Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Doświadczenia ITTI w realizacji projektów 5. i 6. PR Witold Hołubowicz Zakład Informatyki Stosowanej (kierownik), Wydział Fizyki UAM ITTI Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Doświadczenia ITTI w realizacji projektów 5. i 6. PR Witold Hołubowicz Zakład Informatyki Stosowanej (kierownik), Wydział Fizyki UAM ITTI Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 1 Doświadczenia ITTI w realizacji projektów 5. i 6. PR Witold Hołubowicz Zakład Informatyki Stosowanej (kierownik), Wydział Fizyki UAM ITTI Sp. z o.o. Prezes Zarządu Poznań, 16.05.2007

2 2 Plan prezentacji ITTI - kim jesteśmy Aby znaleźć się w projekcie... Specyfika projektów unijnych Gwarancja sukcesu ? www.itti.com.pl

3 3 Plan prezentacji ITTI - kim jesteśmy Aby znaleźć się w projekcie... Specyfika projektów unijnych Gwarancja sukcesu ? www.itti.com.pl

4 4 ITTI - zakres działań Usługi doradcze dla sektora telekomunikacyjnego. Doradztwo dla użytkowników końcowych informatyki i teleinformatyki. Prace badawcze stosowane: krajowe i finansowane przez UE www.itti.com.pl

5 5 Fakty i liczby (1) Firma założona w 1996r. Kontynuacja działalności konsultingowej i badawczej Francusko-Polskiej Wyższej Szkoły Nowych Technik Informatycznych i Komunikacyjnych, EFP (1992-96) Od 2003 r. ścisła współpraca z Zakładem Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu Zatrudnienie: 35 osób (w tym 25 konsultantów) Przychody w 2006 r.: 4,2 mln PLN Wszystkie udziały własnością parterów ITTI www.itti.com.pl

6 6 Fakty i liczby (2) Akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w zakresie usług doradczych Nagroda Kryształowej Brukselki w kategorii MŚP (2006 r.) dla najlepszej polskiej firmy uczestniczącej w 6. Programie Ramowym UE Konsultanci ITTI posiadają certyfikaty: Zarządzania Projektami PRINCE2 Zarządzania Usługami ITIL Foundation Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z BS 7799 z zakresu znajomości metodyki TOGAF 8 www.itti.com.pl

7 7 Wsparcie zagraniczne www.itti.com.pl od 2001 r. ITTI należy do ITIC – International Telecom and IT Consultants Group (z centralą w Wiedniu) ITIC to 35 niezależnych firm doradczych z 18 krajów, działających w obszarze informatyki i telekomunikacji łącznie: ok. 2500 konsultantów i blisko 300 mln EUR przychodów ITTI bierze udział w międzynarodowych projektach doradczych konsultanci z ITIC uczestniczą w projektach wykonywanych przez ITTI w Polsce

8 8 Projekty 5 PR www.itti.com.pl FlexWork Demonstrating and promoting the adoption of new ways of Flexible Working among outlying regions and SMEs (IST) CADENUS Creation and Deployment of End-User Services in Premium IP Networks (IST) EMERGE Dissemination and Technology Transfer of Emerging IST Results to European Union Associated Countries (IST) FELLOWS Facilitating and Enhancing access to Life-long Learning sOlutions for a Wide variety of Socil categories (IST)

9 9 Projekty 6 PR (1/2) www.itti.com.pl HAGRID - ACC and INCO Organisations in FP7-IST through the Innovative Use of the Concept of "Grid Computing (IST) A-BARD - Analysing Broadband for Rural Development (IST) EMMA - Embedded Middleware In Mobility Applications (IST) NETQoS - Policy based Management of Heterogeneous Networks for guaranteed QoS (IST) C@R - Collaborative@rural a collaborative platform for working and living in rural areas (IST) VISP – Virtual ISP (IST) COMIST - Stimulating the Participation of NMS and ACC Organiations in eWork and eBusiness Related IST Activities (IST)

10 10 Projekty 6 PR (2/2) www.itti.com.pl EPRI-Start Stimulate the participation of SMEs from NMS in IST activities (IST) MOSAIC Mobile Worker Support Environments: Aligning Innovation in Mobile Technologies, Applications and Workplaces for Location-Independent Cooperation and Networking (IST) SIMS Supporting Innovation of SMEs in the Mobile Services and Application Supply Business (IST) DAIDALOS Design Advanced Interfaces for the Delivery and Administration of Location independent Optimised personal Services (IST) SEAMLESS Small Enterprises Accessing the Electronic Market of the Enlarged Europe by a Smart Service Infrastructure (IST)

