Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda naukowa. 2 Co to jest problem indukcji Problemem indukcji nazywa się pytanie o to, czy i na jakiej podstawie można przenosić wiedzę uzyskaną dzięki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda naukowa. 2 Co to jest problem indukcji Problemem indukcji nazywa się pytanie o to, czy i na jakiej podstawie można przenosić wiedzę uzyskaną dzięki."— Zapis prezentacji:

1 Metoda naukowa

2 2 Co to jest problem indukcji Problemem indukcji nazywa się pytanie o to, czy i na jakiej podstawie można przenosić wiedzę uzyskaną dzięki obserwacji na przypadki niezaobserwowane. Przykład: skąd można wiedzieć, czy jutro nastąpi wschód Słońca? Indukcja niekoniecznie jest projekcją na przyszłość

3 Metoda naukowa3 Problem indukcji Francis Bacon Novum Organum 1620 Indukcja enumeracyjna Indukcja eliminacyjna –utworzenie wyczerpującej listy hipotez na dany temat –eliminowanie kolejno hipotez –za pomocą eksperymentów –aż zostanie tylko jedna

4 Metoda naukowa4 W czym Bacon się mylił »utwórz wyczerpującą listę hipotez »następnie wyeliminuj wszystkie z wyjątkiem jednej »nie ma podstaw, by oczekiwać, że zostanie jakaś hipoteza »przyroda może być kapryśna

5 Metoda naukowa5 Milla logika indukcji John Stuart Mill ( ) A System of Logic 1843 Zadanie: ustalić prawa przyrody w celu przewidywania zjawisk. Metoda: reguły indukcji eliminacyjnej. Uzasadnienie reguł –Zasada jednostajności przyrody Uzasadnienie zasady jednostajności przyrody: –Zasada przyczynowości Uzasadnienie zasady przyczynowości –Metodą indukcji enumeracyjnej! jako ostatnia deska ratunku przed błędnym kołem w uzasadnianiu!

6 Metoda naukowa6 Konsekwencje radykalnego empiryzmu Milla Jeżeli prawa logiki (indukcji) są empiryczne, mają moc opisową, a nie normatywną. Są prawami ludzkiego myślenia. Logika jest zatem działem psychologii (psychologizm). Inny gatunek inteligentny, różniący się psychologicznie od nas, mógłby mieć inną logikę. A tym samym inne prawa nauki. Ich nauka byłaby nieprawomocna na gruncie naszej logiki i vice versa. Nie byłoby żadnej powszechnie obowiązującej logiki, która mogłaby być podstawą wspólnych rozstrzygnięć. Psychologizm prowadzi do relatywizmu gatunkowego.

7 Metoda naukowa7 Czemu Milla metoda indukcji jest błędna? Mill, za Baconem, radzi: –utwórz wyczerpującą listę hipotez –wyeliminuj wszystkie z wyjątkiem jednej dodając: –krytyka Humea jest oddalona za pomocą zasady jednostajności przyrody. Ale –czy jakakolwiek lista hipotez jest wyczerpująca?

8 Metoda naukowa8 Pozytywizm Trzy stadia rozwoju: (August Comte, 1831) –teistyczne –metafizyczne –pozytywne odrzucenie metafizyki oraz pytań o wyjaśnienie Tezy pozytywizmu: –przedmiotem nauki są fakty i związki między nimi –zadaniem nauki jest przewidywanie zjawisk i panowanie nad nimi –zadanie filozofii: refleksja nad metodą naukową

9 Metoda naukowa9 Obrazkowa teoria znaczenia 1.1. Świat jest ogółem faktów, nie rzeczy. 2. To, co się zdarza - fakt - jest zachodzeniem stanów rzeczy Stan rzeczy jest połączeniem przedmiotów (obiektów, rzeczy) … zdanie elementarne … stwierdza zachodzenie pewnego stanu rzeczy Zdanie elementarne składa się z nazw. Jest związkiem, splotem nazw Jeżeli zdanie elementarne jest prawdziwe, to dany stan rzeczy zachodzi; jeżeli fałszywe, to nie zachodzi. Ludwig Wittgenstein Tractatus 1919

10 Metoda naukowa10 Obrazkowa teoria znaczenia 5. Każde zdanie jest funkcją prawdziwościową zdań elementarnych Granice mego języka wskazują granice mego świata Zdania logiki nic … nie mówią. (Są zdaniami analitycznymi.) Zdania moje wnoszą jasność przez to, że kto mnie rozumie, rozpozna je w końcu jako niedorzeczne; gdy przez nie - po nich - wyjdzie ponad nie. (Musi niejako odrzucić drabinę, uprzednio po niej się wspiąwszy.)… 7. O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć.

