Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przetwarzanie tekstów i AWK Copyright, 2000 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przetwarzanie tekstów i AWK Copyright, 2000 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie do."— Zapis prezentacji:

1 Przetwarzanie tekstów i AWK Copyright, 2000 © Jerzy R. Nawrocki Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/~nawrocki/ics/ Wprowadzenie do informatyki Wykład 3

2 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Plan wykładu Wprowadzenie Idea języka AWK Najprostsze programy Wzorce wiersza Wyrażenia regularne Zmienne Zaawansowane mechanizmy AWK

3 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Wprowadzenie Problem konwersji plików FName:Jurek SName:Busz Salary 585 Fname:Alek SName:Gor Salary 700 FName SName Salary Jurek Busz 585 Alek Gor 700

4 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Wprowadzenie Problem konwersji plików #include FILE *fin; char token[200]; char gettoken(void) {int i=0; char c; do {c = getc(fin); if (c == EOF) return (EOF); } while (c < !); #include FILE *fin; char token[200]; char gettoken(void) {int i=0; char c; do {c = getc(fin); if (c == EOF) return (EOF); } while (c < !); Rozwiązanie w C: 40 linii kodu

5 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Wprowadzenie Problem konwersji plików BEGIN {FS=":| "} NR == 1 {print $1, "\t", $3, "\t", $5} {gsub(/,/, "., $6); print $2, "\t", $4, "\t", $6} BEGIN {FS=":| "} NR == 1 {print $1, "\t", $3, "\t", $5} {gsub(/,/, "., $6); print $2, "\t", $4, "\t", $6} Rozwiązanie w AWK

6 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Wprowadzenie Powstanie języka AWK: Aho, Weinberger, Kernighan Bell Labs, New Jersey (USA), 1977 Platformy: Unix, MS DOS/Windows Podobieństwo do C

7 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Idea języka AWK Jerzy Nawrocki 43089 I1 Jan Kowalski 43780 I2 Adam Malinowski 43990 I1 Pole Wiersz Pola: $1, $2, $3,... Plik wejściowy

8 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Idea języka AWK Schemat programu w AWK wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... Reguła przetwarzania

9 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Idea języka AWK Zasada działania wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... Jerzy Nawrocki Jan Kowalski Adam Malinowski

10 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Idea języka AWK Zasada działania wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... Jerzy Nawrocki Jan Kowalski Adam Malinowski

11 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Idea języka AWK Zasada działania wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... Jerzy Nawrocki Jan Kowalski Adam Malinowski

12 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Idea języka AWK Zasada działania wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... Jerzy Nawrocki Jan Kowalski Adam Malinowski

13 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Idea języka AWK Zasada działania wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... Jerzy Nawrocki Jan Kowalski Adam Malinowski

14 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Idea języka AWK Zasada działania wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... wzorzec1 {instrukcje1} wzorzec2 {instrukcje2}...... Jerzy Nawrocki Jan Kowalski Adam Malinowski $0 oznacza bieżący wiersz

15 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Najprostsze programy Nawrocki Jerzy Malinowski Adam $4==I1 { print $2, $1; } Jerzy Nawrocki 43089 I1 Jan Kowalski 43780 I2 Adam Malinowski 43990 I1

16 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Najprostsze programy Jerzy Nawrocki 43089 I1 Adam Malinowski 43990 I1 Jerzy Nawrocki 43089 I1 Jan Kowalski 43780 I2 Adam Malinowski 43990 I1 $4==I1$4==I1

17 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Nawrocki Jerzy Kowalski Jan Malinowski Adam Najprostsze programy { print $2, $1; } { print $2, $1; } Jerzy Nawrocki 43089 I1 Jan Kowalski 43780 I2 Adam Malinowski 43990 I1

18 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Nawrocki Jerzy Kowalski Jan Malinowski Adam Najprostsze programy # Nazwiska studentow { printf("%-15s %-9s\n", $2, $1) } { printf("%-15s %-9s\n", $2, $1) } # Nazwiska studentow { printf("%-15s %-9s\n", $2, $1) } { printf("%-15s %-9s\n", $2, $1) } Jerzy Nawrocki 43089 I1 Jan Kowalski 43780 I2 Adam Malinowski 43990 I1

19 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Wzorce wiersza Początek i koniec tekstu Relacje Wzorce złożone Wzorce zakresu Wyrażenia regularne

20 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 ----- Kowalski Jan ***** Początek i koniec tekstu BEGIN { print -----; } $4==I2 { print $2, $1; } END { print *****; } BEGIN { print -----; } $4==I2 { print $2, $1; } END { print *****; } Jerzy Nawrocki 43089 I1 Jan Kowalski 43780 I2 Adam Malinowski 43990 I1

21 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 12 11 dwa 11 Relacje $1 > $2 12 11 2 11 2 11 dwa 11

