Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Słobódce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Słobódce"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Słobódce
ID grupy: 96_57_MP_G1 Opiekun: Marek Zdancewicz Kompetencja: Matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Mój drugi dom Semestr/rok szkolny: semestr pierwszy , 2011/2012

3 Cele projektu Wiedza: - zapoznanie z możliwościami kreowania najbliższego otoczenia; - zapoznanie ze sposobami badania najbliższego otoczenia oraz możliwością interpretacji wyników; - zdobycie wiedzy o możliwościach praktycznego zastosowania i użyteczności matematyki w życiu codziennym człowieka.

4 Cel projektu cd. Umiejętności: - kształtowanie umiejętności przeprowadzania i opracowywania ankiet; - wyrabianie umiejętności zbierania, analizowania i opracowywania danych statystycznych; - rozwijanie wyobraźni przestrzennej; - rozwijanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

5 Cel projektu cd. Postawy: - kreowanie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej; - kształtowanie postaw, ciekawości świata poprzez zainteresowanie własną społecznością szkolną.

6 Stosowane - Metody, Formy i narzędzia
Zajęcia prowadzone metodą projektu z zastosowaniem sprzętu komputerowego oraz zasobów Internetowych. Z wykorzystaniem multimedialnych materiałów e-learningowych, stanowiących teoretyczne wsparcie tematu.

7 Zapoznanie uczniów z tematem projektowym
1.Zapoznaliśmy się z istotą projektu. „Mój drugi dom” 2.Ustaliliśmy zasad współpracy i przekazywania informacji. 3. Powołaliśmy zespoły zadaniowe, przydzieliliśmy zadania do realizacji oraz określenie terminów ich realizacji. 4. Opracowaliśmy zasady współpracy w grupie.

8 Przygotowanie i przeprowadzenie wśród uczniów szkoły ankiety „Jacy jesteśmy”
1. Zapoznanie z zasadami tworzenia ankiet (pytania otwarte, zamknięte itp.). 2. Przygotowanie ankiety dotyczącej wyglądu, zainteresowań, sposobu życia i poglądów uczniów szkoły. 3. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów Publicznego Gimnazjum w Słobódce /kl. I, II, III/. 4. Analiza i opracowanie danych z ankiety w postaci diagramów słupkowych i kołowych. 5. Zaprezentowanie wyników ankiet uczniom Publicznego Gimnazjum w Słobódce.

9 W czwartek dnia r. na terenie Zespołu Szkół w Słobódce przeprowadziliśmy wśród uczniów gimnazjum anonimową ankietę, w której udział wzięło uczniów: 32 z klas I, 27 z klas II i 42 z klas III. Ankieta obejmowała 11 pytań, dotyczących tematu „Jaki jestem ?” Oto wyniki przeprowadzonych ankiet:

10 Zespół projektowy klasy III a
Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Temat: Mój drugi dom Zespół projektowy klasy III a

11 1. Płeć. W klasach pierwszych udział w ankiecie wzięło 11 dziewcząt i 21 chłopców.

12 2. Wiek. Wiek uczniów klasy pierwszej jest zróżnicowany, 3 osoby mają lat, 17 chłopców i 10 dziwcząt ma lat i dwoje nastolatków po lat.

13 3. Wzrost. Przeważający wzrost wśród dziweczyn to cm, a pośród chłopców – cm.

14 4. Waga. Najczęściej pojawiająca sie wartość wagi u obu płci to mniej niż 50 (10 chłopców, 6 dzewcząt) kilogramów, najrzadziej - 70 kilogramów (1 osoba).

15 5. Kolor oczu. W klasach pierwszych dominującym kolorem oczu jest niebieski chłopaków(10) dziewcząt (5).

16 6. Kolor włosów. Największą część klasy stanowią blondynki (5) i szatyni (9).

17 7. Jaki masz charakter? Zarówno dziewczyny (5) jaki i chłopcy (8) uważają, że działają bezpośrednio pod wpływem impulsu.

