Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY BUDOWNICTWA prezentacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY BUDOWNICTWA prezentacja."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY BUDOWNICTWA prezentacja

2 RODZAJE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWE PRZEMYSŁOWE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
KOMERCYJNE (biurowce, hotele, stacje paliw, centra logistyczne, centra handlowe)

3 RODZAJE ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
ZABUDOWA BUDYNKAMI WOLNOSTOJĄCYMI ZABUDOWA BLIŹNIACZA ZABUDOWA ATRIALNA ZABUDOWA SZEREGOWA

4 KLASYFIKACJA GRUNTÓW Wyróżnia się 16 kategorii gruntów : - kat. I i II to grunty lekkie (np. piasek), - kat. III to grunty średnia (np. piasek gliniasty, żwir,), - kat. IV to grunty ciężkie (np.gliny półzwarte), - kat. V do XVI to grunty skaliste. Rodzaj kategorii gruntu ma wpływ na koszt robót budowlanych

5 ROBOTY ZIEMNE WYKOPY, NIWELACJA
ROBOTY DZIELIMY ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB WYKONANIA NA : - MECHANICZNE (wykonywane koparkami, ładowarkami) - RĘCZNE Z UWAGI NA WYMIARY WYKOPY DZIELIMY NA : - WYKOPY PUNKTOWE, - WYKOPY JAMISTE, - WYKOPY WĄSKOPRZESTRZENNE (LINIOWE), - WYKOPY SZEROKOPRZESTRZENNE

6 PODZIAŁ WYKOPÓW : - NIEUMOCNIONE (ze skarpami) - w gruntach piaszczystych i żwirowych o głęb. do 1,0 m, - w gruntach ilastych i gliniastych do 1,50 m. - UMOCNIONE (rozparciami, ściankami szczelnymi), na głębokościach większych i w wykonawstwie wykopów wąsko liniowych.

7 TECHNOLOGIE BUDOWY TRADYCYJNA (konstrukcja murowana, stropy drewniane, schody drewniane lub stalowo-drewniane, więźba drewniana) UPRZEMYSŁOWIONA (Z WYKORZYSTANIEM PREFABRYKATÓW), SZKIELETOWA (ŻELBETOWA, STALOWA, DREWNIANA), MIESZANA (częściowo prefabrykowana, częściowo tradycyjna), MONOLITYCZNA (WYKONYWANA W DESKOWANIACH ŚLIZGOWYCH LUB PRZESTAWNYCH).

8 KONSTRUKCJA BUDYNKU SKŁADOWE ELEMENTY:
- FUNDAMENTY - ŁAWY (murowane z kamienia, cegły, betonowe, żelbetowe) , STOPY (betonowe, żelbetowe),PŁYTY (żelbetowe), SKRZYNIE, PALE (żelbetowe wylewane, prefabrykowane). - UKŁAD NOŚNY ŚCIAN I SŁUPÓW (WG OKREŚLONEJ TECHNOLOGII), Materiały : drewno, kamień, cegła ceramiczna, sylikatowa, pustaki, stal, beton, żelbet. - SKLEPIENIA, STROPY, SCHODY, BELKI, PODCIĄGI, WIEŃCE, NADPROŻA, BALKONY ITP. Materiały: drewno, żelbet (wylewany, prefabrykaty), cegła, stal, pustaki np.Akermana.

9 C.D KONSTRUKCJI BUDYNKU
DACH (STROPODACH) : - O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ –WIĘŹBA DREWNIANA, WIĄZARY DESKOWE, - O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ WYLEWANEJ, PREFABRYKOWANEJ (WIĄZARY, PŁYTY DACHOWE), - PREFABRYKOWANE Z PŁYT NA ŚCIANKACH AŻUROWYCH - CERAMICZNE, - KONSTRUKCJI STALOWEJ (WIĄZARY KRATOWE)

10 CD FUNDAMENTY Zadanie fundamentów : przenoszenie obciążeń budynków i budowli na grunt poprzez Strefa oddziaływania nacisku na grunt wynosi 4 m Poziom posadowienia fundamentów – poniżej strefy zamarzania gruntów i na gruncie rodzimym. W bud. podpiwniczonych – 50 cm poniżej poziomu posadzki. Głębokość przemarzania gruntu określa PN-81/B-0320w - Polsce Zachodniej : cm, - Centralnej (Śląsk) : cm, - Wschodniej i w górach : – 140 cm. Określa to norma PN-81/B-0320

11 C. D ŚCIANY I ŚCIANKI PODZIAŁ NA :
- nośne, zewnętrzne i wewnętrzne : - np. murowane z kamienia, cegły o grub. min cm, lub pustaków ceramicznych, pustaków typu silki itp. - żelbetowe, monolityczne lub prefabrykowane płytowe o grub. min. 20cm, lub betonowe, - osłonowe zewnętrzne; warstwowe stanowiące wystrój budynku i mające izolację termiczną, ostatnio często z dodatkową kurtyną chroniąca przed hałasem, - działowe, murowane z cegły dziurawki, pustaków, z płyt gipsowych, kartonowo-gipsowe itd.

