Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VII Forum Młodych Bibliotekarzy Łódź, 11-12 września 2012 Kontrola zasobu a marka Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Hanna Grabowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VII Forum Młodych Bibliotekarzy Łódź, 11-12 września 2012 Kontrola zasobu a marka Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Hanna Grabowska."— Zapis prezentacji:

1 VII Forum Młodych Bibliotekarzy Łódź, września 2012 Kontrola zasobu a marka Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Hanna Grabowska

2 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Plan prezentacji Podstawowe terminy (marka, zarządzanie marką, zarządzanie marką w bibliotece). Zadania Oddziału Kontroli Zasobu w kontekście zarządzania marką.

3 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Marka nazwa, termin, znak, symbol, wzór lub kombinacja tych elementów, stworzona w celu rozpoznania towarów i usług sprzedawcy lub grupy sprzedawców i odróżnienia ich od towarów i usług konkurentów, symbolizuje obietnicę, mówi czego można się spodziewać po danym produkcie czy usłudze, zapowiada, czego oczekiwać od osób zaangażowanych w dostarczanie nabywcom danego produktu.

4 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Zarządzanie marką jeden z elementów zarządzania organizacją wyróżniony ze względu na przedmiot zarządzania, twórczy proces obejmujący formułowanie wizji rozwoju i funkcjonowanie marki oraz jej wdrażanie poprzez odpowiednie oddziaływanie na otoczenie oraz pracowników organizacji, opracowanie koncepcji powiązania marki z innymi obszarami funkcjonowania organizacji, określenia środków finansowych oraz wyznaczenia osób odpowiedzialnych za decyzje w tym zakresie.

5 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Zarządzanie marką w bibliotece proces, w którym oferta biblioteki przeistacza się w obietnicę odpowiadającą oczekiwaniom czytelników i wyróżnioną w sposób pozwalający im na wybór tej oferty, budowanie więzi miedzy biblioteka a użytkownikiem poprzez konieczność dostosowywania oferty do precyzyjnie zbadanych potrzeb klienta.

6 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Struktura organizacyjna Oddziału Kontroli Zasobu Oddział Kontroli Zasobu Sekcja Melioracji Sekcja Skontrum

7 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Zadania Oddziału Kontroli Zasobu inicjowanie oraz organizacja zadań związanych z systematyczną kontrolą stanu zasobu i szeroko rozumianym porządkowaniem księgozbioru biblioteki, kontrola zgodności katalogów z księgozbiorem bibliotecznym, prowadzenie skontrum, selekcja, retrokonwersja, przesuwaniem zbiorów miedzy kolekcjami, typowanie egzemplarzy, które należy kupić (np. w ramach zakupów uzupełniających na rynku antykwarycznym w przypadku zagubienia).

8 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Kontrola zgodności katalogów z księgozbiorem bibliotecznym Z uwagi na to, jak istotny jest dostęp do informacji, a zwłaszcza znajomość i skuteczność procesu ich wyszukiwania pracownicy Oddziału Kontroli Zasobu starają się – poprzez systematyczną kontrolę źródeł informacji oraz księgozbioru – wspomóc działania wyszukiwawcze.

9 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Katalog alfabetyczny Biblioteki Uniwersyteckiej Katalog alfabetyczny składa się z ponad 4 tysięcy kapsułek i odnotowuje wszystkie zgromadzone w Bibliotece Uniwersyteckiej książki, broszury, wydawnictwa ciągłe, atlasy, nuty, libretta itp., wydane po 1800 roku, a także zbiory kartograficzne wydane w latach Katalog alfabetyczny jest katalogiem autorsko-tytułowym, tzn. w jednym ciągu alfabetycznym uszeregowane są karty z nazwami autora (hasło autorskie) lub tytułami (hasło tytułowe) dzieł anonimowych, zbiorowych i wydawnictw ciągłych.

10 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Kontrola zgodności katalogów z księgozbiorem bibliotecznym odpowiedzialność merytoryczna za stan katalogu alfabetycznego, dbanie o jego poprawność i przejrzystość, melioracja - korekta błędów zarówno w tradycyjnych opisach katalogowych, jak i w opisach komputerowych (poprawa błędnych sygnatur, haseł osobowych i tytułowych, a także właściwe szeregowanie kart), prace techniczne nad kapsułkami (wymiana okładek, podklejanie kart, uzupełnianie kapsułek), digitalizacja katalogu kartkowego.

11 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Tożsamość i wizerunek marki Pozytywne doświadczenia czytelników związane z dostępem do sprawdzonej informacji oraz materiałów bibliotecznych przekładają się na budowanie pożądanej tożsamości marki i wizerunku biblioteki. Tożsamość marki to: wizja potencjalnego odbioru marki przez użytkownika, pożądany sposób jej postrzegania kreowany przez sponsora marki, kompleksowy komunikat o marce wysyłany do odbiorców. Wizerunek marki to: mentalne odzwierciedlenie związanych z marka skojarzeń, następstwo i skutek odbioru marki, obraz tożsamości marki w świadomości czytelnika.

