Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Temat: Zróżnicowanie klimatyczne Ziemi, na przykładzie Europy i Azji Cel lekcji: Zdiagnozowanie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności dotyczących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Temat: Zróżnicowanie klimatyczne Ziemi, na przykładzie Europy i Azji Cel lekcji: Zdiagnozowanie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności dotyczących."— Zapis prezentacji:

1

2 1 Temat: Zróżnicowanie klimatyczne Ziemi, na przykładzie Europy i Azji Cel lekcji: Zdiagnozowanie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności dotyczących zróżnicowania klimatycznego świata określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych.

3 2 Świat – strefy klimatyczne i typy klimatu

4 3 Europa - strefy klimatyczne i typy klimatu

5 4 Grupa I - zał. nr 1 m-ceIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIrok T ( *C)4,15,27,810,614,317,419,519,216,712,77,75,0 O (mm)5545,435,244,557,553,258,364,552,950,95150,1618,5 roczna amplituda temperatury powietrza 15,4*C Paryż (48*N, 2*W )

6 5 Grupa I - zał. nr 2 m-ceIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIrok T ( *C)-10,3-9,6-4,84,011,615,818,816,210,64,2-2,2-7,63,9 O (mm)2217234550641005251504426544 roczna amplituda temperatury powietrza wynosi :......................................

7 6 Grupa I - zestawienie Paryż (48*N, 2*W ) średnia roczna temperatura powietrza 11,6 *C roczna amplituda temperatury powietrza 15,4 *C roczna suma opadów - 618,5 mm średnia roczna temperatura powietrza 3,9 *C roczna amplituda temperatury powietrza 29,1 *C roczna suma opadów 554 mm

8 7 Grupa II - zał. nr 1 m-ceIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIrok T ( *C)6,97,910,713,918,122,124,724,621,616,511,68,5 O (mm)778978776447142268129116106887 roczna amplituda temperatury powietrza - 17,8 *C

9 8 Grupa II - zał. nr 2 m-ceIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIrok T ( *C)-15,2-16,1-20-15,0-5,41,25,14,90,7-5,0-10-14,9-7,5 O (mm)305028271915192124262449332 roczna amplituda temperatury powietrza wynosi :......................................

10 9 Grupa II - zestawienie średnia roczna temperatura powietrza 15,8 *C roczna amplituda temperatury powietrza 17,8 *C roczna suma opadów 887 mm średnia roczna temperatura powietrza -7,5 *C roczna amplituda temperatury powietrza 25,1 *C roczna suma opadów 332 mm

11 10 miesiącetemp. * C opady (mm) I25,53 II27,83 III30,53 IV31,119 V30,269 VI29,7140 VI27,5230 VIII26,8335 IX27,8210 X28,260 XI27,233 XII25,11 rok1140 roczna amplituda temperatury powietrza wynosi 6,0 * C Grupa III - zał. nr 1 Madras ( 13*N, 80* E )

12 11 Grupa III - zał. nr 2 m-ceIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIrok T ( *C)-11,0-4,63,612,920,624,827,325,819,19,4-1,0-8,59,8 O (mm)12013886536245 roczna amplituda temperatury powietrza wynosi :......................................

13 12 Grupa III - zestawienie Madras ( 13*N, 80* E ) średnia roczna temperatura powietrza 28,1 *C roczna amplituda temperatura powietrza 6 *C roczna suma opadów 1140 mm średnia roczna temperatura powietrza 9,8 *C roczna amplituda temperatura powietrza 38,3 *C roczna suma opadów 45 mm

14 13 Wniosek Na Ziemi wyróżniamy różne strefy i typy klimatu. Tak duże zróżnicowanie klimatyczne Ziemi wynika z powodu działania różnorodnych czynników klimatycznych.