12 CD SKLEPIENIA, STROPY ... Rola : przenoszenie obciążeń użytkowych na konstrukcyjne elementy pionowe, izolacja akustyczna. SKLEPIENIA - WYKONANE Z CEGŁY CERAMICZNEJ, KAMIENIA, WYSTĘPUJĄ W OBIEKTACH SAKRALNYCH, I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W PODPIWNICZENIACH BUDYNKÓW, STROPY DREWNIANE – NA BELKACH DREWNIANYCH W BUDYNKACH ZABYTKOWYCH, TAKŻE Z OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO, STROPY STALOWO- CEGLANE – TYPU KLEINA, STROPY ŻELBETOWE – MONOLITYCZNE, WYLEWANE NA BELKACH I PODCIĄGACH, PREFABRYKOWANE PŁYTOWE, STROPY GĘSTOŻEBROWE – CERAMICZNE Z PUSTAKÓW AKERMANA, TYPY FERT ITD.

13 SCHODY KONSTRUKCJA : - DREWNIANE, - MUROWANE Z CEGŁY BĄDŹ Z KAMIENIA,
- STALOWE, - STALOWO-DREWNIANE, - ŻELBETOWE. WYGODNOŚĆ – ZALEŻY OD STOSUNKU WYSOKOŚCI CZOŁA STOPNIA DO GŁĘBOKOŚCI PODNÓŻKA: - B.WYGODNE : WYS. 15 cm, GŁĘB. 32 cm - PODRZĘDNE : WYS. 19 cm, GŁĘB. 25 cm - PRZECIĘTNE : WYS. 17 cm, GŁĘB.29 cm - PODRZĘDNE : WYS. 10 cm, GŁĘB. 25 cm

14 KOMINY RODZAJE PRZEWODÓW KOMINOWYCH :
- WENTYLACYJNE, - SPALINOWE, - DYMOWE. PODZIAŁ PRZEWODÓW KOMINOWYCH Z UWAGI NA MATERIAŁ BUDOWLANY : - MUROWANE Z CEGŁY, - MUROWANE Z PUSTAKÓW KOMINOWYCH, - Z WKŁADÓW Z BLACHY NIERDZEWNEJ.

15 POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI
Rodzaje materiałów pokrywczych : - gont, łupek, - blacha (ocynkowana i cynkowa), płaska, fałdowa, ryflowana, - papa (smołowa, termozgrzewalna, szablonowa), - dachówki ceramiczne i cementowe. Obróbki (rynny, rury spustowe, okapniki, obróbki kominów, parapety itd. : - systemowe z tworzywa, - z blachy ocynkowanej i cynkowej.

16 C.D POKRYĆ DACHOWYCH Rodzaj pokrycia połaci dachowych zależy między innymi od ich kąta nachylenia. I tak : - pokrycie papowe warstwowe może być stosowane do 20%, nachylenia połaci, - pokrycie blachą od 20 % nachylenia połaci, - Pokrycie dachówką do 45% nachylenia połaci.

17 TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE ZWYKŁE I SZLACHETNE :
- WAPIENNE, - CEMENTOWO-WAPIENNE - CEMENTOWE, - GIPSOWE, - MINERALNE, AKRYLOWE, ŻYWICZNE, SYLIKONOWE. KATEGORIE : - cieńkościenne mm (np. na styropianie), - I kat. rapówka, - II kat.obrzutka i narzut, - III i IV kat. J.w ze zwiększoną liczbą narzutu, OKŁADZINY : kamienne, ceramiczne, z tworzywa (np. siding)

18 PODŁOGI I POSADZKI PODŁOGI : - z desek na legarach, - panelowe.
- cementowe, - z żywic syntetycznych (przemysłowe) - z tworzyw sztucznych, - parkietowe z deszczułek, bądź mozaikowe(z drewna twardego : dąb, buk, z drewna miększego : brzoza, sosna) - kamienne, - lastrikowe, - z płytek (ceramicznych, cementowych itp.) - wykładziny dywanowe

