Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zróżnicowanie klimatyczne Ziemi, na przykładzie Europy i Azji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zróżnicowanie klimatyczne Ziemi, na przykładzie Europy i Azji"— Zapis prezentacji:

1 Zróżnicowanie klimatyczne Ziemi, na przykładzie Europy i Azji
Temat: Zróżnicowanie klimatyczne Ziemi, na przykładzie Europy i Azji Cel lekcji: Zdiagnozowanie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności dotyczących zróżnicowania klimatycznego świata określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych.

2 Świat – strefy klimatyczne i typy klimatu

3 Europa - strefy klimatyczne i typy klimatu

4 Grupa I - zał. nr 1 m-ce I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok T
4,1 5,2 7,8 10,6 14,3 17,4 19,5 19,2 16,7 12,7 7,7 5,0 O (mm) 55 45,4 35,2 44,5 57,5 53,2 58,3 64,5 52,9 50,9 51 50,1 618,5 roczna amplituda temperatury powietrza ,4*C Paryż (48*N , 2*W )

5 Grupa I - zał. nr 2 m-ce I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok T
-10,3 -9,6 -4,8 4,0 11,6 15,8 18,8 16,2 10,6 4,2 -2,2 -7,6 3,9 O (mm) 22 17 23 45 50 64 100 52 51 44 26 544 roczna amplituda temperatury powietrza wynosi :

6 Grupa I - zestawienie Paryż (48*N , 2*W )
średnia roczna temperatura powietrza ,6 *C roczna amplituda temperatury powietrza ,4 *C roczna suma opadów ,5 mm średnia roczna temperatura powietrza ,9 *C roczna amplituda temperatury powietrza ,1 *C roczna suma opadów mm

7 Grupa II - zał. nr 1 m-ce I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok T
6,9 7,9 10,7 13,9 18,1 22,1 24,7 24,6 21,6 16,5 11,6 8,5 O (mm) 77 89 78 64 47 14 22 68 129 116 106 887 roczna amplituda temperatury powietrza ,8 *C

8 Grupa II - zał. nr 2 m-ce I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok T
-15,2 -16,1 -20 -15,0 -5,4 1,2 5,1 4,9 0,7 -5,0 -10 -14,9 -7,5 O (mm) 30 50 28 27 19 15 21 24 26 49 332 roczna amplituda temperatury powietrza wynosi :

9 Grupa II - zestawienie średnia roczna temperatura powietrza 15,8 *C
roczna amplituda temperatury powietrza ,8 *C roczna suma opadów mm średnia roczna temperatura powietrza ,5 *C roczna amplituda temperatury powietrza ,1 *C roczna suma opadów mm

10 Grupa III - zał. nr 1 Madras ( 13*N , 80* E ) miesiące temp. * C I
opady (mm) I 25,5 3 II 27,8 III 30,5 IV 31,1 19 V 30,2 69 VI 29,7 140 27,5 230 VIII 26,8 335 IX 210 X 28,2 60 XI 27,2 33 XII 25,1 1 rok 1140 roczna amplituda temperatury powietrza wynosi 6,0 * C

11 Grupa III zał. nr 2 m-ce I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok T ( *C) -11,0 -4,6 3,6 12,9 20,6 24,8 27,3 25,8 19,1 9,4 -1,0 -8,5 9,8 O (mm) 1 2 3 8 6 5 45 roczna amplituda temperatury powietrza wynosi :

12 Grupa III - zestawienie
Madras ( 13*N , 80* E ) średnia roczna temperatura powietrza ,8 *C roczna amplituda temperatura powietrza ,3 *C roczna suma opadów mm średnia roczna temperatura powietrza ,1 *C roczna amplituda temperatura powietrza *C roczna suma opadów mm

13 Wniosek Na Ziemi wyróżniamy różne strefy i typy klimatu . Tak duże zróżnicowanie klimatyczne Ziemi wynika z powodu działania różnorodnych czynników klimatycznych.