22 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Wzorce złożone || lub (alternatywa) $1==1 || $2==1 && i (koniunkcja) $1==1 && $2==1 ! nie (zaprzeczenie) ! $1==1

23 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Wzorce złożone Jerzy Adam 43089 I1 Adam Kowalski 43780 I2 Adam Malinowski 43990 I1 $4==I1 && $1==Adam { print $2, $1; } Malinowski Adam

24 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Wzorce zakresu Wzorzec 1, Wzorzec 2

25 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Wzorce zakresu Jerzy Adamski 43089 I1 Adam Kowalski 43780 I2 Adam Malinowski 43990 I1 /Adam/, /I2/ Jerzy Adamski 43089 I1 Adam Kowalski 43780 I2

26 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Wyrażenia regularne Wyrażenie regularne: wzorzec opisujący zbiór ciągów znaków Wyrażenie regularne: 1+ Zbiór ciągów: {1, 11, 111, 1111,.. } Wyrażenie regularne: 1+ Zbiór ciągów: {1, 11, 111, 1111,.. }

27 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Wyrażenia regularne wyrażenie ~ /wyrażenie_regularne/ Ciąg znakówZbiór ciągów znaków Wzorce z wyrażeniami regularnymi $0 ~ /1/

28 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Wyrażenia regularne wyrażenie !~ /wyrażenie_regularne/ Ciąg znakówZbiór ciągów znaków Wzorce z wyrażeniami regularnymi $0 !~ /1/

29 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Wyrażenia regularne /wyrażenie_regularne/ Zbiór ciągów znaków Wzorce z wyrażeniami regularnymi A gdzie jest ciąg znaków? /1/ $0 ~ /1/ =

30 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 nie znacie dnia ani godziny. J.Sztaudynger J.Sztaudynger Wyrażenia regularne Zagadka Co robi ten program? $1 ~ /n/ Myjcie się dziewczyny, bo nie znacie dnia ani godziny. J.Sztaudynger J.Sztaudynger

31 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Wyrażenia regularne Znaki specjalne ^ początek $ koniec. dowolny znak [ ] zbiór znaków \n nowa linia \. kropka \ znak cudzysłowu \ddd znak o kodzie oktalnym ddd

32 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Wyrażenia regularne Znaki specjalne /^n$/ Co robi ten program? /^.$/ /[0123456789]/ /[0-9]/

33 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Wyrażenia regularne Dopełnienie zbioru znaków /[^0-9]/ Co za różnica? /^[0-9]/ [^... ] ! /[0-9]/

34 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Wyrażenia regularne Podstawowe operatory /Adam/ Konkatenacja /Adam | Jurek/ Alternatywa /[0-9][0-9]*/ Domknięcie zwrotne [0-9] [0-9][0-9] [0-9][0-9][0-9]... [0-9] [0-9][0-9] [0-9][0-9][0-9]... 3 34 340... 3 34 340...

35 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Wyrażenia regularne Pozostałe elementy /[0-7][0-7]*(Q|O)/ Nawiasy () /[0-7]+ (Q|O)/ Domknięcie dodatnie + /[0-9]+ (D|d)?/ Opcjonalność ?

36 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Zmienne Zmienne wprowadzone przez programistę (typ: ciąg znaków; wartość początkowa: ciąg pusty / zero) Zmienne polowe $1, $(i+j-1),.. Zmienne wbudowane (mają standardowe znaczenie)

37 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Zmienne {total= total + NF} END {print "File: ", FILENAME; print "Num. of fields: ", total; print "Lines: ", NR} {total= total + NF} END {print "File: ", FILENAME; print "Num. of fields: ", total; print "Lines: ", NR} NF - liczba pól w wierszu NR - numer wiersza FILENAME - nazwa pliku

38 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Zawansowane mechanizmy AWK Funkcje wbudowane (gsub,..) Instrukcje złożone (if, while,..) Tablice dynamiczne Funkcje getline i next Operatory przekierowania

39 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Podsumowanie gawk -f prog.awk in.txt >out.txt Proste ale użyteczne programy Wreszcie!

40 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Literatura A. Aho, B. Kernighan, P. Weinberger, The AWK Programming Language, Addison-Wesley, Reading, 1988. J. Nawrocki, W. Complak, Wprowadzenie do przetwarzania tekstów w języku AWK, Pro Dialog 2 (1994), 23-46.

41 J.Nawrocki, Wprowadzenie.., Wykład 3 Ocena wykładu 1. Wrażenie ogólne? (1 - 6) 2. Zbyt wolno czy zbyt szybko? 3. Czy dowiedziałeś się czegoś ważnego? 4. Co poprawić i jak?


Pobierz ppt "Przetwarzanie tekstów i AWK Copyright, 2000 © Jerzy R. Nawrocki Wprowadzenie do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google