gdzie radośnie płynie czas Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja

303 Tyś jest najświętszy Tyś jest najświętszy nasz Bóg Stworzenie Cię wielbi Święci Cię chwalą Tyś jest potężny Tyś jest cudowny

304 Ty włożyłeś w usta me nową chwały pieśń
Alleluja, alleluja chwała Boże Ci

305 U Pana dziś, zostawiam troski swe
Oddaję Mu, On chętnie ciężar mój chce nieść Składam Go u Jego stóp i ulgę czuję znów Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś

306 Uwielbiać mego Pana chcę
Zaśpiewać Jemu nową pieśń On ukojeniem i zbawieniem duszy mej Tylko Jemu służyć chcę Alleluja, uwielbiaj duszo ma Wywyższaj Pana, wywyższaj Go On godzien wszelkiej chwały jest

307 Uwielbiajcie Pana Ludzkich serc bijące dzwony Padnij na kolana Przed Nim ludu utrudzony On osuszy twoje łzy On ratunkiem będzie ci Do Jego stóp, padnie wróg Bo On Bóg niezwyciężony Niepojęty w swej mądrości Święty, święty Bóg miłości Śpiewaj Panu ziemio Chwalcie wszystkie świata strony

308 Uwielbiajcie Pana Wszyscy słudzy Pańscy wraz Wznieście swój głos, chwaląc Go

309 Uwielbiam Cię, wywyższam Cię
Wywyższony jesteś Panie ponad wszystko Jesteś Królem królów, Panem panów Jezu zwyciężyłeś już na wieki Godzien jesteś wszelkiej chwały Wszelkiej czci

310 Uwielbiamy Cię Wywyższamy imię Twe Kochamy Cię Jezu Tyś Królem naszym jest Pan daje nam wolność Pan daje nam radość Pan daje nam życie Więc chwalmy Pana dziś

311 Wczoraj dzisiaj i na wieki
Jesteś ten sam Wciąż ten sam Wciąż taki sam Panie Ty nigdy nie zmieniasz się

312 Wejdę do Jego bram Z dziękczynieniem w sercu swym Pójdę przed Jego tron z pieśnią chwał Powiem dziś, że to jest dzień Który sprawił Pan Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan Radość dał mi Pan Wciąż cieszę się bo radość dał mi Pan

313 Wejdź do Pańskich bram Z sercem pełnym wdzięczności Przyjdź do Pana z pieśnią chwał Błogosław Mu i dziękuj wciąż Głośno raduj się On zbawienia naszą skałą Pan nasz dobry jest Jego łaska trwać będzie na wieki Jego łaska na wieki trwa

314 Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem
U Jego tronu oddajmy cześć Radosną Bogu śpiewajmy pieśń Rozraduj się w Nim, twym Stworzycielu Rozraduj się w Nim, światłości Twej Rozraduj się w Nim, twym Zbawicielu Rozraduj się w Nim, wywyższać Go chciej Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja Alleluja, alleluja, alleluja, allelu

315 Weselić się będzie z pląsaniem panna
Młodzieńcy, starcy społem laj, laj, laj I w radość zamienię ich płacz I wybawieniem z smutku będzie radość

316 Wielbić mego Pana chcę Bo On godzien chwały jest On uwalnia mnie Sam od wrogów mych Mój Pan żyje Opoką moją On Niechaj będzie wywyższony Mój Zbawiciel

317 Wielbić mego Pana chcę 4x
On zmienił życie me pewnego dnia On zmienił serce me i wskazał mi drogę swą Dał życie wieczne mi, więc chcę powiedzieć, że Wielbić mego Pana chcę

318 Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały jest
W mieście Boga i na świętej górze swej Radością ziemi jest Wielki jest Pan, zwycięstwo dane jest nam w Nim On wspiera nas ramieniem mocnym swym Wznosimy ręce swe Panie wywyższamy imię Twe I chcemy Ci dziękować Za Twą łaskę w naszym życiu W Tobie Panie pokładamy ufność swą Bo Ty jesteś wielkim Bogiem Na ziemi i na niebie w górze

319 Wiem nie zawiedzie mnie Pan
Jemu ufać śmiem Wiem, nie zawiedzie mnie Pan Zawsze wesprze mnie I choć grozi burza i grom wicher zrywa się Ja w Bogu ufność swą mam nie zawiedzie mnie On przyjaciel mój, wierny aż po zgon Zawieźć może świat, ale nigdy On Chociaż grozi burza i grom, wicher zrywa się Ja w Bogu ufność swą mam, nie zawiedzie mnie

