Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta stypendialna Marie Curie w 6. i 7. Programie Ramowym UE Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta stypendialna Marie Curie w 6. i 7. Programie Ramowym UE Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE."— Zapis prezentacji:

1 Oferta stypendialna Marie Curie w 6. i 7. Programie Ramowym UE Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

2 Naukowiec Naukowiec (fellow/researcher) Osoba prowadząca badania naukowe, która ma ukończone studia wyższe i spełnia wymogi danego kraju do ubiegania się o stopień doktora. Początkujący naukowiec (Early-stage researcher) posiada dyplom magistra nie ma tytułu doktora ma do 4 lat (full-ime equivalent) doświadczenia w pracy badawczej po uzyskaniu tytułu magistra, nie ma znaczenia kiedy rozpoczęło się karierę naukową ani też z jakimi przerwami i gdzie się ją realizowało. Doświadczony naukowiec (Experienced researcher) posiada stopień doktora lub posiada co najmniej 4 lata doświadczenia (full-time equivalent) w prowadzeniu prac naukowych po uzyskaniu tytułu magistra

3 Instytucja Instytucja (participant/ beneficiary/ host institution) - każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo. Projekty instytucjonalne: - o projekt ubiega się instytucja/instytucje, aplikują o konkretną liczbę miejsc szkoleniowych (osobomiesiące) - kontrakt z Komisją Europejską podpisuje instytucja (max. 4 lata) - instytucja jest zobowiązana do opublikowania swojej oferty stypendialnej, przeprowadzenia selekcji kandydatów z wybranymi spośród nich do podpisania umowy. - pobyt szkoleniowy może trwać 3 miesiące – 36 miesięcy (w 7.PR od 2-36 m.) (w zależności od rodzaju projektu)

4 Zasada mobilności Naukowiec nie może mieć obywatelstwa kraju, w którym zamierza realizować projekt badawczo – szkoleniowy. Wyjątek stanowi podwójne obywatelstwo można wyjechać do kraju w którym się nie przebywało (studia/praca) przez ostatnie 5 lat. Nie można wyjechać do kraju w którym się przebywało (studia/praca) więcej niż w sumie 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat.

5 Gdzie można wyjechać Do każdej instytucji z krajów członkowskich, kandydujących oraz stowarzyszonych, która podpisała umowę z Komisją Europejską na projekt stypendialny. Rekrutację prowadzi host – instytucje. Kraje członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Kraje stowarzyszone z 7.PR: - Islandia, Lichtenstein, Norwegia (jako kraje EOG) - Izrael, Szwajcaria (na podstawie dwustronnych postanowień dotyczących działalności naukowej) - Chorwacja, Serbia, Turcja, (na podstawie Memorandum of Understanding) Kraje trzecie: Wszystkie pozostałe kraje. Instytucje zlokalizowane w krajach z listy ICPC (FP7 International Co-operation Partner Country) będą mogły korzystać z dofinansowania w ramach projektu.

6 Stypendia Marie Curie 6. i 7. PR Oferta dla młodych naukowców Stypendia Marie Curie 6. PR -Sieci badawczo – szkoleniowe [MC Research Training Networks (RTN)] -Szkolenie początkujących naukowców [(MC Host Fellowships for Early Stage Research Training (EST)] -Konferencje i kursy szkoleniowe [MC Conferences and Training Courses (SCF)] Stypendia Marie Curie 7. PR -Szkolenie początkujących naukowców - Sieci Marie Curie [Initial Training Networks (ITN)] -Rozwój współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim - Projekty Marie Curie na współpracę przemysł – nauka [Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)]

7 EarlyStage Research Training Early Stage Research Training Szkolenie początkujących naukowców Cel akcji: Wspieranie i rozwój działalności szkoleniowej w europejskich instytucjach i organizacjach badawczych Program szkoleniowy obejmuje: - prace naukowe, badania laboratoryjne - dodatkowe kursy: etyka, komunikacja, prezentacja, zarządzanie projektami, umiejętność prezentacji, umiejętność pracy w zespole, zagadnienia etyczne, specjalistyczne kursy językowe, ochrona praw własności intelektualnej,… - Personal Career Development Plan Uprawnieni stypendyści: - początkujący naukowiec - naukowiec z kraju członkowskiego, stowarzyszonego lub kraju trzeciego Projekty prowadzone przez: - single host -jedną instytucję / grupę instytucji z jednego kraju - multi-partner hosts - grupę min 3 instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych - stypendium: od 3 do 36 miesięcy

