Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia ITTI w realizacji projektów 5. i 6. PR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia ITTI w realizacji projektów 5. i 6. PR"— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia ITTI w realizacji projektów 5. i 6. PR
Witold Hołubowicz Zakład Informatyki Stosowanej (kierownik), Wydział Fizyki UAM ITTI Sp. z o.o. Prezes Zarządu Poznań,

2 Plan prezentacji ITTI - kim jesteśmy Aby znaleźć się w projekcie...
Specyfika projektów unijnych Gwarancja sukcesu ?

3 Plan prezentacji ITTI - kim jesteśmy Aby znaleźć się w projekcie...
Specyfika projektów unijnych Gwarancja sukcesu ?

4 ITTI - zakres działań Usługi doradcze dla sektora telekomunikacyjnego.
Doradztwo dla użytkowników końcowych informatyki i teleinformatyki. Prace badawcze stosowane: krajowe i finansowane przez UE

5 Fakty i liczby (1) Firma założona w 1996r.
Kontynuacja działalności konsultingowej i badawczej Francusko-Polskiej Wyższej Szkoły Nowych Technik Informatycznych i Komunikacyjnych, EFP ( ) Od 2003 r. ścisła współpraca z Zakładem Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu Zatrudnienie: 35 osób (w tym 25 konsultantów) Przychody w 2006 r.: 4,2 mln PLN Wszystkie udziały własnością parterów ITTI

6 Fakty i liczby (2) Akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w zakresie usług doradczych Nagroda „Kryształowej Brukselki” w kategorii MŚP (2006 r.) dla najlepszej polskiej firmy uczestniczącej w 6. Programie Ramowym UE Konsultanci ITTI posiadają certyfikaty: Zarządzania Projektami PRINCE2 Zarządzania Usługami ITIL Foundation Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z BS 7799 z zakresu znajomości metodyki „TOGAF 8”

7 Wsparcie zagraniczne od 2001 r. ITTI należy do ITIC – International Telecom and IT Consultants Group (z centralą w Wiedniu) ITIC to 35 niezależnych firm doradczych z 18 krajów, działających w obszarze informatyki i telekomunikacji łącznie: ok konsultantów i blisko 300 mln EUR przychodów ITTI bierze udział w międzynarodowych projektach doradczych konsultanci z ITIC uczestniczą w projektach wykonywanych przez ITTI w Polsce

8 Projekty 5 PR FlexWork Demonstrating and promoting the adoption of new ways of Flexible Working among outlying regions and SMEs (IST) CADENUS Creation and Deployment of End-User Services in Premium IP Networks (IST) EMERGE Dissemination and Technology Transfer of Emerging IST Results to European Union Associated Countries (IST) FELLOWS Facilitating and Enhancing access to Life-long Learning sOlutions for a Wide variety of Socil categories (IST)

9 Projekty 6 PR (1/2) HAGRID - ACC and INCO Organisations in FP7-IST through the Innovative Use of the Concept of "Grid Computing„ (IST) A-BARD - Analysing Broadband for Rural Development (IST) EMMA - Embedded Middleware In Mobility Applications (IST) NETQoS - Policy based Management of Heterogeneous Networks for guaranteed QoS (IST) - a collaborative platform for working and living in rural areas (IST) VISP – Virtual ISP (IST) COMIST - Stimulating the Participation of NMS and ACC Organiations in eWork and eBusiness Related IST Activities (IST)

10 Projekty 6 PR (2/2) EPRI-Start Stimulate the participation of SMEs from NMS in IST activities (IST) MOSAIC Mobile Worker Support Environments: Aligning Innovation in Mobile Technologies, Applications and Workplaces for Location-Independent Cooperation and Networking (IST) SIMS Supporting Innovation of SMEs in the Mobile Services and Application Supply Business (IST) DAIDALOS Design Advanced Interfaces for the Delivery and Administration of Location independent Optimised personal Services (IST) SEAMLESS Small Enterprises Accessing the Electronic Market of the Enlarged Europe by a Smart Service Infrastructure (IST)

11 Projekty – inne programy
ENTER – Partnerstwo na rzecz telepracy, przedsiębiorczości i równouprawnienia (EQUAL) Elastan – Promocja Elastycznych Stanowisk Pracy oraz ochrona kapitału intelektualnego firm (EQUAL) ADAPTUS – System Promocji Elastycznej Pracy (EQUAL) SISINE - Role Playing Simulations in Negotiations e-learning (LdV) UPTEL – Upgading of the Telecommunication Curricula towards the Needs of the Employment Market (LdV) MDEC (Multimedia Distance English Courses for Polish Users in Legal, Banking and Financial Scientific, and Safety Training Sectors with Elements of European Union regulations and standards (LdV) CITRINE - Common Intelligence and Traceability for Rescues and IdentificatioN operations (PASR)