320 Większy jest ten, który mieszka w nas
Większy niż ten, który w świecie jest Bo Jezus nasz Pan Nadziemskie władze zwierzchności rozbroił I wystawił je na pokaz nam Odniósłszy na krzyżu Wielki tryumf nad nimi Dzisiaj Panem i Królem królów jest

321 Witaj Jezu, o cześć Ci Królu
Przyjmij śpiew nasz, modlitwę, wielbienie O Boży Synu Dziś ku Tobie, wznosimy ręce swe Na znak szacunku, miłości, wdzięczności, o alleluja Alleluja, alleluja, alleluja Alleluja, alleluja, o alleluja

322 Włożył w moje usta nową pieśń
Bogu memu pochwalną pieśń Usłyszał płacz i pomógł mi I z moich grzechów uwolnił mnie Postawił mnie na skale swej I włożył w moje usta nową pieśń

323 W majestacie po prawicy mocy Bożej
Siedzisz w chwale jako Wszechmocny Bóg Twoje oczy patrzą na mnie każdego dnia Twoje uszy słyszą zawsze mój głos Potrzebuję Cię Boże mój Przed obliczem Twym padam i wyznaję Ci Że bez Ciebie dłużej nie chcę już żyć

324 Wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał
Alleluja, alleluja, gdy ujrzymy Króla chwał Wnet przyjdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał Z aniołami przyjdzie On by zabrać Kościół swój Tak, jak obiecał przyjdzie zabrać wierny lud Odgłos trąb towarzyszyć będzie Mu Wnet ustanie śmierć... Wnet ustanie płacz...

325 Wolę być w niebie Niż tu na ziemi Tam z Jezusem być Chwałą Bożą oglądać I wiecznie żyć Wolę niebo niż ziemię Dla mnie miejsca tu nie ma tu Niż na ziemi W niebiańskim kraju Wiecznie żyć

326 Wolność przez Baranka krew 4x
Wszystkie moce ciemności Przed Panem skłonią się Zwycięzcą jest Jezus Niech każdy o tym wie Że jest wolność prawdziwa Wolność przez Baranka krew

327 W sercach naszych wznieśmy Panu cześć
Bo On jest godzien by Go czcić Śpiewaj w swym duchu klaszcz w ręce swe Nasz Pan jest godzien by Go czcić Godzien, godzien On jest godzien by Go czcić Alleluja nasz Pan jest godzien by Go czcić

328 W sercu mym, Panie rządź w sercu mym
Jako Król, w sercu mym zawsze rządź Niech Królestwo Twe, we mnie ziści się Twą wolę pełnić chcę, w sercu moim rządź

329 Wspaniałe jest zwycięstwo w imieniu Jezusa
On podniósł, On wykupił mnie Najświętszą swoją krwią Odnalazł mnie i zbawił, choć byłem tak daleko Swym Słowem oczyszcza mnie Prowadzi drogą swą

330 Wspaniałym Panem Tyś Twej twarzy szukam wciąż Gdy Twe spojrzenie jest na dziecku Twym Łaska Twa dotyka mnie

331 Wszędzie spotykam ludzi, co pytają mnie
Czemu nie ma cudów dziś, jak za dawnych dni Lecz cuda są ja wierzę w to Biblia mówi mi Że Bóg wczoraj Bogiem cudów był Tym samym jest i dziś Bóg jest dziś taki sam, On jest wciąż taki sam Jeśli wczoraj miał moc, to i dzisiaj ją ma Słyszy twoje modlitwy, potrzeby twe zna Nie załamuj się więc, Bóg odpowiedź ci da Próbowałeś znaleźć wyjście z tarapatów swych I widzisz, że jedynie Bóg może pomóc ci On dzisiaj jest gotowy w twoim życiu sprawić cud Zaufaj Jego mocy dziś, tylko uwierz Mu

332 Wszystkie narody klaszczcie w dłonie
Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem Bo Pan najwyższym Królem nad całą ziemią Śpiewajcie wszystkie narody Śpiewajcie radosnym głosem Śpiewajcie Królowi Bo Bóg króluje nad narodami Pan zasiada na swym świętym tronie Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi Więc hymn śpiewajcie, śpiewajcie

