Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 ANALIZA UCZESTNICTWA W PROGRAMACH RAMOWYCH PRZYGOTOWANIA DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE 2007-2013 ANDRZEJ SIEMASZKO KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 ANALIZA UCZESTNICTWA W PROGRAMACH RAMOWYCH PRZYGOTOWANIA DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE 2007-2013 ANDRZEJ SIEMASZKO KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH."— Zapis prezentacji:

1 1 ANALIZA UCZESTNICTWA W PROGRAMACH RAMOWYCH PRZYGOTOWANIA DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE 2007-2013 ANDRZEJ SIEMASZKO KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

2 A.Siemaszko 2 INTENSYWNOŚĆ NAKŁADÓW NA B+R Oś pozioma: Intensywność nakładów na B+R = Wydatki na B+R jako procent PKB (2004), oś pionowa: roczny przyrost intensywności badawczej w latach (1999-2004)

3 A.Siemaszko 3 Procentowy udział uczestników z krajów kandydujących w projektach 4 Programu Ramowego UE

4 A.Siemaszko 4 Procentowy udział uczestników z krajów kandydujących w 2000 roku w 5 Programie Ramowym

5 A.Siemaszko 5 Centra Doskonałości - największy sukces

6 A.Siemaszko 6 EU participation in evaluated and retained proposals Sixth Framework Programme UE Results of the first calls for proposals All priorities and actions January 2006

7 A.Siemaszko 7 Wyniki pierwszego konkursu 6PR. Podział na stare kraje członkowskie i kraje kandydujące

8 A.Siemaszko 8 Uczestnicy w Sieciach Doskonałości w 2003 roku

9 A.Siemaszko 9 Procent uczestnictwa w 5PR i 6PR

10 A.Siemaszko 10 Procentowe uczestnictwo zespołów z Polski, Austrii, Czech i Węgier w 5PR i 6PR (projekty finansowane)

11 A.Siemaszko 11 Procent udziału finansowego krajów w 5PR i 6PR

12 A.Siemaszko 12 Udział finansowy Austrii, Polski, Czech, Węgier i Słowenii w 5PR i 6PR

13 A.Siemaszko 13 Udział przemysłu w 5PR i 6PR

14 A.Siemaszko 14 Cooperation – Collaborative research People – Human Potential JRC (nuclear) Ideas – Frontier Research Capacities – Research Capacity JRC (non-nuclear) Euratom + 7 Program Ramowy UE

15 A.Siemaszko 15 healthbio food agri ISTnano materials production energyenvirontransportsocio- econom security space budget milion euro 60001935912035052300190041956102750 ERCMarie Curie infrastr.SMEsregions of knowledge research potential science &society INCOJRC budget Billion euro 746047281900133612637028070185 7 Program Ramowy UE Cooperation Ideas People Capacities JRC

16 A.Siemaszko 16 9+2 priorytetów badawczych : l health l food, agriculture and biotechnology l information and communication technologies l nanosciences and nanotechnologies, materials and new production technologies l energy l environment and climate change l transport (including aeronautics) l socio-economics and the humanities l space and security l fusion energy** EURATOM l nuclear fission and radiation protection* Cooperation – Collaborative research

17 A.Siemaszko 17 Collaborative research (Collaborative projects; Networks of Excellence; Coordination/support actions) Collaborative research (Collaborative projects; Networks of Excellence; Coordination/support actions) Joint Technology Initiatives Coordination of non-Community research programmes (ERA-NET; ERA-NET+; Article 169) Coordination of non-Community research programmes (ERA-NET; ERA-NET+; Article 169) International Cooperation Cooperation – Collaborative research l Under each theme there will be sufficient flexibility to address both Emerging needs and Unforeseen policy needs l Dissemination of knowledge and transfer of results will be supported in all thematic areas l Support will be implemented across all themes through:

18 A.Siemaszko 18 JOINT TECHNOLOGY INITIATIVES JOINT TECHNOLOGY INITIATIVES - pierwsze propozycje Hydrogen and fuel cells Hypogen (large scale test facility for production of hydrogen and electricity (1.3 mld euro) Hycom (hydrogen communities using hydrogen as a source of energy for heat and electricity and fuel for vehicles (1.5 mld euro) Nanoelectronics infrastructure 2.5 mld euro + R&D projects 2.8 mld euro Aeronautics and air transport Innovative medicine Global Monitoring for Environment and Security Embedded Systems

19 A.Siemaszko 19 Ideas – Frontier Research Commission ERC – European Research Council * Created by Commission decision * * Under the responsibility of the Commission l Preparation of work programme l Set up of peer review: pool of reviewers, nomination of review panels, evaluation guidelines l Oversight of the evaluation procedure l Annual scientific report l Information and support to applicants l Reception / eligibility of proposals l Organisation and execution of evaluation l Selection decision l Scientific and financial follow-up of contracts l Annual implementation report l Approval of work programme, as defined by the Scientific Council l Instruction to implement work programme l Approval of annual implementation report l Information to programme committee Scientific Council* Externalised tasks**