8 EarlyStage Research Training Early Stage Research Training Szkolenie początkujących naukowców Aktualnie w bazie ofert znajduje się 21 ogłoszeń o wolnych miejscach http://mc-opportunities.cordis.lu/home_vac.cfm

9 Research Training Network Research Training Network Sieci badawczo – szkoleniowe Cel akcji: Konsorcjum międzynarodowych zespołów współpracujących w ramach zdefiniowanego projektu badawczego, promocja wielo- dyscyplinarnych i/lub między-sektorowych projektów Opracowanie i realizacja programów szkoleniowych: - kursy i seminaria, także np.: na temat zarządzania nauką czy też wykorzystywania wyników badań, - program opieki merytorycznej (programme for mentoring) - transfer wiedzy oraz rozwój kariery naukowców - Personal Career Development Plan Uprawnieni stypendyści: - początkujący naukowiec - doświadczeni naukowcy - tylko w przypadku konieczności transferu wiedzy naukowiec z kraju członkowskiego, stowarzyszonego lub kraju trzeciego - stypendium: od 3 do 36 miesięcy

10 Research Training Network Research Training Network Sieci badawczo – szkoleniowe Aktualnie w bazie ofert znajduje się 55 ogłoszeń o wolnych miejscach http://mc-opportunities.cordis.lu/home_vac.cfm

11 Marie Curie Conferences & Training Courses Marie Curie Conferences & Training Courses Konferencje i kursy szkoleniowe Cel akcji: Wspieranie początkujących badaczy w zdobywaniu wiedzy od doświadczonych naukowców. Promowanie europejskich dokonań lub poruszanie tematyki będącej przedmiotem zainteresowania Europy. Series of events (SCF) - Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych - Co najmniej 4 w ciągu 4 lat - Różnego rodzaju imprezy w serii (konferencje, warsztaty, kursy, letnie szkoły) - Mogą być różni organizatorzy i miejsca - Jednolity program szkoleniowy (spójność serii – tematyczna, metodyczna, organizacyjna) -Konferencje Marie Curie – aktualny temat, najnowsze osiągnięcia, czołowi naukowcy, kilka dni -Kursy szkoleniowe -1 do kilku tygodni, bardziej praktyczne

12 Marie Curie Conferences & Training Courses Marie Curie Conferences & Training Courses Konferencje i kursy szkoleniowe Finansowani uczestnicy -Początkujący naukowcy (do 4 lat doświadczeń) -Jeśli zostaną miejsca to bardziej doświadczeni (do 10 lat) -Reintegracja – naukowcy pochodzący z Europy, ale pracujący poza nią dla podtrzymania kontaktów Koszty uprawnionych uczestników -Rzeczywiste koszty utrzymania na miejscu (do 150 euro na dzień) -Rzeczywiste koszty podróży (max. stawki) -Koszty wpisowego Aktualnie w bazie znajduje się 20 ofert http://mc-opportunities.cordis.lu/home_evt.cfm

13 Cel akcji: Wsparcie dla instytucji oferujących wspólne programy szkoleniowe dla początkujących naukowców (np. w formie studiów doktoranckich). Podstawową działalnością Sieci jest zintegrowany system szkoleniowy. (4 lata trwania projektu) - sieć składa się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE - naukowiec początkujący (szkolony) - czas szkolenia w Sieci: 3 - 36 miesięcy Sieci Marie Curie (ITN) 7.PR Szkolenie początkujących naukowców

14 Platforma szkoleniowa dla początkującej kadry naukowej (training activities) - szkolenie poprzez bezpośredni udział w pracach badawczych w formie indywidualnych programów szkoleniowych, (Personal Career Development Plan: potrzeby szkoleniowe, cele naukowe, raport końcowy) - kursy szkoleniowe organizowane z myślą o całej sieci (warsztaty, szkoły letnie) zwłaszcza uwzględniające jej wielo-dyscyplinarne aspekty - zarządzanie projektami, umiejętność prezentacji, umiejętność pracy w zespole, zagadnienia etyczne, specjalistyczne kursy językowe, ochrona praw własności intelektualnej,… Sieci Marie Curie (ITN) 7.PR Szkolenie początkujących naukowców

15 Aktualnie w bazie ofert znajduje się 17 ogłoszeń o wolnych miejscach http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm?l1 =13&l2=3&initSearch=1