15 14 Ocena pracy poszczególnych grup Zasady oceniania: 1.Każda grupa ocenia 4 zadania, przydzielając poszczególnym grupom punkty 0 - 3 2.Punkty poszczególnym grupom przydziela również nauczyciel. 3.Oceny przydzielane będą wg. punktacji. 4.W przypadku, gdy grupa, która zdobyła I miejsce, nie uzyskała wymaganej ilości punktów na ocenę bardzo dobrą, to za jego zdobycie może uzyskać ocenę bardzo dobrą, pod warunkiem, że liczba zdobytych punktów jest większa od 75 % tj. od 27 p. 5.Osoba z każdej grupy, o największym wkładzie pracy ( wskazana przez grupę ) otrzymuje ocenę o jeden stopień wyżej niż grupa. 6.Osoba o minimalnym wkładzie pracy ( wskazana przez grupę ), otrzymuje co najwyżej ocenę dostateczną. Punktacja: max. 36 p bardzo dobry 36 - 33 p ( 91% - 100% ) dobry 32 - 26 p ( 90% - 71% ) dostateczny 25 - 19 p ( 70% - 51% ) dopuszczający 18 - 10 ( 50% - 37% ) niedostateczny 9 - 0 ( 36% - 0% )

16 15 Zadanie domowe Obliczanie spadku temperatury wraz z wysokością. Temperatura spada wraz z wysokością średnio o 0,6 stopnia na 100 m Na wysokości 848 m.n.p.m. zanotowano temperaturę + 25 *C. Jaka będzie temperatura na szczycie Mount Everest ?

17 16 Karta pracy Zadania należy wykonywać na podstawie: -załącznika nr 1 -załącznika nr 2 -map tematycznych znajdujących się w atlasie ( klimatycznych, fizycznych ) Zad. 1 Na podstawie danych klimatycznych ( zał. nr 1 i zał. nr 2 ) wykonaj polecenia: a/ obliczyć średnią roczną temperaturę powietrza dla miejscowości ( zał. nr 1 )........................................................................................................................................................ b/ obliczyć roczną amplitudę temperatury powietrza dla miejscowości ( zał. nr 2 ).......................................................................................................................................................... Zad. 2 Dane klimatyczne w zał. nr 1 i zał. nr 2 przedstawiają dwa typy klimatu Europy. Na ich podstawie ustal ( odczytaj ) Zał. nr 1 a/ rozłożenie temperatur w ciągu roku: -max temp. wynosi............*C, w miesiącu................. -min temp. wynosi............*C, w miesiącu.................. -amplituda roczna temp. wynosi................*C b/ rozłożenie opadów w ciągu roku: -równomiernie rozłożone w ciągu roku..................... czy: najwyższe w miesiącach..................................... najniższe w miesiącach....................................... Zał. Nr 2 a/ rozłożenie temperatury w ciągu roku: -max temp. wynosi...........*C, w miesiącu.................... -min temp. wynosi...........*C, w miesiącu.................... -amplituda roczna temp. wynosi..................*C b/ rozłożenie opadów w ciągu roku: -równomiernie rozłożone w ciągu roku........................ czy: najwyższe w miesiącach....................................... najniższe w miesiącach........................................

18 17 Karta pracy ( druga strona ) c.d. zad. 2 c/ na podstawie powyższych informacji, uzyskanych z odczytu tabel i wykresów ustal strefę i typ klimatu: -dane klimatyczne przedstawione w zał. nr 1 wskazują na klimat......................................................................... -dane klimatyczne przedstawione w zał. nr 2 wskazują na klimat......................................................................... Zad. 3 Na podstawie wyników z zad. 2: a/ w jakim rejonie Europy występują te typy klimatu: -klimat................................................ występuje........................................................................................................... -klimat............................................... występuje............................................................................................................ b/ porównaj te dwa typy klimatu............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Zad. 4 Ustal wykorzystując mapy: klimatyczne i fizyczną Europy jakie czynniki zadecydowały o cechach tych dwóch klimatów a/ czynniki........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ b/ jaki jest wpływ wymienionych czynników na kształtowanie obu typów klimatu i jakie są skutki tego oddziaływania:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Gr. II ma te same zadania, ale inne typy klimatu z Europy, natomiast Gr. III klimaty z kontynentu azjatyckiego.


Pobierz ppt "1 Temat: Zróżnicowanie klimatyczne Ziemi, na przykładzie Europy i Azji Cel lekcji: Zdiagnozowanie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności dotyczących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google