Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Grzywak mgr inż. Piotr Kasprzyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Grzywak mgr inż. Piotr Kasprzyk"— Zapis prezentacji:

1 Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Grzywak mgr inż. Piotr Kasprzyk
Badania efektywności rozwiązań sprzętowych i programowych systemów multimedialnych Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Grzywak mgr inż. Piotr Kasprzyk

2 Cel pracy Zwiększenie efektywności przesyłania dużych plików Tezy pracy Nie wszystkie systemy operacyjne nadają się w jednakowym stopniu do efektywnej transmisji plików. Zastosowanie buforowania danych z użyciem mechanizmów programowania współbieżnego umożliwia zwiększenie efektywności transmisji danych między pamięciami masowymi dwóch komputerów połączonych siecią.

3 Biblioteka dokumentów multimedialnych
Serwer: 2xPIII 1.1 GHz, 1280 MB RAM, RAID 5x36 GB, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Linux Internet pliki MB Fast Ethernet LAN 100 Mbit/s 80-95 % szybkości sieci przesyłane są pliki z informacjami multimedialnymi transmisje głównie z sieci lokalnej PIV 1.5 GHz, 256 MB RAM, ATA 40 GB, Fast Ethernet, Windows ME Stacje użytkowników

4 Struktura systemu Nadawanie Infrastruktura sieciowa Odbieranie
operacyjny Aplikacja Nadawanie Infrastruktura sieciowa Kontroler dysku Pamięć RAM Karta sieciowa Dysk ja rozpatruję taką fizyczną strukturę rozpatrywanego systemu dane są przekazywane: dysk, kontroler dysku, pamięć RAM, karta sieciowa wymiany elementów sprzętowych nie poprawiły efektywności, dlatego podjęto analizę budowy aplikacji System operacyjny Aplikacja Odbieranie Infrastruktura sieciowa Karta sieciowa Pamięć RAM Kontroler dysku Dysk

5 Praca aplikacji przesyłającej dane
while( są_dane(źródło_danych) ) { ilość_danych = read( źródło_danych, bufor, długość_bufora ); write( ujście danych, bufor, ilość_danych); }

6 Praca aplikacji bez trybów DMA
Dysk CPU Sieć czas

7 Praca aplikacji z trybami DMA (1/3)
Dysk CPU Sieć procesor nie jest wykorzystany czas

8 Praca aplikacji z trybami DMA (2/3)
Dysk CPU Sieć czas

9 Praca aplikacji z trybami DMA (3/3)
Dysk CPU Sieć kwestia doboru rozmiaru bufora – należy przeprowadzić badania czas

10 Aplikacja testowa działanie podobne do rzeczywistych aplikacji przesyłających dane łatwa modyfikacja konstrukcji i parametrów aplikacji operacje dyskowe operacje sieciowe generowanie strumienia danych wykonywanie pomiarów praca pod kontrolą wybranych systemów operacyjnych

11 Metoda analizowania przepływu informacji (1/2)
a) sytuacja standardowa – monolityczna aplikacja źrodło aplikacja ujście b) wyodrębnienie obsługi bufora źrodło ujście c) podział na moduły źrodło ujście

12 Metoda analizowania przepływu informacji (2/2)
magazyn wejście wyjście broker rozdzielacz

13 Model aplikacji (MBNF)
łańcuch = wejście magazynowanie. magazynowanie = magazyn reszta. reszta = ( wyjście | broker magazynowanie | rozdzielacz reszta reszta ).

14 Przykładowe konfiguracje aplikacji
standardowa dwustopniowe buforowanie zwielokrotnienie strumienia danych

15 Nowe terminy przeskok - przekazanie sterowania między funkcjami obsługującymi ogniwa współczynnik proporcjonalności L – iloraz liczby przeskoków do liczby przesłanych bajtów danych, gdy liczba przesłanych bajtów danych dąży do nieskończoności po każdym przeskoku następuje powrót z przeskoku w trakcie przeskoku może, ale nie musi, być przenoszona porcja strumienia danych między modułami L – miara złożoności czasowej aplikacji, gdy przeskoki są operacją dominującą L pozwala oszacować, ile jest potrzebnych przeskoków dla przesłania porcji danych o zadanym rozmiarze

16 Przeskoki i współczynnik L podczas transmisji danych
1 2 źródło A B C ujście gdzie: L – średnia liczba przeskoków między modułami dla przesłania jednego bajtu danych B – pojemność bufora magazynu B (w bajtach)