18 9. jaki jest twój ulubiony przedmiot?
Mimo iż uczniowie w większości nie lubią żadnego przedmiotu, to lekcją najbardziej lubianą jest wychowanie fizyczne.

19 10. Jaki styl życia preferujesz?
Chłopcy (po 7) podobnie jak dziewczyny (po 4) preferują bierny oraz towarzyski styl życia.

20 11. Najważniejsze dla mnie to:
Najważniejszym dla dziewcząt(7) jest wolność, indywidualizm, tolerancja, własność prywatna. Chłopacy (7) wybierają równość, solidarność i wspólnotę.

21 1. Płeć. W klasach drugich udział w ankiecie wzięło 11 dziewcząt i 16 chłopaków.

22 2. Wiek. Najwięcej jest dziewcząt (7), które maja lat i chłopców (8) w wieku lat.

23 2. Wiek. Najwięcej jest dziewcząt (7), które maja lat i chłopców (8) w wieku lat.

24 3. Wzrost. Większość dziewczyn (8) jak i chłopaków (7) osiągnęła wzrost cm.

25 4. Waga. Najwięcej dziewcząt (6) i chłopców (8) jest w przedziale kg.

26 5. Kolor oczu. W klasach drugich najwięcej jest uczniów o niebieskich oczach chłopców (5)i dziewczyny (4).

27 6. Kolor włosów. Brązowy jest kolorem włosów, który przeważa wśród młodzieży, bowiem chłopaków 8 i dziewcząt 7 posiada taką barwę swojej fryzury.

28 7. Jaki masz charakter? Chłopcy i dziewczyny to optymiści. Chłopcy 7

29 8. Jakie są twoje zainteresowania?
Można zaobserwować, że wśród ankietowanych największe zainteresowanie przypada na sport i turystykę chłopców 8 i dziewczyn 7.

30 9. jaki jest twój ulubiony przedmiot?
Ulubionym przedmiotem u obu płci jest wychowanie fizyczne chłopcy-6; dziewczyny-5. Niestety dużo osób nie ma swego ulubionego przedmiotu.

31 10. Jaki styl życia preferujesz?
W tej klasie to chłopcy(7) są rodzinni, a dziewczyny(6) aktywne.

32 11. Najważniejsze dla mnie to:
Wolność, indywidualizm, tolerancję oraz własność prywatną chłopcy (8) i dziewczyny (6), traktują jako najważniejsze.

33 1. Płeć. Klasy trzecie liczą 19 dziewcząt i 23 chłopców .

34 2. Wiek. Większość trzecioklasistów to piętnasto i szesnastolatko wie. /ch – 21, dz -14/.

35 3. Wzrost. Dominują chłopacy (17) o wzroście powyżej 170cm, dziewczyny, natomiast, są nieco niższe, ponieważ większość z nich (12) ma cm wzrostu.

36 4. Waga. Najwięcej chłopców (11) jest w przedziale wagowym 61-70, dziewczyn (11) kg.

37 5. Kolor oczu. Najwięcej jest chłopaków (15) i dziewcząt (9) o niebieskich oczach.

38 6. Kolor włosów. Aż 11 dziewczyn ma brązowe włosy.
Wśród chłopców 8 ma czarne włosy.

39 7. Jaki masz charakter? Zarówno chłopcy (12), jaki dziewczęta (14) mają optymistyczne podejście do życia.

40 8. Jakie są twoje zainteresowania?
Turystyka i sport , to jest to, czym chłopcy (15) i dziewczyny (10) interesują się najbardziej.

41 9. jaki jest twój ulubiony przedmiot?
Podobnie jak w poprzednich klasach to wychowanie fizyczne cieszy się największą popularnością u chłopców(12) i dziewcząt (5), jednakże dużo dziewcząt (7) i chłopców (9) stwierdziło, iż nie ma ulubionego przedmiotu.

42 10. Jaki styl życia preferujesz?
Dziewczyny (po 7) preferują aktywny oraz towarzyski tryb życia. Chłopcy (10) zdecydowanie aktywny.

