Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hieronim Franciszek Konarski herb: Gryf data urodzenia: 30 września 1700 r. miejsce urodzenia: Żarczyce Duże rodzice: Helena z Czermińskich i Jerzy rodzeństwo:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hieronim Franciszek Konarski herb: Gryf data urodzenia: 30 września 1700 r. miejsce urodzenia: Żarczyce Duże rodzice: Helena z Czermińskich i Jerzy rodzeństwo:"— Zapis prezentacji:

1

2 Hieronim Franciszek Konarski herb: Gryf data urodzenia: 30 września 1700 r. miejsce urodzenia: Żarczyce Duże rodzice: Helena z Czermińskich i Jerzy rodzeństwo: dwaj bracia - Stanisław i Władysław imię zakonne: Stanisław od św. Wawrzyńca Kim był ?: pijarem, pisarzem, pedagogiem, publicystą, reformatorem szkolnictwa i założycielem Collegium Nobilium

3 Herb Gryf

4 Edukacja Ukończył szkołę pijarską w Piotrkowie (1715) Studia teologii spekulatywnej w Warszawie (1722) Collegium Nazarenum w Rzymie (1725- 1729) Studia we Francji Pogłębianie wiedzy podczas licznych podróży po Europie (Anglia, Niemcy, Austria, Holandia)

5 ks. Stanisław Konarski WSZ Ę DZIE, GDZIE MŁODY CZŁOWIEK SI Ę ZNAJDZIE, MA Z ODDANIEM SŁU Ż Y Ć OJCZY Ź NIE…

6 Historia zakonu Pijarów

7 Życie zakonne Konarskiego Wstąpił do zakonu w 1715 r. Nowicjat odbył w Podolińcu Śluby zakonne złożył 15.08.1717 r. Po studiach teologicznych w Warszawie przyjął święcenia kapłańskie Został prowincjałem w 1741 r. Zrezygnował z możliwości zostania biskupem

8 Pedagog Uczył retoryki i poetyki w kolegiach pijarskich w Podolińcu i Warszawie Otrzymał katedrę wymowy w rzymskim Collegium Nazarenum Wykładał literaturę, politykę i prawo w kolegium krakowskim, a następnie geografię i wymowę w Rzeszowie Założyciel Collegium Nobilium

9 Collegium Nobilium -szkoła wyższa, założona w Warszawie przez Stanisława Konarskiego w 1740 roku. Zadaniem tej instytucji było kształcenie nowego pokolenia Polaków, by przygotować je do przeprowadzenia przebudowy państwa polskiego. Efektami późniejszych reform i zmian były m.in. Sejm Wielki i jego największy sukces – Konstytucja 3 maja. Kolegium dzieliło się na 5 klas, nauka trwała 8 lat (klasy II, IV oraz V były dwuletnie).

10 Absolwenci Collegium Nobilium To m. in.: Tadeusz Kościuszko Ignacy Potocki Stanisław Małachowski Stanisław Moniuszko Joachim Lelewel

11 ks. Stanisław Konarski UCZ SI Ę, BO NAUKA PRAWD Ę OD FAŁSZU, DOBRE OD ZŁEGO, PEWNO ŚĆ OD W Ą TPLIWO Ś CI ODDZIELA

12 Reformator szkolnictwa Konarski w roku 1754 uzyskał od papieża Benedykta XIV zgodę na reformę szkół pijarskich. W tymże roku otwarto w Warszawie nowy gmach Collegium Nobilium. Zreformowany program obejmował między innymi: język ojczysty, języki nowożytne, historię, geografię,podstawy prawa ojczystego i międzynarodowego, nauki matematyczno fizyczne i przyrodnicze. W swym programie nauczania, a później w praktyce pedagogicznej szczególnie duży nacisk położył Konarski na wychowanie obywatelskie i patriotyczne młodzieży.

13 CELEM WSZYSTKICH SZKÓŁ JEST PRZEDE WSZYSTKIM USZLACHETNIENIE SERC I DUSZ ks. Stanisław Konarski

14 Pisarz i publicysta Najważniejsze dzieła: Volumina Legum - Zbiory Ustawodawstwa Polskiego obejmującego kilka wieków praw polskich. Rozprawy: Rozmowa pewnego ziemianina ze swoim sąsiadem o teraźniejszych okolicznościach, Listy Poufne Podręczniki dla uczniów szkół pijarskich: ''Gramatyka łacińsko-polska'' i podręcznik do retoryki: ''O poprawie wad wymowy'' O skutecznym rad sposobie – czterotomowy traktat polityczny, wydany w latach 1760 -1763. Wytyka wady ustrojowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wskazuje szkodliwość zasady liberum veto i opowiada się za stosowaniem zasady większości w Sejmie. Praca ta była jednym z fundamentów reformy ustrojowej Konstytucji 3 Maja. Tragedia Epaminondy Carmina(pieśni tłumaczone na język polski)

15 ks. Stanisław Konarski NIE UST Ę PUJ PRZED ZŁYMI LUD Ź MI, PRZECIWNIE – Ś MIAŁO WYST Ę PUJ PRZECIW NIM

16 Nie masz zasług: te, co my zowiemy zasługi, są tylko ku ojczy ź nie wypłacone długi ks. Stanisław Konarski (Tragedia Epaminondy)

17

18 Stanisław Konarski zmarł 3 sierpnia 1773 w Warszawie. Przyczyną była puchlina wodna, na którą chorował, a także depresja wywołana pierwszym rozbiorem Polski. Został pochowany w kościele Pijarów przy ul. Długiej w Warszawie.

19 WIECZNIE ŻYWY Ksiądz St. Konarski stale obecny jest w pamięci potomnych. Świadczą o tym: szkoły jego imienia; ulice nazywane Jego imieniem; uroczyście obchodzone Jego jubileusze;

20 Nasz Patron: Nasz Patron: Stanisław Konarski został patronem naszej szkoły w 1926 roku. Był on jedną z najwybitniejszych postaci polskiego Oświecenia, dlatego też na pewno jest dla nas wzorem do naśladowania.

21 Prezentację przygotowała klasa 2H


Pobierz ppt "Hieronim Franciszek Konarski herb: Gryf data urodzenia: 30 września 1700 r. miejsce urodzenia: Żarczyce Duże rodzice: Helena z Czermińskich i Jerzy rodzeństwo:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google