17 Dwa warianty wymiany informacji
wariant I – od pierwszego magazynu: 1 2 3 4 6 źródło A B C D E F ujście 5 G licznik 7 wariant II – od ostatniego magazynu: 6 4 3 2 1 źródło A B C D E F ujście G licznik 5

18 Wariant I wymiany informacji
1 2 3 4 6 źródło A B C D E F ujście 5 G licznik 7 gdzie: L – średnia liczba przeskoków między modułami dla przesłania jednego bajtu danych B – pojemność bufora magazynu B (w bajtach) E – pojemność bufora magazynu E (w bajtach) NWD – największy wspólny dzielnik

19 Wariant II wymiany informacji
6 4 3 2 1 źródło A B C D E F ujście G licznik 5 gdzie: L – średnia liczba przeskoków między modułami dla przesłania jednego bajtu danych B – pojemność bufora magazynu B (w bajtach) E – pojemność bufora magazynu E (w bajtach) NWD – największy wspólny dzielnik

20 Współczynnik L aplikacji
wariant I: wariant II: gdzie: L – średnia liczba przeskoków między modułami dla przesłania jednego bajtu danych B – pojemność bufora magazynu B (w bajtach) E – pojemność bufora magazynu E (w bajtach) NWD – największy wspólny dzielnik

21 Projekt modułowej budowy aplikacji
przykładowe 2 warianty wymiany informacji między modułami weryfikacja poprawności przedstawionych wzorów z użyciem symulatora (Scheme) implementacja aplikacji testowej według wariantu I (C++)

22 Badania systemów operacyjnych: MS Windows ME MS Windows 2000
MS Windows XP Linux transmisji danych warstwa liniowa: sieć typu LAN (Fast Ethernet) warstwa sieciowa: protokół IP warstwa transportowa: protokół TCP

23 Sposoby pracy aplikacji
generator  pamięć  licznik generator  pamięć (dysk+licznik) generator  pamięć  sieć dysk  pamięć  licznik dysk  pamięć  sieć sieć  pamięć  licznik sieć  pamięć (dysk+licznik)

24 Odczyt danych z pliku 2GB
Sieć lokalna Fast Ethernet 100 Mbit/s karta PCI Fast Ethernet karta PCI Fast Ethernet Aplikacja Aplikacja postać uproszczona systemu, w którym występuje zjawisko transmisja za pomocą standardowej aplikacji do przesyłania plików Dysk ATA Dysk ATA Komputer Komputer

25 Czas odczytu danych z pliku 2GB
bufor

26 Sieciowa transmisja danych (bufor 512B, plik 2GB)
Sieć lokalna Fast Ethernet 100 Mbit/s karta PCI Fast Ethernet karta PCI Fast Ethernet Aplikacja Aplikacja postać uproszczona systemu, w którym występuje zjawisko transmisja za pomocą standardowej aplikacji do przesyłania plików Dysk ATA Dysk ATA Komputer Komputer

27 Liczby ramek o określonej długości (dane po 512 B)
System operacyjny

28 Sklejanie danych w Microsoft TCP
dane wejściowe Dane Dane Dane Max. rozmiar ramki nierówne rozmiary przesyłanych ramek R1 R2

29 Opóźnienia przy sieciowej transmisji pliku (bufor 10 KB)

30 Opóźnienia przy sieciowej transmisji pliku (bufor 100 KB)

31 Opóźnienia przy sieciowej transmisji pliku (bufor 1000 KB)

32 Opóźnienia przy sieciowej transmisji pliku (100 buf. 10KB)

33 Przesyłanie pliku 2GB przez sieć
Sieć lokalna Fast Ethernet 100 Mbit/s karta PCI Fast Ethernet karta PCI Fast Ethernet Aplikacja Aplikacja postać uproszczona systemu, w którym występuje zjawisko transmisja za pomocą standardowej aplikacji do przesyłania plików Dysk ATA Dysk ATA Komputer Komputer

34 Szybkość zapisu pliku 2GB przesyłanego przez sieć
buforowanie

35 Efektywność transmisji pliku 2GB przy zmianie sposobu buforowania
Standardowa aplikacja 4000 buforów po 8KB MS Windows 2000 75% 99% Linux 95%

36 Wyniki badań Linux jest stabilny podczas transmisji
systemy Windows są nieprzewidywalne moja metoda – uzyskano ponad 99% efektywności sieciowej transmisji plików

