Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSCY PREZYDENCI Polscy Prezydenci Naczelnik Państwa Naczelnik Państwa Prezydenci II RP Prezydenci II RP Prezydenci RP na uchodźstwie Prezydenci RP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSCY PREZYDENCI Polscy Prezydenci Naczelnik Państwa Naczelnik Państwa Prezydenci II RP Prezydenci II RP Prezydenci RP na uchodźstwie Prezydenci RP."— Zapis prezentacji:

1

2 POLSCY PREZYDENCI

3 Polscy Prezydenci Naczelnik Państwa Naczelnik Państwa Prezydenci II RP Prezydenci II RP Prezydenci RP na uchodźstwie Prezydenci RP na uchodźstwie Prezydenci PRL Prezydenci PRL Prezydenci III RP Prezydenci III RP

4 Piłsudski Józef Klemens ps.ps. Wiktor Mieczysław żyłżył w latach działaczdziałacz niepodległościowy, polityk, marszałek Polski kierował OB PPS odod 1908 organizator ruchu strzeleckiego InicjatorInicjator utworzenia Legionów Polskich (1914) Naczelnik Państwa marszałek Polski dokonał przewrotu majowego

5 Narutowicz Gabriel żyłżył w latach latach pierwszypierwszy prezydent RP minister robót publicznych minister spraw zagranicznych 9XII 1922 wybrany prezydentem głosami lewicy, centrum i mniejszości narodowych zastrzelonyzastrzelony w Warszawie 16 XII 1922 roku

6 Wojciechowski Stanisław żyłżył w latach polityk,polityk, teoretyk i działacz spółdzielczości, współtwórca PPS minister spraw wewnętrznych odod 1922 prezydent RP wwyniku przewrotu majowego (1926) zrzekł się godności prezydenta wykładowcawykładowca WSH w Warszawie, profesor SGGW

7 Mościcki Ignacy żyłżył w latach polityk,polityk, chemik, prof. Politechniki Lwowskiej członekczłonek Polskiej Akademii Umiejętności współtwórcawspółtwórca polskiego przemysłu chemicznego prezydent RP twórca i przywódca tzw. grupy zamkowej IXIX internowany w Rumuni, oddaje urząd prezydenta

8 Raczkiewicz Władysław żyłżył w latach urodzonyurodzony na Kałkazie uczestnikuczestnik wojny radziecko- polskiej 1921,1921, minister spraw wewnętrznych popo przewrocie majowym wszedł do BBWR prezydent RP prezes Światowego Związku Polaków z Zagranicy tzw. Światpolu

9 Zaleski August żyłżył w latach dyplomata,dyplomata, historyk, polityk ministerminister spraw zagranicznych w latach oraz przeciwnyprzeciwny porozumieniu z ZSRR senator szef Kancelarii Cywilnej prezydenta prezydent rządu RP na uchodźstwie

10 Ostrowski Stanisław zyłzył w latach członekczłonek Związku Strzeleckiego w1918 uczestniczył w obronie Lwowa popo zajeciu Lwowa przez Armie Czerwoną został aresztowany przez NKWD tzw. Amnestii w 1941 roku wstąpił do armii gen. Andersa prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie

11 Raczyński Edward żyłżył w latach dyplomata,dyplomata, polityk ambasador RP w Wielkiej Brytani minister spraw zagranicznych rządu RP na emigracji prezydent RP na uchodźstwie

12 Sabbat Kazimierz żyłżył w latach ukończyłukończył gimnazjum w Mielcu tużtuż przed wojną ukończył w Warszawie wydział prawa zostałzostał premierem rządu polskiego na uchodztwie w1986 został prezydentem

13 Kaczorowski Ryszard urodzonyurodzony w sowieckim więzieniu przewodniczący ZHP na uchodźstwie odod 1982 członek rady narodowej minister spraw krajowych prezydent RP na uchodźstwie

14 Bierut Bolesław żyłżył w latach działaczdziałacz komunistyczny, członek KPP członek Biura Politycznego I sekretarz KC PZPR prezydent KRN prezydent RP premier współodpowiedzialnywspółodpowiedzialny za terror wobec opozycji niepodległościowej

15 Jaruzelski Wojciech urodzonyurodzony 1923 roku polityk,polityk, generał odod 1943 roku w 1 Dywizji Piechoty im. T.Kościuszki, nastepnie WP minister obrony narodowej członek Biura Politycznego KC I sekretarz KC PZPR - wprowadził stan wojenny prezydent

16 Wałęsa Lech urodzonyurodzony 1943 roku polityk,polityk, działacz związkowy członek komitetu strajkowego organizator strajku współzałożycielwspółzałożyciel i przedodniczący NSZZ Solidarność internowany prezydent RP oraz zwierzchnik sił zbrojnych w1983 otrzymał pokojową Nagrode Nobla przysięga prezydencka

17 Kwaśniewski Aleksander urodzonyurodzony w 1954 roku redaktorredaktor naczelny tygodnika Itd oraz Sztandaru Młodych przewodniczącyprzewodniczący SdRP Komitetu Społeczno - Politycznego Rady Ministrów wgrudniu 1995 roku po wyborze na prezydenta zrezygnował z członkostwa w partii


Pobierz ppt "POLSCY PREZYDENCI Polscy Prezydenci Naczelnik Państwa Naczelnik Państwa Prezydenci II RP Prezydenci II RP Prezydenci RP na uchodźstwie Prezydenci RP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google