Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Relacyjne Bazy Danych (Oracle)”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Relacyjne Bazy Danych (Oracle)”"— Zapis prezentacji:

1 „Relacyjne Bazy Danych (Oracle)”
Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej - zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania osób niepełnosprawnych” Prezentacja dystrybuowana jest bezpłatnie Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel. (042)

2 Kontakt/Bibliografia
mgr inż. Piotr Mazur Bibliografia Dokumentacja bazy danych Oracle Richard J. Staron - „Guerilla Oracle”, Addison Wesley, 2003 Thomas Kyte - „Expert One-on-One Oracle”, Apress, 2003 Sam R.Alapati - „Expert Oracle Database 11g Administration”, Apress 2009

3 Bazy danych Bazę danych można opisać jako zbiór uporządkowanych rekordów przechowywanych w pamięci masowej lub tymczasowej systemu komputerowego Dane przetrzymywane są w rekordach posiadających pola opisujące dany element Danymi w bazie danych są wartości poszczególnych pól

4 Typy baz danych Model płaski Model hierarchiczny
Dane przetrzymywane w postaci zbiorów rekordów nie posiadających jawnych relacji pomiędzy sobą Model hierarchiczny Dane uporządkowane w strukturę przypominającą drzewo: każdy węzeł może posiadać pewną ilość węzłów podrzędnych (tzw: dzieci – children), każdy węzeł podrzędny posiada maksymalnie jeden węzeł nadrzędny (tzw: rodzic - parent)‏

5 Typy baz danych Model relacyjny
Model, w którym struktura bazy danych przedstawiana jest za pomocą rekordów powiązanych ze sobą Wiązaniu mogą ulegać różne rodzaje rekordów posiadające różne typy danych oraz nazwy pól Model relacyjny pozwala na odwzorowanie danych w postaci zapewniającej najmniejsze wykorzystanie miejsca

6 Typy baz danych Model obiektowy
Model odzwierciedlający dane w postaci obiektów, posiadających takie możliwości jak dziedziczenie lub polimorfizm Model obiektowy pomimo nowatorskiego pojęcia nie przyjął się w środowisku bazodanowym Zaletą modelu obiektowego jest przejrzysty sposób odwzorowania obiektów języka programowania w bazie danych

7 Model relacyjny Baza danych Oracle należy do grupy relacyjnych baz danych Często także określana jest skrótem RDBMS (Relational Database Management System)‏ W relacyjnych bazach dane reprezentowane są w postaci tabel, każda tabela składa się z kolumn, zaś kolumny muszą być określonego (wspieranego przez bazę danych) typu.

8 Model relacyjny W celu unikatowego identyfikowania rekordów niezbędne jest skonfigurowanie ograniczenia, które pozwoli jednoznacznie określić lokację danego rekordu w bazie danych Ograniczenie (Constraint) tego typu określa się mianem klucza głównego (Primary Key)‏ W zależności od bazy danych na klucz główny może składać się jedna lub kilka kolumn

9 Model relacyjny Powiązania (relacje) pomiędzy rekordami określane są mianem kluczy obcych (Foreign Key). Nie oznacza to jednak konieczności istnienia klucza obcego w celu powiązania danych – operacja ta może być wykonywana w całości po stronie aplikacji Korzystanie z kluczy obcych jest jedną z metod pozwalających na utrzymanie integralności danych w bazie

10 Baza danych Oracle Oracle jest bazą danych z niemal 30 letnią tradycją, pierwsza wersja bazy danych pojawiła się w roku 1979 (Oracle V2)‏ Od tego czasu pojawiło się kilkanaście wersji Oracle, z których każda dodawała nowe funkcjonalności, oraz udoskonalała poprzednie

11 Wersje bazy danych Oracle
Oracle Express Edition – uproszczona wersja bazy danych, ograniczona do wykorzystania na jednym systemie, darmowa do zastosowań nie komercyjnych Oracle Personal Edition – posiadająca większość możliwości bazy danych Oracle, jednak przeznaczona wyłącznie dla użytkowników oraz programistów baz danych bez możliwości komercyjnego wykorzystania

12 Wersje bazy danych Oracle
Oracle Standard Edition – podstawowa wersja bazy dostępna dla korporacji, posiada jednak ograniczenie skali wykorzystania do kilku procesorów jednocześnie Oracle Enteprise Edition – najbardziej zaawansowana wersja bazy danych, wersja ta nie posiada limitu zasobów, pozwala na wykorzystanie wielu procesorów, dużych obszarów pamięci, możliwe jest także budowanie klastrów RAC (Real Application Clusters)‏

13 Wersje bazy danych Oracle
Każda wersja bazy danych posiada specjalną licencję, która pozwala na korzystanie z oprogramowania dla celów edukacyjnych

14 Baza danych Oracle Bazę danych Oracle można bezpłatnie probrać ze strony producenta: Wersja 11g Enterprise Edition dla platform Linux/Windows – około 1.7GB Dokumentacja bazy danych (388 MB)‏ Aby pobierać oprogramowanie ze strony Oracle należy posiadać konto w serwisie Oracle Technology Network