11 11 Projekty – inne programy www.itti.com.pl ENTER – Partnerstwo na rzecz telepracy, przedsiębiorczości i równouprawnienia (EQUAL) Elastan – Promocja Elastycznych Stanowisk Pracy oraz ochrona kapitału intelektualnego firm (EQUAL) ADAPTUS – System Promocji Elastycznej Pracy (EQUAL) SISINE - Role Playing Simulations in Negotiations e-learning (LdV) UPTEL – Upgading of the Telecommunication Curricula towards the Needs of the Employment Market (LdV) MDEC (Multimedia Distance English Courses for Polish Users in Legal, Banking and Financial Scientific, and Safety Training Sectors with Elements of European Union regulations and standards (LdV) CITRINE - Common Intelligence and Traceability for Rescues and IdentificatioN operations (PASR)

12 12 Nagrody www.itti.com.pl Kryształowa Brukselka - nagroda dla najlepszego uczestnika 6. Programu Ramowego w kategorii MŚP Best Practice Award - nagroda za najlepiej zrealizowany projekt IST w kategorii e-business (za projekt FlexWork)

13 13 Plan prezentacji ITTI - kim jesteśmy Aby znaleźć się w projekcie... Specyfika projektów unijnych Gwarancja sukcesu ? www.itti.com.pl

14 14 Jak zaczynaliśmy … www.itti.com.pl korzenie w poznańskiej EFP – pewne doświadczenie, głównie w programach typowo akademickich 1998: rozpoczęcie 5PR – Polska po raz pierwszy przystępuje do PR, my także przystępujemy do działań 1 osoba na część etatu 1 konferencja KPK własna praca u podstaw akcja marketingowa... prawo wielkich liczb w końcu – pytanie od tworzącego się konsorcjum !

15 15 Jesteśmy w pierwszym konsorcjum www.itti.com.pl dyskusje nad zakresem pracy przygotowanie dokumentacji !!!... prawie 1 rok oczekiwania... !!! negocjacje z Komisją, podpisywanie kontraktu, wreszcie kick-off meeting w Brukseli

16 16 Projekt EMERGE www.itti.com.pl Rozpowszechnianie wiedzy i transfer technologii oraz wyników projektów IST do krajów ubiegających się o członkostwo w UE projekt IST (IST-2000-8.1.5) (Accompanying Measures) http://www.ist-EMERGE.org

17 17 Inne działania w projekcie www.itti.com.pl Udział w konferencjach (krajowych i międzynarodowych) Organizacja własnych imprez Artykuły w prasie mnóstwo kontaktów jeszcze więcej wiedzy sporo doświadczenia

18 18 Kontakty procentują www.itti.com.pl wyjazdy, wiele kontaktów... nadchodzi zapytanie z Irlandii (...) Dear Friends, wouldnt you like to join our project? Were expanding it into CEE states... … negocjacje raz jeszcze ! znowu prawie rok zwłoki … … kontrakt, kick off

19 19 Najlepszy projekt www.itti.com.pl Projekt FlexWork W 2005 r. ITTI zdobyło nagrodę Best Practice Award dla ITTI za najlepiej zrealizowany projekt IST w kategorii e-biznes

20 20 … a w międzyczasie www.itti.com.pl … rozpoczęliśmy realizację projektu CADENUS – Creation and Deployment of End-User Services in Premium IP Networks dzięki osobistym kontaktom, kilku wyjazdom na konferencję, dziesiątkom telefonów, setkom e-maili udaje nam się skorzystać z inicjatywy KE (IST – AL. VIII.1.6) pozwalającej na dołączanie partnerów z NAS do istniejących projektów Taka sytuacja powtórzy się później także

21 21 Kontakty procentują www.itti.com.pl wiemy coraz więcej szukamy nowych horyzontów... powstaje Raport Monograficzny ITTI nt. pomocy unijnej dla przedsiębiorców i instytucji w Polsce po raz kolejny … składamy kilka wniosków jako partnerzy w konsorcjach koordynowanych przez naszych znajomych z biegnących projektów

22 22 w 6 Programie Ramowym www.itti.com.pl składamy kolejne wnioski ze znanymi nam już partnerami, z ich znajomymi, znajomymi tych znajomych, a nawet zupełnie nieznanymi w II Konkursie IST 6PR uczestniczyliśmy już w składaniu blisko 10 wniosków (w tym 2 – jako koordynatorzy) w III, IV, V i VI Konkursie wniosków z naszym udziałem złożono już kilkanaście w rezultacie mamy 12 nowych projektów

23 23 Pozyskiwanie projektów – wnioski www.itti.com.pl Celem nie jest znaleźć się w projekcie, ale raczej wykorzystać maksymalnie formułę 7FP do realizacji celów własnej organizacji Sens i rozległość uczestnictwa w 7FP silnie zależy od charakteru przedsiębiorstwa / organizacji W udziale w 7FP bardzo liczy się sieć kontaktów, szczególnie projektowych z wcześniejszych programów Prawo wielkich liczb – statystycznie większość prób w każdej (!) organizacji jest nieudana