43 11. Najważniejsze dla mnie to:
Wolność, indywidualizm, tolerancja, własność prywatna oraz wiara, miłość, Bóg, to wartości, które są preferowane przez chłopców (10). Najważniejsze dla dziewcząt (8) to wiara, miłość, Bóg.

44 Arkusz Ankiety : Ankieta dotycząca projektu „ Mój drugi dom”, realizowana jest przez grupę projektową klasy III a w Zespołu Szkół w Słobódce. Ankieta jest anonimowa, w związku z tym prosimy o szczere odpowiedzi, które należy zaznaczyć kółkiem. 1. Płeć. a) mężczyzna b)kobieta 2. Wiek. a) lat b) lat c) lat d) lat 3. Wzrost. a) poniżej 150 cm b) cm c) 161 – 170 cm d) powyżej 171 cm 4. Waga. a) mniej niż 50 kg b) kg c) kg d) więcej niż 70 kg 5. Kolor oczu. a) niebieski b) zielone c) piwne d) czarne e) inne……………….. 6. Kolor włosów. a) blond b) czarne c) rude d) brązowe e) inne……………….. 7. Jaki masz charakter? a) mam optymistyczne podejście do życia b) działam bezpośrednio pod wpływem impulsu c) ostrożny/a d) pesymista/ka 8. Jakie są twoje zainteresowania? a) turystyka, sport b) literatura, muzyka, film, sztuka c) internet, informatyka d) nauka, technika 9. jaki jest twój ulubiony przedmiot? a) ……………………. b) lubię wszystkie c) nie mam ulubionego przedmiotu 10. Jaki styl życia preferujesz? a) aktywny (nauka, praca) b) rodzinny c) bierny (czas wolny, lenistwo) d) towarzyski 11. Najważniejsze dla mnie to: a) wolność, indywidualizm, tolerancja, własność prywatna b) tradycja, naród, rodzina c) wiara, miłość, Bóg d) równość, solidarność, wspólnota Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

45 Wykonanie: Arkusz przygotowała i ankietę przeprowadziła grupa projektowa klasy III a. Prezentację sporządził Mateusz Węgrowski.

46 Co to jest Ergonomia ? 1. Wyszukiwanie w Internecie informacji na temat ergonomii, zapoznanie z zasadami. 2. Przygotowanie prezentacji. 3. Dokonywanie pomiarów sprzętu w szkolnych pracowniach.

47 Zebranie i opracowanie danych statystycznych dotyczących swojego gimnazjum
1. Poszukujemy danych dotyczących: uczniów, nauczycieli, wyniki egzaminów, czytelnictwa, dochodów i wydatków, budynku szkolnego. 2. Przeanalizowaliśmy, gdzie i jak można zdobyć potrzebne dane statystyczne. 3. Szukając informacji przeprowadziliśmy rozmowy z: dyrektorem, sekretarką, księgową, bibliotekarką. 4. Zebrane informacje przedstawiliśmy w postaci plakatów i prezentacji.

48 WYKSZTALCENIE W latach liczba nauczycieli z pełnym wykształceniem ( mgr) stopniowo wzrastała, co powodowało zmniejszenie liczby nauczycieli z wykształceniem wyższym zawodowym.

49 AWANS ZAWODOWY W latach najwięcej było nauczycieli mianowanych . Od roku 2010 najwięcej jest nauczycieli kontraktowych.

50 STAŻ PRACY Najwięcej nauczycieli jest ze stażem 0-7 lat, a najmniej ze stażem 8-15 lat.

51 Wyniki egzaminów cz humanistyczna

52 0pis wyników egzaminów cz humanistyczna
Na skalę krajową najlepszy wynik gimnazjaliści osiągnęli w 2009 r. bardzo dobry w roku Zaś najmniejszą w Klasa która napisała test lepiej to klasa III b.

53 Wyniki egzaminów cz językowa

54 0pis wyników egzaminów cz językowa
Na skalę krajową najlepszy wynik gimnazjaliści osiągnęli w 2011 r. dobry w roku Zaś najmniejszą w Klasa która napisała test lepiej to klasa III b.