16 Projekty Marie Curie na współpracę przemysł – nauka (IAPP) Współpraca pomiędzy sektorem nauki i przemysłu 7.PR Cel akcji: Wypracowanie długoterminowej współpracy między środowiskiem akademickim, przemysłem i MŚP, uaktywnienie mobilności między sektorami oraz zwiększenie wymiany wiedzy poprzez partnerstwo w zakresie badań. Projekty polegające na wzajemnej wymianie pracowników pomiędzy przedsiębiorstwem a instytucją naukową. (4 lata trwania projektu) -co najmniej jeden uniwersytet lub centrum badawcze oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo (MŚP), z różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE -początkujący naukowiec, doświadczony naukowiec -technicy, osoby zarządzające -w drodze oddelegowania między sektorami: 2-24 miesiące -osoba powinna pracować przynajmniej 1 rok w instytucji macierzystej -nie ma wymogów co do narodowości oddelegowanej osoby -po powrocie pracownik powinien przepracować przynajmniej 1 rok celem transferu wiedzy

17 Projekty Marie Curie na współpracę przemysł – nauka (IAPP) Współpraca pomiędzy sektorem nauki i przemysłu 7.PR Aktualnie w bazie ofert znajduje się 10 ogłoszeń o wolnych miejscach http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm?l1 =13&l2=3&initSearch=1

18 Świadczenia dla naukowców Wynagrodzenie - przeliczniki krajowe (correction coefficients) - opodatkowanie i składki na ubezpieczenia społeczne wg. zasad danego kraju Koszty podróży (travel allowance) - przyznawane raz na 12 miesięcy - kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją Koszty relokacji (mobility allowance) - miesięczny dodatek 500 (bez rodziny) lub 800 (z rodziną) - podlega correction coefficients - może być opodatkowana - przyznawana stypendystom wyjazdowym Koszty badań szkolenia, konferencje… - badania laboratoryjne – 500 miesięcznie (600 w 7.PR) - inne projekty – 250 miesięcznie (300 w 7.PR)

19 Wynagrodzenie Naukowiec: Umowa o pracę (/rok) Stypendium (/rok) Początkujący naukowiec34 50017 250 Doświadczony naukowiec (4-10 lat doświadczenia) 53 00026 500 Doświadczony naukowiec (> 10 lat doświadczenia) 79 50039 750

20 Ryczałt na koszty podróży Odległość (km)Kwota euro/rok < 500250 500-1000500 1000-1500750 1500-25001000 2500-50001500 5000-100002000 > 100002500

21 Jak wyjechać – krok po kroku 1.Odszukanie oferty w bazie 2.Kontakt z osobą instytucji goszczącej 3.Poddanie się rekrutacji (dane formalne, czasem CV i opis projektu, ocena) 4.Podpisanie umowy z hostem 5.Wyjazd 6.Kontakt z odpowiednimi MoC (Mobility Centre)

22

23

24

25

26

27

28 Wyszukiwarka stypendiów 6. PR - http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/ 7. PR - http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ Europejski portal mobilnych naukowców http://www.ec.europa.eu/eracareers/ Centrum Informacji dla Naukowców http://www.eracareers-poland.gov.pl Międzynarodowe Stowarzyszenie Stypendystów Marie Curie http://mcfa.eu/ Seventh Research FrameworkProgramme(FP7) - PEOPLE http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html Regionalny Punkt Kontaktowy http://www.ppnt.poznan.pl/rpk Serwis Krajowego Punktu Kontaktowego http://www.kpk.gov.pl Przydatne strony

29 Infrastruktury badawcze w 7.PR Infrastruktury badawcze to urządzenia, zasoby i zakłady świadczące usługi dla społeczności naukowej, m.in.: laboratoria, kolekcje (np. biologiczne, historyczne), biblioteki, archiwa, muzea, bazy danych, parki narodowe, rezerwaty przyrody, statki, samoloty badawcze, e-infrastruktura Ponadnarodowy dostęp czyli otwarte laboratoria i zbiory Okazja do przeprowadzenia badań w najlepszych ośrodkach - z funduszy projektu korzystają naukowcy (także grupy), którzy mają zapewnione: - bezpłatne przeprowadzenie badań, w tym prac przygotowawczych i ew. szkoleń, pokrycie kosztów podróży i pobytu - możliwe są także usługi zdalne: - dostęp elektroniczny, udostępnianie próbek, analiza nadesłanych próbek Projekty finansowane przez 6.PR: http://cordis.europa.eu/infrastructures/projects.htm

30 Dziękuję Państwu za uwagę. Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 45, fax: (61) 827 97 41 e-mail: jk@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


Pobierz ppt "Oferta stypendialna Marie Curie w 6. i 7. Programie Ramowym UE Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google