Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EMO-10 pola E P D.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EMO-10 pola E P D."— Zapis prezentacji:

1 EMO-10 pola E P D

2 polaryzacja elektryczna
Resume polaryzacja elektryczna

3 polaryzowalność atomowa

4 cząsteczka liniowa

5 tensor polaryzowalności

6 polaryzacja elektryczna P
resume polaryzacja elektryczna P moment dipolowy P = gęstość momentu dipolowego (polaryzacja elektryczna)

7 polaryzacja elektryczna P
p = PAd = moment dipolowy ładunku wyindukowanego przy powierzchni walca P = gęstość momentu dipolowego (polaryzacja elektryczna)

8 resume: ładunek „związany”

9 dygresja - twierdzenie Gaussa

10 moment dipolowy ładunku „związanego”

11 prawo Gaussa w dielektrykach
D = indukcja (!?) D = zależy tylko od (?) (nazwa niefortunna)

12 D = „przesunięcie” (Maxwell, eter)
pola E P D w materii dielektryk: P ~ E P zależy od E (tensor) E zależy od P D = „przesunięcie” (Maxwell, eter) polaryzacja elektryczna (liniowa) przenikalność elektryczna przenikalność względna

13 D = odzwierciedla „ekranowanie” pola ładunków swobodnych
po co definiujemy D ? D = odzwierciedla „ekranowanie” pola ładunków swobodnych przez pole ładunków związanych indukowanych w dielektryku ładunki swobodne generują w dielektryku pole elektryczne ε razy słabsze niż w próżni

14 coś za coś – pożytki i niedostatki indukcji D
rotacja D = niezerowa rotacja D implikuje: dla D nie istnieje „prawo Coulomba” dla D nie istnieje potencjał dygresja: zachowawcze pole E a tw. Stokesa

15 Potencjał elektrostatyczny
pole bezwirowe dowolna krzywa zamknięta L 3 dowód w domu w 2 ukł. odn. nie zależy od drogi całkowania

16 coś za coś – pożytki i niedostatki indukcji D
rotacja D = niezerowa rotacja D implikuje: dla D nie istnieje „prawo Coulomba” dla D nie istnieje potencjał dygresja: zachowawcze pole E a tw. Stokesa pożytki: symetria układu (= brak rotacji)  Gauss warunki brzegowe na granicach ośrodków

17 potencjał i pole elektrostatyczne warunki brzegowe w obecności
powierzchniowego rozkładu ładunku składowa pola prostopadła do granicy - nieciągła

18 potencjał i pole elektrostatyczne warunki brzegowe w obecności
powierzchniowego rozkładu ładunku składowa pola równoległa do granicy - ciągła

19 warunki brzegowe dla indukcji D
składowe pola E na granicy ośrodków

20 potencjał i pole elektrostatyczne warunki brzegowe
składowa pola prostopadła do granicy - nieciągła składowa pola równoległa do granicy - ciągła pole jest nieciągłe! (czyżby?) jednostki prawo Gaussa

21 potencjał i pole elektrostatyczne „realistyczne” warunki brzegowe
w klasycznej elektrodynamice pole jest nieciągłe! na granicy ośrodków (powierzchni) o niezerowej (powierzchniowej) gęstości ładunku lub niezerowej gęstości prądu

22 … a jak jest naprawdę?

23 … a jak jest naprawdę? … „energia samooddziaływania” ładunku
punktowego nieskończona (?) QED renormalizacja hokus-pokus g-2

24 … electron gyromagnetic ratio g

25 … electron gyromagnetic ratio g
Dirac Schwinger Bohr magneton PRL 99, (2007) g = (15) PRL 100, (2008)

26 zjawiska związane z polaryzacją
ferroelektryk - histereza polaryzacji wymuszonej elektret - trwała polaryzacja jednorodna piezoelektryk - odkształcenie wymusza polaryzację = demo elektrostrykcja - polaryzacja wymusza odkształcenie piroelektryk - zmiana temperatury wymusza polaryzację

27 koniec elektrostatyki

28 administrativia www: EMO-testy-wykladowe.xls algorytm egzaminu

29 koniec EMO-10


Pobierz ppt "EMO-10 pola E P D."

Podobne prezentacje


Reklamy Google