Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 W populacji osób mieszkających samodzielnie przynajmniej 1x w roku upada 33% osób > 65 roku życia, 40% > 80.r.ż., a 50% > 90 r. życia.  Wśród hospitalizowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " W populacji osób mieszkających samodzielnie przynajmniej 1x w roku upada 33% osób > 65 roku życia, 40% > 80.r.ż., a 50% > 90 r. życia.  Wśród hospitalizowanych."— Zapis prezentacji:

1

2  W populacji osób mieszkających samodzielnie przynajmniej 1x w roku upada 33% osób > 65 roku życia, 40% > 80.r.ż., a 50% > 90 r. życia.  Wśród hospitalizowanych upadki zdarzają się u 20% chorych i aż u 50-67% pensjonariuszy domów opieki.  Ponad połowa osób, które doświadczyły upadku zwykle upada ponownie, a dotyczy to szczególnie kobiet i okresu późnej starości.

3  Urazy - blisko połowa upadków prowadzi do jakiegokolwiek urazu.  Ciężkie urazy - 10-15% upadków (rany, oparzenia, wstrząśnienia mózgu, krwiaki wewnątrzczaszkowe, zgony).  Złamania - 5-6% upadków.

4  Unieruchomienie (złamania, potłuczenia)- zagrożenie powikłaniami: › zakrzepica żył głębokich, › zatorowość płucna, › odwodnienie, › infekcje, › odleżyny, › przykurcze w stawach.

5  Konieczność hospitalizacji.  Zespół poupadkowy – lęk przed kolejnym upadkiem, osłabienie wiary w siebie, niepodejmowanie z obawy przed upadkiem niektórych czynności (np. zakupów, sprzątania)  Wtórne upośledzenie aktywności fizycznej.  Upadki są przyczyną około 40% przyjęć do domów opieki.

6  Czynniki wewnętrzne wynikają z zaburzeń w obrębie organizmu.  Są następstwem:  inwolucyjnych zmian starczych,  występujących chorób przewlekłych,  aktualnych ostrych schorzeń,  stosowanej farmakoterapii.

7  Zmiany inwolucyjne usposabiające ludzi starszych do upadku dotyczą:  układu nerwowego  narządów zmysłów - wzroku, słuchu, równowagi, czucia powierzchownego i głębokiego.

8  W układzie nerwowym  zwolnienie przewodnictwa nerwowego wydłużenie czasu reakcji,  zaburzenie integracji reakcji ruchowych i czuciowych upośledzające zachowanie stałej pozycji środka ciężkości.

9  upośledzenie ostrości wzroku,  obniżenie adaptacji do ciemności i ostrego światła,  ograniczenie widzenia obwodowego i przestrzennego,  zmniejszenie pobudliwości obwodowej części narządu przedsionkowego,  zaburzenia czucia położenia ciała.

10  Niewydolność mechanizmów kontroli ciśnienia tętniczego po pionizacji - hipotonia ortostatyczna.  Zanik komórek mięśniowych  Osłabienie siły mięśniowej.  Zmiany wzorca chodu mniejsze kroki, spowolnienie, niższe unoszenie stóp nad podłożem itp

11  Zaburzenia neurologiczne  udar  przejściowe ataki ischemiczne  parkinsonizm  majaczenie  mielopatia  padaczka i inne choroby napadowe  zespół tętnicy podstawnej i tętnic kręgowych  choroby móżdżku  nadwrażliwość zatoki szyjnej  neuropatia obwodowa  otępienie

12  Zaburzenia sercowo-naczyniowe  niedociśnienie ortostatyczne  zaburzenia rytmu serca

13  Zaburzenia żołądkowo-jelitowe  biegunka  omdlenia podefekacyjne  omdlenia poposiłkowe

14  Zaburzenia metaboliczne  niedoczynność tarczycy  hipoglikemia  niedokrwistość  hipokaliemia  hiponatremia  odwodnienie

15  Zaburzenia moczowo-płciowe  omdlenie pomikcyjne  nietrzymanie moczu  nykturia

16  Choroby narządu ruchu:  Choroba zwyrodnieniowa stawów  Zniekształcenia stóp  Osteoporoza  Miopatia proksymalnych grup mięśni

17

18  Zaburzenia psychiczne  depresja  lęk

19  Choroby narządu wzroku  zaćma,  jaskra,  retinopatia cukrzycowa i nadciśnieniowa

20  Upadki mogą być pierwszym, nieswoistym objawem schorzeń ostrych:  zawału serca,  krwawienia z przewodu pokarmowego,  schorzeń infekcyjnych i gorączkowych:  zapalenia płuc,  dróg moczowych.