12 Nagrody 6. Programu Ramowego w kategorii MŚP
„Kryształowa Brukselka” - nagroda dla najlepszego uczestnika 6. Programu Ramowego w kategorii MŚP „Best Practice Award” - nagroda za najlepiej zrealizowany projekt IST w kategorii e-business (za projekt FlexWork)

13 Plan prezentacji Aby znaleźć się w projekcie... ITTI - kim jesteśmy
Specyfika projektów unijnych Gwarancja sukcesu ?

14 Jak zaczynaliśmy … korzenie w poznańskiej EFP – pewne doświadczenie, głównie w programach typowo akademickich 1998: rozpoczęcie 5PR – Polska po raz pierwszy przystępuje do PR, my także przystępujemy do działań 1 osoba na część etatu 1 konferencja KPK → własna praca u „podstaw” akcja „marketingowa” ... prawo wielkich liczb w końcu – pytanie od tworzącego się konsorcjum !

15 Jesteśmy w pierwszym konsorcjum
dyskusje nad zakresem pracy przygotowanie dokumentacji !!! prawie 1 rok oczekiwania !!! negocjacje z Komisją, podpisywanie kontraktu, wreszcie ‘kick-off meeting’ w Brukseli

16 (Accompanying Measures)
Projekt EMERGE Rozpowszechnianie wiedzy i transfer technologii oraz wyników projektów IST do krajów ubiegających się o członkostwo w UE projekt IST (IST ) (Accompanying Measures)

17 Inne działania w projekcie
Udział w konferencjach (krajowych i międzynarodowych) Organizacja własnych imprez Artykuły w prasie mnóstwo kontaktów jeszcze więcej wiedzy sporo doświadczenia

18 Kontakty procentują ... nadchodzi zapytanie z Irlandii
„(...) Dear Friends, wouldn’t you like to join our project? We’re expanding it into CEE states...” … negocjacje raz jeszcze ! znowu prawie rok zwłoki … … kontrakt, kick off wyjazdy, wiele kontaktów

19 Najlepszy projekt Projekt FlexWork W 2005 r. ITTI zdobyło nagrodę
„Best Practice Award” dla ITTI za najlepiej zrealizowany projekt IST w kategorii e-biznes

20 … a w międzyczasie … rozpoczęliśmy realizację projektu
CADENUS – Creation and Deployment of End-User Services in Premium IP Networks dzięki osobistym kontaktom, kilku wyjazdom na konferencję, dziesiątkom telefonów, setkom i udaje nam się skorzystać z inicjatywy KE (IST – AL. VIII.1.6) pozwalającej na dołączanie partnerów z NAS do istniejących projektów Taka sytuacja powtórzy się później także

21 Kontakty procentują wiemy coraz więcej
po raz kolejny … składamy kilka wniosków jako partnerzy w konsorcjach koordynowanych przez naszych znajomych z biegnących projektów wiemy coraz więcej szukamy nowych horyzontów... powstaje Raport Monograficzny ITTI nt. pomocy unijnej dla przedsiębiorców i instytucji w Polsce

22 w 6 Programie Ramowym składamy kolejne wnioski ze znanymi nam już partnerami, z ich znajomymi, znajomymi tych znajomych, a nawet zupełnie nieznanymi w II Konkursie IST 6PR uczestniczyliśmy już w składaniu blisko 10 wniosków (w tym 2 – jako koordynatorzy) w III, IV, V i VI Konkursie wniosków z naszym udziałem złożono już kilkanaście w rezultacie mamy 12 nowych projektów

23 Pozyskiwanie projektów – wnioski
Celem nie jest „znaleźć się w projekcie”, ale raczej „wykorzystać maksymalnie formułę 7FP do realizacji celów własnej organizacji” Sens i rozległość uczestnictwa w 7FP silnie zależy od charakteru przedsiębiorstwa / organizacji W udziale w 7FP bardzo liczy się sieć kontaktów, szczególnie projektowych z wcześniejszych programów „Prawo wielkich liczb” – statystycznie większość prób w każdej (!) organizacji jest nieudana

24 Plan prezentacji Specyfika projektów unijnych ITTI - kim jesteśmy
Aby znaleźć się w projekcie... Specyfika projektów unijnych Gwarancja sukcesu ?

