Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSCY PREZYDENCI Polscy Prezydenci Naczelnik Państwa Naczelnik Państwa Prezydenci II RP Prezydenci II RP Prezydenci RP na uchodźstwie Prezydenci RP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSCY PREZYDENCI Polscy Prezydenci Naczelnik Państwa Naczelnik Państwa Prezydenci II RP Prezydenci II RP Prezydenci RP na uchodźstwie Prezydenci RP."— Zapis prezentacji:

1

2 POLSCY PREZYDENCI

3 Polscy Prezydenci Naczelnik Państwa Naczelnik Państwa Prezydenci II RP Prezydenci II RP Prezydenci RP na uchodźstwie Prezydenci RP na uchodźstwie Prezydenci PRL Prezydenci PRL Prezydenci III RP Prezydenci III RP

4 Piłsudski Józef Klemens ps.ps. Wiktor Mieczysław żyłżył w latach 1867-1935 działaczdziałacz niepodległościowy, polityk, marszałek Polski 1905-19071905-1907 kierował OB PPS odod 1908 organizator ruchu strzeleckiego InicjatorInicjator utworzenia Legionów Polskich (1914) 19191919 - Naczelnik Państwa 19201920 - marszałek Polski 19291929 - dokonał przewrotu majowego

5 Narutowicz Gabriel żyłżył w latach latach 1965 - 1922 pierwszypierwszy prezydent RP 19201920 - 1921 minister robót publicznych 19221922 - minister spraw zagranicznych 9XII 1922 wybrany prezydentem głosami lewicy, centrum i mniejszości narodowych zastrzelonyzastrzelony w Warszawie 16 XII 1922 roku

6 Wojciechowski Stanisław żyłżył w latach 1869 - 1053 polityk,polityk, teoretyk i działacz spółdzielczości, współtwórca PPS 19191919 - 1920 minister spraw wewnętrznych odod 1922 prezydent RP wwyniku przewrotu majowego (1926) zrzekł się godności prezydenta wykładowcawykładowca WSH w Warszawie, profesor SGGW

7 Mościcki Ignacy żyłżył w latach 1867 - 1946 polityk,polityk, chemik, prof. Politechniki Lwowskiej członekczłonek Polskiej Akademii Umiejętności współtwórcawspółtwórca polskiego przemysłu chemicznego 19261926 - 1939 prezydent RP 19351935 - twórca i przywódca tzw. grupy zamkowej IXIX 1939 - internowany w Rumuni, oddaje urząd prezydenta

8 Raczkiewicz Władysław żyłżył w latach 1885 - 1947 urodzonyurodzony na Kałkazie uczestnikuczestnik wojny radziecko- polskiej 1921,1921, 1936 - minister spraw wewnętrznych popo przewrocie majowym wszedł do BBWR 19391939 - 1947 prezydent RP 19341934 - prezes Światowego Związku Polaków z Zagranicy tzw. Światpolu

9 Zaleski August żyłżył w latach 1883 - 1972 dyplomata,dyplomata, historyk, polityk ministerminister spraw zagranicznych w latach 1926 - 1932 oraz 1939-1941 przeciwnyprzeciwny porozumieniu z ZSRR 19351935 - 1938 senator 19431943 - 1945 szef Kancelarii Cywilnej prezydenta 19471947 - 1972 prezydent rządu RP na uchodźstwie

10 Ostrowski Stanisław zyłzył w latach 1892 - 1982 członekczłonek Związku Strzeleckiego w1918 uczestniczył w obronie Lwowa popo zajeciu Lwowa przez Armie Czerwoną został aresztowany przez NKWD tzw. Amnestii w 1941 roku wstąpił do armii gen. Andersa 19721972 - 1979 prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie

11 Raczyński Edward żyłżył w latach 1891 - 1993 dyplomata,dyplomata, polityk 19341934 - 1945 ambasador RP w Wielkiej Brytani 19411941 - 1943 minister spraw zagranicznych rządu RP na emigracji 19791979 - 1986 prezydent RP na uchodźstwie

12 Sabbat Kazimierz żyłżył w latach 1913 - 1989 ukończyłukończył gimnazjum w Mielcu tużtuż przed wojną ukończył w Warszawie wydział prawa zostałzostał premierem rządu polskiego na uchodztwie w1986 został prezydentem

13 Kaczorowski Ryszard urodzonyurodzony 1919 19401940 - 1942 w sowieckim więzieniu 19671967 - przewodniczący ZHP na uchodźstwie odod 1982 członek rady narodowej 19861986 - 1989 minister spraw krajowych 19891989 -1991 prezydent RP na uchodźstwie

14 Bierut Bolesław żyłżył w latach 1892 - 1956 działaczdziałacz komunistyczny, członek KPP 19441944 - 1956 członek Biura Politycznego 19541954 - 1956 I sekretarz KC PZPR 19441944 - 1947 prezydent KRN 19471947 - 1954 prezydent RP 19521952 - 1954 premier współodpowiedzialnywspółodpowiedzialny za terror wobec opozycji niepodległościowej

15 Jaruzelski Wojciech urodzonyurodzony 1923 roku polityk,polityk, generał odod 1943 roku w 1 Dywizji Piechoty im. T.Kościuszki, nastepnie WP 19681968 - 1983 minister obrony narodowej 19711971 - 1989 członek Biura Politycznego KC 19811981 - 1989 I sekretarz KC PZPR - wprowadził stan wojenny 19891989 - 1990 prezydent

16 Wałęsa Lech urodzonyurodzony 1943 roku polityk,polityk, działacz związkowy 19701970 - członek komitetu strajkowego 19801980 organizator strajku współzałożycielwspółzałożyciel i 1980 - 1990 przedodniczący NSZZ Solidarność 19811981 - 1982 internowany 19901990 - 1995 prezydent RP oraz zwierzchnik sił zbrojnych w1983 otrzymał pokojową Nagrode Nobla przysięga prezydencka

17 Kwaśniewski Aleksander urodzonyurodzony w 1954 roku redaktorredaktor naczelny tygodnika Itd oraz Sztandaru Młodych przewodniczącyprzewodniczący SdRP Komitetu Społeczno - Politycznego Rady Ministrów wgrudniu 1995 roku po wyborze na prezydenta zrezygnował z członkostwa w partii


Pobierz ppt "POLSCY PREZYDENCI Polscy Prezydenci Naczelnik Państwa Naczelnik Państwa Prezydenci II RP Prezydenci II RP Prezydenci RP na uchodźstwie Prezydenci RP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google