Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń UE www.ppnt.poznan.pl/rpk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń UE www.ppnt.poznan.pl/rpk."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń UE

2 RPK Poznań finansowany jest przez ministra właściwego ds. nauki od 1999 roku w ramach sieci Krajowego Punktu Kontaktowego RPK Poznań tworzy zespół ludzi chcących, aby jak najwięcej wielkopolskich naukowców i przedsiębiorców uczestniczyło w Programach Ramowych UE. Jeśli masz pomysł na projekt badawczy, ale nie wiesz czy pasuje on do wymagań Komisji Europejskiej skontaktuj się z nami, a odpowiemy na Twoje pytania i znajdziemy właściwą dla Ciebie ścieżkę w 7. Programie Ramowym UE i/lub wskażemy inne źródło finansowania. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń UE

3 7. PROGRAM RAMOWY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ jest największym mechanizmem Unii Europejskiej finansującym badania naukowe i rozwój technologiczny w Europie w latach Program Ramowy został stworzony, aby podnieść poziom zatrudnienia i konkurencyjności Europy.

4 COOPERATION - WSPÓŁPRACA - wsparcie projektów międzynarodowej współpracy naukowo -badawczej zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami. Rozwój wiedzy i technologii promowany jest w ramach dziesięciu obszarów tematycznych. Otrzymane wsparcie ma służyć interesowi publicznemu oraz wspomaganiu państw rozwijających się. IDEAS – POMYSŁY – wsparcie wysokiej klasy badań pionierskich na poziomie europejskim, indywidualnych zespołów, najbardziej zdolnych naukowców, podejmujących ryzyko w badaniach. PEOPLE – LUDZIE – celem jest zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie, wzmocnienie potencjału ludzkiego, przyciąganie badaczy z całego świata, zainteresowanie młodych ludzi karierą naukową. Program Ludzie ma zachęcać do mobilności. CAPACITIES – MOŻLIWOŚCI - wsparcie badań, rozwoju technologicznego i innowacyjnego dziedzin takich, jak infrastruktury badawcze, regionalne klastry badawcze, rozwój pełnego potencjału badawczego we wspólnotowych regionach konwergencji i regionach najbardziej oddalonych, badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, problemy budowy społeczeństwa opartego na wiedzy, koordynacja polityki badawczej oraz horyzontalne działania w zakresie współpracy międzynarodowej. 7. Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń mld

5 - organizację szkoleń na temat możliwości uczestnictwa i realizacji projektów - przekazywanie materiałów informacyjnych o Programach Ramowych i funduszach strukturalnych dla sfery badawczo-rozwojowej - wsparcie w poszukiwaniu partnerów zagranicznych przy budowie konsorcjum - konsultację pomysłów i wniosków projektowych, udzielanie porad w trakcie trwania projektów - pomoc przy pozyskiwaniu i rozliczaniu środków wspomagających uczestnictwo w projektach UE Pomagamy potencjalnym uczestnikom Programów Ramowych, poprzez:

6 Nasze działania w 2007 r. TYP IMPREZYLICZBA IMPREZLICZBA UCZESTNIK Ó W Dzie ń informacyjny297 Konferencja1222 Seminarium9639 Szkolenie6336 Warsztaty4165 RAZEM Działalność ekspercka pomoc w przygotowaniu projektów - 26 konsultowanych wniosków Aktywność RPK w 2007 roku

7 WIELKOPOLSKA - Akademia Ekonomiczna - Akademia Rolnicza - Akademia Wychowania Fizycznego - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Uniwersytet Medyczny - Politechnika Poznańska - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Instytut Logistyki i Magazynowania - Instytut Ochrony Roślin - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Fundacja Rozwoju Regionów PRO-REGIO - Wyższa Szkoła Handlu i Usług Jesteśmy koordynatorem sieci Punktów Kontaktowych na terenie Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. LUBUSKIE - Uniwersytet Zielonogórski - Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych BRANŻOWE PUNKTY KONTAKTOWE - Polska Platforma Technologiczna Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Polska Platforma Technologiczna Sektora Leśno-Drzewnego - Branżowy Punkt Kontaktowy dla sektora ICT

8 Od lat zajmujemy się promowaniem potencjału naukowego regionu, jesteśmy inicjatorem powstania pierwszego polskiego portalu regionalnego, poświęconego Wielkopolsce, który został uruchomiony na stronach CORDISu. Portal połączony jest z Bazą Ofert Wielkopolskiej Nauki. Zamieszczenie oferty w bazie zwiększy szanse w dotarciu do grona potencjalnych partnerów, naukowców i przedsiębiorców z innych krajów, zainteresowanych współpracą z wielkopolskim środowiskiem naukowym. Wielkopolska na CORDISIE

9 Nasze wydawnictwa informacyjne Granty Europejskie – miesięcznik zawierający informacje dotyczące realizowanych w Polsce projektów finansowanych z Programów Ramowych UE i funduszy strukturalnych, szkoleń i konferencji związanych z Programami Ramowymi oraz funduszami strukturalnymi dla nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw ( egz.) Newsletter RPK - dwutygodnik zawierający aktualne informacje o wydarzeniach związanych z 7. Programem Ramowym, Funduszami Strukturalnymi, wieściami z Komisji Europejskiej. Istnieje możliwość subskrypcji

10 Centrum dysponuje informacjami dla naukowców, którzy chcieliby pracować za granicą. Pomagamy zarówno polskim naukowcom wyjeżdżającym z kraju, jak i obcokrajowcom przyjeżdżającym do Polski. Oprócz wiedzy o możliwościach podjęcia pracy badawczej i uzyskania stypendium wyjazdowego, posiadamy również informacje na temat formalności niezbędnych w czasie dłuższego pobytu poza krajem. Prowadzimy pomoc doraźną dla osób wyjeżdżających i przyjeżdżających z zagranicy, czyli tzw. help desk. Od 2004 roku Regionalny Punkt Kontaktowy prowadzi Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców (Mobility Information Centre) Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców

11 Byliśmy koordynatorami i partnerami

12 Nasze projekty B2Europe West Poland Celem jest ustanowienie jednej sieci dla świadczenia zintegrowanych usług wspierających działalność gospodarczą i innowacje. – Moduł C - zachęcanie do uczestnictwa MŚP w 7.PR Star-Net-Transport (European Network to Support the Sustinable Surface Transport SMES) – Coordination and support actions – Supporting – SST – projekt z 7.PR - zwiększanie uczestnictwa MŚP w projektach dotyczących transportu

13 Centrum Wspierania Innowacji Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. Rubież 46, Poznań tel , ; fax REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW RAMOWYCH UE REGION WIELKOPOLSKA I ZIEMIA LUBUSKA Ewa Kocińska Agata Bartoszewska Joanna Bosiacka-Kniat Anna Klimaszewska Izabela Stelmaszewska Katarzyna Rauszer de Bruijn

14 Dziękuję Państwu za uwagę. Joanna Bosiacka-Kniat Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE tel.: (61) , fax: (61)


Pobierz ppt "Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń UE www.ppnt.poznan.pl/rpk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google