19 IZOLACJE WODNE I PRZECIWILGOCIOWE
POZIOME PIONOWE WYKONANE Z : - papy asfaltowej lub bitumicznej na lepiku jako jedno i wielowarstwowe, - powłokowe z lepiku, asfaltu, folii z tworzywa. Zadanie : Oddzielenie strefy nasączonej wodą od konstrukcji budynku i jego elementów wykończeniowych. Na przykład : izolacja pozioma ław fundamentowych w miejscu styku ze ścianami podziemia, lub Izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnic poniżej poziomu terenu

20 OKNA Wyróżnia się : - stolarkę okienną - okna z tworzywa,
- okna metalowe. STOLARKA OKIENNA : - okna krosnowe pojedyńcze, - okna półościeżnicowe (polskie) - okna skrzynkowe (skrzydła letnie i zimowe) - okna zespolone (tzw. szwedzkie). Konstrukcja : ościeżnica, skrzydła, ślemię.

21 OKNA Z TWORZYWA – komorowe, jedno lub dwu szybowe zamontowane w formie kasety, uchylno rozwierane.
Charakteryzują się dużą szczelnością i trwałością techniczną. OKNA METALOWE : - stalowe, przemysłowe, szklone na kit, - aluminiowe, oksydowane szklenie na uszczelki gumowe

22 DRZWI RODZAJE : - drewniane, - metalowe, - z tworzywa.
DRZWI DREWNIANE: - płytowe (szklone, pełne), - płycinowe (szklone, pełne), - roboty stolarskiej, - roboty ciesielskiej. Inny podział : - drzwi 1-skrzydłowe, drzwi 2-skrzydłowe, - drzwi : prawe, lewe.

23 STANY REALIZACYJNE BUDYNKU
STAN ZEROWY – obejmuje : fundamenty, ściany podziemia oraz strop na piwnicami, STAN SUROWY OTWARTY – obejmuje : stan zerowy, konstrukcję nadziemia wraz ze ściankami działowymi, STAN SUROWY ZAMKNIĘTY - jw. lecz z pokryciem dachowym i oknami, STAN WYKOŃCZENIOWY – obejmuje wykonanie instalacji, osadzenia drzwi, wyk. Tynków, posadzek, itd

24 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Rodzaje przyłączy : - napowietrzne (stojakowe), - kablowe (dościenne) Rodzaje obwodów : - oświetleniowe (wypusty), - gniazdowe (wypusty), - dodatkowe, obsługujące dźwigi, hydrofory, urządzenia grzewcze. Instalacja 1-fazowa, 3-fazowa (siła) Typy instalacji wewnętrznej : - wtynkowa, - podtynkowa (w rurkach), - naścienne (nadtynkowa) Instalacja odgromowa: zwody,piony, uziomy

25 MATERIAŁY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
Przewody : aluminiowe, miedziane o różnych przekrojach, Kable, Puszki rozdzielcze, osprzęt (wyłączniki, przełączniki, gniazda), Tablice rozdzielcze

26 INSTALACJE C.O DZIELI SIĘ NA :
- grawitacyjną (ruch wody wywołany jest różnicą gęstości wody ogrzanej i chłodnej), - pompową, Oraz na : - 1-rurową w układzie szeregowym, - 2-rurową, - z rozdziałem górnym, - z rozdziałem dolnym. PODZIAŁ POD WZGLĘDEM BUDOWY : - grzejnikowe, - płaszczyznowe (podłogowe, sufitowe, ścienne)

27 POMIARY POWIERZCHNI I KUBATURY - PODSTAWY
Ustawa z dnia r. o normalizacji (Dz.U z 2002 r. Nr 169 poz. 386). Ustawa z dnia r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U Nr 80 z 1994 r.poz. 903). Ustawa z dnia r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego( Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 733) Ustawa z dnia r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U Nr 8 z 1991 r. z późn. zmianami). Ustawa z dnia r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U Nr 105 poz. 509 z późn. zmianami)

28 CD POMIARÓW Polska Norma PN-70/B : Powierzchnie budynków, podział, obliczenia i zasady obmiaru. Polska Norma PN-69/B : Kubatura budynków. Zasady obliczania. Polska Norma PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.


Pobierz ppt "PODSTAWY BUDOWNICTWA prezentacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google