Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktury i tekstury skał magmowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktury i tekstury skał magmowych"— Zapis prezentacji:

1 Struktury i tekstury skał magmowych

2 Lawa – magma zastygła na powierzchni Ziemi
Magma – gorący stop trójskładnikowy, zawierający zmienne proporcje fazy stałej, ciekłej i gazowej; powstały w sposób naturalny w wyniku przetopienia skał skorupy lub górnego płaszcza Lawa – magma zastygła na powierzchni Ziemi Etap magmowy właściwy – temp C; tworzą się typowe skały magmowe

3 Podział skał magmowych:
Plutoniczne (wylewne); Wulkaniczne (głębinowe); Żyłowe

4 Podział law ze względu na zawartość krzemionki

5 Serie reakcyjne Bowena
Etap magmowy właściwy – temp C; tworzą się typowe skały magmowe

6 Struktury skał magmowych
Struktura – sposób wykształcenia składników skały: - stopień krystaliczności - wielkość i kształt kryształów - wzajemne relacje miedzy składnikami

7 Stopień krystaliczności
krystaliczna półszklista szklista

8 Wielkość i kształt kryształów
Jawnokrystaliczna drobnokrystaliczana < 1 mm średniokrystaliczna 1-5 mm grubokrystaliczna > 5 mm bardzo grubokrystaliczna >30 mm Wielkość i kształt kryształów Afanitowa riolit granit

9 Wielkość i kształt kryształów
Równokrystaliczna Nierównokrystaliczna Porfirowata Porfirowa ciasto skalne (afanitowe) fenokryształy ciasto skalne (jawnokrystaliczne)

10 Wzajemne relacje pomiędzy składnikami
Struktura pismowa – uporządkowane przerosty kwarcu i skaleni ـع ـعـ عـ ع ـغ ـغـ غـ غ ـف ـفـ فـ ف ـق ـقـ قـ ق ـك ـكـ كـ ك ـل ـلـ لـ ل ـم ـمـ مـ م ـن ـنـ نـ ن ـه ـهـ هـ ه ـي ـيـ يـ ي Są to tzw. struktury specjalne!! Pismowa arabskie

11 Struktura ofitowa Duże ziarna plagioklazu tkwią w piroksenie

12 Tekstura skał magmowych
Tekstura – sposób ułożenia i rozmieszczenia składników w skale uporządkowanie składników stopień wypełnienia przestrzeni przez składniki skały

13 Uporządkowanie Tekstura kierunkowe Tekstura bezładna Tekstury
- fluidalne

14 Stopień wypełnienia przestrzeni
Tekstury porowate Tekstura masywna

15 Andezyt o strukturze porfirowej,
Teksturze masywnej i bezładnej Bazalt o strukturze afanitowej teksturze bezładnej i porowatej - migdałowcowej

16


Pobierz ppt "Struktury i tekstury skał magmowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google