21  Działania niepożądane leków :  występują 2-3-krotnie częściej u starszych osób,  stosowanie więcej niż 4 leków znamiennie zwiększa ryzyko upadku.  Grupy leków obarczone szczególnym ryzykiem wystąpienia upadków:  leki hipotensyjne,  leki antyarytmiczne,  leki moczopędne.

22  Leki moczopędne wywołują › hipowolemię, › zaburzenia elektrolitowe, › zwiększają parcie na mocz, co zmusza pacjenta do częstego i szybkiego udania się do toalety.

23  Środki hipotensyjne mogą być przyczyną  zaburzeń świadomości,  niedociśnienia ortostatycznego  senności.

24  Leki psychotropowe powodują:  Zaburzenia świadomości i rozumowania,  Upośledzają przewodnictwo nerwowo- mięśniowego  Prowokują zawroty głowy  Wywołują senność

25  Czynniki zewnętrzne, czyli środowiskowe stanowią 30-50% przyczyn upadków.  Do większości upadków dochodzi podczas wykonywania prostych czynności jak wstawanie, chodzenie, zwroty, pochylanie się lub sięganie po wyżej położone przedmioty.  Tylko 5% upadków zdarza się podczas wykonywania czynności potencjalnie niebezpiecznych, jak wchodzenie na drabinę lub uprawianie sportu.

26

27  Oświetlenie  Niewystarczająco jasne  Rażące  Brak wyłączników przy wejściu do pomieszczeń

28  Podłoga  Luźno leżące dywaniki  Dywany podarte lub pozawijane na brzegach  Śliska powierzchnia  Progi  Przewody elektryczne

29  Schody  Brak poręczy  Nierówne stopnie  Zbyt strome lub za długie

30  Meble  Zbyt słabe, by się na nich wesprzeć  Fotele i krzesła bez poręczy  Wysoko umieszczone półki i szafki  Ustawienie mebli utrudniające przejście

31  Łazienka  Niski sedes  Brak uchwytów  Śliska wanna, brodzik

32  Czynniki środowiskowe  wysokie krawężniki,  nierówne i dziurawe chodniki,  nieprzystosowane wejścia i schody w budynkach.

33  płeć żeńska, wiek  niska masa ciała,  upadki w przeszłości,  zaburzenia chodu,  osłabienie siły mięśniowej,  stosowanie więcej niż 4 leków,  leki moczopędne i psychotropowe,

34

35  ustalić częstość upadków,  ustalić okoliczności upadku (ich miejsce i wykonywaną wcześniej czynność),  określić objawy poprzedzające lub towarzyszące upadkom (np. zawroty głowy, duszność, ból, kołatanie serca, utrata przytomności),  w przypadku powtarzających się upadków ustalić czy okoliczności są podobne,

36  zebrać wywiad dotyczący chorób przewlekłych i stosowanych leków (rodzaj i dawka),  zebrać wywiad od świadków upadku,  ustalić możliwy udział czynników zewnętrznych.

37  W badaniu fizykalnym należy uwzględnić:  ocenę neurologiczną,  badanie wzroku,  występowanie zaburzeń rytmu serca,  ocenę układu mięśniowo-szkieletowego.

38  Czteroczęściowy test utrzymania równowagi  Test zawiera 4 statyczne zadania o wzrastającym stopniu trudności, wykonywane w pozycji stojącej:  stopy razem.  stopy razem, przesunięcie prawej stopy do przodu o 1 długości.  stopa za stopą, pięta stopy wysuniętej do przodu styka się z palcami stopy drugiej.  stanie na jednej, wybranej przez badanego nodze - wymagany czas 10-30 sekund.

