Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWY BUDOWNICTWA prezentacja. RODZAJE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWE PRZEMYSŁOWE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KOMERCYJNE (biurowce, hotele, stacje paliw, centra.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWY BUDOWNICTWA prezentacja. RODZAJE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWE PRZEMYSŁOWE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KOMERCYJNE (biurowce, hotele, stacje paliw, centra."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWY BUDOWNICTWA prezentacja

2 RODZAJE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWE PRZEMYSŁOWE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KOMERCYJNE (biurowce, hotele, stacje paliw, centra logistyczne, centra handlowe)

3 RODZAJE ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ ZABUDOWA BUDYNKAMI WOLNOSTOJĄCYMI ZABUDOWA BLIŹNIACZA ZABUDOWA ATRIALNA ZABUDOWA SZEREGOWA

4 KLASYFIKACJA GRUNTÓW Wyróżnia się 16 kategorii gruntów : -kat. I i II to grunty lekkie (np. piasek), -kat. III to grunty średnia (np. piasek gliniasty, żwir,), -kat. IV to grunty ciężkie (np.gliny półzwarte), -kat. V do XVI to grunty skaliste. Rodzaj kategorii gruntu ma wpływ na koszt robót budowlanych

5 ROBOTY ZIEMNE WYKOPY, NIWELACJA ROBOTY DZIELIMY ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB WYKONANIA NA : -MECHANICZNE (wykonywane koparkami, ładowarkami) -RĘCZNE Z UWAGI NA WYMIARY WYKOPY DZIELIMY NA : -WYKOPY PUNKTOWE, -WYKOPY JAMISTE, -WYKOPY WĄSKOPRZESTRZENNE (LINIOWE), -WYKOPY SZEROKOPRZESTRZENNE

6 PODZIAŁ WYKOPÓW : -NIEUMOCNIONE (ze skarpami) - w gruntach piaszczystych i żwirowych o głęb. do 1,0 m, - w gruntach ilastych i gliniastych do 1,50 m. -UMOCNIONE (rozparciami, ściankami szczelnymi), na głębokościach większych i w wykonawstwie wykopów wąsko liniowych.

7 TECHNOLOGIE BUDOWY TRADYCYJNA (konstrukcja murowana, stropy drewniane, schody drewniane lub stalowo-drewniane, więźba drewniana) UPRZEMYSŁOWIONA ( Z WYKORZYSTANIEM PREFABRYKATÓW), SZKIELETOWA (ŻELBETOWA, STALOWA, DREWNIANA), MIESZANA (częściowo prefabrykowana, częściowo tradycyjna), MONOLITYCZNA ( WYKONYWANA W DESKOWANIACH ŚLIZGOWYCH LUB PRZESTAWNYCH).

8 KONSTRUKCJA BUDYNKU SKŁADOWE ELEMENTY: -FUNDAMENTY - ŁAWY (murowane z kamienia, cegły, betonowe, żelbetowe), STOPY ( betonowe, żelbetowe), PŁYTY (żelbetowe), SKRZYNIE, PALE (żelbetowe wylewane, prefabrykowane). -UKŁAD NOŚNY ŚCIAN I SŁUPÓW ( WG OKREŚLONEJ TECHNOLOGII), Materiały : drewno, kamień, cegła ceramiczna, sylikatowa, pustaki, stal, beton, żelbet. - SKLEPIENIA, STROPY, SCHODY, BELKI, PODCIĄGI, WIEŃCE, NADPROŻA, BALKONY ITP. Materiały: drewno, żelbet (wylewany, prefabrykaty), cegła, stal, pustaki np.Akermana.

9 C.D KONSTRUKCJI BUDYNKU DACH (STROPODACH) : - O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ –WIĘŹBA DREWNIANA, WIĄZARY DESKOWE, -O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ WYLEWANEJ, PREFABRYKOWANEJ (WIĄZARY, PŁYTY DACHOWE), -PREFABRYKOWANE Z PŁYT NA ŚCIANKACH AŻUROWYCH -CERAMICZNE, -KONSTRUKCJI STALOWEJ (WIĄZARY KRATOWE)

10 CD FUNDAMENTY Zadanie fundamentów : przenoszenie obciążeń budynków i budowli na grunt poprzez Strefa oddziaływania nacisku na grunt wynosi 4 m Poziom posadowienia fundamentów – poniżej strefy zamarzania gruntów i na gruncie rodzimym. W bud. podpiwniczonych – 50 cm poniżej poziomu posadzki. Głębokość przemarzania gruntu określa PN-81/B-0320w -Polsce Zachodniej : 80 cm, -Centralnej (Śląsk) : 100 cm, -Wschodniej i w górach : 120 – 140 cm. Określa to norma PN-81/B-0320