11 Metoda naukowa11 Empiryzm logiczny Koło Wiedeńskie, ( ) Kryterium demarkacji: sensowne (naukowe) są zdania weryfikowalne empirycznie i tylko one –związek z behawioryzmem Moritz Schlick ( ) Rudolf Carnap ( )

12 Metoda naukowa12 Empiryzm logiczny Koło Wiedeńskie, ( ) Kryterium demarkacji: sensowne (naukowe) są zdania weryfikowalne empirycznie i tylko one –związek z behawioryzmem Logika i matematyka są narzędziami nauki Zadanie filozofii: analiza języka nauki Moritz Schlick ( ) Rudolf Carnap ( )

13 Metoda naukowa13 Trudności empiryzmu logicznego Czy jakakolwiek weryfikacja jest możliwa? –Wymóg weryfikowalności można zastąpić słabszym wymogiem potwierdzalności (stopniowalnej). Rudolf Carnap ( )

14 Metoda naukowa14 Nauka i pseudonauka Dążenie do potwierdzeń jest właściwe pseudonauce. Przykłady: –astrologia –marksizm –psychoanaliza Freuda Zdania, które mogą się tylko potwierdzić, nie mówią nic o świecie. Kryterium demarkacji: zdanie jest naukowe wtedy i tylko wtedy, gdy jest falsyfikowalne. Karl Popper ( ) Logik der Forschung 1934 The Logic of Scientific Discovery 1959

15 Metoda naukowa15 Zasada krytycyzmu Należy wysuwać śmiałe hipotezy, a następnie usiłować je obalić. Logiczny schemat falsyfikacji: x(W(x) Z(x)), W(a) Z(a) W(a), Z(a) x(W(x) Z(x)) Nauka składa się ze zdań przyjętych na próbę. Karl Popper ( ) Logik der Forschung 1934 The Logic of Scientific Discovery 1959

16 Metoda naukowa16 Uteoretyzowanie obserwacji Uteoretyzowanie obserwacji (theory-impregnation, theory- ladeness): Nie istnieje zdanie, które można byłoby rozstrzygnąć na podstawie samej obserwacji –bez wcześniejszych założeń teoretycznych –bez wcześniejszych oczekiwań Karl Popper ( ) Logik der Forschung 1934 The Logic of Scientific Discovery 1959

17 Metoda naukowa17 Uteoretyzowanie obserwacji

18 Metoda naukowa18 Hipoteza a eksperyment Hipoteza poprzedza eksperyment. Hipoteza jest niezależnym od doświadczenia domysłem, który następnie jest sprawdzany w doświadczeniu. Hipotezy są genetycznie a priori, metodologicznie empiryczne –hipotezy organizują eksperyment podobnie jak według Kanta formy zmysłowości organizują doświadczenie –ale inaczej niż formy zmysłowości, hipotezy są falsyfikowalne (podważalne przez doświadczenie) Falsyfikacjonizm jest formą fallibilizmu (antyfundamentalizmu)

19 Metoda naukowa19 Realizm naukowyInstrumentalizm Przedmioty teoretyczne (hipotetycznie) istnieją są dogodnymi fikcjami Teorie naukowe są domys ł ami na temat prawdy narzędziami przewidywania zjawisk Celem nauki jest poszukiwanie prawdy przewidywanie zjawisk panowanie nad przyrodą postęp techniczny Argumenty (motywy) Potrzeby: wyjaśniania heurystyki idei regulatywnej nieufno ść do metafizyki (empiryzm) niejasno ść pojęcia prawdy


Pobierz ppt "Metoda naukowa. 2 Co to jest problem indukcji Problemem indukcji nazywa się pytanie o to, czy i na jakiej podstawie można przenosić wiedzę uzyskaną dzięki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google