Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM EDUKACYJNO- INFORMACYJNE INTERDWÓJKA (sprawozdanie z działalności w okresie 3.09.2007 - 11.06.2008 r.)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM EDUKACYJNO- INFORMACYJNE INTERDWÓJKA (sprawozdanie z działalności w okresie 3.09.2007 - 11.06.2008 r.)"— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM EDUKACYJNO- INFORMACYJNE INTERDWÓJKA (sprawozdanie z działalności w okresie 3.09.2007 - 11.06.2008 r.)

2 1.Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, zbiorów multimedialnych oraz Internetu uczniom i nauczycielom – codziennie od 8.00 do 17.00 (środa jest dniem bez wypożyczeń) 2. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych: Wykorzystanie mediów elektronicznych: program komputerowyMol 2000+ pozwala na udostępnianie katalogów naszej biblioteki i kont czytelników przez Internet http://www.sp2.kwidzyn.pl/interdwojkahttp://www.sp2.kwidzyn.pl/interdwojka Edukacja czytelnicza i medialna Organizacja Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych Organizacja Konkursu Walentynkowego Prowadzenie grupy Wolontariuszy Interdwójki 3. Stworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i uczenia się efektywnego posługiwania się technologią informacyjną przez uczniów i innych nauczycieli 4. Udostępnianie sali komputerowej 13 na zajęcia planowe - 27 zajęć w tygodniu: informatyka, j. polski, przyroda, matematyka 5. W Interdwójce znajduje się centrum szkolnej sieci komputerowej (serwery) obejmującej 2 pracownie komputerowe oraz stanowiska komp. w 2 budynkach 6. Udostępnianie sali komputerowej 13 na inne zajęcia 7. Lekcje 8. Nasze opracowania 9. Czynności biblioteczne 10. Dbałość o estetykę pomieszczeń 1. Działalność statutowa 2. Działalność dodatkowa 3. Wnioski

3 STAN ZBIORÓW -18003 woluminów książek, -3441 egzemplarzy czasopism, w tym 15 tytułów aktualnie prenumerowanych -220 płyty CD i DVD, -52 kasety wideo Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, zbiorów multimedialnych uczniom i nauczycielom WypożyczeniaŚrednia dzienna 362422,65 Wypożyczenia wg poszczególnych klas

4 NAJLEPSI CZYTELNICY

5 Imię i nazwiskoKlasa Ilość wypożyczeń Aleksandra Staszewska1a55 Magdalena Wierzchowska2b50 Natalia Kocznur3a50 Magda Płaczek6b47 Justyna Nowak2c45 Monika Bożek2c45 Aleksandra Szołtys6b42 Bartłomiej Murawski1a40 Karol Nowicki3a40 Błażej Itrich2b38 Uczniowie, którzy wypożyczają najwięcej

6 Stworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i uczenia się efektywnego posługiwania się technologią informacyjną 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu do dyspozycji czytelników w sali 12 (uczniowie i nauczyciele są przeszkoleni w zakresie korzystania z programu Mol 2000+) 12 stanowisk komputerowych w sali 13 Sprzęt multimedialny (wykorzystywany także w trakcie zajęć w innych salach, podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, imprez szkolnych itp.): - laptop - projektor, - skaner, - urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner) - cyfrowy aparat fotograficzny - cyfrowa kamera wideo

7 Udostępnianie sali komputerowej 13 na inne zajęcia inne lekcjekoło informatycznezielone okienka Nauczyciele prowadzili lekcje z wykorzystaniem programu edu-ROM, Internetu i innych programów multimedialnych historii, języka polskiego, przyrody, biblioteczne 2 razy w tygodniu Codziennie po zajęciach lekcyjnych możliwość korzystania z programów multimedialnych, Internetu itd.

8 Pracownicy Interdwójki przeprowadzili 45 zajęć lekcyjnych Lekcje biblioteczne w zakresie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów w kl. I-VI Lekcje zastępcze

9 Nauczyciele Interdwójki opracowali: 1.Program Edukacja czytelnicza i medialna w Interdwójce – realizowany od roku szk. 2007/2008 2. Projekt innowacyjny Kwidzyn Moje Miasteczko – przewidziany do realizacji w roku szk. 2008/2009 (w miarę możliwości) 3.Włączyliśmy się do prac zmierzających do uzyskania certyfikatu Znak Jakości Interkl@sa

10 Czynności biblioteczne - Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej – dziennik biblioteki, księgi inwentarzowe, księga ubytków - Analiza i prezentowanie stanu czytelnictwa – wykresy: Ranking klas oraz Najlepsi czytelnicy umieszczane raz w miesiącu na gazetce ściennej oraz na stronie internetowej - Opracowywanie nabytków – w omawianym okresie do zbiorów wprowadzono 165 egz. książek pochodzących z zakupów i darów, 19 płyt DVD, 15 tytułów czasopism na bieżąco - prowadzenie katalogów: komputerowych i kartkowego - konserwacja i zabezpieczanie zbiorów - selekcja księgozbioru

11 s. 11 - szatnia i archiwum s. 12 - wypożyczalnia zbiorów s. 13 - edukacyjna sala medialna i czytelnia s. 14 - pokój zbiorów pedagogicznych Dbałość o estetykę pomieszczeń (mamy pod opieką 4 pomieszczenia)

12 2. Działalność dodatkowa 1.Prowadzenie szkolnej strony internetowej (wspólnie zajmują się tym obecnie 4 osoby i pomaga grupa uczniów) 2. Projekt i wykonanie: dyplomów, zaproszeń, podziękowań, oferty edukacyjnej, listów gratulacyjnych i innych publikacji szkolnych 3. Wykonywanie fotografii, filmów wideo podczas uroczystości, imprez szkolnych itd. 4. Gromadzenie i opracowanie pamiątek, fotografii archiwalnych itd. związanych z historią szkoły c.d.

13 Działalność dodatkowa c.d. 5. Opieka nad uczniami nie uczęszczającymi na lekcje religii 6. Opieka i obsługa szkolnego sprzętu nagłaśniającego podczas apeli, imprez szkolnych 7. Udział w ogólnopolskiej akcji Komputery za tonery. 8. Udział w pracach jury ogólnopolskiego konkursu Pokaż swoją dobrą stronę

14 3. Wnioski Ciągłe wzbogacanie zbiorów – aby uatrakcyjnić ofertę dla czytelników Pomoc w podnoszeniu umiejętności nauczycieli w zakresie posługiwania się techniką komputerową np. w celu: - korzystania z programów multimedialnych podczas zajęć (edu-ROM, Internet itd.) - prowadzenia szkolnych podston www (mile widziani chętni!) Ciągłe unowocześnianie szkolnego sprzętu komputerowego Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "CENTRUM EDUKACYJNO- INFORMACYJNE INTERDWÓJKA (sprawozdanie z działalności w okresie 3.09.2007 - 11.06.2008 r.)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google