333 Wszystko Panie Ciebie chwali
Ptaki, kwiaty, wicher, woda Bo Ty wszystko to stworzyłeś Wszystko Tobie się podobać chce Panie jestem Twoim dzieckiem Ukochałeś mnie nad życie Mocną ręką mnie prowadzisz Błogosławisz mi obficie sam

334 Wysłuchajcie mego głosu
Czyńcie to, co nakazuję A będziecie ludem moim przez cały czas Gdy na moje zawołanie Nie odpowie żaden z was Wtedy swoją twarz odwrócę na długi czas Jeśli nie usłuchacie mnie W ukryciu płakać będę Do niewoli poślę was Trzodo ma Dziś odrzućcie wasze troski Obrzydliwość w sercach waszych “Zawróć do mnie Izraelu” mówi Pan Twoje złe postępowanie Brak miłości i pokuty Ugodziły w serce moje, ludu mój

335 Wywyższam Cię, Tyś wielki Bóg
Tyś jedyny Pan Pokoju Pan, wywyższam Cię Zawsze Ciebie sławić chcę Chcę wielbić Cię Tyś sprawiedliwością mą

336 Zbuduję Kościół mój Nie zwyciężą go Piekła moce złe Nie zmogą go A więc wszystkie moce w górze Pokłońcie się I wy wszystkie władze ziemi I wyznajcie, że Jezus Jezus, Jezus to Pan Nasz Pan

337 Zdecydowałem, będę za Jezusem kroczyć
Dziś odwrócę się od złego, Bogu oddam moje “Ja" Zdecydowałem, nie potrafię sam być dobry Ale z Tobą mogę wszystko Bo Ty jesteś Bogiem mym Były w życiu moim takie dni, kiedy byłeś obcy mi Nie wiedziałem, że tak bardzo kochasz Panie mnie Żyłem sobie z dnia na dzień i nie martwiąc o nic się W grzechu pogrążony tak staczałem w przepaść się

338 Zeszliśmy się znów, by Pana dziś czcić
Zeszliśmy się znów by uczyć się żyć Coś cennego wziąć od Boga Przyjąć każde Jego Słowo

339 Zgromadzamy się dla Ciebie Panie nasz
By w imieniu Twym oddać Ojcu chwałę, cześć I społeczność z Tobą Panie Jezu mieć

340 Ziemia którą mi dajesz Nie jest fikcją ani bajką Wolność, którą mam w Tobie Jest prawdziwa Wszystkie góry na drodze Muszą, muszą ustąpić Bo wiara góry przenosi A ja wierzę to wiem Będę tańczyć przed Twoim tronem I oddam Tobie chwałę i nic już nie zamknie mi ust Żaden mur i żadna ściana największa nawet tama Już nie, nie zatrzyma mnie już Większy, większy jest we mnie Ten Który mnie umacnia Żaden Goliat nie może Z Nim równać się

341 Ziemio raduj się, Pana chwal
Chwałę Jego w krąg głoś świecie cały Mów, jak wielkie są przedziwne dzieła Twe Wielka jest Twa moc, o Boże nasz Tyś najwyższy Pan wszechświata Wróg, u Twoich padnie stóp Moc i wielkość Twą rozgłasza Całej ziemi i nieba chór

342 Zimne ostrza cynizmu, miękki fotel konformizmu
Stukot butów anarchizmu, czy to dla Ciebie? Samotności cztery kąty, brudny sztandar rewolty Horoskopów dziwne wolty, czy to dla Ciebie? Czy Ty o tym wiesz, czy wiesz o tym, że Ktoś bardzo kocha Cię? Czeka na twój znak, wypatruje wciąż Twój Ojciec w Niebie Złośliwości ostra igła, weksle, konta i liczydła Szydła, co i tak z worka wyjdą, czy to dla Ciebie? Mroczne wiry zmysłów, na śmierć sto pomysłów Przed słowem prawda cudzysłów, czy to dla Ciebie?