25 Specyfika projektów UE
wielonarodowość praca zdalna projekty długookresowe badania stosowane zakres prac sposób zarządzania spotkania projektowe sposób finansowania

26 Wielonarodowość projekty prestiżowe, prowadzone w międzynarodowych konsorcjach punktowana współpraca pomiędzy krajami z tzw. starej Unii i krajami Europy Wschodniej wyjazdy zagraniczne oraz spotkania w ramach projektu zróżnicowana kultura pracy bariery językowe

27 Praca zdalna indywidualny tryb pracy trudniej o efektywność
czasochłonna komunikacja (telefony, telekonferencje, e) trudności ze „zgraniem” partnerów brak bezpośredniej kontroli bariery językowe spowalniają pracę A właściwie zdalna współpraca, nie tak efektywna, komunikacja czasochłonna – telekonferencje, rozmowy, maile, trzeba zorganizować wiele osób w tym samym czasie, tutaj też dochodzą róznice językowe

28 Czas trwania projekty długookresowe, 1-3 lata
„pozornie” odległe terminy niezbędny plan pracy przekładanie „na potem” rozliczanie pracy w trybie rocznym Prace są nieco bardziej rozciągnięte w czasie niż w projektach komercyjnych, ponieważ rozliczenie prac następuje w trybie rocznym. Powoduje to zagrożenia, że prace są przesuwane w czasie i tzw. „odkładanie na potem”. Dlatego właśnie tak ważne jest planowanie pracy i trzymanie się tego planu, żeby prace nie nawarstwiały się.

29 Zorientowanie na zastosowania
z wyników badań korzysta Unia Europejska jak i poszczególne kraje komercjalizacja wyników badań, interdyscyplinarny charakter projektów szerokie lub wąskie podejście do zagadnienia w zależności od rodzaju projektu: IP – Integrated Projects STREP - Specific Targeted Research Projects SSA – Specific Support Action CA – Coordination Actions CRAFT – Co-operative Research Projects Collective Research Projects NoE – Networks of Excellence IP (Intergrated projects) - projekty zintegrowane Duże, szeroko zakrojone, ambitne projekty realizowane przez wielu partnerów. IP poświecone są przede wszystkim badaniom, ale mogą również zawierać moduły szkoleniowe, demonstracji, rozpowszechniania wyników czy transferu technologii. Głównym celem IP jest generowanie wiedzy potrzebnej do opracowywania nowych produktów, procesów czy usług. NoE (Networks of excellence) - sieci doskonałości Celem Noe jest utworzenie stałych sieci współpracy, dzięki którym Europa będzie mogła przeciwstawić się fragmentacji badań oraz objąć przewodnictwo światowe w konkretnych dziedzinach. Projekty tworzą i realizują wspólny program działań - tworzenia wspólnej polityki i programu badań, wspólnego rozwoju i zarządzania infrastrukturą, wymiany naukowej i szkoleń. Projekty nie finansują samych badań. STREP (Specific targeted research projects) - projekty badawczo-rozwojowe Wielopartnerskie projekty badań, demonstracji lub innowacji na mniejszą skalę i o mniejszym rozmachu, skierowane w szczególności do mniejszych placówek badawczych i przedsiębiorstw z krajów kandydujących do Unii Europejskiej. CA (Coordination actions) - działania koordynujące Celem akcji koordynacyjnych jest promowanie współpracy oraz koordynowanie działalności badawczej i innowacyjnej finansowanej na szczeblach krajowych. W ich zakres wchodzi definiowanie, organizowanie i zarządzanie wspólnymi lub łącznymi inicjatywami, oraz takie działania jak organizowanie konferencji, spotkań, studia, wymiany personelu, wymiana i upowszechnianie dobrych praktyk, tworzenie wspólnych systemów informacyjnych i grup eksperckich. Fundusze UE przeznaczone będą na koordynację, nie na badania. SSA (Specific suport actions) - działania wspomagające SSA mogą być działaniami jednej instytucji lub konsorcjum kilku partnerów. Ich zadaniem jest wspieranie realizacji Programu Ramowego. Mogą one również służyć do opracowywania przyszłej wspólnotowej polityki badawczej. Przykładowo SSA będą wspierać konferencje, seminaria, studia i analizy, grupy robocze i eksperckie, a także działalność informacyjną, upowszechnianie, komunikację i różne połączenia tego rodzaju działań. CRAFT (Co-operative research projects) - projekty współpracy badawczej Projekty realizowane przez ośrodki badawcze na rzecz grupy MŚP, które mają podobny problem technologiczny do rozwiązania. Finansowanie w głównej mierze dotyczy opracowania nowych rozwiązań technologicznych, które po ukończeniu projektu stają się własnością przedsiębiorstw. Collective research projects - projekty sektorowe Projekty realizowane przez ośrodki badawcze na zlecenie stowarzyszeń przemysłowych oraz izb gospodarczo-handlowych, zrzeszających MŚP. Celem projektu jest wypracowanie odpowiedzi na problemy nękające całe sektory gospodarki, w których dominująca rolę odgrywają MŚP. Stosowalność badań (zorientowane na badania) połączenie badań z komercyjnymi rozwiązaniami, ma to wpływ duży na KOmisję (wiele różnych zagadnień badawczych, jedno zagadnienie badawcze z różnych stron, stosowalność badań , exploitation plan – przeznaczony do komercjalzacja, połączenie nauki i biznesu, stosowanie systemow inf przestrz. Wczesci aplikacyjnej, pokazać na posdt. Różnych sektorów (rolnictwo, magazynowanie, w różnych dziedzinach przemysłu). Interdyscyplinarność jako stosowalnośc badań., różne:STREP, IP