20 A.Siemaszko 20 Initial training of researchers Marie Curie Networks Initial training of researchers Marie Curie Networks Life-long training and career development Individual Fellowships Co-financing of regional/national/international programmes Life-long training and career development Individual Fellowships Co-financing of regional/national/international programmes Industry-academia pathways and partnerships Industry-Academia Scheme Industry-academia pathways and partnerships Industry-Academia Scheme International dimension Outgoing International Fellowships; Incoming International Fellowships International Cooperation Scheme; Reintegration grants International dimension Outgoing International Fellowships; Incoming International Fellowships International Cooperation Scheme; Reintegration grants Specific actions Excellence awards Specific actions Excellence awards People – Human Potential

21 A.Siemaszko 21 6 parts Research Infrastructures Research for the benefit of SMEs Regions of Knowledge Research Potential Science in Society Activities of International Cooperation Capacities – Research Capacity

22 A.Siemaszko 22 1. Research Infrastructures Transnational Access Integrating activities Research e-infrastructures Construction of new research infrastructures and major updates of existing ones Construction of new research infrastructures and major updates of existing ones Design studies Support to existing research infrastructures: Support to new research infrastructures:

23 A.Siemaszko 23 3. Regions of Knowledge Development of regional research-driven clusters Two objectives for European regions: Strengthen their capacity for investing in RTD and carrying out research activities Strengthen their capacity for investing in RTD and carrying out research activities Maximising their potential for a successful involvement of their operators in European research projects Maximising their potential for a successful involvement of their operators in European research projects

24 A.Siemaszko 24 4. Research Potential Transnational two-way secondments and recruitment Research equipment and the material environment Workshops and conferences for knowledge transfer Evaluation facilities

25 A.Siemaszko 25 4. Unlocking and developing potential of Convergence Regions - propozycja 4. Unlocking and developing potential of Convergence Regions - propozycja Networking twinning, research networks, advisory networks, training, missions of external experts, transfer of best practices, bilateral agreements to transfer expertise, promotion Networking twinning, research networks, advisory networks, training, missions of external experts, transfer of best practices, bilateral agreements to transfer expertise, promotion Research infrastructure support to research infrastructure Research infrastructure support to research infrastructure Knowledge transfer Transfer of Knowledge Centers, RIS, CIVITAS, workshops and conferences Knowledge transfer Transfer of Knowledge Centers, RIS, CIVITAS, workshops and conferences Development of Centers of Excellence creation and development of CoE, external evaluation, mapping of excellence secondments of experts, advisors, twinning with best European centers, networking, joining existing NoEs, promotion Development of Centers of Excellence creation and development of CoE, external evaluation, mapping of excellence secondments of experts, advisors, twinning with best European centers, networking, joining existing NoEs, promotion

26 A.Siemaszko 26 6PR - zniechęcenie l deprymująco niski współczynnik sukcesu w 6PR (> threshold…) l kłopoty z wygenerowaniem wkładu własnego dla jednostek rozliczających się trybie kosztu pełnego (zjawisko klęski sukcesu) l opóźnienia z wypłatą zaliczki lub refundacji (KE, ale też MEiN) l likwidacja stawki 0% podatku VAT dla umów zawartych po 1 maja 2004 (VAT nie jest uznawany przez UE jako koszt kwalifikowany) l niedocenianie w macierzystej placówce wysiłku osób prowadzących projekt europejski (niski udział projektów badawczych i koordynacji projektu europejskiego w ocenie parametrycznej jednostki). l niechęć kierowników jednostek naukowych do podejmowania się realizacji projektów europejskich (wysoka odpowiedzialność, brak pełnej znajomości organizacyjnych i finansowych zasad rozliczania projektów współpracy międzynarodowej w połączeniu z niestabilnymi polskimi przepisami) l niechęć kwestorów lub księgowych (wkład własny, kredytowanie, rejestracja czasu pracy, często brak dobrej znajomości angielskiego, zmiany reguł prawnych, zagrożenie audytem) l brak profesjonalnego systemu zarządzania projektami w jednostkach naukowych.