39  Test “wstań i idź”.  Obejmuje kolejne zadania  zmiana pozycji siedzącej na stojącą,  przejście trzech metrów,  obrót o 180 stopni,  zmiana pozycji ze stojącej na siedzącą.

40  Test Tinetti uproszczony.  przejście z siedzenia do stania,  unieruchomienie 5 sekundowe,  przejście 3 metrów,  obrót o 180 stopni,  przejście ze stania do siedzenia.

41  Skala ocen :  badany wymaga pomocy osoby drugiej podczas wykonywania tych czynności - duże ryzyko upadku  badany korzysta z pomocy technicznych (laska, kula, balkonik) - średnie ryzyko upadków  badany nie potrzebuje pomocy w czasie wykonywania czynności - minimalne ryzyko upadków.

42  Pomiar przemieszczania się środka ciężkości. Pacjent stoi na platformie, na ekranie komputera można śledzić stopień wychylenia i szybkość przemieszczania się środka ciężkości.  Pomiar przeprowadza się w czasie stania na obu stopach, jednej stopie, przy oczach otwartych i zamkniętych.

43

44 poprawa bezpieczeństwa na schodach właściwe oświetlenie, poręcze, stopnie oklejone jaskrawą taśmą, funkcjonalne urządzenie mieszkania,  odpowiednia wysokość stołów, krzeseł, półek, łóżka,

45  modernizacja łazienki (prysznic, maty antypoślizgowe, uchwyty w sąsiedztwie prysznica i sedesu, sedes umocowany wyżej).  wyeliminowanie czynników sprzyjających upadkom (śliska podłoga, przesuwalne dywaniki, wysokie progi),  uświadomienie pacjenta i jego rodziny o zagrożeniach i możliwościach zapobiegania.

46  Cechy bezpiecznego obuwia:  stabilizacja stawu skokowego,  łatwe do założenia i zdjęcia,  lekkie,  dopasowane do zniekształceń stopy,  podeszwy antypoślizgowe.

47  Porady dotyczące bezpiecznych zachowań:  unikać nagłych ruchów i zwrotów,  nie sięgać po przedmioty położone wysoko,  unikać skrętów głowy ku tyłowi i odginania ku tyłowi,

48  Przy obecności hipotonii ortostatycznej :  posiedzieć chwilę ze spuszczonymi nogami,  wykonać parę ruchów zginania i prostowania stóp w kierunki podeszwowym i grzbietowym,  stosować pończochy lub rajstopy uciskowe,  dbać o odpowiednie nawodnienie.

49

50  Ćwiczenia równowagi  stanie na jednej nodze, stanie i chodzenie ze stawianiem stóp jedna za drugą, chodzenie na palcach i piętach, przysiady.  Ćwiczenia dynamiczne równowagi polegają na rzucaniu i łapaniu piłki, grach zespołowych, korzystnie działa taniec.

51  Chińskie ćwiczenia Tai Chi to ćwiczenia oddechowe i układy ruchowe wykonywane w wolnym tempie.  Brak intensywnych ćwiczeń wytrzymałościowych i siłowych  Powolny i bardzo dokładnie wykonywany ruch,  Unikanie zarówno maksymalnego napięcia mięśni, jak i maksymalnego ich rozluźnienia.  Filozofia wewnętrznej harmonii ducha i ciała sprzyja dobremu samopoczuciu.

52  Kontrolę pozycji stojącej poprawiają ćwiczenia grup mięśniowych zginaczy grzbietowych i podeszwowych stopy oraz mięśni podudzia.  Chodzenie na palcach, piętach, zginanie kolan.  Ćwiczenia prostowników biodra, kolana, odwodzicieli biodra istotne są dla przemieszczania się, wstawania, marszu

53  Trening siły mięśniowej jest szczególnie ważny dla dolnych partii ciała, gdyż utrata siły jest w nich większa niż w górnych częściach ciała.

54


Pobierz ppt " W populacji osób mieszkających samodzielnie przynajmniej 1x w roku upada 33% osób > 65 roku życia, 40% > 80.r.ż., a 50% > 90 r. życia.  Wśród hospitalizowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google