Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Música: “Helwa Ya Baladi” (Mi País es Hermoso ) Canta: Dalidá Miasto Petra w Jordanii jednym z nowych 7 cudów świata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Música: “Helwa Ya Baladi” (Mi País es Hermoso ) Canta: Dalidá Miasto Petra w Jordanii jednym z nowych 7 cudów świata."— Zapis prezentacji:

1

2 Música: “Helwa Ya Baladi” (Mi País es Hermoso ) Canta: Dalidá Miasto Petra w Jordanii jednym z nowych 7 cudów świata

3

4 Pod panowaniem jednego z plemion arabskich, to zrujnowane dziś miasto stało się stolicą królestwa nabatejskiego. Jedyne w swoim rodzaju budowle skalne uczyniły Petrę najcenniejszym zabytkiem dzisiejszej Jordanii

5 Gdy J.L Burckhardt szwajcarski archeolog kierujący pracami wykopaliskowymi odnalazł w 1912 r. na ziemiach beduinów czerwone skały legendarnego miasta, w dziejach Petry rozpoczął się nowy rozdział.

6 Wprawdzie Rzymianie, gdy przyłączyli Petrę do swego imperium, przebudowali znaczną jej część zgodnie ze swymi upodobaniami, jednak archeologom udało się w dużej mierze zrekonstruować pierwotny kształt metropolii starożytności.

7 Chazne - zwana przez Beduinów „Skarbcem Faraona” – wykuta w skale piętrowa budowla powstała ok. I- II w. n.e W pewnym sensie jest to sztandarowy i najsłynniejszy zabytek Petry.

8 Wzniesione z piaskowca budowle do dziś zapierają dech w piersi przybyszom z całego świata.

9 Nie jest jasne przeznaczenie budowli, chociaż ostatnio przeważa pogląd, że był to grobowiec (a nie świątynia) któregoś z władców Petry – być może Aretasa IV i jego żony.

10 Na poły koczownicze plemię Nabatejczyków uczyniło z pustynnego miasta ważny ośrodek kultury i metropolię. Znacznej rozbudowy miasta dokonał, Aretas IV w pierwszej poł. I w. n.e.,nawiązując stylem głównie do architektury rzymskiej.

11 Czasy panowania Aretasa IV w Petrze określa się mianem złotego wieku budownictwa monumentalnego.( dominują wpływy grecko-rzymskie).

12 Stan formalnego sojuszu i względnej niezależności Petry, trwał aż do czasów cesarza Trajana, który zajął miasto w 106 r., w rok po śmierci ostatniego jej władcy Rabela II i ustanowił w nim stolicę nowej prowincji rzymskiej – Arabii.

13 Prowincja Arabia Petrea uchodziła w III w. za jeden z ważniejszych ośrodków handlu w skali całego imperium, a wyprzedziła ją w tej dziedzinie dopiero konkurująca z nią Palmyra.

14 Wykuta w skale piętrowa budowla Chazne – zwana „Skarbcem Faraona” – posłużyła w filmie Indiana Jones i Ostatnia Krucjata jako świątynia chroniąca Świętego Graala.

15 Począwszy od VII w. Petra przeżywała okres postępującego upadku, a nawiedzające ją kilkakrotnie trzęsienia ziemi ostatecznie pozbawiły miasto dawnej świetności.

16 Nabatejczycy zwali Petrę Rqm (Rakmu), co oznacza "wielobarwna".

17 Kolorowe skały… Kolorowe skały…

18 … aż zapierają dech

19 Nabatejczycy wybudowali system wodociągów a ich rozbudowy dokonano za czasów panowania Aretasa IV.

20 Teatr – jeden z największych obiektów w Petrze, mieszczący od 6 do nawet 10 tysięcy widzów; został wybudowany najprawdopodobniej w I w. n.e

21 W upadku Petry miały swój udział klęski żywiołowe, a konkretnie trzęsienia ziemi z lat 110, 303, 363, 505 i 551. Szczególnie trzęsienie ziemi z 363 r. spowodowało wiele zniszczeń i przyczyniło się do znacznego wyludnienia miasta.

22 Koniec Traducción libre del Portugués: LGC Miasto Petra w Jordanii jednym z nowych 7 cudów świata oprac.wersji pl-jokoretsina www.rotfl.com.pl


Pobierz ppt "Música: “Helwa Ya Baladi” (Mi País es Hermoso ) Canta: Dalidá Miasto Petra w Jordanii jednym z nowych 7 cudów świata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google