Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język Python Piotr Kasprzyk Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język Python Piotr Kasprzyk Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej."— Zapis prezentacji:

1 Język Python Piotr Kasprzyk Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej

2 Plan prezentacji własności języka Python przykłady programów wnioski

3 Powody zainteresowania językiem Python cena język dla wszystkich, nie tylko dla programistów platformy: DOS, Windows/CE, MacOS, Linux możliwości: bazy danych, sieci, przetwarzanie napisów, obliczenia, integracja aplikacji

4 Cechy języka Python interpretowany ciekawa składnia języka duża biblioteka standardowych procedur skalowalny nieodpowiedni dla sterowników urządzeń, monolitycznych aplikacji

5 Python - kalkulator >>> 2 + 1 3

6 Operacje na liczbach zespolonych >>> (1 + 3j) * 2j (-6+2j) >>> (1 + 3j) / 2j (1.5-0.5j)

7 Długie liczby całkowite >>> 101010101010101L * 1111111111111111L 112233445566778877665544332211L

8 Ograniczniki napisów >>> 'To jest cytat' It's here 'To jest cytatIt\'s here'

9 Napisy w wielu liniach >>> '''Pierwsza linia... Druga linia... Trzecia linia''' 'Pierwsza linia\nDruga linia\nTrzecia linia'

10 Operacje łączenia i powtarzania >>> 3 * 'C' + 'P' 'CCCP'

11 Operacje na ciągach >>> [1,"dwa", 3.0] * 4 [1, 'dwa', 3.0, 1, 'dwa', 3.0, 1, 'dwa', 3.0, 1, 'dwa', 3.0] >>> "Konstanty"[3] 's' >>> "Konstanty"[3:7] 'stan' >>> "Konstanty"[3:] 'stanty'

12 Odczytanie treści pliku tekst = open(dane.txt).read()

13 Zamiana ciągu znaków Zamiana wzorca abc na wxyz Plik dane.txt: ababcdacabcaa Plik wynik.txt: abwxyzdacwxyzaa

14 Zamiana ciągu znaków – wersja tradycyjna >>> plik = open('dane.txt') >>> tekst = plik.read() >>> plik.close() >>> lista = tekst.split(abc') >>> poprawiony = wxyz'.join(lista) >>> plik2 = open('wynik.txt','w') >>> plik2.write(poprawiony) >>> plik2.close()

15 Zamiana ciągu znaków – lepsze wykorzystanie cech Pythona >>> open('wynik.txt','w').write(wxyz'.join(... open('dane.txt').read().split(abc')))

16 Odtwarzanie dźwięku import pygame pygame.mixer.init() sound = pygame.mixer.Sound(r'C:\Media\Ding.wav') sound.play()

17 Obsługa napędu CD-ROM import pygame pygame.cdrom.init() cd = pygame.cdrom.CD(0) cd.get_name() cd.init() cd.get_numtracks() cd.play(1) cd.eject()

18 Grafika żółwia import turtle turtle.forward(30) turtle.right(90)

19 Pobieranie strony WWW import urllib filename, header = urllib.urlretrieve('http://serwer.pl') open(filename).read() header.headers

20 Transmisja plików protokół FTP import ftplib ftp = ftplib.FTP('serwer.pl') ftp.login() ftp.cwd('/pub') ftp.retrlines('LIST') ftp.retrbinary('RETR README', open('README', 'wb').write)

21 Pobieranie poczty protokół POP3 import poplib M = poplib.POP3('serwer.pl') M.user('użytkownik') M.pass_('hasło') numMessages = len(M.list()[1]) for i in range(numMessages): for j in M.retr(i+1)[1]: print j M.quit()

22 Prosty serwer TCP from socket import * s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM) s.bind(('', 8000)) s.listen(3) conn, addr = s.accept() conn.send('Wiadomość dla odbiorcy') conn.close()

23 Prosty klient WWW from socket import * s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM) s.connect(('serwer.pl',80)) s.send('GET / HTTP/1.0\r\n\r\n') s.recv(2000) s.close()

24 Wnioski czytelny kod o małej objętości zastosowania w różnych obszarach większa efektywność i kreatywność programisty

25 Integrowanie modułów Python Bazy danych CD-ROM POP3 FTP Pliki TCP/IP Grafika Dźwięk WWW

26 Dodatkowe informacje http://www.python.org http://diveintopython.org http://www.uselesspython.com

27


Pobierz ppt "Język Python Piotr Kasprzyk Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google