Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KANADA KRAJ ANGLOJĘZYCZNY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KANADA KRAJ ANGLOJĘZYCZNY."— Zapis prezentacji:

1 KANADA KRAJ ANGLOJĘZYCZNY

2 Kanada jest krajem mieszczącym się w Ameryce Północnej.
Jej stolicą jest Ottawa Rozciąga się od Oceanu Atlantyckiego na wschodzie, do Oceanu Spokojnego na zachodzie i Oceanu Arktycznego na północy. Drugie państwo świata pod względem powierzchni ( km²) oraz 38. pod względem ludności ( )

3 Kanada jest krajem dwujęzycznym i obowiązują języki : angielski i francuski
Kanada do dziś pozostaje monarchią konstytucyjną, z Elżbietą II jako głową państwa i utrzymuje demokrację parlamentarną Flaga Kanady Herb Kanady Królowa Elżbieta II

4 O Canada. Our home and native land
O Canada! Our home and native land! True patriot love in all thy sons command. With glowing hearts we see thee rise, The True North strong and free! From far and wide, O Canada, We stand on guard for thee. God keep our land glorious and free! O Canada, we stand on guard for thee. O Canada, we stand on guard for thee. O Canada! Terre de nos aïeux, Ton front est ceint de fleurons glorieux. Car ton bras sait porter l'épée, Il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée, Des plus brillants exploits. Et ta valeur, de foi trempée, Protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. HYMN O Kanado! Nasz domu i rodzinny kraju Prawdziwie patriotyczna miłość rządzi wszystkimi Twoimi synami. Z płonącymi sercami widzimy twe powstanie Prawdziwa Północy silna i wolna! Z bliska i z dala, o Kanado Stoimy na straży Twej. Boże, zachowaj nasz kraj wspaniały i wolny, O Kanado, stoimy na straży Twej. O Kanado, stoimy na straży Twej!

5 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
PÓŁNOCNO ZACHODNIE KOLUMBIA BRYTYJSKA KOLUMBIA BRYTYJSKA QUEBEC PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY ONTARIO NOWA SZKOCJA ALBERTA NUNAVUT MANIOBA NOWY BRUSZWIK NOWA SZKOCJA

6 Walutą kraju jest dolar kanadyjski (symbol – CAD)
Walutą kraju jest dolar kanadyjski (symbol – CAD) . Jeden dolar kanadyjski dzieli się na sto centów kanadyjskich GOSPODARKA

7 Klimat w Kanadzie jest zróżnicowany i zależy od szerokości geograficznej. Na północy Kanady występuje klimat subpolarny i polarny. W centrum kraju występuje klimat kontynentalny chłodny, natomiast na południu jest on umiarkowany ciepły. Jednym z ważniejszych czynników kształtujących klimat Kanady jest zimny Prąd Labradorski i ciepły Prąd Północnopacyficzny. Między północną a południową częścią kraju występuje bardzo duża rozpiętość temperatur. KLIMAT

8 Bóbr jest traktowany jako zwierze narodowe
ZWIERZĘTA Duża powierzchnia lądowa oraz małe zagęszczenie ludności stwarza doskonałe warunki dla siedlisk wielu gatunków zwierząt takich jak niedźwiedzie Grizli i Brunatny czy niedźwiedź polarny, karibu na pograniczu z amerykańską Alaską, łosie czy orki Bóbr jest traktowany jako zwierze narodowe

9 Literatura Kanadyjska literatura składa się z dwóch członów: literatury angielskojęzycznej i francuskojęzycznej. Ta druga skupiona jest głownie na terenach prowincji Quebec. Do pisarzy kanadyjskich, którzy zdobyli międzynarodowy rozgłos, należą m.in.: Lucy Maud Montgomery – autorka słynnego cyklu powieści o Ani z Zielonego Wzgórza. Teatr W Kanadzie istnieje intensywne życie teatralne, skupione w wielkich ośrodkach miejskich, takich jak Toronto i Montreal. Działają tam znane teatry muzyczne, tradycyjne oraz nowoczesne. Atrakcjami turystycznymi są: doroczny Festiwal Szekspirowski w Startford Muzyka W Kanadzie powstają charakterystyczne typy muzyki ludowej – folk. Jej różnorodność odzwierciedla mieszaninę etniczną i kulturową Kanady. Obok muzyki wywodzącej się ze szkockiej tradycji istnieje muzyka frankofońska i indiańska, tak tradycyjno-rytualna, jak i współczesna. MUZYKA