12 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Zadania Sekcji Melioracji systematyczna współpraca z innymi oddziałami (m.in. przyjmowanie informacji o konieczności uporządkowania zasobu), wyznaczanie egzemplarzy do retrokonwersji, scalanie poszczególnych tytułów książek, wyznaczanie zniszczonych, uszkodzonych, wymagających nowej oprawy egzemplarzy i przekazywanie ich do Pracowni Restauracji Książki Oddziału Magazynowania i Ochrony Zbiorów, wskazywanie tytułów przeznaczonych do selekcji retrospektywnej (w oparciu o zasady polityki zarządzania zasobami w systemie biblioteczno - informacyjnym oraz po przeprowadzeniu konsultacji ze specjalistami dziedzinowymi oraz członkami Zespołu ds. Selekcji Retrospektywnej), wskazywanie tytułów przeznaczonych do użytkowania prezencyjnego, poszerzanie i aktualizacja księgozbiorów czytelń, wypożyczalni, Narodowego Zasobu Bibliotecznego, Pracowni Muzycznej, Pracowni Ikonografii, Pracowni Kartografii, Pracowni Starych Druków, Pracowni Dokumentów Życia Społecznego (poprzez proponowanie włączenia danych tytułów zgodnie z profilem poszczególnych jednostek).

13 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Zadania Sekcji Skontrum porównywanie ksiąg inwentarzowych ze stanem faktycznym księgozbioru, wskazywanie zagubień (wyłączanie kart z zagubieniami z katalogu kartkowego i systematycznego oraz włączanie ich do kuponoteki dzieł zagubionych, wprowadzanie sygnatury książek zagubionych bądź wyselekcjonowanych do bazy braków), kwalifikowanie do włączenia do księgozbioru bądź selekcji książek odnalezionych, tj. regresów (zgodnie z profilem gromadzenia biblioteki oraz w oparciu o konsultacje z członkami Zespołu do Spraw Selekcji Retrospektywnej).

14 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Podsumowanie Wykonując codzienne obowiązki pracownicy Sekcji Melioracji i Sekcji Skontrum Oddziału Kontroli Zasobu kształtują jakość usług w bibliotece. Jakość usług w bibliotece wiąże się z takimi pojęciami, jak: dokładność, solidność, niezawodność, szybkość, pewność jej uzyskania (fachowość instytucji i kompetencje jej pracowników), indywidualne podejście do obsługi każdego klienta i namacalność (realna, rzeczywiście doznana). Jeśli usługi w bibliotece świadczone są na takim poziomie, niewątpliwie przyczynia się to do wzrostu zadowolenia klienta, czyli poprawy jego stanu psychicznego odczuwanego w trakcie korzystania z usługi bibliotecznej. Zadowolenie (bądź jego wzrost) wynika ze stopnia zgodności oczekiwań z faktycznie dostarczonymi wartościami. W momencie, kiedy jakość usługi jest odpowiednio wysoka i następuje przekroczenie oczekiwań, zaczyna wytwarzać się lojalność klienta. A posiadanie lojalnych i wiernych klientów - odbiorców usług - to marzenie każdej organizacji. Zapewnienie lojalności wśród odbiorców usług biblioteki jest elementem budowania kapitału marki instytucji. Pozyskiwanie nowych klientów jest tak samo ważne, jak budowanie lojalności wśród istniejącej grupy użytkowników, zabieganie o to, żeby świadomie, po raz kolejny, zechcieli skorzystać z usług biblioteki i aby do niej wracali. Lojalność jest efektem nauczenia się przez klienta, że dana marka zaspokaja jego potrzeby i przynosi mu wyjątkowe korzyści.

15 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu Podsumowanie Efektywna realizacja celów i zadań, jakie stoją przed Oddziałem Kontroli Zasobu - a więc wykonywanie niezbędnych prac nad zamkniętym katalogiem alfabetycznym, prowadzenie selekcji retrospektywnej, wyznaczanie książek do retrokonwersji, kierowanie dzieł do restauracji bądź oprawy, scalanie wydawnictw rozproszonych i niepełnych, sprawdzanie zamówień czytelniczych niezrealizowanych z powodu zagubień, współpraca z bibliotekami sieci w zakresie przekazywania im materiałów z zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej - przyczyniają się do budowania marki biblioteki, oddziałują na jej wizerunek i budują lojalność wśród użytkowników.

16 VII Forum Młodych Bibliotekarzy Łódź, września 2012 Dziękuję za uwagę Hanna Grabowska


Pobierz ppt "VII Forum Młodych Bibliotekarzy Łódź, 11-12 września 2012 Kontrola zasobu a marka Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Hanna Grabowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google