30 Zakres prac niektóre proposale pokazują jedynie kierunek prac, a metody realizacji wybierane w trakcie trwania projektu problem z realizacją, gdy zakres prac zdefiniowany jest zbyt szczegółowo w praktyce plan pracy jest elastyczny, jeśli mieści się w ustalonych ramach w wielu projektach określony ogólnie, pokazuje się kierunek, a metoda jest obierana w trakcie, niektóre były zbyt szczegółowo i był potem problem do zrealizowania, generalnie plan pracy praktycznie elastyczny i trzeba go modyfikować w trakcie realizacji, podejście jest zmieniane w trakcie

31 Sposób zarządzania bardzo ważna rola koordynatora projektu
w praktyce są problemy ze sprawnym zarządzaniem Istotne dokumenty: kontrakt pomiędzy Komisją Europejską i Koordynatorem projektu consortium agreement pomiędzy koordynatorem i partnerami w projekcie możliwe zmiany w podziale zadań oraz w budżecie w trakcie realizacji projektu Sposób zarządzania projektem zależy w głównie od koordynatora, najlepiej w roli koordynatora sprawdzają się instytucje z komercyjnym podejściem, szczególnie w dużych projektach naukowych, przemysłowych jest bardzo konkretne zarządzanie. Adam twierdzi, że tak się zdarza, ale w projektach naukowych, przemysłowych jest bardzo konkretne zarządzanie, KS: zarządzanie opiera się na kilku dokumentach, kontrakt koordynatora z Komisją Europejską, stosunki w konsorcjum regulowane przez concortium agreement i zarządzanie oparte na koncensusie, nie można zmusic partnera, konsorcjum jest zobligowane do wywiazania się ze swoich zadań , zmiany w budzecie, pewne prace może robić inny partner, nie narzuca się niczego-konsensus

32 Spotkania projektowe finansowane z budżetu projektu
spotkania projektowe aktywizują partnerów przełamują bariery pozytywnie wpływają na atmosferę współpracy poznajemy podejście innych partnerów do tematu zdobywamy cenne kontakty, które mogą przydać się w przyszłości dość czasochłonne, jeśli uczestniczymy w większej ilości projektów Aktywizacja, różne podejścia

33 Finanse zaliczki na poczet wszystkich wydatków
pokrywane są wszystkie koszty związane z prowadzeniem projektów spóźnienia w płatnościach uwaga na brak płynności dokumentacja ! Plusy: Komisja zaliczkuje wykonawców projektów, pokrywa wszystkie koszty, w rzeczywistości nagminne są spóźnienia w wypłacie zaliczek, rozliczeniami, może powstać problem z brakiem płynności

34 Plan prezentacji Gwarancja sukcesu ? ITTI - kim jesteśmy
Aby znaleźć się w projekcie... Specyfika projektów unijnych Gwarancja sukcesu ?

35 Sukces projektu to … doświadczone konsorcjum, a przede wszystkim dobry koordynator dobór odpowiedniego zespołu projektowego samokontrola i umiejętność zdalnej pracy działanie zgodnie z harmonogramem i opisem pracy aktywny udział w spotkaniach projektowych dobre stosunki z partnerami i twórcza atmosfera współpracy ścisła współpraca z koordynatorem uważne planowanie i rozliczanie wydatków bardzo dobra znajomość języka angielskiego

36 Promujmy polskie konsorcja !
Polskie (ale nie tylko) firmy i instytucje najczęściej działają w pojedynkę bardzo ważna praca zespołowa na 46 partnerów: Niemcy 10 (!) Francja 5 Portugalia 4 Wielka Brytania 4 Polska 3 na 16 partnerów: Niemcy 2 Finlandia 3 Włochy 2 Wielka Brytania 4 (!) Polska 1

37 WYKORZYSTAJMY TĘ SZANSĘ !
Na zakończenie... W nadchodzących latach Polska będzie beneficjentem coraz większej ilości środków pomocowych UE (7 PR i 200 innych programów, fundusze strukturalne itp.) WYKORZYSTAJMY TĘ SZANSĘ ! … ucząc się na błędach własnych i doświadczeniach innych (dobrych i złych) …


Pobierz ppt "Doświadczenia ITTI w realizacji projektów 5. i 6. PR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google