Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stanisław Konarski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stanisław Konarski."— Zapis prezentacji:

1 Stanisław Konarski

2 Hieronim Franciszek Konarski
herb: Gryf data urodzenia: 30 września 1700 r. miejsce urodzenia: Żarczyce Duże rodzice: Helena z Czermińskich i Jerzy rodzeństwo: dwaj bracia - Stanisław i Władysław imię zakonne: Stanisław od św. Wawrzyńca Kim był ?: pijarem, pisarzem, pedagogiem, publicystą, reformatorem szkolnictwa i założycielem Collegium Nobilium

3 Herb Gryf

4 Edukacja Ukończył szkołę pijarską w Piotrkowie (1715)
Studia teologii spekulatywnej w Warszawie (1722) Collegium Nazarenum w Rzymie ( ) Studia we Francji Pogłębianie wiedzy podczas licznych podróży po Europie (Anglia, Niemcy, Austria, Holandia)

5 „WSZĘDZIE, GDZIE MŁODY CZŁOWIEK SIĘ ZNAJDZIE, MA Z ODDANIEM SŁUŻYĆ OJCZYŹNIE…”
ks. Stanisław Konarski

6 Historia zakonu Pijarów

7 Życie zakonne Konarskiego
Wstąpił do zakonu w 1715 r. Nowicjat odbył w Podolińcu Śluby zakonne złożył r. Po studiach teologicznych w Warszawie przyjął święcenia kapłańskie Został prowincjałem w 1741 r. Zrezygnował z możliwości zostania biskupem

8 Pedagog Uczył retoryki i poetyki w kolegiach pijarskich w Podolińcu i Warszawie Otrzymał katedrę wymowy w rzymskim Collegium Nazarenum Wykładał literaturę, politykę i prawo w kolegium krakowskim, a następnie geografię i wymowę w Rzeszowie Założyciel Collegium Nobilium

9 Collegium Nobilium -szkoła wyższa, założona w Warszawie
 przez Stanisława Konarskiego w 1740 roku. Zadaniem tej instytucji było kształcenie nowego pokolenia Polaków, by przygotować je do przeprowadzenia przebudowy państwa polskiego. Efektami późniejszych reform i zmian były m.in. Sejm Wielki i jego największy sukces – Konstytucja 3 maja. Kolegium dzieliło się na 5 klas, nauka trwała 8 lat (klasy II, IV oraz V były dwuletnie).

10 Absolwenci Collegium Nobilium
To m. in.: Tadeusz Kościuszko Ignacy Potocki Stanisław Małachowski Stanisław Moniuszko Joachim Lelewel

11 „UCZ SIĘ, BO NAUKA PRAWDĘ OD FAŁSZU, DOBRE OD ZŁEGO, PEWNOŚĆ OD WĄTPLIWOŚCI ODDZIELA”
ks. Stanisław Konarski

12 Reformator szkolnictwa
Konarski w roku 1754 uzyskał od papieża Benedykta XIV zgodę na reformę szkół pijarskich. W tymże roku otwarto w Warszawie nowy gmach Collegium Nobilium. Zreformowany program obejmował między innymi: język ojczysty, języki nowożytne, historię, geografię,podstawy prawa ojczystego i międzynarodowego, nauki matematyczno — fizyczne i przyrodnicze. W swym programie nauczania, a później w praktyce pedagogicznej szczególnie duży nacisk położył Konarski na wychowanie obywatelskie i patriotyczne młodzieży.

13 „CELEM WSZYSTKICH SZKÓŁ JEST PRZEDE WSZYSTKIM USZLACHETNIENIE SERC I DUSZ”
ks. Stanisław Konarski

14 Pisarz i publicysta Najważniejsze dzieła:
„Volumina Legum” - Zbiory Ustawodawstwa Polskiego obejmującego kilka wieków praw polskich. Rozprawy: „Rozmowa pewnego ziemianina ze swoim sąsiadem o teraźniejszych okolicznościach”, „Listy Poufne” Podręczniki dla uczniów szkół pijarskich: ''Gramatyka łacińsko-polska'' i podręcznik do retoryki: ''O poprawie wad wymowy'' „O skutecznym rad sposobie” – czterotomowy traktat polityczny, wydany w latach  Wytyka wady ustrojowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wskazuje szkodliwość zasady liberum veto i opowiada się za stosowaniem zasady większości w Sejmie. Praca ta była jednym z fundamentów reformy ustrojowej Konstytucji 3 Maja. „Tragedia Epaminondy” „Carmina”(pieśni tłumaczone na język polski)

15 „NIE USTĘPUJ PRZED ZŁYMI LUDŹMI, PRZECIWNIE – ŚMIAŁO WYSTĘPUJ PRZECIW NIM”
ks. Stanisław Konarski

16 „Nie masz zasług: te, co my zowiemy zasługi,
są tylko ku ojczyźnie wypłacone długi„ ks. Stanisław Konarski (Tragedia Epaminondy)

17 Dowodem wielkich zasług ks
Dowodem wielkich zasług ks. Konarskiego dla Ojczyzny był medal „Sapere auso” („Temu, kto miał odwagę być mądrym”), wybity na jego cześć przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765 r.

18 Stanisław Konarski zmarł 3 sierpnia 1773 w Warszawie.
Przyczyną była puchlina wodna, na którą chorował, a także depresja wywołana pierwszym rozbiorem Polski. Został pochowany w kościele Pijarów przy ul. Długiej w Warszawie.

19 WIECZNIE ŻYWY Ksiądz St. Konarski stale obecny jest w pamięci potomnych. Świadczą o tym: szkoły jego imienia; ulice nazywane Jego imieniem; uroczyście obchodzone Jego jubileusze;

20 Nasz Patron: Stanisław Konarski został patronem naszej szkoły w 1926 roku. Był on jedną z najwybitniejszych postaci polskiego Oświecenia, dlatego też na pewno jest dla nas wzorem do naśladowania.

21 Prezentację przygotowała klasa 2H
KONIEC Prezentację przygotowała klasa 2H


Pobierz ppt "Stanisław Konarski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google