14 Ocena pracy poszczególnych grup
Zasady oceniania: Każda grupa ocenia 4 zadania , przydzielając poszczególnym grupom punkty Punkty poszczególnym grupom przydziela również nauczyciel. Oceny przydzielane będą wg. punktacji. W przypadku, gdy grupa, która zdobyła I miejsce, nie uzyskała wymaganej ilości punktów na ocenę bardzo dobrą , to za jego zdobycie może uzyskać ocenę bardzo dobrą, pod warunkiem, że liczba zdobytych punktów jest większa od 75 % tj. od 27 p. Osoba z każdej grupy, o największym wkładzie pracy ( wskazana przez grupę ) otrzymuje ocenę o jeden stopień wyżej niż grupa. Osoba o minimalnym wkładzie pracy ( wskazana przez grupę ) , otrzymuje co najwyżej ocenę dostateczną. Punktacja: max p bardzo dobry p ( 91% - 100% ) dobry p ( 90% - 71% ) dostateczny p ( 70% - 51% ) dopuszczający ( 50% - 37% ) niedostateczny ( 36% - 0% )

15 Zadanie domowe Obliczanie spadku temperatury wraz z wysokością.
Temperatura spada wraz z wysokością średnio o 0,6 stopnia na 100 m Na wysokości 848 m.n.p.m. zanotowano temperaturę + 25 *C. Jaka będzie temperatura na szczycie Mount Everest ?

16 Karta pracy Zadania należy wykonywać na podstawie: załącznika nr 1
map tematycznych znajdujących się w atlasie ( klimatycznych , fizycznych ) Zad. 1 Na podstawie danych klimatycznych ( zał. nr 1 i zał. nr 2 ) wykonaj polecenia: a/ obliczyć średnią roczną temperaturę powietrza dla miejscowości ( zał. nr 1 ) b/ obliczyć roczną amplitudę temperatury powietrza dla miejscowości ( zał. nr 2 ) Zad. 2 Dane klimatyczne w zał. nr 1 i zał. nr 2 przedstawiają dwa typy klimatu Europy. Na ich podstawie ustal ( odczytaj ) Zał. nr 1 a/ rozłożenie temperatur w ciągu roku: max temp. wynosi *C, w miesiącu min temp. wynosi *C, w miesiącu amplituda roczna temp. wynosi *C b/ rozłożenie opadów w ciągu roku: równomiernie rozłożone w ciągu roku czy: najwyższe w miesiącach najniższe w miesiącach Zał. Nr 2 a/ rozłożenie temperatury w ciągu roku: max temp. wynosi *C, w miesiącu min temp. wynosi *C, w miesiącu amplituda roczna temp. wynosi *C b/ rozłożenie opadów w ciągu roku: równomiernie rozłożone w ciągu roku czy: najwyższe w miesiącach najniższe w miesiącach

17 Karta pracy ( druga strona )
c.d. zad. 2 c/ na podstawie powyższych informacji , uzyskanych z odczytu tabel i wykresów ustal strefę i typ klimatu: dane klimatyczne przedstawione w zał. nr 1 wskazują na klimat dane klimatyczne przedstawione w zał. nr 2 wskazują na klimat Zad. 3 Na podstawie wyników z zad. 2: a/ w jakim rejonie Europy występują te typy klimatu: klimat występuje klimat występuje b/ porównaj te dwa typy klimatu Zad. 4 Ustal wykorzystując mapy: klimatyczne i fizyczną Europy jakie czynniki zadecydowały o cechach tych dwóch klimatów a/ czynniki b/ jaki jest wpływ wymienionych czynników na kształtowanie obu typów klimatu i jakie są skutki tego oddziaływania: Gr. II ma te same zadania , ale inne typy klimatu z Europy , natomiast Gr. III klimaty z kontynentu azjatyckiego.


Pobierz ppt "Zróżnicowanie klimatyczne Ziemi, na przykładzie Europy i Azji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google