27 A.Siemaszko 27 Europa nas nie rozumie, czy to my nie rozumiemy Europy? l Nie umiemy walczyć (nieznajomość procedur, mechanizmów europejskich, prowadzenia polityki i lobbingu) l Nie umiemy się promować l Lubimy narzekać (7PR nie jest od wyrównywania szans, przedstawianie się w roli pokrzywdzonych jest wbrew naszym interesom) l Lubimy grę pozorów l Jesteśmy singlistami (Brak dużych krajowych programów badawczych powoduje, że nie wytworzyły się sieci współpracy) l Jesteśmy Europie potrzebni Polska ze swym potencjałem ekonomicznym, olbrzymimi zasobami młodych ludzi, z naszą dynamiką i przedsiębiorczością może dostarczyć świeżej krwi. Naszym atutem są olbrzymie fundusze strukturalne, które możemy przeznaczyć na modernizację sfery B+R, wzmacniając tym samym inicjatywy europejskie. Musimy być aktywni, kreatywni, stać się wyraźnym liderem w środkowej Europie, włączyć się do grona wielkiej szóstki

28 A.Siemaszko 28 Wydatki przemysłu europejskiego na B+R w mld euro (2004)

29 A.Siemaszko 29 Całkowite wydatki na badania jako procent PKB EU-25 CZ HU PL

30 A.Siemaszko 30 Całkowite wydatki na badania i rozwój technologii (GERD) dla Polski, Czech i Węgier w mln euro PL CZ HU

31 A.Siemaszko 31 Wydatki sektora prywatnego na badania (BERD) dla Czech, Polski, Węgier i Słowenii w mln euro CZ PL HU SI

32 A.Siemaszko 32 Ilość uczestników z Polski i Czech w 6PR w konkursach AERO

33 A.Siemaszko 33 Ilość uczestników z Polski i Czech w 6PR w konkursach SPACE

34 A.Siemaszko 34 Ilość uczestników z Polski i Węgier w 6PR w konkursach IST

35 A.Siemaszko 35 POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE PPT Żywności PPT Biotechnologii PPT Wodoru i Ogniw Paliwowych PPT Metali PPT Lotnictwa PPT Zrównoważonych Systemów Energetycznych i Czystej Karboenergii PPT Transportu Wodnego PPT Przemysłu Tekstylnego PPT Zrównoważonej Chemii PPT Transportu Drogowego PPT Stali PPT Biopaliw

36 A.Siemaszko 36 POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZE – 2 PP Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej PPT Transportu Szynowego PPT Ochrony Środowiska PPT Sektora Leśno-Drzewnego PPT Budownictwa PPT Opto i Nanoelektroniki PPT Procesów Produkcji PPT Systemów Bezpieczeństwa PPT Zaawansowanych Materiałów PPT Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle PPT Bezpieczeństwa Wewnętrznego PP Technologii Informatycznych

37 A.Siemaszko 37 Europejska Platforma Technologiczna Budownictwa (ECTP Support Group) Construction companies: Bouygues, Dragados, FCC, Hochtief, Necso, NCC, Soletanche Bachy, Vinci Suppliers:Corus, EdF, Heidelberg, Saint-Gobain Designers:Arup, Evata Operators:Autostrade Researchers:BBRI, CSTB, FEHRL, SBi, Univ. Ljubljana, Univ. P. Marche End users/clients:EDF, ASM Kutno, Deltaneth, Tekes (Erabuild) na ogólną liczbę 100 członków ECTP: 3 polskich przedstawicieli w Working Group i 10 ekspertów z polskich przedsiębiorstw w Focus Areas.

38 A.Siemaszko 38 Steering Board eMobility Stakeholder Group: Industry Deutsche Telekom AGMr. Sckerl, Christian Ericsson ABMr. Madfors, Magnus France Telecom SAMs. Cardinael, Brigitte NokiaDr. Estola, Kari-Pekka Telefonica MovilesMr. Blazquez, Juan Vicente VodafoneDr. Jefferies, Nigel Telecom Italia SpAMr. de Peppe, Raffaele Siemens AGDr. Mohr, Werner AlcatelDr. Zielinski, Erich STMicroelectronicsMr. Schutz, Eric Lucent Technologies - Bell Labs InnovationsDr. Doubrava, Michael PhilipsDr. Doyle, Terry MotorolaDr. Demassieux, Nicolas DoCoMo Communication Laboratories Europe GmbHProf. Berndt, Hendrik TeliaSonera ABDr. Karlsson, Peter Polska Telefonia Cyfrowa SPDr. Gerszberg, Tomasz THALES CommunicationsDr. Demeure, Cedric Stakeholder Group: Research Domain University of SurreyProf. Tafazolli, Rahim Fraunhofer FOKUSDr. Arbanowski, Stefan Warsaw University of TechnologyProf. Muraszkiewicz, Mieczyslaw IST - Technical University of LisbonProf. Correia, Luis M. Stakeholder Group: SME IBER WIFI EXCHANGE SA (IWE-X)Mr. Garcia, Jenaro EUROPEAN DYNAMICS SADr. Kotsiopoulos, Ioannis