55 Wyniki egzaminów cz matematyczna

56 0pis wyników egzaminów cz matematyczna
Na skalę krajową najlepszy wynik gimnazjaliści osiągnęli w 2011 r. Najmniejszy w Klasa która napisała test lepiej to klasa III b.

57 Czytelnictwo w zs

58 Czytelnictwo zs Wykres przedstawia ilość książek w bibliotece oraz ilość wypożyczonych książek w ciągu roku. Od roku 2007 do 2009 zwiększyła się ilość książek. Natomiast od 2009 do 2010 nastąpił duży spadek ilości książek, ponieważ te książki zostały skreślone z księgozbioru. W bibliotece od 2007 do 2010 roku ilość wypożyczonych książek wzrosła.

59 wydatki zs w Słobódce

60 Opis wydatków zs w słobódce
Jak wynika z wykresu koszt funkcjonowania Zespołu Szkół w Słobódce był najwyższy w 2010 roku, zaś najniższy w 2011 r. W stosunku do roku 2011 planowany koszt funkcjonowania Zespołu Szkół w Słobódce zmniejszy o ok. 350 tys.

61 Wydatki w oddziale przedszkolnym

62 Opis wydatków w op W roku 2009 Zespół Szkół wydał na Oddział Przedszkolny najmniejszą kwotę ok zł . Zaś największą kwotę przeznaczy na rok 2011 ok zł . Różnica między 2009 a r. wyniesie ok. 10 tys.

63 Wydatki w szkole podstawowej

64 Opis wydatków w sp W roku 2009 na Szkołę Podstawową wydano zł (najmniej ), a w 2010 r zł (najwięcej). Różnica między największymi a najmniejszymi wydatkami wynosiła zł.

65 Wydatki w publicznym gimnazjum

66 Opis wydatków w pg W roku 2010 wydatki były największe i wynosiły zł. A najmniejsze były w roku zł . Różnica między wydatkami na publiczne gimnazjum wynosiła zł. Rok 2011 na razie jest rokiem w którym wydatki są najmniejsze, lecz to się jeszcze okaże, ponieważ są to tylko plany wydatków, które szkoła przewidziała na ten rok.

67 Wykonanie planu i makiety szkoły
1. Przypomnieliśmy wiadomości na temat planu i skali. 2. Narysowaliśmy plan terenu szkoły oraz plan poszczególnych pięter w skali. 3. Utrwaliliśmy wiadomości na temat podobieństwa trójkątów. 4. Wykorzystując podobieństwo trójkątów wyznaczyliśmy wysokości: szkoły, sali gimnastycznej, ogrodzenia, drzew. 5. Utrwaliliśmy wiadomości dotyczących brył.

68 Wykonanie planu i makiety szkoły
6. Wykonaliśmy makietę szkoły, z zachowaniem skali. 7. Liczyliśmy koszty inwestycji – szkoła marzeń.

69 Plan terenu szkoły

70 Plan Piwnicy

71 Plan kotłowni

72 Korytarz dolny ZS

73 Plan korytarza górnego zs

74 Robimy makietę szkoły

75 Robimy makietę szkoły

76 Robimy makietę szkoły

77 Makieta szkoły

78 Zaprezentowanie wyników pracy
1. Przygotowaliśmy wystawę naszych prac dla społeczności szkolnej. 2. Zaprezentowaliśmy przygotowane przez nas prezentacje multimedialne: wyniki ankiety „Jacy jesteśmy”, informacje o naszym gimnazjum. 3. Wyniki ankiety „Jacy jesteśmy” zamieściliśmy na stronie internetowej szkoły.

79 Podsumowanie podjętych działań – to się udało
Realizacja zaplanowanych celów: - umiejętność sporządzania ankiet; - umiejętność właściwej analizy wyników z ankiet; - umiejętność prezentacji wyników; - umiejętność poszukiwanie potrzebnych informacji; - umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych; - umiejętność projektowania rysunków i modeli w odpowiedniej skali;

80 Podsumowanie – to się udało
- zastosowania zdobytej wiedzy matematycznej w praktyce; - umiejętność prezentowania wyników własnej pracy.

81


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Słobódce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google