24 24 Plan prezentacji ITTI - kim jesteśmy Aby znaleźć się w projekcie... Specyfika projektów unijnych Gwarancja sukcesu ? www.itti.com.pl

25 25 Specyfika projektów UE www.itti.com.pl wielonarodowość praca zdalna projekty długookresowe badania stosowane zakres prac sposób zarządzania spotkania projektowe sposób finansowania

26 26 Wielonarodowość www.itti.com.pl projekty prestiżowe, prowadzone w międzynarodowych konsorcjach punktowana współpraca pomiędzy krajami z tzw. starej Unii i krajami Europy Wschodniej wyjazdy zagraniczne oraz spotkania w ramach projektu zróżnicowana kultura pracy bariery językowe

27 27 Praca zdalna www.itti.com.pl indywidualny tryb pracy trudniej o efektywność czasochłonna komunikacja (telefony, telekonferencje, e-maile) trudności ze zgraniem partnerów brak bezpośredniej kontroli bariery językowe spowalniają pracę

28 28 Czas trwania www.itti.com.pl projekty długookresowe, 1-3 lata pozornie odległe terminy niezbędny plan pracy przekładanie na potem rozliczanie pracy w trybie rocznym

29 29 Zorientowanie na zastosowania www.itti.com.pl z wyników badań korzysta Unia Europejska jak i poszczególne kraje komercjalizacja wyników badań, interdyscyplinarny charakter projektów szerokie lub wąskie podejście do zagadnienia w zależności od rodzaju projektu: IP – Integrated Projects STREP - Specific Targeted Research Projects SSA – Specific Support Action CA – Coordination Actions CRAFT – Co-operative Research Projects Collective Research Projects NoE – Networks of Excellence

30 30 Zakres prac www.itti.com.pl niektóre proposale pokazują jedynie kierunek prac, a metody realizacji wybierane w trakcie trwania projektu problem z realizacją, gdy zakres prac zdefiniowany jest zbyt szczegółowo w praktyce plan pracy jest elastyczny, jeśli mieści się w ustalonych ramach

31 31 Sposób zarządzania www.itti.com.pl bardzo ważna rola koordynatora projektu w praktyce są problemy ze sprawnym zarządzaniem Istotne dokumenty: kontrakt pomiędzy Komisją Europejską i Koordynatorem projektu consortium agreement pomiędzy koordynatorem i partnerami w projekcie możliwe zmiany w podziale zadań oraz w budżecie w trakcie realizacji projektu

32 32 Spotkania projektowe www.itti.com.pl finansowane z budżetu projektu spotkania projektowe aktywizują partnerów przełamują bariery pozytywnie wpływają na atmosferę współpracy poznajemy podejście innych partnerów do tematu zdobywamy cenne kontakty, które mogą przydać się w przyszłości dość czasochłonne, jeśli uczestniczymy w większej ilości projektów

33 33 Finanse www.itti.com.pl zaliczki na poczet wszystkich wydatków pokrywane są wszystkie koszty związane z prowadzeniem projektów spóźnienia w płatnościach uwaga na brak płynności dokumentacja !

34 34 Plan prezentacji ITTI - kim jesteśmy Aby znaleźć się w projekcie... Specyfika projektów unijnych Gwarancja sukcesu ? www.itti.com.pl

35 35 Sukces projektu to … www.itti.com.pl doświadczone konsorcjum, a przede wszystkim dobry koordynator dobór odpowiedniego zespołu projektowego samokontrola i umiejętność zdalnej pracy działanie zgodnie z harmonogramem i opisem pracy aktywny udział w spotkaniach projektowych dobre stosunki z partnerami i twórcza atmosfera współpracy ścisła współpraca z koordynatorem uważne planowanie i rozliczanie wydatków bardzo dobra znajomość języka angielskiego

36 36 Promujmy polskie konsorcja ! www.itti.com.pl Polskie (ale nie tylko) firmy i instytucje najczęściej działają w pojedynkę bardzo ważna praca zespołowa na 46 partnerów: Niemcy10 (!) Francja5 Portugalia4 Wielka Brytania4 Polska 3 na 16 partnerów: Niemcy2 Finlandia3 Włochy2 Wielka Brytania4 (!) Polska 1

37 37 Na zakończenie... www.itti.com.pl W nadchodzących latach Polska będzie beneficjentem coraz większej ilości środków pomocowych UE (7 PR i 200 innych programów, fundusze strukturalne itp.) WYKORZYSTAJMY TĘ SZANSĘ ! … ucząc się na błędach własnych i doświadczeniach innych (dobrych i złych) …


Pobierz ppt "1 Doświadczenia ITTI w realizacji projektów 5. i 6. PR Witold Hołubowicz Zakład Informatyki Stosowanej (kierownik), Wydział Fizyki UAM ITTI Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google