10 Każdego 1 lipca w kanadzie jest obchodzony dzień państwowy
Kanadyjska kuchnia różni się od siebie w zależności od regionu. Części Kanady są ściśle związane z amerykańską i brytyjską kuchnią, a inna części Kanady ewoluowała z kuchni francuskiej. Podstawą obu grup są świeże, sezonowe składniki. W kuchni znajduje się wiele żywności pieczonej, zwierząt łownych i żywności zbieranej. Zachodnie prowincje są pod dużym wpływem kuchni niemieckiej, polskiej, ukraińskiej i skandynawskiej. Przykładem jest wegetariańska potrawa rosyjskiego pochodzenia – Doukhobors. Powszechna w Kanadzie jest także kuchnia chińska. Każdego 1 lipca w kanadzie jest obchodzony dzień państwowy

11 Źródła

12 THE END

13 THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRY
CANADA THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRY

14 Canada is a country located in North America
Canada is a country located in North America. Its capital is Ottawa It stretches from the Atlantic Ocean in the east to the Pacific Ocean in the west and the Arctic Ocean to the north. The second country in the world in terms of area ( km ²) and 38 in terms of population ( )

15 Canada is a bilingual country with two official languages: English and French. Canada today is a constitutional monarchy with Elizabeth II as head of state and parliamentary democracy. Canadian flag Canadian coat of arms Queen Elizabeth II

16 O Canada. Our home and native land
O Canada! Our home and native land! True patriot love in all thy sons command. With glowing hearts we see thee rise, The True North strong and free! From far and wide, O Canada, We stand on guard for thee. God keep our land glorious and free! O Canada, we stand on guard for thee. O Canada, we stand on guard for thee. O Canada! Terre de nos aïeux, Ton front est ceint de fleurons glorieux. Car ton bras sait porter l'épée, Il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée, Des plus brillants exploits. Et ta valeur, de foi trempée, Protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. HYMN O Kanado! Nasz domu i rodzinny kraju Prawdziwie patriotyczna miłość rządzi wszystkimi Twoimi synami. Z płonącymi sercami widzimy twe powstanie Prawdziwa Północy silna i wolna! Z bliska i z dala, o Kanado Stoimy na straży Twej. Boże, zachowaj nasz kraj wspaniały i wolny, O Kanado, stoimy na straży Twej. O Kanado, stoimy na straży Twej!

17 NORTHWEST TERRITORIES
BRITISH COLUMBIA KOLUMBIA BRYTYJSKA QUEBEC PROVINCES AND TERRITORIES ONTARIO NOWA SZKOCJA ALBERTA NUNAVUT MANIOBA NEW BRUNSWICK NOVA SCOTIA

18 The currency of the country is the Canadian Dollar (CAD).
ECONOMY

19 The climate in Canada is varied and depends on the latitude
The climate in Canada is varied and depends on the latitude. In the north, Canada is subpolarny and polar climate. In the center of the country is cold continental climate, while the south is warm temperate. One of the most important factors shaping the climate is cold Canadian Labrador Current and the warm current Północnopacyficzny. Between the northern and southern parts of the country there is a very large range of temperatures. CLIMAT

20 ANIMALS A large area of ​​land and low population density creates perfect conditions for the habitat of many species of animals such as bears and brown Grizli the polar bear, caribou on the border with the U.S. Alaska, moose or plowing

21 literature   Canadian literature is made up of two parts: English- and French- language literature. The second is mainly focused on the province of Quebec. Among the Canadian writers who have won international recognition is Lucy Maud Montgomery – the author of the famous series of novels about Anne of Green Gables. theatre   In Canada, there is an intense theatrical life, concentrated in large urban centers such as Toronto and Montreal. There are some well-known musical traditional and modern theatres. One of the popular tourist attractions is the annual Shakespeare Festival in Startford. music In Canada the distinctive types of folk music is created, which is folk. Its diversity reflects a mixture of ethnic and cultural Canada. Additionally, the music derived from the Scottish and Indian traditional music, ritual, as well as contemporary. MUSIC

22 Every July 1st Canadians National Day is celebrated.
Types of Canadian cuisine differ from each other depending on the region. Some parts of Canada are closely associated with the American and British cuisine, and the other ones have evolved from French cuisine. The basis of both groups are fresh, seasonal ingredients. Western provinces are heavily influenced by German, Polish, Ukrainian and Scandinavian cousine. An example is a vegetarian dish of Russian origin – Doukhobors, which is common not only in Canada, but also in Chinese cuisine. Every July 1st Canadians National Day is celebrated.

23 SOURCES

24 THE END


Pobierz ppt "KANADA KRAJ ANGLOJĘZYCZNY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google