11 C. D ŚCIANY I ŚCIANKI PODZIAŁ NA : - nośne, zewnętrzne i wewnętrzne : -np. murowane z kamienia, cegły o grub. min 25 cm, lubpustaków ceramicznych, pustaków typu silki itp. -żelbetowe, monolityczne lub prefabrykowane płytowe o grub. min. 20cm, lub betonowe, -osłonowe zewnętrzne; warstwowe stanowiące wystrój budynku i mające izolację termiczną, ostatnio często z dodatkową kurtyną chroniąca przed hałasem, -działowe, murowane z cegły dziurawki, pustaków, z płyt gipsowych, kartonowo-gipsowe itd.

12 CD SKLEPIENIA, STROPY... Rola : przenoszenie obciążeń użytkowych na konstrukcyjne elementy pionowe, izolacja akustyczna. SKLEPIENIA - WYKONANE Z CEGŁY CERAMICZNEJ, KAMIENIA, WYSTĘPUJĄ W OBIEKTACH SAKRALNYCH, I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W PODPIWNICZENIACH BUDYNKÓW, STROPY DREWNIANE – NA BELKACH DREWNIANYCH W BUDYNKACH ZABYTKOWYCH, TAKŻE Z OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO, STROPY STALOWO- CEGLANE – TYPU KLEINA, STROPY ŻELBETOWE – MONOLITYCZNE, WYLEWANE NA BELKACH I PODCIĄGACH, PREFABRYKOWANE PŁYTOWE, STROPY GĘSTOŻEBROWE – CERAMICZNE Z PUSTAKÓW AKERMANA, TYPY FERT ITD.

13 SCHODY KONSTRUKCJA : -DREWNIANE, -MUROWANE Z CEGŁY BĄDŹ Z KAMIENIA, -STALOWE, -STALOWO-DREWNIANE, -ŻELBETOWE. WYGODNOŚĆ – ZALEŻY OD STOSUNKU WYSOKOŚCI CZOŁA STOPNIA DO GŁĘBOKOŚCI PODNÓŻKA: - B.WYGODNE : WYS. 15 cm, GŁĘB. 32 cm -PODRZĘDNE : WYS. 19 cm, GŁĘB. 25 cm -PRZECIĘTNE : WYS. 17 cm, GŁĘB.29 cm -PODRZĘDNE : WYS. 10 cm, GŁĘB. 25 cm

14 KOMINY RODZAJE PRZEWODÓW KOMINOWYCH : -WENTYLACYJNE, -SPALINOWE, -DYMOWE. PODZIAŁ PRZEWODÓW KOMINOWYCH Z UWAGI NA MATERIAŁ BUDOWLANY : - MUROWANE Z CEGŁY, - MUROWANE Z PUSTAKÓW KOMINOWYCH, -Z WKŁADÓW Z BLACHY NIERDZEWNEJ.

15 POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI Rodzaje materiałów pokrywczych : -gont, łupek, -blacha (ocynkowana i cynkowa), płaska, fałdowa, ryflowana, -papa (smołowa, termozgrzewalna, szablonowa), -dachówki ceramiczne i cementowe. Obróbki (rynny, rury spustowe, okapniki, obróbki kominów, parapety itd. : - systemowe z tworzywa, -z blachy ocynkowanej i cynkowej.

16 C.D POKRYĆ DACHOWYCH Rodzaj pokrycia połaci dachowych zależy między innymi od ich kąta nachylenia. I tak : -pokrycie papowe warstwowe może być stosowane do 20%, nachylenia połaci, -pokrycie blachą od 20 % nachylenia połaci, -Pokrycie dachówką do 45% nachylenia połaci.

17 TYNKI I OKŁADZINY -ZEWNĘTRZNE, -WEWNĘTRZNE -ZWYKŁE I SZLACHETNE : -WAPIENNE, -CEMENTOWO-WAPIENNE -CEMENTOWE, -GIPSOWE, -MINERALNE, AKRYLOWE, ŻYWICZNE, SYLIKONOWE. -KATEGORIE : - cieńkościenne 2- 10 mm (np. na styropianie), - I kat. rapówka, - II kat.obrzutka i narzut, - III i IV kat. J.w ze zwiększoną liczbą narzutu, OKŁADZINY : kamienne, ceramiczne, z tworzywa (np. siding)

18 PODŁOGI I POSADZKI PODŁOGI : -z desek na legarach, -panelowe. POSADZKI : -cementowe, -z żywic syntetycznych (przemysłowe) -z tworzyw sztucznych, -parkietowe z deszczułek, bądź mozaikowe(z drewna twardego : dąb, buk, z drewna miększego : brzoza, sosna) -kamienne, -lastrikowe, -z płytek (ceramicznych, cementowych itp.) -wykładziny dywanowe