343 Zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga
Zmartwychwstał Pan, zwyciężył śmierć Zmartwychwstał Pan, otworzył drogę Więc życie me, ma teraz sens, bo żyje Pan Wiem, żyje Pan, w nim mam pewność jutra Wiem, żyje Pan, znikł wszelki strach I wiem, że On zna moją przyszłość Więc warto żyć, bo pewność mam, że żyje Pan

344 Zmartwychwstał Pan Zwycięstwa chwałą niebo brzmi Któż tak jak On Majestatu blaskiem lśni Baranek Królem jest Najwyższy zajął tron W pokorze chylę się Z radością składam hołd Rozgłosić chcę Radosną zmartwychwstania wieść Na krzyżu Pan Przezwyciężył śmierć i grzech

345 Zostanę pod przykryciem Twej krwi
Która chroni mnie zawsze przed złem Przed złem, przed złem, przed złem

346 Z wiarą stań i śpiewaj pieśń
O wspaniałym Królu chwał Bo w słabości siłę masz Z niepewności wyjście znasz Wołaj ze wszystkich sił W każdą ze świata stron Jezus Zbawiciel nasz Panem nieba jest W prawdzie wstań i śpiewaj pieśń Do złamanych śpiewaj serc Mogą poznać Jego moc Moc, co leczy Króla moc Choć złamane skrzydła masz Wstań Kościele Pana chwal Niech znów zabrzmi twoja pieśń Z łaski w górę wzbijesz się

347 Żyje w sercu moim Pan Łaską swą mi życie dał On Panem mym, On Królem mym Jemu śpiewa serce me

348 Wiem, że Ojciec o mnie troszczy się
On dobry jest, dobry jest W każdej chwili wszędzie chroni mnie Bóg dobry dla mnie jest l choć sztorm i choć noc Choćby coś, wszystko będzie dobrze, bo Dobry jest

349 Dziś przychodzę przed Twój tron
Aby wyznać winę mą O Panie, oczyść serce me Dziś pod Twój przynoszę krzyż Ciężar, co przygniata mnie O Panie, już nie chcę sam go nieść Daj czyste serce mi Oczyść usta me Tchnij Swego Ducha Bym wielbił Cię

350 Chwal Króla dziś Za wolność, którą dał ci Raz poniósł śmierć Byś życie wiecznie miał W tryumfie śmierć zwyciężył Wiecznie trwa Swe rządy wiedzie dziś Ciemność i strach pokrył świat Szatan czcił pewne zwycięstwo swe Lecz Jezus z grobu wstał On żyje dziś Grób pusty jest To królów Król i panów Pan

351 Niech twa wiara poczyni kroki
Duch twój wypowiada słowa Niechaj Jezusa blask lśni w życiu twym Niech twa wiara czyni kroki Jego słowo niech mieszka w życiu twym Słowo wiary jest blisko ciebie Nawet w ustach twych W chwilach trudnych je wypowiadaj Nie pozwól zwątpieniu wejść Tak jak Piotr chodzący po wodzie Na rozkaz Boga uczynił krok Od Jezusa nie odrywaj wzroku A On da ci swoją moc Gdy fundusze się skończyły Spichlerz pusty jest A ty szukasz Boga w modlitwie l myślisz: „Gdzie On jest?" On jest zawsze blisko ciebie By napotkać potrzeby twe Ty zaufaj Jego słowu Obietnic Jego uchwyć się

352 Hosanna! (Hosanna) Hosanna! Otwórzcie bramy Oto idzie Król chwały W górę niech płynie pieśń Radujmy się On z grzechu nas wyzwolił Hosanna! Hosanna! Hosanna! W duchu skruszeni, (w duchu skruszeni) Boga spragnieni, (Boga spragnieni) Oni usłyszą, (oni usłyszą) Jego zaproszenie

353 Chwała, chwała memu Panu
Chwała, chwała Wszechmocnemu Chwała Barankowi Bożemu Chwała żyjącemu Słowu Barankowi chwała Oddaj chwałę, chwałę Chwałę Barankowi daj Oddaj Barankowi chwałę

354 Ty prowadzisz mnie Nawet, gdy nie widzę Cię Czynisz to, co dobre jest Tak, jak pragniesz tego dla mnie Przewodnikiem bądź Blisko Ciebie kroczyć chcę W miłości Twej i w mocy Twej Uczyń każdy dzień

355 Skosztuj i zobacz, że tak dobry jest mój Pan
Gdy szukasz na pewno odpowiedź da ci dziś Dobry jest nasz Pan Godzien wszelkiej chwały