39 A.Siemaszko 39 ACARE Evelinde Grassegger Fed. Ministry of Transport, Innovation and Techn., AT Jonas StankunasGediminas Technical University, Vilnius, LT Peter Van Geloven OSTC, BEThomas WelterLuxembourg Aerospace Industries (LAI) Asbl, LU Milan HollVZLU, CZDavid Zammit-MangionUniversity of Malta, MT Peter WorsøeTerma Industries A/S, DKAd G.M. DriedonksNetherlands Agency for Aerospace Programmes, NL Wolf W. GüntherBundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, DE Krzysztof Jan KurzydlowskiMinistry of Education and Science, PL Pauli StigellNational Techn. Agency, FIJosé Carlos PereiraInst. Superior Técnico, PT René GaudinDirection des Programmes Aéronatiques Civils, FR Dušan NeštrákTechnical University Košice, SK Vassilis Kostopoulos University of Patras, ELBoris PuklSlovenian Research Agency, SI Roland GuralySlot Consulting Ltd., HURamón HerreroMinisterio de Industria, Turismo y Comercio, ES Jim LawlerEnterprise Ireland, IEHans Christer OlsonMinistry of Industry, Employment and Comm., SE Guido De MatteisUniversita La Sapienza, Rome, ITRay KingcombeDepartment of Trade and Industry, UK Andris ChateRiga Techn. University, LV Frieder BeyerLIEBHERR- AEROSPACE LINDENBERG GmbH Joachim SzodruchDLR (co-chirman) Armand DupuySAFRANDenis MaugarsONERA Chris OvendenSMITHS AEROSPACEJan Van HouwelingenNLR Terry KnibbBAE SYSTEMSJouko MalenAEA François QuentinTHALES Avionics (co-chairmen) Cees GresnigtIATA (International Air Transport Association) Raymond Pellichero SABCAPhilippe JoppartACI Europe Colin SmithROLLS-ROYCE plcWerner Kleine-BeekJAA Research Committee Jérôme JavelleAIRBUS S.A.S.John VincentEASA Alessandro Franzoni Alenia Aeronautica S.p.A.Bo RedebornEUROCONTROL Billy FredrikssonLinköping University

40 A.Siemaszko 40 Zero Emission Fossil Fuel Power Plant Technology Platform Advisory Board Kurt Haege (Chair)Vattenfall ABGermany Bernhard FischerE.ON Energie AGGermany Santiago Sabugal GarciaENDESA GenerationSpain Johannes LambertzRWE Power AGGermany Gennaro de MicheleENELItaly Hakon MosbechENERGI E2 A/SDenmark Charles Soothill (Vice-Chair)ALSTOMUK Harry LampeniusFoster WheelerFinland Iain MillerMitsui BabcockUK Norbert KoenigSiemens AG Power GenerationGermany Francois JackowAir LiquideFrance Giuseppe ZampiniAnsaldo Energia SpAItaly Olivier Appert (Vice-Chair)IFPFrance Antonio Valero (Vice-Chair)CIRCESpain Niels Peter ChristensenGEUSDenmark Jozef DubinskiCentral Mining InstitutePoland David FalveyBGSUK Gardiner Hill (Vice-Chair)BPUK Jean-Michel GiresTotal SAFrance Philippe Lacour-GayetSchlumbergerFrance Graeme SweeneyShell Gas and PowerUK Arve ThorvikStatoilNorway Frederic HaugeThe Belona FoundationNorway Kirsten MaceyClimate Action Network EuropeBelgium Stephan SingerWWF InternationalBelgium W Grupach Roboczych Platformy pracują jeszcze: dr M. Ściążko prof. J. Warmuziński, a w Mirror Group: dr A. Siemaszko.

41 A.Siemaszko 41 nie należy czekać na ogłoszenie Programów Pracy, należy je współtworzyć! Local Sphere Networking BAN,PAN WLAN AdHoc Flexible, adaptive Radio Access Higher frequency bands, >3G access Satellite Mobile >3G, Mcast S-DMB Satellite Broadband Access Optical Network Broadband Access Optical Core Network Reconfigurable Radio Networks and Systems IP Transport Control & Routing IP - Optical Convergence & Control Other Broadband Access (Power Nets,..)... Wide Area Networking FWA, DxB ……. Network & Service Management Domain Mobility, beyond 3G Domain Broadband Access Domain Rich Audio Visual Content Creation, Processing and Delivery Seamless and Context aware Service adaptation and Delivery obszary badawcze programu IST w 7.PR


Pobierz ppt "1 ANALIZA UCZESTNICTWA W PROGRAMACH RAMOWYCH PRZYGOTOWANIA DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE 2007-2013 ANDRZEJ SIEMASZKO KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google