19 IZOLACJE WODNE I PRZECIWILGOCIOWE POZIOME PIONOWE WYKONANE Z : -papy asfaltowej lub bitumicznej na lepiku jako jedno i wielowarstwowe, -powłokowe z lepiku, asfaltu, folii z tworzywa. Zadanie : Oddzielenie strefy nasączonej wodą od konstrukcji budynku i jego elementów wykończeniowych. Na przykład : -izolacja pozioma ław fundamentowych w miejscu styku ze ścianami podziemia, lub -Izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnic poniżej poziomu terenu

20 OKNA Wyróżnia się : -stolarkę okienną -okna z tworzywa, -okna metalowe. STOLARKA OKIENNA : -okna krosnowe pojedyńcze, -okna półościeżnicowe (polskie) -okna skrzynkowe (skrzydła letnie i zimowe) -okna zespolone (tzw. szwedzkie). Konstrukcja : ościeżnica, skrzydła, ślemię.

21 OKNA Z TWORZYWA – komorowe, jedno lub dwu szybowe zamontowane w formie kasety, uchylno rozwierane. Charakteryzują się dużą szczelnością i trwałością techniczną. OKNA METALOWE : -stalowe, przemysłowe, szklone na kit, -aluminiowe, oksydowane szklenie na uszczelki gumowe

22 DRZWI RODZAJE : -drewniane, -metalowe, -z tworzywa. DRZWI DREWNIANE: -płytowe (szklone, pełne), -płycinowe (szklone, pełne), -roboty stolarskiej, -roboty ciesielskiej. Inny podział : -drzwi 1-skrzydłowe, drzwi 2-skrzydłowe, -drzwi : prawe, lewe.

23 STANY REALIZACYJNE BUDYNKU STAN ZEROWY – obejmuje : fundamenty, ściany podziemia oraz strop na piwnicami, STAN SUROWY OTWARTY – obejmuje : stan zerowy, konstrukcję nadziemia wraz ze ściankami działowymi, STAN SUROWY ZAMKNIĘTY - jw. lecz z pokryciem dachowym i oknami, STAN WYKOŃCZENIOWY – obejmuje wykonanie instalacji, osadzenia drzwi, wyk. Tynków, posadzek, itd

24 INSTALACJA ELEKTRYCZNA Rodzaje przyłączy : -napowietrzne (stojakowe), -kablowe (dościenne) Rodzaje obwodów : -oświetleniowe (wypusty), -gniazdowe (wypusty), -dodatkowe, obsługujące dźwigi, hydrofory, urządzenia grzewcze. Instalacja 1-fazowa, 3-fazowa (siła) Typy instalacji wewnętrznej : -wtynkowa, -podtynkowa (w rurkach), -naścienne (nadtynkowa) Instalacja odgromowa: zwody,piony, uziomy

25 MATERIAŁY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE Przewody : aluminiowe, miedziane o różnych przekrojach, Kable, Puszki rozdzielcze, osprzęt (wyłączniki, przełączniki, gniazda), Tablice rozdzielcze

26 INSTALACJE C.O DZIELI SIĘ NA : -grawitacyjną (ruch wody wywołany jest różnicą gęstości wody ogrzanej i chłodnej), -pompową, Oraz na : -1-rurową w układzie szeregowym, -2-rurową, -z rozdziałem górnym, -z rozdziałem dolnym. PODZIAŁ POD WZGLĘDEM BUDOWY : -grzejnikowe, -płaszczyznowe (podłogowe, sufitowe, ścienne)

27 POMIARY POWIERZCHNI I KUBATURY - PODSTAWY Ustawa z dnia 1.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U z 2002 r. Nr 169 poz. 386). Ustawa z dnia 24.09.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U Nr 80 z 1994 r.poz. 903). Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego( Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 733) Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U Nr 8 z 1991 r. z późn. zmianami). Ustawa z dnia 2.07.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U Nr 105 poz. 509 z późn. zmianami)

28 CD POMIARÓW Polska Norma PN-70/B-02365 : Powierzchnie budynków, podział, obliczenia i zasady obmiaru. Polska Norma PN-69/B-02360 : Kubatura budynków. Zasady obliczania. Polska Norma PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.


Pobierz ppt "PODSTAWY BUDOWNICTWA prezentacja. RODZAJE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWE PRZEMYSŁOWE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KOMERCYJNE (biurowce, hotele, stacje paliw, centra."

Podobne prezentacje


Reklamy Google