356 Bóg jest dobry Cały czas O, On jest drogą O, On jest prawdą O, On jest życiem Teraz i na wieki zawsze ten sam

357 Zaśpiewać chcę miłości pieśń
Memu Zbawcy, Jezusowi Za dzieła Twe wychwalam Cię Kochany Zbawco, drogi Panie Raduję się, ze nazwałeś mnie swym W Twej miłości pragnę żyć W Twych ramionach się skryć Więc przytul mnie i pozwól dziś

358 Oddychać Tobą chcę Ty żyjesz w duszy mej Obecność Twoja święta w sercu mym Tyś mój powszedni chleb Spożywać Ciebie chcę Twe żywe słowo karmi dziś mnie A ja tak pragnę Ciebie Jezu Bo wiem bez Ciebie zginę

359 W cieniu Twoich rąk, ukryj proszę mnie
Gdy boję się gdy wokół mrok Bądź światłem, bądź nadziei dniem Wszystkim o czym śnię, głosem w sercu mym Jak ręka która trzyma mnie Nad brzegiem nocy, brzegiem dni Bądź jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił Chwyć mnie i nieś Niech niebo bliżej będzie Tak bardzo chcę W ramionach skryć się Twych

360 Zawsze wierny byłeś mi, kiedy zawodziłem ja
Niepojęty w miłości swej, dobrze jest z Tobą być Darowałeś życie mi, zabrałeś winę mą i grzech Nikt nie kocha tak jak Ty, dałeś życie swe Bo jesteś dobry, dla mnie zawsze Twoja łaska Wiecznie trwa                                                 Na wieki trwa Ponad wszystko jesteś Ty, jednak sługą stałeś się Słyszysz każdy płacz i szept, miłosierny mój Pan Przed świętością Twoją drżę, Spraw bym czyste serce miał Wobec świata chcę kochać Cię, dawać miłość Twą

361 Jezu świętujemy dziś zwycięstwo Twe
Jezu Twoja miłość mieszka w nas Jezu wszystkich więzień otworzyłeś drzwi Życie przyniosłeś w darze nam Bo do wolności powołał Chrystus nas Nie ma więcej jarzma strachu W Chrystusie wolność jest W Bożym zwycięstwie W wolności żyjmy więc Nasze serca dla Pana dajmy dziś

362 Jestem tak wdzięczny Za pełnię miłości Twej Za przelanie Twojej krwi Że umarłeś za mnie Ty O, Panie wdzięczny jestem Ci Że zmieniłeś życie me Kochasz mnie jak dziecko swe Bo me życie ma już sens

363 Jezus daje nam zbawienie Jezus daje pokój nam Jemu składam dziękczynienie chwałę z serca mego dam Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej w Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień W Jego ranach uzdrowienie W Jego śmierci życia dar Jego krew to oczyszczenie Jego życie chwałą nam

364 Moje wędrowanie, Panie mój
Moje upadanie Moje powstawanie, Panie mój Twoje miłowanie Jesteś dla nas spragnionych jak rosa poranna Tobie śpiewamy radosne hosanna Jesteś dla nas wędrowców jak zdrój czystej wody Duszy wytchnienie, niebiańskie ogrody Nasze wędrowanie, Panie nasz Nasze upadanie Nasze powstawanie, Panie nasz Jesteś dla nas żeglarzy jak gwiazda zaranna Jesteś dla nas pielgrzymów jak burzy ustanie Jesteś drogą co nam przez Ojca jest dana

365 Sponad mórz i szczytów gór Miłości strumień spływa w dół A ja otwieram serce swe By Lekarz mój uwolnił mnie Szczęściem jest chodzić w prawdzie Twej Do nieba wznoszę ręce swe Chcę zawsze śpiewać o miłości Twojej Panie O miłości Twej chcę wciąż śpiewać O miłości Twej chcę wciąż śpiewać Czuję mógłbym tańczył Choć to niemądre jest Lecz kiedy światło ujrzy świat Będzie tańczył wraz tak jak tańczę ja

366 Nasz Bóg potężny jest w mocy Swej
Panuje nad nami I z nieba rządzi On W miłości, mądrości Swej

367 Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce Obmyj mnie i uświęć mnie Uwielbienia niech popłynie pieśń Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie Jezus, tylko Jezus Panem jest

368 Święty, święty, święty Święty jest nas Pan Bóg wszechmogący Godzien by przyjąć chwałę Godzien aby go czcić Godzien jest by wziąć Uwielbienia pieśń Chwal go Chwal i wywyższaj go Wysławiaj Jego imię na wieki