37 Sposób wykorzystania nowej metody w projektowaniu systemów transmisji plików
przebadanie sprzętowych elementów systemu (dyski, sieć) za pomocą aplikacji skonstruowanej podobnie do mojej napisać aplikację według zasad konstrukcji modułowej dobrać system operacyjny

38 Wnioski udowodniłem tezy rozprawy doktorskiej
stworzyłem metodę poprawiającą transmisję plików o 4-24%

39

40

41

42

43

44

45 Geneza pracy współpraca z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Niewidomych Dzieci w Laskach badania prowadzone przez: prof. Mrózek, prof. Grzywak, dr Winiarczyk, Piotr Brzoza

46 Transmisja plików systemy operacyjne:
MS Windows ME, 2000 i XP Linux protokół TCP w sieci Fast Ethernet pliki o dużej objętości: MB transmisja typu punkt-punkt

47 Transmisja plików Serwer Internet LAN 100 Mbit/s Stacje użytkowników
80-95 % szybkości sieci transmisje dyskowe były szybsze od transmisji sieciowej Stacje użytkowników

48 Sieć lokalna Fast Ethernet
Stanowisko badawcze Sieć lokalna Fast Ethernet 100 Mbit/s Analizator 75 % szybkości sieci Aplikacja Dysk ATA 20 GB Komputer Pentium III 866 MHz, 128 MB RAM, Windows 2000 karta PCI Fast Ethernet Aplikacja Dysk ATA 20 GB Komputer Pentium III 866 MHz, 128 MB RAM, Windows 2000 karta PCI Fast Ethernet postać uproszczona systemu, w którym występuje zjawisko transmisja za pomocą standardowej aplikacji do przesyłania plików

49 Opóźnienia przy sieciowej transmisji pliku ( bufor 10 KB)

50 Nowa koncepcja organizacji przesyłania danych
a) sytuacja standardowa – monolityczna aplikacja źrodło aplikacja ujście b) wyodrębnienie obsługi bufora źrodło ujście c) podział na moduły źrodło ujście

51 Moduły używane do budowy aplikacji – nowa koncepcja
magazyn wejście wyjście broker rozdzielacz

52 Badania doświadczalne
elementy stałe: procesor, dysk, kontroler dyskowy, pamięć, karta sieciowa, infrastruktura sieciowa elementy zmieniane: system operacyjny (Linux, MS Windows ME, 2000 i XP), budowa aplikacji, wielkość bufora

53

54

55

56 Projektowanie systemów transmisji plików
dobór elementów sprzętowch (dysk, sieć) zapewniających żądaną szybkość transmisji dobór rozmiaru i sposobu działania buforów aplikacji dla zapewnienia płynnej transmisji dobór systemu operacyjnego (Linux – bardziej stabilny)

57 Podsumowanie wykazanie postawionych tez ocena systemu operacyjnego
możliwość poprawienia aplikacji do transmisji plików

58 Aplikacja do przesyłania danych
stanowisko komputerowe aplikacja sieć dysk

59 Czynniki wpływające na efektywność transmisji danych dla komputera PC
sprzęt oprogramowanie system operacyjny aplikacje użytkowe

60 Metoda badań - aplikacja testowa
modelowanie pracy rzeczywistych aplikacji do przesyłania plików przez sieć wymiana danych przez połączenia TCP odczyt i zapis informacji do pliku generowanie danych testowych pomiar prędkości przesyłania danych

61 Prędkość przesyłania danych
15 MB/s dysk 11.3 MB/s 9.9 MB/s sieć transmisja pliku

62 Plan wystąpienia cel pracy przyczyna problemu
sposób dojścia do wyjaśnienia problemu rozwiązanie problemu badania i implementacje wnioski podsumowanie

63 Plan wystąpienia Geneza pracy Zauważenie zjawiska Tezy
Metoda rozwiązania problemu Podsumowanie

64 Sieć lokalna Fast Ethernet
Stanowisko badawcze Sieć lokalna Fast Ethernet 100 Mbit/s karta PCI Fast Ethernet karta PCI Fast Ethernet Aplikacja Aplikacja postać uproszczona systemu, w którym występuje zjawisko transmisja za pomocą standardowej aplikacji do przesyłania plików Dysk ATA Dysk ATA Komputer Komputer


Pobierz ppt "Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Grzywak mgr inż. Piotr Kasprzyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google