15 Instalacja Oracle 11g Oracle certyfikuje systemy operacyjne pod kątem zgodności z instalacją bazy danych Aby uzyskać wsparcie techniczne należy posiadać produkt Oracle zainstalowany na certyfikowanym systemie

16 Instalacja Oracle 11g Pomimo konieczności posiadania certyfikowanego systemu produkty Oracle można zainstalować na niemal każdej platformie systemowej Przykład: Gentoo Linux Przykład: Debian/Ubuntu Linux Aby zainstalować produkty Oracle na niecertyfikowanych platformach należy dokonać odpowiednich modyfikacji w konfiguracji systemu operacyjnego

17 Wymagania Oracle 11g Do instalacji bazy danych Oracle w wersji 11g zalecane jest spełnienie następujących wymagań sprzętowych Minimum 1G pamięci RAM Minimum 2G pamięci SWAP Około 5G miejsca na dysku twardym Procesor 800MHZ lub lepszy

18 Instalacja bazy danych
Za instalację bazy danych Oracle odpowiedzialne jest narzędzie Oracle Universal Installer (OUI)‏ Jest to wielo platformowe narzędzie do instalacji większości produktów Oracle Korzystając z OUI można dodawać, usuwać oraz modyfikować produkty zainstalowane na systemie Przykład: standardowa instalacja bazy danych Oracle 11g składa się z ponad 120 oddzielnych produktów

19 Oracle Universal Installer
OUI można uruchomić po rozpakowaniu plików instalacyjnych za pomocą komendy: ./runInstaller W przypadku systemu Windows instalator można uruchomić wykonując plik setup.exe

20 Oracle Universal Installer
OUI można uruchomić z pewnymi parametrami, część z nich pomaga w instalacji bazy danych na nie certyfikowanym systemie Parametr -ignoreSysPrereqs pozwala pominięcie testów zgodności systemu z daną wersją bazy danych Oracle Parametr -executeSysPrereqs pozwala na wykonanie jedynie testów zgodności systemu operacyjnego z daną wersją bazy

21 Oracle Universal Installer
OUI pozwala także na automatyzację instalacji bazy danych Oracle Aby zautomatyzować instalację bazy należy utworzyć plik z odpowiedziami na pytania zadawane podczas instalacji Przykład uruchomienia: ./runInstaller -silent -responseFile /home/oracle/file.rsp

22 Ustawienia środowiskowe
Aby uruchomić bazę danych Oracle należy ustawić kilka zmiennych środowiskowych $ORACLE_HOME – zmienna środowiskowa wskazująca na główny katalog zainstalowanej bazy danych /home/oracle/product/11.1.0/db_1/ $ORACLE_SID – identyfikator systemowy bazy danych

23 Katalog domowy Oracle Katalog domowy bazy danych Oracle identyfikuje daną kopię plików binarnych związanych z bazą danych w systemie plików Katalog domowy wskazuje na miejsce gdzie zostały zainstalowane pliki danej bazy danych

24 Oracle System Identifier
Oracle System Identifier (SID) jest unikatową wartością dla każdej bazy danych Oracle zainstalowanej na danym systemie Na jednym systemie może być zainstalowanych kilka baz danych Oracle, każda musi posiadać inną wartość SID Przykład ustawienia wartości w systemie Linux/Unix export ORACLE_SID=orcl

25 Proces instalacji

26 Proces instalacji

27 Proces instalacji

28 Proces instalacji

29 Proces instalacji

30 Proces instalacji

31 Proces instalacji

32 Proces instalacji

33 Proces instalacji

34 Proces instalacji

35 Proces instalacji

36 Proces instalacji

37 Proces instalacji

38 Proces instalacji

39 Proces instalacji

40 Proces instalacji

41 Uruchamianie bazy danych
Program SQLPlus zainstalowany w podkatalogu /bin znajdującym się w katalogu ORACLE_HOME Uruchamianie bazy: ./sqlPlus / as sysdba startup Wyłączanie bazy shutdown

42 Proces usługi sieciowej
Proces TNS Listener odpowiedzialny za komunikację z bazą danych poprzez sieć, uruchamiany za pomocą narzędzia w katalogu /bin Uruchamianie: ./lsnrctl start Sprawdzanie statusu procesu ./lsnrctl status Zatrzymywanie ./lsnrctl stop

43 Oracle Enterprise Manager
Narzędzie służące do zarządzania bazą danych Oracle Instalowane automatycznie przez oprogramowanie OUI Konfiguracja poprzez stronę WWW Bogate możliwości konfiguracji Monitorowanie stanu bazy danych, alerty oraz metryki

44 Oracle Enteprise Manager
Uruchamiany na tej samej maszynie co zainstalowana baza na porcie 1158 Uruchamianie ./emctl start dbconsole Zatrzymywanie ./emctl stop dbconsole

45 „Relacyjne Bazy Danych (Oracle)”
Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej - zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania osób niepełnosprawnych” Prezentacja dystrybuowana jest bezpłatnie Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel. (042)


Pobierz ppt "„Relacyjne Bazy Danych (Oracle)”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google