369 Jedynie Ty jesteś moim źródłem Napełnij, napełnij mnie Duchem swym
Jedynie Ty jesteś moim źródłem Napełnij, napełnij mnie Słowem swym Słowem swym, Słowem swym Napełnij mnie słowem swym Albowiem Twa łaska, Twa łaska na wieki trwa Albowiem Twa łaska, Twoja łaska na wieki trwa

370 W Twojej chwale mocny staję się
W Twojej chwale o Boże mój W Twojej chwale wciąż przebywać chcę Szukam Cię dotknąć Cię chcę Ciebie o Panie mój W obecności Twej Chcę dotrzeć tam Gdzie burzliwe rzeki nie zaleją mnie Pragnę stać na skale Twej Chcę ukryć się tam Gdzie żaden ogień nie dosięgnie mnie Zabierz mnie tam Gdzie pociski złego już nie dotkną mnie Gdzie mnie chroni Twoja krew Chcę schronić się tam Gdzie moc ciemności nie odnajdzie mnie W obecności Twej  Tyś jest moim fundamentem Ufam Ci cały czas Jestem Twoim dzieckiem i sługą Ty jesteś siłą mą Pieśnią mą pieśnią mą

371 Przyjaciela mam, co pociesza mnie
Gdy o Jego ramię oprę się W nim nadzieję mam, uleciał strach On najbliżej jest, zawsze troszczy się Królów Król z nami Bóg Jezus, Jezus

372 Przyjdź teraz jest czas by wielbić
Przyjdź teraz jest czas by serce dać Przyjdź takim jak jesteś by wielbić Przyjdź przed Bogiem stań twarzą w twarz Przyjdź Każdy język wyzna, że Tyś Bogiem jest Kolano każde zegnie się Największe skarby czekają na tych Którzy dziś wybiorą Cię

373 W Tobie wszystko mam W Tobie, w Tobie Jezu W obecności Twej potrzebuję Cię Szukam twarzy Twej Ja uwielbiam Cię – drogi Jezu W obecności Twej pragnę ukryć się Szukam Twarzy Twej Ciebie tylko chcę – drogi Jezu W Tobie pokój mam W Tobie radość mam

374 Kiedy nadszedł czas Ten cudowny czas Gdy znalazłem się na twojej drodze Ty przyszedłeś tak Dając sercu znak Zrozumiałem, że jesteś Bogiem Uwielbiam Cię, wywyższam Cię x2 Duchu Święty Cudownym wiatrem jesteś wokół nas Nie odchodź Odnowiłeś mnie Czuję wiosny zew W mojej duszy jest radość twoja Więcej Ciebie chcę Bardziej z dnia na dzień Rozkoszuję się twym pokojem

375 Uwielbiam Cię Jezus Twa chwała niech na ustach mych wiecznie trwa Twa miłość niechaj w sercu mym zawsze trwa Ja pragnę Cię widzieć Twej obecności szukać chcę cały czas Ja pragnę Cię słyszeć Jak mówisz do mnie z dnia na dzień kocham Cię Jezus uwielbiam Cię Jezus wywyższam Cię Nie oddam Cię za nic na świecie - o nie!

376 Chcę sławić Cię Panie z całego serca
Śpiewam Ci przed Twoim tronem Oddaję pokłon przybytkowi Twemu Wychwalam imię Twe Za łaskę, za wierność Za drogę, za miłość Za prawdę, za wolność Niech wszystko, co żyje chwali Cię Chwalcie Go na strunach na harfie i na cytrze Chwalcie Go w podskokach i pląsaniu Chwalcie Pana w świątyni Jego Niech wszystko, co żyje chwali Go

377 Wdzięczny jestem za Twój krzyż Za cenę, którą zapłaciłeś Ty Biorąc cały grzech i wstyd Przyszedłeś by dać cudną łaskę swą Dzięki za twą miłość Za gwoździe, co przebiły ręce Twe Oczyszczające strugi krwi Spłynęły bym poznał przebaczenie Twe Baranek godzien chwał Na tronie siedzi swym I w majestacie pełny chwał Zwycięsko wiecznie trwa Wywyższony Pan Jezus Boży Syn Niebiański skarb na krzyżu zmarł Baranek godzien chwał

378 Dzisiaj w Betlejem Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna Chrystus się rodzi, nas oswobodzi Anieli grają, króle witają Pasterze śpiewają, bydlęta klękają Cuda, cuda ogłaszają Maryja Panna Maryja Panna Dzieciątko piastuje I Józef stary, i Józef stary Ono pielęgnuje Choć w stajeneczce Choć w stajeneczce Panna syna rodzi Przecież On wkrótce Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi Pójdźmy też i my Pójdźmy też i my przywitać Jezusa Króla na królmi, Króla nad królmi uwielbić Chrystusa

379 Pójdźmy wszyscy do stajenki
Do Jezusa i Panienki Powitajmy Maleńkiego I Maryję Matkę Jego Powitajmy Maleńkiego I Maryję Matkę Jego Witaj, Jezu ukochany Od Patriarchów czekany Od Proroków ogłoszony Od narodów upragniony Od Proroków ogłoszony Od narodów upragniony Witaj, Dzieciąteczko w żłobie Wyznajemy Boga w Tobie Coś się narodził tej nocy Byś nas wyrwał z czarta mocy Coś się narodził tej nocy Byś nas wyrwał z czarta mocy Któż to słyszał takie dziwy Tyś człowiek i Bóg prawdziwy Ty łączysz w boskiej osobie Dwie natury różne sobie Ty łączysz w boskiej osobie Dwie natury różne sobie

380 Zawsze będę chwalić Pana
Będę ufać Jemu w każdy czas On sam uwolnił mnie od strachu Postawił stopy me na skale swej Nie odejdę więc Zanim powiem żeś Schronieniem mym, mocą mą Moim działem, uwolnieniem mym Moją siłą, mocną twierdzą Tyś pomocą kiedy potrzebuję Cię Kogo w niebie mam prócz Ciebie Nikt też nie stoi przy mnie tak jak Ty Dałeś szczęście mi Zatem powiem żeś

381 To On nasz Pan i Król Odziany w majestat Swój Ziemio raduj się Okrywa światłość Go Ucieka ciemność i zło I drży na Jego głos Jak wielki jest Bóg, śpiewaj ze mną Jak wielki jest Bóg, świat ujrzy to Jak wielki jest Bóg On czas w Swej dłoni ma Od wieków na wieki trwa Początkiem, końcem On Jedyny w Trójcy Bóg Ojciec, Syn i Duch Barankiem jest i lwem Imię to najwyższe jest Jemu daję moją cześć Z serca śpiewam Mu Tyś wielki, mój Bóg

382 Ziemia, którą mi dajesz Nie jest fikcją ani bajką Wolność, którą mam w Tobie Jest prawdziwa Wszystkie góry na drodze Muszą, muszą ustąpić Bo wiara góry przenosi A ja wierzę Tobie Będę tańczyć przed Twoim tronem I oddam Tobie chwałę I nic już nie zamknie mi ust Żaden mur i żadna ściana Największa nawet tama Już nie, nie zatrzyma mnie już Większy, większy jest we mnie Ten, który mnie umacnia Żaden Goliat nie może z Nim równać się

383 Światłością swą Ty rozjaśniasz ciemności
Ulecz mój wzrok, widzieć chcę Serce me jest przepełnione nadzieją Z Tobą na wieki żyć chcę Jestem tu by wielbić Jestem by Cię chwalić Jestem by ogłaszać: Tyś mój Bóg Jesteś tak cudowny Jesteś tak wspaniały Jesteś godzien przyjąć chwałę, cześć Mój Król i Pan wywyższony na wieki Jemu należy się cześć W pokorze swej przyszedł na tę ziemię Zanieść me grzechy na krzyż To miłość Twa sprawiła, że Z mych grzechów Tyś uwolnił mnie

384 Święty, święty przed Tobą skłaniam się
Królu mój Alleluja, Ty przyszedłeś sam I wszystko nowe jest Emmanuel, Jezu mój Nie pozwól odejść mi Ty strzeżesz mnie Jesteś pasterzem mym Emmanuel Wszystkie gwiazdy każdej nocy lśnią Wielką chwałą Twą Tak bardzo kochasz mnie, po imieniu dziś Wołasz nas Święty, święty Bóg wszechmocny Któż jest tak jak Ty Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel


Pobierz ppt "Alleluja, chwalmy Go Niech wszystko, co życie ma chwali Go"

Podobne prezentacje


Reklamy Google